Masz pytanie?

1245 - Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w...

Dziennik Ustaw Nr 209 — 12267 — Poz. 1245 § 8. 1. Przewodniczący zespołu interdyscyplinarne-go po otrzymaniu formularza „Niebieska Karta — A”www.niebieskalinia.pl/attachments/article/3988/niebieskie_karty.pdf

Procedura „Niebieskie Karty”. Zadania zespołu...

Procedura „Niebieskie Karty”. Zadania zespołu interdyscyplinarnego i grupy roboczej. - Informacje, komentarze, materiały instruktażowe, zalecenia i procedury...www.mazowieckie.pl/pl/urzad/polityka-spoleczna/przeciwdzialanie-przem/informacje-komentarze/889...

wzory pism, formularzy, pozwów, pozwy,pisma,wzór

wzory pism i umów umowa wzór pismo... Z działu niniejszego postanowiłem stworzyć platformę wymiany wzorów pism i dokumentów związanych z prawem pracy.prawopracy.fr.pl/wzory_pism.php

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie...

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia". Pomoc, porady, serwis prawny, szkolenia, informacje o przemocy domowej. Placówka …www.niebieskalinia.pl/kontakt

Stowarzyszenie Niebieskalinia

AKTUALNA OFERTA POMOCY DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE. Stowarzyszenie „Niebieska Linia” jest organizacją która jako jeden z celów …www.niebieskalinia.org/

Przydatne informacje - Bank BPH

>Klienci indywidualni » 1. Rachunki bankowe oraz usługi i produkty z nimi powiązane (PDF) » 2. Rachunki lokat terminowych (PDF) » 3. Karty kredytowe klasyczne i...www.bph.pl/pl/przydatne_informacje

Folia okienna dekoracyjna statyczna matowa Wzór 11...

Folia okienna dekoracyjna statyczna matowa Wzór 11 Sklep - folie okienne i folie na szyby. Oprócz folii okiennych zatrzymujących ciepło i chroniących przed...www.sklepfolie.pl/Folie_dekoracyjne_statyczne/Folia_okienna_dekoracyjna_statyczna_matowa_Wzor_1...

Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju

Misją Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju (CPIR) jest wspieranie zrównoważonego rozwoju społecznego i środowiskowego oraz kreowanie i promowanie innowacyjności...cpir.org.pl/

Wzory pieczątek księgowych- pieczątki tabelaryczne...

Pieczątki księgowe- gotowe wzory pieczątek, szeroki wybór typów, możliwość wykonania dowolnej pieczątki nawet od rękiwww.maxsc.com.pl/pieczatki-2/wzory/pieczatki-ksiegowe/

Odpowiedź na pozew - Wzory pozwów: Formularze...

Odpowiedź na pozew na formularzu urzędowym składa się tylko wtedy gdy sam pozew jest wnoszony na formularzu. Stosuje się go zatem wyłącznie w postępowaniu...www.infor.pl/prawo/pozwy/wzory-pozwow/f,39,odpowiedz-na-pozew.html