Masz pytanie?

Mnożenie i dzielenie ułamków zwykłych - Matematyka

Mnożenie, dzielenie dwóch ułamków Oznaczenia: 1/2 - ułamek zwykły 1 2, - liczba mieszana 2 1 2, * - operator mnożenia, : - operator dzieleniawww.math.edu.pl/mnozenie-dzielenie-ulamkow

MegaMatma: Mnożenie i dzielenie liczb wymiernych...

lub Po pomnożeniu ułamka przez liczbę naturalną dokonaliśmy skrócenia ułamka dzieląc licznik i mianownik przez takiego skracania możesz dokonywać w pamięci...www.megamatma.pl/uczniowie/gimnazjum/liczby-wymierne-dodatnie/mnozenie-i-dzielenie-ulamkow

Ułamki zwykłe - matmagwiazdy.pl - lekcje video z...

matmagwiazdy.pl - lekcje video z matematyki dla szkoły podstawowej i gimnazjum - opublikowane na YouTubewww.matmagwiazdy.pl/ulamki_zwykle.html

MegaMatma: Test Mnożenie i dzielenie liczb wymiernych...

1.2.5 Test Mnożenie i dzielenie liczb wymiernych dodatnich zapisanych w postaci ułamków zwykłych.www.megamatma.pl/klasowki/gimnazjum-klasowki/liczby-wymierne-dodatnie-testy/test-mnozenie-i-dzi...

Dzielenie ułamków + zadania online Matematyka dla dzieci...

Dzielenie ułamków Matematyka dla dzieci Ułamki zwykłe: podział całości na równe części (zginanie, składanie, rozcinanie); ułamek jako iloraz liczb...www.matzoo.pl/klasa5/dzielenie-ulamkow-_27_140

Mnożenie ułamków + zadania online Matematyka dla dzieci...

Mnożenie ułamków Uczeń, który opanował dział Ułamki zwykłe: a) interpretuje ułamek w prostych sytuacjach życiowych, b) skraca i rozszerza ułamki, c) zamieniawww.matzoo.pl/klasa5/mnozenie-ulamkow-_27_139

Mnożenie ułamków dziesiętnych - Naukowiec.org - Portal...

Mnożenie ułamków dziesiętnych wykonujemy pisemnie, dokładnie w ten sam sposób, jak mnożenie liczb naturalnych. Podczas mnożenie nie zwracamy uwagi na...www.naukowiec.org/wiedza/matematyka/mnozenie-ulamkow-dziesietnych_1602.html

ułamki zwykłe - Matematyka - od podstaw do matury

Ułamek niewłaściwy i liczba mieszana. Działania na ułamkach zwykłych: dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie.www.matematykam.pl/ulamki_zwykle.html

Ułamki - zapisy ułamków, przekształcanie ułamków...

Ułamki; Ułamek zwykły to zapis postaci gdzie gdyż kreska ułamkowa zastępuje dzielenie. Swego czasu bardzo popularny był krótki wierszyk:www.matematyka.pl/page.php?p=kompendium-ulamki

Mnożenie i dzielenie ułamków dziesiętnych

Opracowanie Mnożenie i dzielenie ułamków dziesiętnych, Ułamki dziesiętne, Gimnazjum, Matematykamatematyka.opracowania.pl/gimnazjum/mno%C5%BCenie_i_dzielenie_u%C5%82amk%C3%B3w_dziesi%C4%99tny...