Masz pytanie?

Niebieskie Karty - miesięcznik Swiat Problemów

Dorota Sasal. Niebieskie Karty Interwencja wobec przemocy w rodzinie w gminnych komisjach . Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, zwłaszcza w...www.swiatproblemow.pl/2005_8_1.htm

Internetowy System Aktów Prawnych

Dz.U. 2011 nr 209 poz. 1245: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy...isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20112091245

Dz.U.2011.209.1245 - Akt prawny - abc.com.pl

Rozporządzenie Rada Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie Procedura "Niebieskie Karty" oraz wzory formularzy "Niebieska Karta".www.abc.com.pl/du-akt/-/akt/dz-u-11-209-1245

Procedura "Niebieskiej karty" - MOPR - Miejski Ośrodek...

Wszczęcie procedury. W myśl rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy...www.mopr.poznan.pl/index.php/procedura-niebieskiej-karty.html

Dziennik Ustaw z 3 października 2011 poz. 1245 - Tekst...

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”www.infor.pl/dziennik-ustaw,rok,2011,nr,209/poz,1245,rozporzadzenie-rady-ministrow-w-sprawie-pr...

Czym jest "Niebieska Karta" - Przemoc w rodzinie - Pomoc...

„Niebieska Karta” a prawo. Zarządzenie Niebieska Karta Komendanta Głównego Policji z dnia 18 lutego 2008 r. określa, że procedura „Niebieskie Karty” to...www.infor.pl/prawo/pomoc-spoleczna/przemoc-w-rodzinie/254357,Czym-jest-Niebieska-Karta.html

Standardy i procedury rekomendowane przy... - Niebieska Linia

Standardy i procedury rekomendowane przy tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie Warszawa listopad 2009 rok Instytut Psychologii Zdrowia PTPwww.niebieskalinia.pl/spaw/docs/standardy_system.pdf

Aktualności

Projekt ustawy o ochronie pokrzywdzonego i świadka Projekt ustawy o ochronie pokrzywdzonego i świadka oraz projekt nowelizacji Kodeksu karnego, zaostrzający kary...www.niebieskalinia.info/

Co to jest Niebieska Karta ? / Zawiadomienie o podejrzeniu...

Niebieska Karta to procedura stosowana przez Policję oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS) w celu lepszej ochrony osób, które stały się ofiarą...pokrzywdzeni.gov.pl/informator-pokrzywdzonego/informator-dla-pokrzywdzonego---czesc-dla-pokrzyw...

Stowarzyszenie Niebieskalinia

Nowa publikacja Stowarzyszenia "Niebieska Linia" "Procedury "Niebieskie Karty" - odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania". W niniejszej publikacji...www.niebieskalinia.org/index.php