Masz pytanie?

Opis i analiza zagadnień - nauczyciel dyplomowany

Edux.pl: Opis i analiza zagadnień - nauczyciel dyplomowanywww.edukacja.edux.pl/p-25053-opis-i-analiza-zagadnien-nauczyciel-dyplomowany.php

Awans na stopień nauczyciela kontraktowego - zsm.resman.pl

Nauczyciel stażysta ubiegający się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego w okresie odbywania stażu powinien w szczególności: 1) poznawać organizację...www.zsm.resman.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=106:awans-na-stopie-nauc...

Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie

7. Dokumentacja komisji kwalifikacyjnej dla stażysty. Ponieważ zbliża się czas powoływania komisji kwalifikacyjnych na stopień nauczyciela kontraktowego...www.cen.edu.pl/cen_serwis/?id=12

Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie

Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie Ruszczyca 16, 75-654 Koszalin, fax.347-67-15, centrala (094) 347-67-10, sekretariat (094) 347-67-20 E-mail : cen@cen.edu.plwww.cen.edu.pl/cen_serwis/index.php?art=827&id=12&id2=29

Awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

Wstęp. Nauczyciel mianowany może rozpocząć staż na stopień nauczyciela dyplomowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej roku od dnia nadania stopnia...www.zsm.resman.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=108:awans-na-stopie-nauc...

Dokumentowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej …

Jeśli praca z dziećmi ma przynieść dobre efekty, powinna być systematyczna i dobrze przygotowana. Z tego powodu każdy nauczyciel powinien codziennie: starannie...www.eksperciwoswiacie.pl/artykuly-przedszkola/art,8,dokumentowanie-pracy-dydaktyczno-wychowawcz...

AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELI - gimparczew.pl

AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELI c.d. II. Podanie motywacji wyboru przypadku. 1. znaczenie problemu w danej społeczności, 2...www.gimparczew.pl/dane/publikacje_pdf/awans_zawodowy_2010.ppt

Portal Oświata, awans zawodowy, praca dla nauczycieli...

Serwis dla szeroko pojętej społeczności oświatowej. Praca dla nauczycieli. Publikacje nauczycielskie. Porady, nowości, oprogramowanie. Testy gimnazjalne...www.oswiata.org.pl/

Okresy wliczane do dodatku za wysługę lat i nagrody...

Pytanie: Nauczyciel dyplomowany jest zatrudniony w szkole na pełnym etacie (18/18). Przy zatrudnieniu podał następujące okresy zatrudnienia poświadczone...www.portalkadrowy.pl/dodatek-za-wysluge-lat-i-inne/okresy-wliczane-do-dodatku-za-wysluge-lat-i-...

teczka i sprawozdanie - awans na nuczyciela dyplomowanego...

Prawo pracy. Do zakresu świadczonych przez naszą Kancelarię usług prawnych należą sprawy z zakresu prawa pracy. Prawnicy Kancelarii posiadaną bogatą wiedzę i...www.45minut.pl/forum/viewtopic.php?t=11867