Masz pytanie?

ĄCYCH SI Ę POMAGANIEM OSOBOM W SYTUACJI WYST …

W ramach procedury Niebieskie Karty ustawodawca wprowadził cztery formularze Niebieska Karta, oznaczone kolejno literami A, B, C i D. Wszcz...rops-katowice.pl/dopobrania/2014.07.25-zal_do_ppp_2014-2020.pdf

Procedura „Niebieskie Karty” | Przeciwdziałanie Przemocy w...

PROCEDURA „NIEBIESKIE KARTY” Procedura obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez przedstawicieli jednostek organizacyjnych …www.rops-bialystok.pl/ppwr/?page_id=34

"Niebieska Karta". Procedura krok po kroku - Jedynka...

Patrol policji wezwany do interwencji ma obowiązek założenia "Niebieskie Karty" w razie stwierdzenia przemocy w... "Niebieska Karta". Procedura krok po krokuwww.polskieradio.pl/7/163/Artykul/852120,Niebieska-Karta-Procedura-krok-po-kroku

Uwaga dziecko! - Towarzystwo Rozwoju Rodziny

w rodzinie, reguluje procedura „Niebieskie Karty”. Na procedurę składają się wszystkie czynności podejmowane i realizo-trr.zgora.pl/pliki/proceduryBezpieczenstwa/niebieskaKartaFDN.pdf

Procedura "Niebieskie Karty" - MOPS - Piła

INFORMACJE NA TEMAT PROCEDURY „NIEBIESKIE KARTY” Podejmowanie interwencji w rodzinie dotkniętej przemocą odbywa się w oparciu o procedurę „Niebieskie Karty”.www.mops.pila.pl/procedura-niebieskiej-karty.html

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie procedury...

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (projekt z 8 lutego 2011 r.) Pliki do pobrania.www.mpips.gov.pl/archiwum-projekty-aktow-prawnych-/archiwum-projekty-rozporzadzen-i-zarzadzen/p...

Procedura „Niebieskie Karty” w oświacie

Procedura „Niebieskie Karty” w oświacie 11 września 2013 E-mail...https://www.ore.edu.pl/programy-i-projekty-98419/niebieskie-karty-w-owiacie/procedura-niebieski...

Procedura „NIEBIESKIE KARTY w świetle obowiązujących...

Co to jest procedura „Niebieskiej Karty”? Procedura „Niebieskie Karty” obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez przedstawicielipp-p.waw.pl/files/pliki/niebieska%20karta%20(1).pdf

Procedura "Niebieskiej Karty" | Komenda Powiatowa Policji...

Procedura "Niebieskiej Karty" Szczególnym tokiem postępowania w sytuacjach przemocy w rodzinie jest procedura „Niebieskiej Karty”. Została ona uregulowana w...https://olkusz.policja.gov.pl/pl/aktualnosci/procedura-niebieskiej-karty

Dz.U.2011.209.1245 - Akt prawny - abc.com.pl

Rozporządzenie Rada Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie Procedura "Niebieskie Karty" oraz wzory formularzy "Niebieska Karta".www.abc.com.pl/du-akt/-/akt/dz-u-11-209-1245