Masz pytanie?

Mobbing w pracy - perspektywa psychologiczna - Konflikty i...

W warunkach zakładu pracy jest to zazwyczaj przełożony lub współpracownik ofiary. Mobbing zazwyczaj nie ma charakteru otwartej, jawnej agresji, atak na ofiarę...manager.nf.pl/mobbing-w-pracy-perspektywa-psychologiczna,,8661,20

Mobbing w .rodowisku pracy - Rada Ochrony Pracy

Mobbing w środowisku pracy. Charakterystyka zjawiska, jego konsekwencje, aspekty prawne i sposoby przeciwdzia łania Łódź 2005rop.sejm.gov.pl/1_0ld/opracowania/pdf/mobbing_imp.pdf

Mobbing - przemoc psychiczna w miejscu pracy - jak...

Mobbing - przemoc psychiczna w miejscu pracy - jak rozpoznawać, zapobiegać, postępować. Celem kursu jest wskazanie rodzajów nieprawidłowości w relacjach...www.nil.org.pl/dzialalnosc/orodek-doskonalenia-zawodowego-lekarzy-i-lekarzy-dentystow/szkolenia...

Kurs Przeciwdziałanie mobbingowi w miejscu pracy 8 h

Do czego przygotuje mnie ten kurs? W czasie szkolenia przeciwdziałanie mobbingowi w miejscu pracy zdobędą Państwo niezbędną wiedzę z tworzenia polityki anty...www.gowork.pl/kursy-i-szkolenia/szkolenia-kadry/kurs-przeciwdzialanie-mobbingowi-w-miejscu-prac...

Europejska Kampania Stres w pracy 2014

Opisy zagrożeń zawodowych. Aspekty zdrowotne pracy z techniką VR; Azbest; Czynniki gorące; Czynniki mechaniczne; Czynniki rakotwórcze i mutagenne; Narażenia na...stres.ciop.pl/

Za mobbing można pozwać nie tylko szefa, ale też...

Jeśli pracownik nie jest w stanie udowodnić mobbingu swojemu pracodawcy, może domagać się odszkodowania od osoby, która naruszała jego dobra osobiste w miejscu...serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/596565,za_mobbing_mozna_pozwac_nie_tylko_szefa...

Mobbing | Marek Juraszek - lekarz psychiatra Szczecin

Mobbing – przemoc psychiczna. Mamy z nią do czynienia tam gdzie ludzie przebywają ze sobą w grupie przez dłuższy czas ­ w szkole, wyższej uczelni, w miejscu...marekjuraszek.pl/mobbing/mobbing-przemoc-psychiczna.html

Praca, oferty pracy w Polsce oraz praca za granicą

5 sposobów na większą pewność siebie w pracy. Wiedzą, w czym są dobrzy, znają swoją wartość i pozytywną postawę prezentują na zewnątrz.www.pracuj.pl/

Praca w PZU - opinie pracowników • Forum pracowników...

Dyskusje na tematy związane z pracą w PZU SA i w PZU Życie SA. Tematyka: warunki pracy, awanse, mobbing, wysokość zarobków i premie itp.www.forum-ubezpieczenie.pl/praca-pzu-f26/praca-w-pzu-opinie-pracownikow-t16.html

Wynagrodzenie gwarantowane – Praca w UK

Wynagrodzenie gwarantowane określone umową. Jeśli wynagrodzenie gwarantowane jest uwzględnione w Twojej umowie o pracę, masz do niego pełne prawo.www.praca.org.uk/wynagrodzenie-gwarantowane