Masz pytanie?

Prawo pracy / Wynagrodzenia / Ministerstwo Rodziny, Pracy...

Ustawa, gwarantuje pracownikowi zatrudnionemu w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy wysokość wynagrodzenia w każdym miesiącu nie niższą od wysokości...www.mpips.gov.pl/prawo-pracy/wynagrodzenia/

ZMPD - Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników …

W mediach na temat płacy minimalnej w Niemczech i we Francji: Zawieszenie ustawy o płacy minimalnej byłoby korzystne także dla Niemiec - 5 sierpnia - Gazeta Prawnabranza.zmpd.pl/aktualnosc.php?akt_id=4736

Blog - www.socjalni.pl

29 sierpnia 2016. Szok i radość praconików socjalnych w MOPS w Łodzi, ich oprawca w końcu został odwołany z pełnienia obowiązków Dyekora MOPS.www.socjalni.pl/?pl_blog,12

Solidarnosc

2015-12-16: Koleżanki i Koledzy Pracownicy Polimex-Mostostal S.A. jak do tej nie odbyły się żadne rozmowy mające na celu rozwiązanie sporu zbiorowego przy stole...www.solidarnoscpxm.com/

Portal Funduszy Europejskich - Ministerstwo Rozwoju

Dowiedz się więcej o Funduszach Europejskich Poznaj zasady działania Funduszy Zapoznaj się z prawem i...www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Wynagrodzenie pracowników delegowanych do pracy na...

Niniejsza publikacja dotyczy następujących zagadnień: Płaca minimalna a zasada swobody przepływu osób i usług. Projekt polskiej ustawy o płacy minimalnej...kancelariaprawnaviggen.pl/wynagrodzenie-pracownikow-delegowanych-do-pracy-na-terytorium-republi...

Płaca minimalna w 2016 r. Rząd: podwyżka o 100 zł jest...

Teraz rząd sam ustali wysokość płacy minimalnej Teraz zgodnie z prawem do 15 września rząd w rozporządzeniu sam ustali wysokość minimalnego wynagrodzenia.www.polskieradio.pl/42/275/Artykul/1475515,Placa-minimalna-w-2016-r-Rzad-podwyzka-o-100-zl-jest...

Związek Zawodowy Pracowników Huty Cynku "Miasteczko...

Karty bonusowe . W ostatnim czasie przeprowadziliśmy starania o uzyskanie niższych kwot zakupu opału dla naszych członków...www.zzp.hcm.com.pl/aktualnosci.htm

Solidarność Tesco

Koleżanki i koledzy, W czerwcu zaczeliśmy organizować wybory Społecznych Inspektorów Pracy. Pierwsze wybory odbyły się w sklepach w Warszawie, …www.solidarnosc-tesco.pl/archiwum.html

NSZZ Solidarność - Start

"Solidarność" pozytywnie ocenia kierunek zmian. Decyzja ws. projektu ustawy budżetowej "Solidarność" z uznaniem przyjmuje, że w 2017 roku polityka prorodzinna …www.solidarnosc.org.pl/