Masz pytanie?

Internetowy System Aktów Prawnych

Dz.U. 2011 nr 209 poz. 1245: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy...isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20112091245

Niebieska Karta - procedura - Przemoc w rodzinie - Pomoc...

Niebieska Karta - procedura. Niebieska Karta to nazwa procedury podejmowanej i prowadzonej w związku z uzasadnionym podejrzeniem istnienie przemocy w rodzinie.www.infor.pl/prawo/pomoc-spoleczna/przemoc-w-rodzinie/701765,Niebieska-Karta-procedura.html

Czym jest "Niebieska Karta"? - Przemoc w rodzinie - Pomoc...

Czym jest "Niebieska Karta"? „Niebieska Karta” jest dokumentem służbowym wypełnianym przez funkcjonariusza policji w przypadku stwierdzenia przemocy w …www.infor.pl/prawo/pomoc-spoleczna/przemoc-w-rodzinie/254357,Czym-jest-Niebieska-Karta.html

Co to jest Niebieska Karta i jak wygląda procedura jej...

"Niebieska Karta" to procedura, która została wprowadzona pilotażowo w 1997 roku na warszawskiej Ochocie i po zaopiniowaniu wprowadzona powszechnie w 1998 roku.prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/821924,co-to-jest-niebieska-karta-i-jak-wyglada-procedura-jej-za...

USTAWA - pedagogszkolny.pl

USTAWA . o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – tekst jednolity . Uznając, że przemoc w rodzinie narusza podstawowe prawa człowieka, w tym prawo do życia i...pedagogszkolny.pl/zmoje/oprzemocy.htm

Protokół z posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego - Wzór...

Odnosząc się do komentarza informuję, iż powyższy protokół z posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego to tylko i wyłącznie WZÓR, mający pokazać, jak...ops.pl/2016/06/protokol-z-posiedzenia-zespolu-interdyscyplinarnego/

Wezwanie do uzupełnienia braków formalnych we wniosku...

Rozporządzenie w sprawie trybu składania oraz wzoru wniosku o udzielenie informacji lub udostępnienie danych osobowych o osobie obecnie lub uprzednio pozbawionej...ops.pl/2016/07/wezwanie-do-uzupelnienia-brakow-formalnych-we-wniosku/

Karta pobytu - Migrant

Co to jest karta pobytu? Karta pobytu jest dokumentem, który potwierdza tożsamość cudzoziemca podczas jego pobytu w Polsce. Dokument ten wraz z ważnym …www.migrant.info.pl/karta-pobytu.html

Fizyczne i psychiczne znęcanie się - art. 207 kodeksu...

Fizyczne i psychiczne znęcanie się - art. 207 kodeksu karnego. Anna Terech Prawnik Centrum Praw Kobiet oddział we Wrocławiu Znęcanie się jest jedną z form...www.kampaniaprzemoc.pl/2008/016.php

informacje - karta miejska - ZTM Warszawa

informacje. NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA. 1. Co to jest "Twoja osobista Warszawska Karta Miejska"? 2. Bezpieczeństwo danych 3. Czy personalizacja daje …www.ztm.waw.pl/?c=557