Masz pytanie?

Polskie Centrum Akredytacji - PCA

Polskie Centrum Akredytacji jest krajową jednostką akredytującą upoważnioną do akredytacji jednostek oceniających zgodność na podstawie ustawy z dnia 13.04...www.pca.gov.pl/

PSZCZYNA - kurs spawania, szkolenia UDT, szkolenia SEP...

kursy spawania: elektrodą otuloną 111, MAG 135/138, MIG 131, drutem proszkowym 136, TIG 141, gazowe 311. Szkolenia prowadzone są we wszystkich spawanych...radiis.pl/centrum-szkoleniowe/pszczyna

Dz.U.2000.26.313 - Akt - bhp.abc.com.pl

Bezpieczeństwo i higiena pracy przy ręcznych pracach transportowych oraz innych pracach związanych z wysiłkiem fizycznym.www.bhp.abc.com.pl/akt/-/akt/dz-u-2000-26-313-u

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne - Behapovo.pl - Portal BHP

Zgodnie z art. 173 ustawy Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że przeglądając tę stronę wyrażasz zgodę na zapisywanie w przeglądarce Twojego komputera...www.behapovo.pl/baza-wiedzy/ogolne-wymagania-bhp/pomieszczenia-higieniczno-sanitarne

Szkolenie bhp - Umowa o pracę - Pracownicy i ZUS

W celu zapewnienia właściwych warunków pracy pracodawca dokonuje oceny i sporządza niezbędną dokumentację dotyczącą ryzyka zawodowego związanego z...www.vat.pl/szkolenie_bhp_umowa_o_prace_pracownicy_i_zus_7252.php

Szkolenie do prac na wysokości Warszawa - Miś HRB

Odpowiednie szkolenie do prac na wysokości jest niezbędne przy wykonywaniu prac na wysokościach. Szkolenia wstępne czy uzupełniające (zalecane co 12 miesięcy)www.mis-hrb.pl/page/pl/Szkolenia/

Wielkopolska Strategia Ograniczania Zagrożeń …

„Co trzy i pół minuty ktoś umiera w UE na skutek przyczyn związanych z pracą. Oznacza to prawie 167 000 przypadków zgonów rocznie spowodowanych wypadkami...www.wielkopolskastrategiawypadkowa.pl/index.php?go=multimedia

Dyrektor finansowy | Centrum Szkoleniowe FRR Warszawa

Kurs przygotowuje do pracy na stanowisku dyrektora finansowego. Ukończenie kursu, potwierdzone certyfikatem, stanowi podstawę ubiegania się o zatrudnienie na...www.frr.pl/szkolenie/warszawa/68/dyrektor-finansowy

Kursy i szkolenia dla zarządców nieruchomości...

Duży wybór kursów i szkoleń w ramach doskonalenia zawodowego zarządców nieruchomości. Zajęcia dla zarządców nieruchomości prowadzimy …www.edukacja-nieruchomosci.pl/kursy_i_szkolenia/dla_zarzadcow_nieruchomosci

:: Niezależne Forum Pielęgniarek i Położnych :: • Zobacz...

Regulamin forum 1. To jest wyłącznie forum pielęgniarek i położnych. 2. Wyłączną odpowiedzialność za treść wypowiedzi ponosi jej autor.www.forum-pielegniarek.pl/viewtopic.php?f=5&t=633