Masz pytanie?

Awans zawodowy nauczyciela: podstawy prawne oraz...

Awans zawodowy nauczyciela: podstawy prawne oraz przygotowanie dokumentacji – nauczyciel dyplomowanypbp.poznan.pl/sites/default/files/u77/u79/nauczyciel_dyplomowany.pdf

NAUCZYCIEL DYPLOMOWANY - forum, dyskusje, rozmowy

NAUCZYCIEL DYPLOMOWANY: najświeższe informacje, zdjęcia, video o NAUCZYCIEL DYPLOMOWANY; Zarobki nauczyciela dyplomowanegoindex.forum.gazeta.pl/szukaj/forum/nauczyciel+dyplomowany

PEDAGOG SZKOLNY - nauczyciel dyplomowany - awans …

Praca pedagoga szkolnego : zadania i obowiązki, uregulowania prawne, pomoc materialna, pomoc psychologiczna, diagnoza,scenariusze zajęć, instytucje …pedagogszkolny.pl/viewpage.php?page_id=99

MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEO - …

Projekt planu rozwoju zawodowego Mirosław Grzegórzek www.polonline.pl 1 | S t r o n a MIROSŁAW GRZEGÓRZEK nauczyciel języka polskiego w Szkole Podstawowej im.www.polonline.pl/doc/dyplomowany.pdf

AWANS NA DYPLOMOWANEGO - forum, dyskusje, rozmowy

Re: Nauczyciel do tablicy przywilejów, których teraz już się nie dostaje. Wiesz jak to jest - jedna ekpia dała awanse, bo nic za nimi nie szło.index.forum.gazeta.pl/szukaj/forum/awans+na+dyplomowanego

1. Plan pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej Szkoły

1. Plan pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej Szkoły Podstawowej w Raczkach na rok szkolny 2011/2012 opracowano na podstawie:www.spraczki.pl/plikipdf/planpr2011-12.pdf

Wynagrodzenie nauczyciela wspomagającego

Jest to cały etat 20 – godzin. Chciałabym się dowiedzieć, jakie są zarobki nauczyciela wspomagającego? ODPOWIEŹ. Wysokość wynagrodzenia nauczyciela...www.oswiataiprawo.pl/Dyrektor/Prawo-w-szkole/Sprawy-pracownicze/Wynagrodzenie-nauczyciela-wspom...

www.awans-zawodowy.org - Stopnie awansu zawodowego nauczycieli

nauczyciel sta?ysta; nauczyciel kontraktowy; nauczyciel mianowany; nauczyciel dyplomowany. NAUCZYCIEL STA?YSTA rozpoczyna sta?, bez sk?adania wniosku, …www.awans-zawodowy.org/Dla-stazysty/stopnie-awansu-zawodowegonauczycieli.html

Ustawa - Karta Nauczyciela, Stan na 31-08-2004 - Prawo …

Mając na względzie doniosłą rolę oświaty i wychowania w Rzeczypospolitej Polskiej, pragnąc dać wyraz szczególnej randze społecznej zawodu nauczyciela...www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=31-08-2004&qplikid=2

Strony z materiałami dydaktycznymi nauczycieli

Nauczanie zintegrowane - materiały dla nauczycieli Materiały dydaktyczne dla nauczycieli kształcenia zintegrowanego: scenariusze zajęć i uroczystości szkolnych...publikacje.toplista.pl/