Masz pytanie?

NFZ Zielona Góra – Leczenie uzdrowiskowe

Skierowanie wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, które wpłynie do oddziału Funduszu poddawane jest ocenie celowości. Ocenę oraz formę leczenia uzdrowiskowego (szpital, sanatorium,przychodnia uzdrowiskowa) określa zatrudniony w NFZ lekarz specjalista z zakresu balneoklimatologii i medycyny fizykalnej lub …www.nfz-zielonagora.pl/PL/125/Leczenie_uzdrowiskowe/

NFZ Zielona Góra – Przeglądarka skierowań do …

System udostępnia pacjentom informacje o skierowaniu na leczenie... poz. 2724) Narodowy Fundusz Zdrowia udostępnił... 9b, 65-057 Zielona Góra, tel...www.nfz-zielonagora.pl/PL/263/1894/Przegladarka_skierowan_do_uzdrowiska/

Przeglądarka skierowań na leczenie uzdrowiskowe

PrzeglÄ darka zostaĹ a przygotowana w celu uĹ atwienia dostÄ pu Ĺ wiadczeniobiorcom do informacji o procesie potwierdzania wĹ asnego skierowania na leczenie uzdrowiskowe przez OddziaĹ WojewĂłdzki Narodowego Funduszu Zdrowia, zgodnie z RozporzÄ dzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie kierowania na …https://skierowania.nfz.gov.pl/

NFZ Zielona Góra – Skierowania

Każde skierowanie musi być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 roku w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, rozporządzeniami Ministra Zdrowia dotyczącymi świadczeń gwarantowanych i szczegółowymi materiałami informacyjnymi w poszczególnych …www.nfz-zielonagora.pl/PL/264/2386/Skierowania/

NFZ Zielona Góra – Skierowanie na leczenie …

Lekarz ubezpieczenia zdrowotnego wystawia skierowanie na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową, biorąc pod uwagę m.in.:www.nfz-zielonagora.pl/PL/125/1449/Skierowanie_na_leczenie_uzdrowiskowe/

NFZ Zielona Góra – Wzór skierowania na leczenie...

Wystawiając skierowania na leczenie uzdrowiskowe, zgodnie z nowym wzorem, lekarz kierujący pacjenta na leczenie zobowiązany jest wypełnić w części II zapytanie „Przeciwwskazania do zabiegów z udziałem naturalnych surowców leczniczych” (zaznaczając odpowiednią rubrykę).www.nfz-zielonagora.pl/PL/125/2934/Wzor_skierowania_na_leczenie_uzdrowiskowe_obowiazujacy_od_1_...

Pacjenci sanatorium rezygnują z wyjazdów - Lubuskie

W Narodowym Fundusz Zdrowia rozpoczynają się zwroty skierowań do sanatoriów - informuje Radio Zielona Góra.https://lubuskie.onet.pl/pacjenci-sanatorium-rezygnuja-z-wyjazdow/4r4s0

NFZ Zielona Góra – Strona główna

LOW NFZ na konferencji " Dobra opieka szansą na dłuższe życie z cukrzycą" 12-03-2018.... ul. Gen.M. Langiewicza 37, Zielona Góra...www.nfz-zielonagora.pl/

NFZ Zielona Góra - Aplikacje LUBUSKIEGO ODDZIAŁU...

Strona główna NFZ Zielona Góra...https://nfz-zielonagora.pl/

Sanatorium.mobi | Skierowania NFZ i kolejka

Użyj poniższego formularza, aby sprawdzić miejsce w kolejce do sanatorium NFZ na podstawie numeru skierowania. Numer skierowania: Polub naszą stron...https://www.sanatorium.mobi/