Masz pytanie?

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi - MOPS Łódź

INFORMACJE DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁODZI Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi opiera się o …www.mops.lodz.pl/

bip.mops.lodz.pl - SmodBIP

Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej miasta Łódzi, który zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o...bip.mops.lodz.pl/

Struktura MOPS

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi jest podstawową jednostką systemów pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i sytemu pieczy zastępczej, w skład...mops.lodz.pl/index.php/struktura-mops

Urząd Miasta Łodzi :: serwis BIP

Dyrekcja: p.o. Dyrektora - Agnieszka Duszkiewicz–Nowacka Zastępca dyrektora MOPS ds. pomocy środowiskowej - Elżbieta Jaszczak Dyżury Dyrekcji:bip.uml.lodz.pl/index.php?str=332

Centrum Świadczeń Socjalnych Łódź

Zakres działalności: Ustalenie uprawnień oraz obsługa: - świadczeń rodzinnych, - świadczeń z funduszu alimentacyjnego, - dodatków mieszkaniowych,css.samorzad.lodz.pl/

Urząd Miasta Łodzi :: serwis BIP

Oddział ds. Osób Niepełnosprawnych; Łódzki Sejmik Osób Niepełnosprawnych - Związek Stowarzyszeń Osób Niepełnosprawnych; Miejska Społeczna Rada ds.bip.uml.lodz.pl/index.php?str=109