Masz pytanie?

Serwis Tłumacza - Tłumaczenie polskich nazw geograficznych...

Tłumaczenie polskich nazw geograficznych na język angielski. Nazw geograficznych, podobnie jak innych nazw własnych, w zasadzie się nie tłumaczy, nie znaczy to...serwistlumacza.com/content/view/27/32/

Mapa rzek Polski (ćwiczeniowa z odpowiedziami)

Mapa rzek Polski (ćwiczeniowa z odpowiedziami) Mapa konturowa rzek Polski ćwiczeniowa z odpowiedziami. Na pierwszej stronie umieszczono mapę konturową rzek …www.mapykonturowe.pl/Mapa_rzek_Polski_cwiczeniowa_z_odpowiedziami_,2,405.html

Towarzystwo Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy

Organizacja ekologiczna skupiająca miłośników rzek Iny i Gowienicy i ich dorzecza. Główny cel: zachowanie rzek i ich terenów w stanie naturalnie zrenaturyzowanym.www.tpriig.pl/

Krainy geograficzne Polski (sprawdzian) - Sciaga.pl

Krainy geograficzne Polski 1 Wymień i wskaż na mapie kraje sąsiadujące z Polską które z nich powierzchniowo są większe od Polski Niemcy Czechy Słowacjasciaga.pl/tekst/69058-70-krainy_geograficzne_polski_sprawdzian

Edukacyjny charakter polskich kuchni regionalnych

dr in Ŝ. Anna Sieczko Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa Wydział Ekonomiczno-Rolniczy SGGW, Warszawa Edukacyjny charakter polskich kuchni...www.produktyregionalne.edu.pl/czytelnia/Sieczko_refer_korekta.pdf

Ryby, atlas polskich ryb, ryby polskich wód

Ryby polskich wód to kilkanaście różnych gatunków, odmiennych od siebie nie tylko pod względem morfologii, ale również sposobu żerowania, rozmnażania i...www.wedkuje.pl/ryby

Spis głownych gór, rzek, wyżyn, nizin, jezior, pustyń...

Spis głownych gór, rzek, wyżyn, nizin, jezior, pustyń, zatok, mórz, cieśnin, wysp, półwyspów, przylądków i kotlin drukujsciaga.pl/tekst/32413-33-spis_glownych_gor_rzek_wyzyn_nizin_jezior_pustyn_zatok_morz_ciesnin

Słownik historyczno-geograficzny ziem polskich w średniowieczu

Treść: 1. Narodziny Słownika historyczno-geograficznego ziem polskich. 2. Koncepcja Słownika i jej realizacja. 3. Zawartość Słownika, zasady układu i...www.slownik.ihpan.edu.pl/intro.php

Mapa autostrad i dróg ekspresowych w Polsce - SISKOM & SSC

WARSTWY MAPY Autostrady i drogi ekspresowe Istniejące Przejezdne Budowane Przetargi Zaprojektuj i zbuduj DŚU Przerwana budowa Drogi inne Drogi krajowessc.siskom.waw.pl/warstwy/

Cofanie się lądolodu (lodowca kontynentalnego). Przełom...

Cofanie się lądolodu (lodowca kontynentalnego). Przełom paleolitu i neolitu ok. 12 000 - 8000 lat p.n.e. (14 000 - 10 000 lat temu) Kilkanaście tysięcy lat...www.zycieaklimat.edu.pl/index/?id=b53b3a3d6ab90ce0268229151c9bde11