Masz pytanie?

nauczyciel dyplomowany - PEDAGOG SZKOLNY - News

Praca pedagoga szkolnego : zadania i obowiązki, uregulowania prawne, pomoc materialna, pomoc psychologiczna, diagnoza,scenariusze zajęć, instytucje …pedagogszkolny.pl/viewpage.php?page_id=99

Awans na stopień nauczyciela kontraktowego - zsm.resman.pl

Nauczyciel stażysta ubiegający się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego w okresie odbywania stażu powinien w szczególności: 1) poznawać organizację...www.zsm.resman.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=106:awans-na-stopie-nauc...

AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELA - poradnik

Awans zawodowy nauczyciela Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 26-600 Radom, ul Słowackiego 17, tel. 48 360 00 65 Strona 4 Nauczyciel kontraktowy i nauczyciel...www.rodon.radom.pl/publikacje_d/awans_poradnik.pdf

Awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

Wstęp. Nauczyciel mianowany może rozpocząć staż na stopień nauczyciela dyplomowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej roku od dnia nadania stopnia...zsm.resman.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=108:awans-na-stopie-nauczyci...

www.szkola.uszew.com.pl

nauczyciel... dokumentacja potwierdzająca spełnienie wymagań egzaminacyjnych, umożliwiających uzyskanie awansu na stopień nauczyciela mianowanego,www.szkola.uszew.com.pl/wnioski_druki.doc

Informacje dla nauczycieli z zakresu awansu zawodowego...

Informacje dla nauczycieli z zakresu awansu zawodowego - Awans zawodowy - Informacje dotyczące awansu zawodowego nauczycieliwww.kuratorium.waw.pl/pl/dyrektor-i-nauczyciel/awans-zawodowy/1945,Informacje-dla-nauczycieli-z...

Teczka nauczyciela – kandydata na dyplomowanego

1 Teczka nauczyciela – kandydata na dyplomowanego Niniejszy poradnik uwzględnia zmiany z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 rrozek.republika.pl/dokumenty/mianowa/teczka.pdf

Ocena dorobku zawodowego - glospedagogiczny.pl

Dyrektor dokonując oceny dorobku zawodowego nauczyciela ubiegającego się o kolejny stopień awansu, nie musi brać pod uwagę projektu oceny opracowanego przez...www.glospedagogiczny.pl/d/awans-zawodowy/ocena-dorobku-zawodowego.html

Serwis Samorządowy PAP

Poziom wykształcenia. Stopnie awansu zawodowego. nauczyciel. stażysta. nauczyciel. kontraktowy. nauczyciel. mianowany. nauczyciel. dyplomowany. 1. …samorzad.pap.pl/depesze/wiadomosci_centralne/136563/Komentarz-do-depeszy-Stawki-minimum--Publik...

Warunki pracy i wynagrodzenie | Karta nauczyciela | Prawo...

Linki sponsorowane?> Warunki pracy i wynagrodzenie Art. 29. 1. Organ prowadzący szkołę obowiązany jest zapewnić szkole podstawowe warunki do realizacji przez...karta-nauczyciela.org/warunki-pracy-i-wynagrodzenie