Masz pytanie?

Urząd Skarbowy Wrocław - Krzyki

Ogólnopolski program edukacyjny MF Ruszył ogólnopolski program edukacyjny Ministerstwa Finansów. „Finansoaktywni. Misja: Podatki” to program edukacyjny dla...www.us-krzyki.wroc.pl/

Urząd Skarbowy Warszawa-Mokotów - Strona główna

2015-04-24 Konkurs organizowany jest pod patronatem Ministerstwa Finansów i Business Centre Club. Podstawowym celem tego przedsięwzięcia jest tworzenie …www.is.waw.pl/Index.htm?main_office=1&office=29&menu=0&sub1=&sub2=&sub3=&am...

NIP czy PESEL – który identyfikator w deklaracji...

Od 1 stycznia 2012 r. większość osób w formularzach podatkowych podaje PESEL. NIP, co do zasady, używają tylko przedsiębiorcy oraz płatnicy podatków i...prawo.rp.pl/artykul/865804.html?print=tak&p=0

Informacja/ zaświadczenie o nadanym NIP (na wniosek)

2 VII. W jakim terminie sprawa zostanie załatwiona? Naczelnik urzędu skarbowego wydaje zaświadczenie / informację o NIP bez zbędnej zwłoki, nie później jednak...us-fabryczna.wroc.pl/pliki/K-048.pdf

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

Urząd administracji rządowej obsługujący ministra właściwego do spraw wewnętrznych nadzorującego działalność organów odpowiedzialnych za utrzymywanie w...https://www.msw.gov.pl/

Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy - Strona główna

2015-04-24 Konkurs organizowany jest pod patronatem Ministerstwa Finansów i Business Centre Club. Podstawowym celem tego przedsięwzięcia jest tworzenie …www.is.waw.pl/Index.htm?office=64

GUS - Druki IPS - PIT.pl - Proste Podatki - Twój podatek

Zbiór deklaracji GUS w formie druków IPS gotowych do pobrania i wypełnienia przy pomocy programu DRUKI IPS.www.pit.pl/gus_druki_ips_1013.php

Aktywne druki urzedowe ZUS, GUS, podatkowe, celne...

Formularze podatkowe - do pobrania /Ministerstwo Finansów/ -NIP, PIT, CIT, Podatek akcyzowy, VAT, Inne...e-gamma.pl/formularze/druki.htm

Strona główna :: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej...

Serwis informacyjny departamentu Ministerstwa Polityki Społecznej. Organizacje pozarządowe, akty prawne, wolontariat, aktualności.www.pozytek.gov.pl/

Benc.pl - Tylko dla fajnych rodziców

Żywienie w walce z rakiem. Jak wynika z raportu Amerykańskiego Instytutu Badań nad Rakiem, jedną trzecią wszystkich przypadków raka wywołuje nieprawidłowa...www.benc.pl/