Masz pytanie?

Przeciwdziałanie Przemocy - MOPS Rumia

Przyjmuje się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz …www.mops.rumia.pl/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=30&Itemid=59

Aktualności

Procedura "Niebieskiej Karty" Szczegóły postępowania procedury "Niebieskiej Karty" określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r.www.ops-milicz.pl/

Zespoły interdyscyplinarne | Przeciwdziałanie Przemocy w...

ZESPOŁY INTERDYSCYPLINARNE. Utworzenie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie jest efektem wejścia w życie nowych przepisów...www.rops-bialystok.pl/ppwr/?page_id=27

Szkoła Podstawowa w Imielinie

Ankieta dla rodziców Kalendarz roku szkolnego 2015/2016 Karta zgłoszeniowa - świetlica szkolna Świetlica szkolna - dyżury nauczycieliwww.sp.imielin.com.pl/index.php?strona_www=dokumenty

Procedura „Niebieskie Karty”. Zadania zespołu...

Procedura „Niebieskie Karty” obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie.www.mazowieckie.pl/pl/urzad/polityka-spoleczna/przeciwdzialanie-przem/informacje-komentarze/889...

Procedura „Niebieskie Karty” w oświacie

ORE - Ośrodek Rozwoju Edukacji jest publiczną placówką doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym prowadzoną przez Ministra Edukacji Narodowej.www.ore.edu.pl/programy-i-projekty-98419/niebieskie-karty-w-owiacie/procedura-niebieskie-karty-...

Informacje - Statystyka

Rok 2014 bardziej bezpieczny. Duży spadek liczby przestępstw kryminalnych, coraz częściej ujawniane przez policjantów przestępstwa gospodarcze oraz wysoka...www.statystyka.policja.pl/st/informacje

Strona Szkoły Podstawowej Nr 20 w Gdańsku

II. Procedura postępowania wobec małoletniej ofiary przemocy i agresji w szkole. Zdecydowanie i stanowczo, nie wdając się w dyskusje, całkowite przerwanie...www.sp20.gda.pl/procedury.htm

KARTA DO GŁOSOWANIA - Aktualne wydarzenia z kraju i...

KARTA DO GŁOSOWANIA: najświeższe informacje, zdjęcia, video o KARTA DO GŁOSOWANIA; Płock. Dochodzenie ws. odnalezionych po wyborach wypełnionych …info.wyborcza.pl/temat/wyborcza/karta+do+g%C5%82osowania

Przemoc domowa – poradnik prawny

Niebieska Karta to oznaczenie procedury umożliwiającej pracownikom Ośrodków Pomocy Społecznej, Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych …przemocdomowa.com.pl/