Masz pytanie?

SZKOLENIE OKRESOWE BHP DLA PRACOWNIKÓW …

Usługi bhp i ppoż. „Każdy, kto przestaje się uczyć, jest stary, bez względu na to, czy ma 20 czy 80 lat. Kto kontynuuje naukę, pozostaje młody.https://www.seka.pl/uslugi/uslugi-bhp-i-ppoz/szkolenie-okresowe-bhp-dla-pracownikow-sluzby-bezp...

Portal wiedzy o BHP - Centralny Instytut Ochrony Pracy...

Portal wiedzy o BHP - Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, bhp, przepisy bhp, charakterystyka zagrożeń zawodowych, metody oceny ryzyka zawodowego, zasady skutecznych działań prewencyjnych, dobre praktyki bhp, aplikacje wspomagające prowadzenie działań bhp, ocena ryzyka zawodowego on …https://www.ciop.pl/

Asystent BHP - akty prawne, ocena ryzyka zwodowego, …

Portal BHP - aktualności z dziedziny bhp i prawa pracy, a także ocena ryzyka zawodowego, dokumentacja bhp, ustawy, rozporządzenia bhphttps://www.asystentbhp.pl/

Zaświadczenie o odbyciu szkolenia w dziedzinie BHP

Ząswiadczenia o odbyciu szkolenia w zakresie BHP wydawane po ukończeniu kursu, seminarium z BHP. Wydawane przez organizatora szkolenia BHP.www.spec-bhp.pl/Pliki_do_pobrania_Zaswiadczenie_o_ukonczeniu_szkolenia_w_zakresie_BHP.php

GWSH - BHP - Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną …

DLACZEGO ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY? Ponieważ nasze studia są jednymi najbardziej kompleksowych kierunków z tego zakresu w regionie.www.gwsh.pl/studia/studia-podyplomowe-bhp.html

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP...

seminarium, forum bhp, szkolenia bhp, ocena ryzyka zawodowego, prowadzenie dokumentacji bhp, osps, ospsbhp, BHPenwiro.pl/osps/

Portal Funduszy Europejskich - Ministerstwo Inwestycji i...

Fundusze Europejskie 2014-2020. Skorzystaj z Wyszukiwarki Dotacji lub umów się na bezpłatne konsultacje w Punktach Informacyjnych.www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

MATERIAŁY SZKOLENIOWE Z BHP DLA …

POZNA ŃSKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 4 W Polsce chronologia polskiego ustawodawstwa w zakresie BHP (wybrane elementy prawa) wygl ądała nast ępuj ąco [Praca zbiorowa: „Nowoczesne metody zarz ądzania bezpiecze ństwem – Ocena ryzykawww.up.poznan.pl/pliki/materialy-kierownictwo.pdf

Polskie Centrum Akredytacji

Polskie Centrum Akredytacji jest krajową jednostką akredytującą upoważnioną do akredytacji jednostek oceniających zgodność na podstawie ustawy z dnia 13.04.2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz.U. z 2016 r., poz. 542).www.pca.gov.pl/

Nowe rozporządzenie w sprawie wózków jezdniowych - 1

9 stycznia 2018 roku w Dzienniku Ustaw ukazało się nowe rozporządzenie w sprawie bhp przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym.https://asystentbhp.pl/nowe-rozporzadzenie-w-sprawie-wozkow-jezdniow-928/?page=1