Masz pytanie?

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej...

Przepis artykułu 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493, z późn. zm.) określił skład Zespołu...www.mpips.gov.pl/przemoc-w-rodzinie/dpowiedzinanajczciejzadawanepytaniadotyczcezasadfunkcjonowa...

Procedura "Niebieskiej karty" - MOPR - Miejski Ośrodek...

Wszczęcie procedury. W myśl rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy...www.mopr.poznan.pl/index.php/procedura-niebieskiej-karty.html

Niebieska Sieć

Niebieska Sieć - Sieć Liderów Regionalnych Porozumienia Niebieska Liniawww.porozumienie.niebieskalinia.pl/

Procedura Niebieska Karta - SP CSK SUM Katowice

SP CSK im. prof. K. Gibińskiego SUM w Katowicach, ul. Medyków 14, 40-752 Katowice tel. 789 40 00 (centrala), fax: 252 59 55.www.csk.katowice.pl/?str=pacjent&podstr=niebieska

Niebieska Linia - Aktualności

Nowa procedura interwencji Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" od 1 stycznia 2011 roku realizuje nowe zadanie związane z...www.niebieskalinia.info/index.php/oferta

Stowarzyszenie Niebieskalinia

Stowarzyszenie "Niebieska Linia" serdecznie zaprasza na bezpłatne wykłady i warsztaty psychologiczne dla rodziców małych dzieci z Dzielnicy Wola m. st. Warszawy.www.niebieskalinia.org/

"Niebieska Linia" - Aktualności

Świadek i pokrzywdzony lepiej chronieni – projekt kompleksowej regulacji przyjęty przez Radę Ministrów Projekt ustawy o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i...www.niebieskalinia.info/index.php?p=kontakt

Niebieska Linia - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w...

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia", prowadzone przez Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie "Niebieska...www.mopsrzeszow.pl/index.php/niebieska-linia

BIP Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego - Udzielenie...

KARTA INFORMACYJNA Nr karty informacyjnej: KI-WSC/6. Zatwierdził: Izabela Szewczyk, Dyrektor Wydziału Spraw Cudzoziemców. data zatwierdzenia. 15.07.2013bip.mazowieckie.pl/cmsws/page/?D;1141

KARTA CHARAKTERYSTYKI - Dezynfekcja – Środki i...

KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU (Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 - REACH) Wersja: N°2 (27/09/2011) Nazwa: SURFANIOS - 350000 Data: 11/06/2012 …www.medilab.pl/product,57,surfanios-fresh-lemon?download=518