Masz pytanie?

Poezja Białoszewskiego - Karuzela z madonnami

Typ liryki. Wiersz Białoszewskiego jest przykładem liryki pośredniej w jej szczególnym rodzaju, liryce opisowej. Podmiot liryczny i jego kreacjawww.polskina5.pl/karuzela_z_madonnami_bialoszewski

Wywiad - interpretacja, analiza wiersza - Miron Białoszewski

„Wywiad” to wiersz pochodzący z tomu „Oho” (1985), a więc z późnego okresu pisarstwa Mirona Białoszewskiego. Mamy tu do czynienia z pewną zmianą w...eszkola.pl/jezyk-polski/wywiad-2606.html

Ballada o zejściu do sklepu - interpretacja, analiza...

„Ballada o zejściu do sklepu” Mirona Białoszewskiego pochodzi z tomu „Obroty rzeczy” (1956). Zasadniczą ramę tematyczną całego zbioru stanowi...eszkola.pl/jezyk-polski/ballada-o-zejsciu-do-sklepu-2607.html

Nic dwa razy - interpretacja

„Nic dwa razy” to z jednej strony tekst prosty i zrozumiały, a z drugiej – podejmujący filozoficzno-intelektualne kwestie, oscylujące wokół trzech...wspolczesnosc.ostatnidzwonek.pl/a-1668.html

Poezja Białoszewskiego - Szare eminencje zachwytu

Typ liryki. Wiersz Białoszewskiego jest przykładem liryki bezpośredniej, w której podmiot liryczny za pomocą czasownika w pierwszej osobie liczby pojedynczej...www.polskina5.pl/szare_eminencje_zachwytu_bialoszeski