Masz pytanie?

Miron Białoszewski „Karuzela z madonnami”. - Sciaga.pl

Wiersz ten należy do cyklu Ballad peryfesyjnych w których poeta pisze o odczuciach związanych z folklorem przedmieść i okolic Warszawy swego rodzinnegosciaga.pl/tekst/42579-43-miron_bialoszewski_karuzela_z_madonnami

Miron Białoszewski

Miron Białoszewski - życie i twórczość... Warning: strpos(): Offset not contained in string in /home/graffika/domains/klp.pl/public_html/klptestadsense.php on...bialoszewski.klp.pl/

Poezja Białoszewskiego - Karuzela z madonnami

Typ liryki. Wiersz Białoszewskiego jest przykładem liryki pośredniej w jej szczególnym rodzaju, liryce opisowej. Podmiot liryczny i jego kreacjawww.polskina5.pl/karuzela_z_madonnami_bialoszewski

Miron Białoszewski Wywiad - interpretacja i analiza …

komiczne sformułowanie może sugerować, że Miron nie potrafi nawiązywać trwałych relacji z innymi, nie toleruje ich „za długo”, bezpieczniej czuje się w...eszkola.pl/jezyk-polski/wywiad-2606.html?strona=4

Miron Białoszewski Wywiad - interpretacja i analiza …

„Wywiad” to wiersz pochodzący z tomu „Oho” (1985), a więc z późnego okresu pisarstwa Mirona Białoszewskiego. Mamy tu do czynienia z pewną zmianą w poreszkola.pl/jezyk-polski/wywiad-2606.html?strona=2

Pokolenie (Wiatr drzewa spienia...) - analiza i...

Krzysztof Kamil Baczyński swój wiersz zatytułowany „Pokolenie (Wiatr drzewa spienia…)” napisał 22 lipca 1943 roku, czyli w dojrzałym okresie swego pisarstwa.wspolczesnosc.ostatnidzwonek.pl/a-1750.html