Masz pytanie?

Narracja opowiadań Borowskiego

Narracja opowiadań Borowskiego ,... przedstawia człowieka, opisując jego wygląd, zachowanie i język, a nie poprzez myśli czy wewnętrzne przekonania.ob.ostatnidzwonek.pl/a-192.html

Cechy opowiadań Borowskiego

Cechy opowiadań Borowskiego ,... Nie starał się ukazać wszystkich konsekwencji wojny, skupiając się na życiu w obozie.ob.ostatnidzwonek.pl/a-195.html

Bohaterowie „Ferdydurke” – sposób przedstawienia

Bohaterowie „Ferdydurke” – sposób przedstawienia , Ferdydurke, Witold Gombrowicz - streszczenie i opracowanie lekturyfe.ostatnidzwonek.pl/a-715.html

Literatura faktu - Sciaga.pl

Fragment Roz. 8. Techniki badań jakościowych z książki Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana. Warszawa: PWN, 2000. 8.2.www.sciaga.pl/tekst/64166-65-literatura_faktu

Pisanie tekstów naukowych - Monika Kostera

Styl . Poprawny język, prosty język styl najlepszy: krótkie zdania, jasna wypowiedź, nieseksitowskie i nierasistowskie formy językowe,kostera1523.republika.pl/Writing.htm

"Media w edukacji" - EDUKACJA, Publikacje nauczycieli...

Media w edukacji – Janusz Gajda Rozdział I – Determinanty cywilizacyjne i kulturowe edukacji medialnej. • Humanizm – jako pogląd na świat i postawa...www.edukacja.edux.pl/p-1703-media-w-edukacji.php

Inny świat - Problematyka utworu - Strona główna...

Kompozycja i forma dzieła dzieło zostało skomponowane w taki sposób, że składa się z refleksji i wspomnień pisarza z pobytu w kilku sowieckichwww.polskina5.pl/problematyka_utworu_inny_swiat