Masz pytanie?

Ocena ryzyka zawodowego wykonana metodą risk score, dla...

Artykuł opisuje zagrożenia dla zdrowia i zycia na stanowisku nauczyciela wychowania fizycznego.www.45minut.pl/publikacje/wychowanie-fizyczne/ocena-ryzyka-zawodowego-wykonana-metoda-risk-scor...

Karty oceny ryzyka zawodowego metodą wg PN-N-18002 …

Karty oceny ryzyka zawodowego metoda wg PN-N-18002 spełniają normy obowiązujące w naszym kraju. Hurtownia BHPEX oferuje Karty oceny ryzyka zawodowego metoda …www.bhpex.pl/category/karty-oceny-ryzyka-zawodowego-metoda-wg-pn-n-18002

PODSTAWY ERGONOMII i BHP Metody oceny ryzyka …

Przegl ąd wybranych metod: Metoda ogólna wg PN-N-18009: • trójstopniowa; • pi ęciostopniowa. Metody nietypowe : • kalkulator ryzyka; • FMEA – Failure...www.pg.gda.pl/~janak/ergonomia/pliki/Ergonomia09.pdf

Ocena ryzyka zawodowego - BHPEX

Ocena ryzyka zawodowego jest obowiązkiem każdego pracodawcy. Pracownicy muszą zapoznać się z ryzykiem zawodowym. Nasa firma Zielona Góra oferuje gotowe...www.bhpex.pl/webpage/ocena-ryzyka-zawodowego.html

Postępy w chirurgii trzustki w 2005 roku - Postępy w...

Ostre zapalenie trzustki Ostre zapalenie trzustki (OZT) może mieć postać lekką i ciężką (severe acute pancreatitis - SAP). W przebiegu postaci lekkiej dochodzi...www.mp.pl/artykuly/27682

Endokrynologia. 42-letni mężczyzna ze zwiększoną masą...

1 Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 2 Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Gastroenterologii i...www.mp.pl/artykuly/62161

Karty oceny ryzyka zawodowego dla 100 stanowisk pracy

Karty oceny ryzyka zawodowego dla 100 stanowisk pracy. Szczegóły Kategoria: Książki - spis treści Poprawiono: poniedziałek, 05, marzec 2012 10:33www.wypadek.pl/index.php/ryzyko-zawodowe/zrodla-literaturowe/38-ksiazki/ksiazki-spis-tresci/508...

SIGMA-NOT - PORTAL INFORMACJI TECHNICZNEJ - Największa...

Wydawnictwo SIGMA-NOT wydaje czasopisma fachowe informujące swoich czytelników o najnowszych osiągnięciach naukowych i nowoczesnych rozwiązaniach …www.sigma-not.pl/home.do

Urologia Polska 2007/60/1 - Współczesne możliwości...

Wstęp i cel pracy. Badanie MR z zastosowaniem cewki endorektalnej jest metodą diagnostyki obrazowej, pozwalającą na wierne przedstawienie morfologii gruczołu...www.urologiapolska.pl/artykul.php?3042

Osteoporoza – diagnostyka i terapia u osób starszych...

Summary Fractures are a clinical issue in osteoporosis, thus the aim of the diagnostic process is to identify properly patients who are at risk of fractures.www.czytelniamedyczna.pl/3658,osteoporoza-diagnostyka-i-terapia-u-osob-starszych.html