Masz pytanie?

nauczyciel dyplomowany - PEDAGOG SZKOLNY

Praca pedagoga szkolnego : zadania i obowiązki, uregulowania prawne, pomoc materialna, pomoc psychologiczna, diagnoza,scenariusze zajęć, instytucje …pedagogszkolny.pl/viewpage.php?page_id=99

Pieczątka szkoły/placówki - ko.poznan.pl

/wypełnia dyrektor szkoły, w której nauczyciel odbył pełny staż na stopień awansu nauczyciela dyplomowanego lub zakończył staż rozpoczęty w innej szkole.www.ko.poznan.pl/pub/ftp/pragmatyka/Zaswiadczenie_1-dokumentacja_nauczyciel_dyplomowany.doc

Grupy zawodowe, Nauczyciele, Urlopy i zwolnienia, Urlop...

Pytanie: Nauczyciel dyplomowany, zatrudniony w macierzystej placówce na podstawie mianowania, wystąpił o urlop bezpłatny w związku z pełnieniem funkcji...www.portalkadrowy.pl/urlop-bezplatny-489

Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego - nauczyciel...

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego za okres: …www.edukacja.edux.pl/p-32136-sprawozdanie-z-planu-rozwoju-zawodowego.php

PEDAGOG SZKOLNY - awans zawodowy

KILKA PYTAŃ I ODPOWIEDZI Czy nauczyciel stażysta zatrudniony na czas określony z dniem uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego powinien zostać zatrudniony …pedagogszkolny.pl/viewpage.php?page_id=91

Oświata | Księgarnia FabrykaWiedzy.com

Skuteczna współpraca wszystkich organów wewnętrznych szkoły jest możliwa! A dokumenty szkoły mogą być bez błędów. Poznaj publikacje, które to ułatwią.fabrykawiedzy.com/oswiata.html

www.awans-zawodowy.org - Stopnie awansu zawodowego …

nauczyciel sta?ysta; nauczyciel kontraktowy; nauczyciel mianowany; nauczyciel dyplomowany. NAUCZYCIEL STA?YSTA rozpoczyna sta?, bez sk?adania wniosku, …www.awans-zawodowy.org/Dla-stazysty/stopnie-awansu-zawodowegonauczycieli.html

Profesor.pl - publikacje nauczycieli, awans zawodowy...

Katalog Monika Lisowska, 2012-07-24 Warszawa Język niemiecki, Sprawozdania nauczyciel dyplomowany - sprawozdanie z planu rozwoju dla dyrekcji - czerwiec 2012www.profesor.pl/publikacja,25112,Sprawozdania,nauczyciel-dyplomowany-sprawozdanie-z-planu-rozwo...

www.zsz1.krakow.pl

Jeżeli wniosek oraz dokumentacja nie spełniają wymagań formalnych,... nauczyciel mianowany lub dyplomowany zatrudniony w szkole;...www.zsz1.krakow.pl/dokumenty/pordlastaz.doc

Prywatne Przedszkole ESTETYCZNE - Personel Przedszkola

mgr Alina Adamska Wicedyrektor przedszkola ul. Kosowska 42 Nauczyciel - logopeda dyplomowany Nauczyciel metody Marii Montessoriwww.estetyczne.pl/kadra.php