Masz pytanie?

Procedura Niebieska Karta | Pracownik socjalny

Procedura Niebieska Karta § 11 pkt 5 Rozporządzenia mówi, o tym że pracownik socjalny jednostki organizacyjnej pomocy społecznej może prowadzić rozmowy z...https://pracowniksocjalny.com.pl/index.php/procedura-niebieskiej-karty/

Małgorzata Jantos » Niebieska Karta

Należy jednak pamiętać, że wszczęcie procedury Niebieskiej Karty nie jest równoznaczne z zawiadomieniem o popełnieniu przestępstwa.www.jantos.pl/niebieska-karta/

Procedura założenia „Niebieskiej Karty” | Przemoc …

Procedura „Niebieska Karta” została uregulowana na gruncie Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. 2005 nr 180 poz. 1493) oraz w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”.przemocdomowa.com.pl/procedura-zalozenia-niebieskiej-karty/

Zakończenie procedury Niebieskiej Karty • Portal OPS.PL

Według Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie procedury „Niebieskie Kart” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” procedura może być zakończona po...ops.pl/2016/05/zakonczenie-procedury-niebieskiej-karty/

Uwaga dziecko! - trr.zgora.pl

www.fdn.pl Uwaga dziecko! Realizacja procedury „Niebieskie Karty” w sytuacji przemocy w rodzinie wobec dziecka poradnik dla członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczychtrr.zgora.pl/pliki/proceduryBezpieczenstwa/niebieskaKartaFDN.pdf

Dz.U.2011.209.1245 - Akt prawny - abc.com.pl

Procedura "Niebieskie Karty" oraz wzory formularzy "Niebieska Karta".www.abc.com.pl/du-akt/-/akt/dz-u-11-209-1245

Procedura Niebieskiej Karty • Portal OPS.PL

Wszczęcie procedury Niebieskiej Karty może nastąpić także przez zgłoszenie dokonane przez członka rodziny lub przez osobę,...ops.pl/2016/04/procedura-niebieskiej-karty/

Projekty aktów prawnych / Projekty rozporządzeń i...

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (projekt z 8 lutego 2011 r.)https://www.mpips.gov.pl/archiwum-projekty-aktow-prawnych-/archiwum-projekty-rozporzadzen-i-zar...

Procedura „Niebieskie Karty” w oświacie – Ośrodek …

ORE - Ośrodek Rozwoju Edukacji jest publiczną placówką doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym prowadzoną przez Ministra Edukacji Narodowej.https://www.ore.edu.pl/2013/09/procedura-niebieskie-karty-w-owiacie-20660400/

Najcz ęś ciej zadawane pytania dotycz ące Procedury...

Najcz ęściej zadawane pytania dotycz ące Procedury “Niebieska Karta”, Zespołów Interdyscy plinarnych i Grup Roboczych oraz przeciwdziałania przemocy w rodziniebip.bydgoszcz.uw.gov.pl/files/dokumenty/przemoc_w_rodzinie_niebieska_karta_pytania.pdf