Masz pytanie?

Mito Dedalu i Ikarze - Starożytność (antyk)

Tytuł: Mitologia Podtytuł: Legendy kreteńskie Autor: Jan Parandowski Streszczenie mitu o Dedalu i Ikarze: Minos był synem Europy i Zeusa, królem Krety.www.starozytnosc.info/mitologia-grecka-rzymska/streszczenia-mitow-greckich/mit-o-dedalu-i-ikarz...

Mit o Syzyfie - starozytnosc.info

O starożytności. Definicje starożytności, antyku; Nazwa i ramy czasowe; Cywlizacje starożytne; Świat starożytny w literaturze a wydarzenia historycznewww.starozytnosc.info/mitologia-grecka-rzymska/streszczenia-mitow-greckich/mit-o-syzyfie

Najsłynniejsze mity greckie - Starożytna Grecja

Mit o Dedalu i Ikarze. Dedal był sławnym rzeźbiarzem i budowniczym. Podziwiano go w całej Helladzie. Królowi panującemu na Krecie wzniósł on wielki pałac...www.starozytna-grecja.info/mity-greckie.html

Aktualności | F jak fizyka - Wydawnictwo Nowa Era

Nieco inaczej o drganiach i falach Na stronie internetowej: http://www.acs.psu.edu/drussell/demos.html prof. Dan Russell z Pennsylvania State …www.nowaera.pl/f-jak-fizyka/aktualnosci.html?idk=9999977