Masz pytanie?

nauczyciele | Zespół Szkół Leśnych w Biłgoraju

Przedmioty ogólnokształcące: Nauczany przedmiot/-y: Stopień, imię i nazwisko: Awans zawodowy Język polski mgr Monika Gardiasz: dyplomowany mgr Agnieszka...www.zslbilgoraj.pl/?page_id=861

Plan rozwoju zawodowego - Awans.Edux.pl

Plany rozwoju zawodowego opublikowane w portalu Edux.plawans.edux.pl/plan-rozwoju-zawodowego.php

Religia, Katecheza - PUBLIKACJE EDUKACYJNE

Archiwum publikacji w serwisie Publikacje edukacyjne. dziedzina, przedmiot: religia, katecheza. Stworzeni do miłości. Rozmowy z młodymi - Jan Paweł II recenzjawww.publikacje.edu.pl/dziedziny.php?przedmiot=religia

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU …

1 sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegajĄcego siĘ o stopieŃ nauczyciela mianowanego imię i nazwisko nauczyciela...e-pedagogiczna.edu.pl/upload/file/nauczyciel/spr_aronowicz.pdf

Edux.pl: Publikacje nauczycieli

Publikacje nauczycieli, edukacja - bezpłatne zaświadczenia, Awans zawodowy nauczycieli - konspekty zajęć, scenariusze, ścieżki edukacyjne itp.www.edukacja.edux.pl/

Awans zawodowy katechety - katecheza.episkopat.pl

III. PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO. Przed opracowaniem planu rozwoju zawodowego należałoby się zapoznać z kierunkami rozwoju, które są zamieszczone …www.katecheza.episkopat.pl/index.php/menu/nauczanie-religii-w-szkole/awans-zawodowy/49-awans-za...

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego …

sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na stopieŃ nauczyciela dyplomowanego za okres staŻu od 01.09.2011 do 31.05.2014 roku mgr inż.www.edukacja.edux.pl/p-24663-sprawozdanie-z-realizacji-planu-rozwoju-zawodowego.php

Informacje dla nauczycieli z zakresu awansu …

Informacje dla nauczycieli z zakresu awansu zawodowego - Awans zawodowy - Informacje dotyczące awansu zawodowego nauczycieliwww.kuratorium.waw.pl/pl/dyrektor-i-nauczyciel/awans-zawodowy/1945,Informacje-dla-nauczycieli-z...

WNIOSEK O POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE NA …

WNIOSEK O POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE NA NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Wnoszę o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na …www.katecheza.diecezja.krakow.pl/data/_uploaded/file/awans_mian_wniosek2.pdf

DOKUMENTACJA WŁASNYCH OSIĄ ĘĆ

i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony zdarzeniu, określenie objawów, wyjaśnienie motywów zwrócenia uwagi na problem). 2.www.katecheza.diecezja.krakow.pl/data/_uploaded/file/awans_mian_dok.pdf