Masz pytanie?

Wykonanie remontu w budynkach zarządzanych przez...

Artykuł przynosi wyjaśnienie problemu, w jaki sposób spółdzielnie mieszkaniowe mają prawo wykonywać remonty w budynkach z odrębną własnością lokali.www.administrator24.info/artykul/id6310,wykonanie-remontu-w-budynkach-zarzadzanych-przez-spoldz...

W Kole powstanie nowe osiedle mieszkaniowe - KOLSKI …

Jedyny portal internetowy Powiatu Kolskiego i miasta Koła- wiadomości, ogłoszenia, zapowiedzi imprez, sport, kronika służb mundurowych, facebookwww.e-kolo.pl/news.php?id=9707

BGK - Bank Gospodarstwa Krajowego

Bank Gospodarstwa Krajowego jako państwowa instytucja finansowa o dużej wiarygodności, specjalizuje się w obsłudze sektora finansów publicznych. Zapewnia...https://www.bgk.pl/

Obowiązkowe kontrole i przeglądy techniczne budynku...

Najważniejszym dokumentem określającym obowiązki zarządcy bądź właściciela nieruchomości jest ustawa Prawo budowlane (DzU 1974 nr 89 poz. 414).www.administrator24.info/artykul/id6865,obowiazkowe-kontrole-i-przeglady-techniczne-budynku