Masz pytanie?

nauczyciel stażysta – §Prawo pracy i nie tylko..

Posts about nauczyciel stażysta written by Arkadiusz... Strona główna; Co na stres – jak sobie radzić ze stresem? Domowy budżet – planowanie budżetu domowegohttps://prawopracyblog.wordpress.com/tag/nauczyciel-stazysta/

Stopnie awansu zawodowego nauczyciela - §Prawo …

Awans zawodowy nauczyciela. Jeśli czytasz to, co napisałam, to znaczy, że jesteś nauczycielem i z pewnością znasz stopnie awansu zawodowego, ale jeśli dopiero...https://prawopracyblog.wordpress.com/2010/12/04/stopnie-awansu-zawodowego-nauczyciela/

Opiekun stażu | awans zawodowy nauczyciela

KN Art. 9c. 4. Nauczycielowi stażyście i nauczycielowi kontraktowemu odbywającemu staż dyrektor szkoły przydziela spośród nauczycieli mianowanych lub...https://awansnauczyciela.wordpress.com/opiekun-stazu/

nauczyciel dyplomowany - Profesor.pl

Katalog Monika Lisowska, 2012-07-24 Warszawa Język niemiecki, Sprawozdania nauczyciel dyplomowany - sprawozdanie z planu rozwoju dla dyrekcji - czerwiec 2012www.profesor.pl/publikacja,25112,Sprawozdania,nauczyciel-dyplomowany-sprawozdanie-z-planu-rozwo...

Doskonalenie zawodowe warsztatu pracy | tekst nr 8465

Zawód nauczyciela, wymaga doskonalenia jest to konieczne zarówno w sensie zwiększenia efektywności kształcenia, jak również w kontekście zaspakajania potrzeb...www.edukacja.edux.pl/p-8465-doskonalenie-zawodowe-warsztatu-pracy.php

Wszystko o awansie nauczyciela stażysty… – Dziecko. …

Jako, że ten rodzaj awansu mam już za sobą, chciałabym się podzielić swoją wiedzą i doświadczeniami z tymi osobami, które są przed lub w trakcie tzw...https://pedagogicznie.wordpress.com/2016/02/18/wszystko-o-awansie-nauczyciela-stazysty/

Teczka dyrektora szkoły przy awansie na nauczyciela...

Sprawdź, jakie dokumenty musi złożyć dyrektor szkoły, by uzyskać stopień nauczyciela dyplomowanego ścieżką dyrektorską awansu zawodowego nauczyciela.https://www.portaloswiatowy.pl/awans-na-nauczyciela-dyplomowanego/teczka-dyrektora-szkoly-przy-...

Strona główna - biblioteka natan.pl

Biblioteka natan.pl zawiera materiały przesłane przez internautów teksty, grafiki, multimedia i wszystko co można wykorzystać w katecheziebiblioteka.natan.pl/

Ustawa z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst...

Praktyczne porady, narzędzia i wzory dokumentów dla szkół i przedszkoli. Kadry i płace, zarządzanie, nadzór pedagogiczny, bezpieczeństwo dzieci i uczniów...https://www.portaloswiatowy.pl/bezpieczenstwo-w-szkole/ustawa-z-26-stycznia-1982-r.-karta-naucz...

Mały matematyk - innowacja pedagogiczna | tekst nr …

Ewelina Makowczyńska, Marzena Bereśniewicz; miejscowość: Łódź; dział: Przedszkole; nr: 14886www.edukacja.edux.pl/p-14886-maly-matematyk-innowacja-pedagogiczna.php