Masz pytanie?

Uwaga dziecko! - Towarzystwo Rozwoju Rodziny

w rodzinie, reguluje procedura „Niebieskie Karty”. Na procedurę składają się wszystkie czynności podejmowane i realizo-trr.zgora.pl/pliki/proceduryBezpieczenstwa/niebieskaKartaFDN.pdf

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie procedury...

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (projekt z 8 lutego 2011 r.) Pliki do pobrania.www.mpips.gov.pl/archiwum-projekty-aktow-prawnych-/archiwum-projekty-rozporzadzen-i-zarzadzen/p...

Procedura „Niebieskie Karty” | Przeciwdziałanie Przemocy w...

PROCEDURA „NIEBIESKIE KARTY” Procedura obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez przedstawicieli jednostek organizacyjnych …www.rops-bialystok.pl/ppwr/?page_id=34

Procedura "Niebieskie Karty" - MOPS - Piła

INFORMACJE NA TEMAT PROCEDURY „NIEBIESKIE KARTY” Podejmowanie interwencji w rodzinie dotkniętej przemocą odbywa się w oparciu o procedurę „Niebieskie Karty”.www.mops.pila.pl/procedura-niebieskiej-karty.html

Procedura założenia „Niebieskiej Karty” | Przemoc domowa...

Procedura „Niebieska Karta” została uregulowana na gruncie Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. 2005 nr 180 poz. …przemocdomowa.com.pl/procedura-zalozenia-niebieskiej-karty/

"Niebieska Karta". Procedura krok po kroku - Jedynka...

Patrol policji wezwany do interwencji ma obowiązek założenia "Niebieskie Karty" w razie stwierdzenia przemocy w... "Niebieska Karta". Procedura krok po krokuwww.polskieradio.pl/7/163/Artykul/852120,Niebieska-Karta-Procedura-krok-po-kroku

Procedura "Niebieskiej Karty" | Komenda Powiatowa Policji...

Procedura "Niebieskiej Karty" Szczególnym tokiem postępowania w sytuacjach przemocy w rodzinie jest procedura „Niebieskiej Karty”. Została ona uregulowana w...https://olkusz.policja.gov.pl/pl/aktualnosci/procedura-niebieskiej-karty

Przemoc w rodzinie – procedura „Niebieska Karta” | Nauczyciel

Obowiązki szkoły w ramach procedury ” Niebieskie Karty” związane są z dostrzeżeniem stosowania przemocy w rodzinie wobec ucznia i zgłoszeniem …www.msp7.pl/nauczyciel/index.php/2012/01/przemoc-w-rodzinie-procedura-niebieska-karta/

Procedura „Niebieskie Karty” w oświacie - Ośrodek Rozwoju...

Procedura „Niebieskie Karty” w oświacie 11 września 2013 E-mail...https://www.ore.edu.pl/programy-i-projekty-98419/niebieskie-karty-w-owiacie/procedura-niebieski...

Procedury „Niebieskie Karty” - ko.poznan.pl

dotkniętej przemocą odbywa się w oparciu o procedurę „Niebieskie Karty” i nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą w rodzinie”.www.ko.poznan.pl/pub/ftp/wychowanie_opieka_bezpieczenstwo/Prezentacja%20NIEBIESKA%20KARTA.pdf