Masz pytanie?

Zarobki polskich nauczycieli - wynagrodzenia.pl

Zarobki polskich nauczycieli. Niniejszy artykuł przedstawia i charakteryzuje system wynagradzania nauczycieli w Polsce. Pensje nauczycieli składają się z...wynagrodzenia.pl/artykul/zarobki-polskich-nauczycieli

Ustawa - Karta Nauczyciela, Stan na 01-01-2013

USTAWA. z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 oraz z 2017 r. poz. 60) ogłoszono dnia 31 sierpnia 2016 r. obowiązuje od dnia 1...www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=01-01-2013&qplikid=2

Karta Nauczyciela 2017 Tekst jednolity > Prawo oświatowe

Karcie Nauczyciela i Prawo oświatowe najnowsze zmiany w ustawie o systemie oświaty. Karta nauczyciela opracowana na podstawie Dz.U. 1982 nr 3 poz. 19 reguluje prawa...karta-nauczyciela.org/

- DBFO Praga Północ m.st. Warszawy

DBFO Dzielnicowe Biuro Finansów Praga Północ m.st. Warszawywww.dbfopraga-pn.waw.pl/aktualnosci

Staż nauczyciela bez przygotowania pedagogicznego

Jakie warunki musi spełnić osoba bez przygotowania pedagogicznego, jeśli chce odbyć staż? Kiedy szkoła może na to wyrazić zgodę, a kiedy nie?www.eksperciwoswiacie.pl/dla-administracji/art,22,staz-nauczyciela-bez-przygotowania-pedagogicz...

Rolnik nie może być bezrobotnym, ale poszukującym pracy...

Jeśli chodzi o średnie zarobki nawet nauczycieli, które podawane są przez Internet (tu Google czy nawet gazeta.pl), to ja nie wiem skąd te kwoty są wpisywane.www.regiopraca.pl/portal/porady/prawa-poszukujacego-pracy/rolnik-nie-moze-byc-bezrobotnym-ale-p...

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia …

Poziom wykształcenia. Stopnie awansu zawodowego. nauczyciel stażysta. nauczyciel kontraktowy. nauczyciel mianowany. nauczyciel dyplomowany. 1. Tytuł zawodowy …www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2015.120.0000868,rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-zmienia...

Ile zarabiają polscy nauczyciele? - Edukacja - Gazeta...

Minimalne wynagrodzenia zasadnicze brutto nauczycieli z tytułem zawodowym magistra i przygotowaniem pedagogicznym* w latach 2005-2013 (w PLN)źródło: Materiały...serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/740237,ile-zarabiaja-polscy-nauczyciele.html

Wynagrodzenie nauczycieli w roku szkolnym 2015/2016...

Poziom wykształcenia. Stopnie awansu zawodowego. nauczyciel stażysta. nauczyciel kontraktowy. nauczyciel mianowany. nauczyciel dyplomowany. Tytuł zawodowy …kadry.infor.pl/kadry/wynagrodzenia/ochrona_wynagrodzenia/737684,Wynagrodzenie-nauczycieli-w-rok...

Kiedy pracownikowi przysługuje odprawa - Praca i kariera...

(2010-06-01 13:07) Zgłoś naruszenie 0 0. Z powodu niby złej sytuacji finansowej firmy pracodawca wręczył pracownikom wypowiedzenie zmieniające warunki płacy i...praca.gazetaprawna.pl/porady/95134,kiedy-pracownikowi-przysluguje-odprawa.html