Masz pytanie?

Oddziały NFZ / Kontakt / Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ

50-525 Wrocław, ul. Joannitów 6, tel. 71 797 91 00 faks 71 797 93 25 www.nfz-wroclaw.pl. Telefony informacyjne dla pacjentów w Dolnośląskim OW NFZwww.nfz-kielce.pl/kontakt/oddzialy-nfz/

Dane kontaktowe | www.nfz-gdansk.pl

Pomorski Oddział Wojewódzki. ul. Podwale Staromiejskie 69. 80-844 Gdańsk . fax (58) 32 18 551 . Wydział Spraw Świadczeniobiorców. zasady udzielania świadczeń opieki zdrowotnej i kolejki oczekujących oraz skargi i wnioskiwww.nfz-gdansk.pl/o-oddziale/kontakt-z-oddzialem/dane-kontaktowe,6

Oddziały NFZ - Rejestr Lekarzy na NFZ w twoim mieście

Dolnośląski Oddział Woj. NFZ Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ 50-525 Wrocław, ul. Joannitów 6 tel. (71) 797-91-00 faks (71) 797-93-25 www.nfz …nanfz.pl/oddzialy-nfz/

Oddziały NFZ / Kontakt / Narodowy Fundusz Zdrowia

80-865 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 148 tel. (58) 75-12 500 faks (58) 75-12-516. Obsługa Ubezpieczonych Dział Lecznictwa Uzdrowiskowego 80-844 Gdańsk, ul.www.nfz.gov.pl/kontakt/oddzialy-nfz/

Informacje dla wszystkich świadczeniodawców | www.nfz...

Komunikat Departamentu Informatyki Centrali NFZ; W związku ze zmianami w zakresie terminów dotyczących obowiązku prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia przygotowało badanie podmiotów leczniczych wykonujących działalność leczniczą, którego przedmiotem …www.nfz-gdansk.pl/informacje-dla-wszystkich-swiadczeniodawcow,22.html