Masz pytanie?

Teczka - nauczyciel dyplomowany - realizacja § 8 ust. 2...

Realizacja jednego z wymagań jakie musi spełniać nauczyciel ubiegający się o stopień nauczyciela dyplomowanego. Zamieszcbiblioteka.natan.pl/?id=plik&idp=6670

Opis i analiza zagadnień - nauczyciel dyplomowany

Edux.pl: Opis i analiza zagadnień - nauczyciel dyplomowanywww.edukacja.edux.pl/p-25053-opis-i-analiza-zagadnien-nauczyciel-dyplomowany.php

Profesor.pl - publikacje nauczycieli, awans zawodowy...

TECZKA NA NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Opracowała: Agata Knedler – nauczyciel mianowany Niniejsze opracowanie zostało wykonane na podstawie …www.profesor.pl/publikacja,22958,Prezentacje,Nauczyciel-dyplomowany-przygotowanie-dokumentacji

Pieczątka szkoły/placówki - ko.poznan.pl

/wypełnia dyrektor szkoły, w której nauczyciel odbył pełny staż na stopień awansu nauczyciela dyplomowanego lub zakończył staż rozpoczęty w innej szkole.www.ko.poznan.pl/pub/ftp/pragmatyka/Zaswiadczenie_1-dokumentacja_nauczyciel_dyplomowany.doc

Zawarto ść teczki nauczyciela ubiegaj ącego si ę o awans...

§8 ust.2 pkt4 lit.d dokumentacja potwierdzająca uzyskanie umiej ętno ści posługiwania si ę j ęzykiem obcym na poziomie zaawansowanym, a w przypadku nauczycieli...www.rodon.radom.pl/awans_zawodowy/dyplomowany.pdf

Dokumentacja nauczyciela mianowanego ubiegającego się o...

Dokumentacja nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego Podstawa prawna – Rozporządzenie MENiS z dnia 1 …www.1-lo.pl/upload/pliki_do_pobrania/awans-dyplomowany-dokumentacja-nauczyciela-mianowanego.pdf

Staż nauczyciela - Portal Oświatowy

Brak opiekuna stażu z tożsamymi kwalifikacjami – czy jest to przeszkoda do rozpoczęcia stażu. Pytanie: Czy nauczyciel języka angielskiego w niepublicznym...https://www.portaloswiatowy.pl/staz-nauczyciela-572

Oświata | Księgarnia FabrykaWiedzy.com

Skuteczna współpraca wszystkich organów wewnętrznych szkoły jest możliwa! A dokumenty szkoły mogą być bez błędów. Poznaj publikacje, które to ułatwią.fabrykawiedzy.com/oswiata.html

Urlop bezpłatny - Portal Kadrowy

Pytanie: Nauczyciel dyplomowany, zatrudniony w macierzystej placówce na podstawie mianowania, wystąpił o urlop bezpłatny w związku z pełnieniem funkcji...www.portalkadrowy.pl/urlop-bezplatny-489

Awans na stopień nauczyciela kontraktowego - zsm.resman.pl

Nauczyciel stażysta ubiegający się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego w okresie odbywania stażu powinien w szczególności: 1) poznawać organizację...www.zsm.resman.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=106:awans-na-stopie-nauc...