Masz pytanie?

(Dz.U. Nr 21, poz. 94 z pó ( n. zm.) - bhpdziedzic.pl

Biuro D-U BHP Andrzej Dziedzic; 33-200 D browa Tarnowska; ul. Zazamcze 24 Tel./fax 0 (..) 14 – 642 26 37; tel. kom: 0 – 603 93 93 15; e-mail: bhp.andrzej@wp.plwww.bhpdziedzic.pl/download/teoria_%20do_ryzyka.pdf

Osteoporoza – diagnostyka i terapia u osób starszych...

Summary Fractures are a clinical issue in osteoporosis, thus the aim of the diagnostic process is to identify properly patients who are at risk of fractures.www.czytelniamedyczna.pl/3658,osteoporoza-diagnostyka-i-terapia-u-osob-starszych.html

Nietrzymanie stolca: etiologia, diagnostyka i leczenie...

Tłumaczył dr n. med. Mieszko Norbert Opiłka Konsultował prof. UJ dr hab. n. med. Piotr Wałęga, III Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Uniwersytet...www.mp.pl/chirurgia/wytyczne-przegladowe/142210,nietrzymanie-stolca-etiologia-diagnostyka-i-lec...

Psychiatria Polska - 47; 3

47; 3 PANEL REDAKCYJNY: http://www.editorialsystem.com/pp/ Najnowsze zeszyty Psychiatrii Polskiej - pełne teksty Recent issues of Psychiatria Polska (Polish...www.psychiatriapolska.pl/47-3.html

Ostre zatrzymanie moczu u mężczyzn w wieku podeszłym...

Konsultował prof. dr hab. med. Andrzej Stelmach, Klinika Chirurgii Onkologicznej Centrum Onkologii, Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie Skróty...nagle.mp.pl/interna/show.html?id=84212

Rekomendacje Sekcji Hepatologicznej Polskiego Towarzystwa...

Rekomendacje Sekcji Hepatologicznej Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii dotyczące cholestatycznych chorób wątroby – adaptacja wytycznych europejskich**www.czytelniamedyczna.pl/4439,rekomendacje-sekcji-hepatologicznej-polskiego-towarzystwa-gastroe...