Masz pytanie?

SISKOM - Drogi a środowisko

W niniejszym dziale postaramy się wykazać, że poprawne projektowanie dróg nie musi oznaczać degradacji obszarów przyrodniczych, a doprowadzić wręcz powinno...www.siskom.waw.pl/nauka-srodowisko.htm

Polska na peryferiach | „Nowy Obywatel” - pismo na rzecz...

dr Anna Sosnowska (ur. 1969) – socjolog historyczna Europy Wschodniej, badaczka migracji wschodnioeuropejskich do Stanów Zjednoczonych i adiunkt w Ośrodku...nowyobywatel.pl/2015/05/06/polska-na-peryferiach/

TZM Polska :: Home

Czym jest Ruch Zeitgeist? Opis skrócony; Kto może należeć do Ruchu? Ogólne Wnioski; Cykliczna Konsumpcja; Nieskończony Wzrost; Wartość Niedostatkutzmpolska.org/

Uwarunkowania bezpieczeństwa wewnętrznego Polski w XXI...

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo wewnętrzne, uwarunkowania polityczne, zagrożenie, politologiczna analiza systemowa 1. Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa w XXI wiekuwww.fsap.pl/documents/publications/Referat_Polityczne_uwarunkowania_bezpiecze%C5%84stwa_wewn_Po...

Nortom

Wydawnictwo NORTOM założone w 1992 r. specjalizuje się w wydawaniu książek o tematyce patriotycznej, polskiej literatury pięknej zwłaszcza mało znanej...www.nortom.pl/

Dz.U.2012.977 - Akt prawny - abc.com.pl

Rozporządzenie Minister Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie Podstawa programowa wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w...www.abc.com.pl/du-akt/-/akt/dz-u-2012-977

Demografia i ekonomia: czas zapomnieć o przeszłości

Na to, jak będzie wyglądała gospodarcza przyszłość świata, wielki wpływ wywrą dwie zasadnicze zmiany: niekorzystny współczynnik wsparcia i wolniejszy...www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/makroekonomia/demografia-i-ekonomia-czas-zapomniec-o-przesz...

Podstawa programowa 2010 - katecheza.episkopat.pl

Podstawa pro­gramowa kate­chezy Kościoła katolickiego w Polsce Dokument został przyjęty podczas 351. zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski w...www.katecheza.episkopat.pl/index.php/menu/nauczanie-religii-w-szkole/dokumenty-koscielne/32-pod...

Zrównoważony rozwój miast - agenda21.waw.pl

Pierwsza Warszawska Agenda 21 - niedochodowa organizacja pozarządowa, zrzeszająca specjalistów zajmujących się różnymi aspektami zrównoważonego rozwoju.www.agenda21.waw.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=55&showall=1

Zagrożenia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej...

SPIS TREŚCI 1 Wstęp 3 2 Pojęcie zagrożenia narodowego i jego typologia 4 3 Zagrożenia bezpieczeństwa narodowego RP 9 3 1 Zagrożenia politycznesciaga.pl/tekst/60089-61-zagrozenia_bezpieczenstwa_narodowego_rzeczypospolitej_polskiej