Masz pytanie?

nauczyciel dyplomowany - PEDAGOG SZKOLNY

Praca pedagoga szkolnego : zadania i obowiązki, uregulowania prawne, pomoc materialna, pomoc psychologiczna, diagnoza,scenariusze zajęć, instytucje …pedagogszkolny.pl/viewpage.php?page_id=99

Opis i analiza zagadnień - nauczyciel dyplomowany | tekst...

OPIS I ANALIZA ZAGADNIEŃ NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO ZA OKRES STAŻU OD 01.09.2011 DO 31.05.2014 ROKU Swoją pracę w Zespole Szkoły …www.edukacja.edux.pl/p-25053-opis-i-analiza-zagadnien-nauczyciel-dyplomowany.php

Dokumentacja nauczyciela mianowanego ubiegającego się o...

Dokumentacja nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego Podstawa prawna – Rozporządzenie MENiS z dnia 1 …www.1-lo.pl/upload/pliki_do_pobrania/awans-dyplomowany-dokumentacja-nauczyciela-mianowanego.pdf

Dokumentacja nauczyciela mianowanego ubiegającego się o...

Dokumentacja nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego warsztaty: Dokumentowanie awansu na stopień nauczyciela …https://womgorz.edu.pl/files/File/Pracownia%20Zarzadzania/dyplomowany-dla_ucz.pdf

Urlop bezpłatny - Portal Kadrowy

Pytanie: Nauczyciel dyplomowany, zatrudniony w macierzystej placówce na podstawie mianowania, wystąpił o urlop bezpłatny w związku z pełnieniem funkcji...www.portalkadrowy.pl/urlop-bezplatny-489

Awans na stopień nauczyciela kontraktowego - zsm.resman.pl

Nauczyciel stażysta ubiegający się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego w okresie odbywania stażu powinien w szczególności: 1) poznawać organizację...www.zsm.resman.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=106:awans-na-stopie-nauc...

Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego - nauczyciel...

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego za okres: …www.edukacja.edux.pl/p-32136-sprawozdanie-z-planu-rozwoju-zawodowego.php

DROGA DO AWANSU NA KONTRAKTOWEGO

DROGA DO AWANSU NA KONTRAKTOWEGO Nauczyciel przystępując do pracy uzyskuje stopień nauczyciela stażysty. Staż rozpoczyna jego wspinanie się po …rozek.republika.pl/dokumenty/stazysta/przewod_1.pdf

Profesor.pl - publikacje nauczycieli, awans zawodowy...

Katalog Monika Lisowska, 2012-07-24 Warszawa Język niemiecki, Sprawozdania nauczyciel dyplomowany - sprawozdanie z planu rozwoju dla dyrekcji - czerwiec 2012www.profesor.pl/publikacja,25112,Sprawozdania,nauczyciel-dyplomowany-sprawozdanie-z-planu-rozwo...

Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie

7. Dokumentacja komisji kwalifikacyjnej dla stażysty. Ponieważ zbliża się czas powoływania komisji kwalifikacyjnych na stopień nauczyciela kontraktowego, …www.cen.edu.pl/cen_serwis/?id=12