Masz pytanie?

Obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy - Czas pracy...

Obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy. Każdy pracodawca bez względu na liczbę zatrudnionych pracowników oraz rodzaj zawartej umowy o pracę jest zobowiązany prowadzić ewidencję czasu pracy, a na żądanie pracownika …kadry.infor.pl/kadry/indywidualne_prawo_pracy/czas_pracy/56979,Obowiazek-prowadzenia-ewidencji-...

Czym jest równoważny system czasu pracy? (art.135) - …

System równoważnego czasu pracy stosowany jest, kiedy dopuszczalne jest przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy.kadry.infor.pl/kodeks-pracy/czas-pracy/684388,Czym-jest-rownowazny-system-czasu-pracy-art135.ht...

Zmiana czasu na zimowy - Czas pracy - Praca - Infor.pl

Dodatkowy czas wolny. Z tytułu przekroczenia przez pracownika obowiązujący go wymiaru czasu pracy (z powodu zmiany czasu na zimowy) zyskuje on prawo do dodatkowego czasu wolnego.www.infor.pl/prawo/praca/czas-pracy/701674,Zmiana-czasu-na-zimowy.html

Zadaniowy czas pracy – definicja - Strona 2 - Czas pracy...

Zadaniowy czas pracy to konstrukcja przewidziana i zdefiniowana w kodeksie pracy. Zgodnie z definicją zadaniowy czas pracy może obejmować dziennikarzy, informatyków, menedżerów oraz listonoszy. Zadaniowy czas pracy stanowi alternatywną formę rozliczenia pracownika. Ustawodawca ogranicza...www.infor.pl/prawo/praca/czas-pracy/325136,2,Zadaniowy-czas-pracy-definicja.html

Trudne pytania w prawie pracy w 2018 r. - odpowiedzi...

Nadchodzące zmiany w prawie pracy 2018 r. Brak konieczności przeprowadzania szkoleń okresowych bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych.szkolenia-css.pl/szkolenie/trudne-pytania-w-prawie-pracy-w-2018-r-odpowiedzi-ktorych-nie-ma-w-p...

Programy dla firm, handlowe, księgowe, kadry i płace...

6. Nowe pole ‘Praca tymczasowa’ w oknie: ‘Historia zatrudnienia’. Umożliwia rejestrację informacji o pracy u ‘Pracodawcy użytkownika’ albo ‘w Agencji pracy’ , ze wskazaniem okresu takiej pracy oraz danych adresowych tych rodzajów pracodawcy. Przy czym dhttps://www.biznesmen.com.pl/aktualizacje/kadry-place-i-zus-pro

FAQ Klient - Najczęściej Zadawane Pytania

Natomiast od stycznia 2018 roku plik będą musiały składać także mikroprzedsiębiorstwa.faq.klient.comarch.pl/default.aspx

Polskie Centrum Akredytacji

Polskie Centrum Akredytacji jest krajową jednostką akredytującą upoważnioną do akredytacji jednostek oceniających zgodność na podstawie ustawy z dnia 13.04.2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz.U. z 2016 r., poz. 542).www.pca.gov.pl/

Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz...

posiadaniu orzeczenia o niezdolności do pracy, jego rodzaju i okresie, na jaki zostało wydane – gromadzonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, organy emerytalne, o których mowa w art.https://www.lexlege.pl/ustawa-o-rehabilitacji-zawodowej-i-spolecznej-oraz-zatrudnianiu-osob-nie...

SAP Business One - Rozwiązania uzupełniające, addony …

SPUMA - skanuj, publikuj, zarządzaj Problemy z odnalezieniem zagubionej umowy, czy faktury ma na co dzień niemal każdy. Rozproszenie...altab.pl/rozwiazania-uzupelniajace