Masz pytanie?

Mobbing w miejscu pracy - Sciaga.pl

W warunkach zakładu pracy jest to zazwyczaj przełożony lub współpracownik ofiary. Mobbing zazwyczaj nie ma charakteru otwartej, jawnej agresji, atak na ofiarę...www.sciaga.pl/tekst/54691-55-mobbing_w_miejscu_pracy

Mobbing w miejscu pracy - wywiad z ekspertem - Competitive...

Mobbing w miejscu pracy - wywiad z ekspertem Romuald Romański - Docent, Wyższa Szkoła im. Pawła Włodkowica w Płocku. Mobbing jest powodem tragedii rodzinnych i...www.competitiveskills.pl/eksperci/mobbing-w-miejscu-pracy-wywiad-z-ekspertem-366.html

Mobbing w .rodowisku pracy - Rada Ochrony Pracy

6 MOBBING A BULLYING W prawodawstwie polskim usystematyzowana przemoc psychiczna w miejscu pracy jest określana wyłącznie terminem „mobbing”.rop.sejm.gov.pl/1_0ld/opracowania/pdf/mobbing_imp.pdf

Mobbing w miejscu pracy – uregulowania prawne...

Seminarium Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi „Stres w pracy” – 15 listopada 2006 r. 1 Mobbing w miejscu pracy – uregulowania prawne wynikające z...www.lodz.oip.pl/pdf/referaty/04%20Mobbing.pdf

Socjologia Managera: praca w zespole, zarządzanie...

Charakterystyka zjawiska, porady, aspekty prawne. Analiza zjawiska w szczególności w odniesieniu do służby zdrowia.www.sciaga.pl/tekst/32790-33-socjologia_managera_praca_w_zespole_zarzadzanie_konfliktem_mobbing

Praca w BGŻ jako doradca klienta detalicznego? jakie...

Szukam wszelkich informacji na temat pracy w banku BGŻ jako doradca klienta detalicznego. Czy jest to praca godna uwagi i ciekawa czy tylko zwykła akwizycja gdzię...www.forum-bankowe.pl/forum-pracownikow-bgz/praca-w-bgz-jako-doradca-klienta-detalicznego-jakie-...

Za mobbing można pozwać nie tylko szefa, ale też...

Jeśli pracownik nie jest w stanie udowodnić mobbingu swojemu pracodawcy, może domagać się odszkodowania od osoby, która naruszała jego dobra osobiste w miejscu...serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/596565,za_mobbing_mozna_pozwac_nie_tylko_szefa...

Formy dyskryminacji w miejscu pracy - Praca - oferty pracy...

Według polskiego Kodeksu Pracy przejawami nierównego traktowania w zatrudnieniu są dyskryminacja bezpośrednia i pośrednia, molestowanie i molestowanie seksualne...gazetapraca.pl/gazetapraca/1,91789,7211575,Formy_dyskryminacji_w_miejscu_pracy.html

Mobbing - Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi - strona główna

1 Mobbing Według art. 943 § 2. Kodeksu Pracy mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na...www.wup.lodz.pl/files/ciz/ciz_por_mobbing.pdf

Praca i Kariera - - Gazeta Prawna - wiadomości, podatki...

Serwis tematyczny Praca i kariera... Nowe formy wsparcia zatrudnienia bezrobotnych. Senat przyjął nowelizację ustawyserwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera