Masz pytanie?

Awans zawodowy - nauczyciel dyplomowany [sprawozdanie...

Praca pedagoga szkolnego : zadania i obowiązki, uregulowania prawne, pomoc materialna, pomoc psychologiczna, diagnoza,scenariusze zajęć, instytucje …www.45minut.pl/forum/viewtopic.php?t=13454

Opis i analiza zagadnień - nauczyciel dyplomowany

Edux.pl: Opis i analiza zagadnień - nauczyciel dyplomowanywww.edukacja.edux.pl/p-25053-opis-i-analiza-zagadnien-nauczyciel-dyplomowany.php

Profesor.pl - publikacje nauczycieli, awans zawodowy...

TECZKA NA NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Opracowała: Agata Knedler – nauczyciel mianowany Niniejsze opracowanie zostało wykonane na podstawie …www.profesor.pl/publikacja,22958,Prezentacje,Nauczyciel-dyplomowany-przygotowanie-dokumentacji

Kadra – Przedszkole nr 3 z oddziałem żłobka w Barcinie

W przedszkolu pracuje wysoko wykwalifikowana, do?wiadczona kadra pedagogiczna, otwarta na potrzeby dziecka, systematycznie podnosz?ca...p3barcin.pl/kadra/

Dokumentacja nauczyciela mianowanego ubiegającego się o...

Dokumentacja nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego Podstawa prawna – Rozporządzenie MENiS z dnia 1 …www.1-lo.pl/upload/pliki_do_pobrania/awans-dyplomowany-dokumentacja-nauczyciela-mianowanego.pdf

Oświata | Księgarnia FabrykaWiedzy.com

Skuteczna współpraca wszystkich organów wewnętrznych szkoły jest możliwa! A dokumenty szkoły mogą być bez błędów. Poznaj publikacje, które to ułatwią.fabrykawiedzy.com/oswiata.html

Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego - nauczyciel...

Edux.pl: Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego - nauczyciel dyplomowanywww.edukacja.edux.pl/p-32136-sprawozdanie-z-planu-rozwoju-zawodowego.php

Urlop bezpłatny - Portal Kadrowy

Pytanie: Nauczyciel dyplomowany, zatrudniony w macierzystej placówce na podstawie mianowania, wystąpił o urlop bezpłatny w związku z pełnieniem funkcji...www.portalkadrowy.pl/urlop-bezplatny-489

Awans na stopień nauczyciela kontraktowego - zsm.resman.pl

Nauczyciel stażysta ubiegający się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego w okresie odbywania stażu powinien w szczególności: 1) poznawać organizację...www.zsm.resman.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=106:awans-na-stopie-nauc...

Awans zawodowy - Portal Oświatowy

Awans zawodowy w przedszkolu niepublicznym. Pytanie: Czy nauczyciel kontraktowy zatrudniony w niepublicznym przedszkolu może rozpocząć od września awans na...https://www.portaloswiatowy.pl/awans-zawodowy-567