Masz pytanie?

PEDAGOG SZKOLNY - nauczyciel dyplomowany - …

Praca pedagoga szkolnego : zadania i obowiązki, uregulowania prawne, pomoc materialna, pomoc psychologiczna, diagnoza,scenariusze zajęć, …pedagogszkolny.pl/viewpage.php?page_id=99

Profesor.pl - publikacje nauczycieli, awans zawodowy...

TECZKA NA NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Opracowała: Agata Knedler – nauczyciel mianowany Niniejsze opracowanie zostało wykonane na …www.profesor.pl/publikacja,22958,Prezentacje,Nauczyciel-dyplomowany-przygotowanie-dokumentacji

Kraków, dnia 7 listopada 2016 r. SEPZ-I.5861.93.2016.BŚ

Oddział Strategii i Analiz Kuratorium Oświaty w Krakowie Kraków, dnia 7 listopada 2016 r. SEPZ-I.5861.93.2016.BŚ Przewodnik dla osób ubiegających się o nadanie...https://kuratorium.krakow.pl/wp-content/uploads/2017/03/przewodnik_nauczyciel_dyplomowany.pdf

Aktualne rozporządzenie i wymagania awansu …

Aktualne rozporządzenie regulujące awans zawodowy nauczyciela mianowanego na nauczyciela dyplomowanego to rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z …awanszawodowynauczyciela.pl/aktualne-rozporzadzenie-i-wymagania-awansu-zawodowego-nauczyciela-m...

Awans na stopień nauczyciela kontraktowego

Nauczyciel stażysta ubiegający się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego w okresie odbywania stażu powinien w szczególności: 1) poznawać organizację...zsm.resman.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=106:awans-na-stopie-nauczyci...

www.zsz1.krakow.pl

Jeżeli wniosek oraz dokumentacja nie spełniają wymagań formalnych,... nauczyciel mianowany lub dyplomowany zatrudniony w szkole;...www.zsz1.krakow.pl/dokumenty/pordlastaz.doc

Awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

Wstęp. Nauczyciel mianowany może rozpocząć staż na stopień nauczyciela dyplomowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej roku od dnia nadania stopnia...zsm.resman.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=108:awans-na-stopie-nauczyci...

Jaka jest procedura powołania wicedyrektora i innych …

Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkolehttps://www.nadzor-pedagogiczny.pl/porada/jaka-jest-procedura-powolania-wicedyrektora-i-inny/37...

Portal Oświata, awans zawodowy, praca dla nauczycieli...

Serwis dla szeroko pojętej społeczności oświatowej. Praca dla nauczycieli. Publikacje nauczycielskie. Porady, nowości, oprogramowanie. Testy gimnazjalne...www.oswiata.org.pl/

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA …

Sylwia Trott nauczyciel języka polskiego w Szkole Podstawowej w Goleniowie PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘzssgol.pl/documents/Sylwia_Trott.pdf