Masz pytanie?

Dokumentacja i procedury w zakresie awansu nauczyciela...

Proszę o podanie aktualnie wymaganej dokumentacji i procedur w zakresie awansu nauczyciela dyplomowanego. Z dniem 1 grudnia 2007 r. weszło w życie rozporządzenie Minwww.oswiata.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/dokumentacja-i-procedury-w-zakresie-awansu-nauczyciela-...

Dokumentacja na stopień nauczyciela dyplomowanego...

Porady eksperta to miejsce, gdzie doświadczeni prawnicy i specjaliści do spraw prawa oświatowego odpowiadają na pytania dotyczące prawa oświatowego.oswiataiprawo.pl/porady/dokumentacja-na-stopien-nauczyciela-dyplomowanego/

Dokumentacja nauczyciela ubiegającego się o awans na...

Dokumentacja nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego: wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego (.doc),www.kuratorium.bialystok.pl/szkoly-i-organy-prowadzace/sprawy-nauczycieli/awans-zawodowy-2/doku...

Teczka nauczyciela dyplomowanego okres stażu …

Prowadziłam dokumentacje pedagogiczną,... Wiele zadań podjętych na początku stażu na nauczyciela dyplomowanego będę realizować dalej.www.edukacja.edux.pl/p-28653-teczka-nauczyciela-dyplomowanego-okres-stazu.php

Profesor.pl - publikacje nauczycieli, awans zawodowy...

Nauczyciel dyplomowany - przygotowanie dokumentacji. TECZKA NA NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Opracowała: Agata Knedler – nauczyciel mianowanywww.profesor.pl/publikacja,22958,Prezentacje,Nauczyciel-dyplomowany-przygotowanie-dokumentacji

Dokumentacja nauczyciela mianowanego ubiegającego …

Dokumentacja nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego Podstawa prawna – Rozporządzenie MENiS z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopniwww.1-lo.pl/upload/pliki_do_pobrania/awans-dyplomowany-dokumentacja-nauczyciela-mianowanego.pdf

Awans zawodowy – Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Dokumentacja nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego: wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego (.doc), dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe – kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem, akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego – …www.kuratorium.bialystok.pl/category/szkoly-i-organy-prowadzace/sprawy-nauczycieli/awans-zawodo...

A. Pery Awans zawodowy nauczyciela - krok po kroku …

stopień nauczyciela dyplomowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej roku od dnia... sposób prowadzenia dokumentacji obowiązującej w szkole, c)...www.dbp.wroc.pl/biblioteki/wroclaw/attachments/article/940/Awans%20zawodowy%20nauczyciela%20-%2...

Awans zawodowy - dokumentacja | tekst nr 8139

Komisja wnioskuje do Kuratora o nadanie stopnia nauczyciela dyplomowanego lub o nie nadanie. 2.... Brak dokumentów, w dokumentacji, z chwilą złożenia,...www.edukacja.edux.pl/p-8139-awans-zawodowy-dokumentacja.php

Nauczyciel dyplomowany - wymagana dokumentacja - …

Czy dyrektor szkoły ze stażem dyrektorskim 5 lat jest zobowiązany załączyć do dokumentacji na stopień nauczyciela dyplomowanego swój …www.oswiata.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/nauczyciel-dyplomowany-wymagana-dokumentacja