Masz pytanie?

Internetowy System Aktów Prawnych

Dz.U. 2011 nr 209 poz. 1245: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy...isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20112091245

Czym jest "Niebieska Karta"? - Przemoc w rodzinie - infor.pl

Czym jest "Niebieska Karta"? „Niebieska Karta” jest dokumentem służbowym wypełnianym przez funkcjonariusza policji w przypadku stwierdzenia przemocy w …www.infor.pl/prawo/pomoc-spoleczna/przemoc-w-rodzinie/254357,Czym-jest-Niebieska-Karta.html

Protokół z posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego - Wzór...

Odnosząc się do komentarza informuję, iż powyższy protokół z posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego to tylko i wyłącznie WZÓR, mający pokazać, jak...ops.pl/2016/06/protokol-z-posiedzenia-zespolu-interdyscyplinarnego/

Zakończenie procedury Niebieskiej Karty • Portal OPS.PL

Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie bądź powołana przez niego grupa robocza po zrealizowaniu planu działań względem rodziny...ops.pl/2016/05/zakonczenie-procedury-niebieskiej-karty/

ĄCYCH SI Ę POMAGANIEM OSOBOM W SYTUACJI WYST …

1 przewodnik po procedurze niebieskie karty dla osÓb zajmuj Ących si Ę pomaganiem osobom w sytuacji wyst Ępowania przemocy w rodzinie 1 1. podstawy prawne...rops-katowice.pl/dopobrania/2014.07.25-zal_do_ppp_2014-2020.pdf

Karta pobytu - Migrant

Co to jest karta pobytu? Karta pobytu jest dokumentem, który potwierdza tożsamość cudzoziemca podczas jego pobytu w Polsce. Dokument ten wraz z ważnym …www.migrant.info.pl/karta-pobytu.html

Fizyczne i psychiczne znęcanie się - art. 207 kodeksu...

Fizyczne i psychiczne znęcanie się - art. 207 kodeksu karnego. Anna Terech Prawnik Centrum Praw Kobiet oddział we Wrocławiu Znęcanie się jest jedną z form...www.kampaniaprzemoc.pl/2008/016.php

informacje - karta miejska - ZTM Warszawa

informacje. NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA. 1. Co to jest "Twoja osobista Warszawska Karta Miejska"? 2. Bezpieczeństwo danych 3. Czy personalizacja daje …www.ztm.waw.pl/?c=557

Karty parkingowe | MOPS Bydgoszcz

Od dnia 1 lipca 2014 roku organem wydającym kartę parkingową staje się przewodniczący powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności …mopsbydgoszcz.pl/?page_id=1694

Karta pobytu cudzoziemca w Polsce - COC

Karta-pobytu.pl to instytucja mająca ponad 10 letnie doświadczenie związane z legalizacją pobytu i zatrudnienia obcokrajowców w Polsce, jak również w...https://karta-pobytu.pl/