Masz pytanie?

Dawne i obecne migracje Polaków - przyczyny, kierunki...

na granicy zewnętrznej Unii Europejskiej) tylko jako przystanek na drodze do bogatszych państw UE. Polacy i osoby polskiego pochodzenia (przyznające się do niego...eszkola.pl/geografia/dawne-i-obecne-migracje-polakow-7548.html?strona=6

Migracja za pracą - powody i bariery emigracji wśród...

Portal HR > Rynek pracy > Migracja za pracą – powody i bariery emigracji wśród młodych Polaków. Migracja za pracą – powody i bariery emigracji wśród...www.hrtrendy.pl/2014/11/13/emigracja-praca-powody-bariery-emigracji-wsrod-mlodych-polakow/

Skutki migracji - pozytywne i negatywne - WOS

Migracje – jak wiele zjawisk społecznych na znaczną skalę – posiadają zarówno pozytywne, jak i negatywne konsekwencje, zależne szczególnie od perspekteszkola.pl/wos/skutki-migracji-8181.html

Ośrodek Badań nad Migracjami

Łukowski Wojciech, Mathias Wagner, Kamila Fiałkowska, Maria Piechowska. 2013. Deutsches...www.migracje.uw.edu.pl/publikacja/rodzaj/book/

Zaskakujące dane o emigracji Polaków: prawda czy fałsz...

Podawana ostatnio w mediach liczba pół miliona Polaków, którzy mieliby nagle wyjechać z kraju, budzi zdziwienie. Brak na ten temat danych w rejestrach...www.polityka.pl/tygodnikpolityka/rynek/1575925,1,zaskakujace-dane-o-emigracji-polakow-prawda-cz...

Biuletyn Migracyjny

IV Ogólnopolska Konferencja Komitetu Badań nad Migracjami PAN Migracje w XXI wieku – wybór, konieczność czy przymus?www.biuletynmigracyjny.uw.edu.pl/

Czego Polacy szukają za granicą?

Wyjazdy za granicę w tych czasach to normalność. Nikogo nie dziwi ani nie szokuje, gdy jego przyjaciele, rodzina, znajomi kupują bilety lotnicze i opuszczają...polacy-za-granica.manifo.com/

Rodzaje migracji - Geografia społeczno-ekonomiczna...

Migracja jest to stała lub okresowa zmiana miejsca zamieszkania związana z przekraczaniem granic administracyjnych,www.bryk.pl/wypracowania/geografia/geografia_spo%C5%82eczno_ekonomiczna/8253-rodzaje_migracji.h...

Migracje,cznniki przyrodnicze i pozaprzyrodnicze...

MIGRACJE przemieszczanie się ludności mające na celu zmianę miejsca pobytu Przyczyny migracji poprawa warunków życia znajdowanie pracy schronieniesciaga.pl/tekst/49780-50-migracje_cznniki_przyrodnicze_i_pozaprzyrodnicze_rozmieszczenie_ludnos...

Dział Powroty - Zielona Linia

Konkurs „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą” rozstrzygnięty – czas poznać więcej szczegółów na temat wygranych projektówzielonalinia.gov.pl/default.aspx?docId=13119