Masz pytanie?

Portal Oświatowy: karta nauczyciela, zarządzanie i nadzór...

Płace w oświacie. Dzień urlopu bezpłatnego a wysokość świadczenia urlopowego. Świadczenie urlopowe (1.07.2015) Pytanie: Nauczyciel w roku szkolnym 2014/2015...www.portaloswiatowy.pl/?registr=zamowienia

Sprawozdanie z planu rozwoju nauczyciela mianowanego...

Sprawozdanie z planu rozwoju nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanegowww.edukacja.edux.pl/p-19746-sprawozdanie-z-planu-rozwoju-nauczyciela.php

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU …

sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegajĄcego siĘ o stopieŃ nauczyciela dyplomowanego.... plan rozwoju …www.pawstys.foxnet.pl/awans/SPRAWOZDANIE%20Z%20REALIZACJI%20PLANU%20ROZWOJU%20ZAWODOWEGO%20NAUC...

Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego nauczyciela...

Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanegowww.edukacja.edux.pl/p-12725-sprawozdanie-z-planu-rozwoju-zawodowego-nauczyciela.php

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU …

Wprowadzenie Z dniem 1 września 2008 roku rozpoczęłam staż na stopień nauczyciela dyplomowanego, poprzedzony uzyskaniem stopnia nauczyciela mianowanego w …www.profesor.pl/publikacja,23599,Sprawozdania,SPRAWOZDANIE-Z-REALIZACJI-PLANU-ROZWOJU-ZAWODOWEG...

Awans na stopień nauczyciela dyplomowanego - Aktualności...

Nauczyciel mianowany może rozpocząć staż na stopień nauczyciela dyplomowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej roku od dnia nadania stopnia nauczyciela...www.oswiata.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/awans-na-stopien-nauczyciela-dyplomowanego/2

nauczyciel dyplomowany - sprawozdanie z planu rozwoju dla...

Warszawa, 01 czerwca 2012 Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego Monika Lisowska Nauczyciel mianowanywww.profesor.pl/publikacja,25112,Sprawozdania,nauczyciel-dyplomowany-sprawozdanie-z-planu-rozwo...

mgr Wiesława Kaczor/Sprawozdanie z realizacji planu...

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego za okres stażu od 01.09.2006r. do 30.06.2009r. Imię i Nazwisko: Wiesława Kaczor Data rozpoczęcia stażu: 01.09...www.przedszkola.edu.pl/mgr-wieslawa-kaczor-sprawozdanie-z-realizacji-planu-rozwoju-zawodowego.h...

Anglisci.pl - Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju...

Wstęp . Jestem nauczycielem języka angielskiego z 13-letnim stażem pracy. Zanim podjęłam pracę w ……………………………… we Wrocławiu (obecna...www.anglisci.pl/awans-zawodowy-nauczyciela-anglisty/sprawozdanie-z-realizacji-planu-rozwoju-zaw...

Ustawa - Karta Nauczyciela , Stan na 31-08-2004

USTAWA. z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 i 1198 oraz z 2015 r. poz. 357) ogłoszono dnia 12 lutego 2014 r. obowiązuje od dnia...www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=31-08-2004&qplikid=2