Masz pytanie?

Niebieska Karta - procedura - Przemoc w rodzinie - Pomoc...

Niebieska Karta - procedura. Niebieska Karta to nazwa procedury podejmowanej i prowadzonej w związku z uzasadnionym podejrzeniem istnienie przemocy w rodzinie.www.infor.pl/prawo/pomoc-spoleczna/przemoc-w-rodzinie/701765,Niebieska-Karta-procedura.html

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie procedury...

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (projekt z 8 lutego 2011 r.)www.mpips.gov.pl/archiwum-projekty-aktow-prawnych-/archiwum-projekty-rozporzadzen-i-zarzadzen/p...

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie...

procedurę „Niebieskie Karty”, wzory formularzy „Niebieska Karta” wypełnianeprzez przedstawicieli podmiotów realizujących procedurę.https://www.niebieskalinia.pl/serwis-prawny/akty-prawne/rozporzadzenia/niebieska-karta

Czym jest "Niebieska Karta"? - Przemoc w rodzinie - Pomoc...

Czym jest "Niebieska Karta"? „Niebieska Karta” jest dokumentem służbowym wypełnianym przez funkcjonariusza policji w przypadku stwierdzenia przemocy w …www.infor.pl/prawo/pomoc-spoleczna/przemoc-w-rodzinie/254357,Czym-jest-Niebieska-Karta.html

Procedury zakøadania Niebieskiej Karty - wolborz.ugm.pl

Druk Niebieska Karta Œ A wypeønia... zasadach przez policjŒ Œ po otrzymaniu informacji proponuje wypeøniaª nowy wzór Niebieskiej Karty i wdra¿aª...www.wolborz.ugm.pl/gops/images/dok/procedura_niebieskakarta.pdf

Rozporządzenie w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz...

Rozporządzenie w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”. Najnowszy tekst z dnia 18.10.2011. Dz.U. z 2011 nr 209 poz...prawo.legeo.pl/prawo/rozporzadzenie-rady-ministrow-z-dnia-13-wrzesnia-2011-r-w-sprawie-procedur...

Dz.U.2011.209.1245 - Akt prawny - abc.com.pl

Rozporządzenie Rada Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie Procedura "Niebieskie Karty" oraz wzory formularzy "Niebieska Karta".www.abc.com.pl/du-akt/-/akt/dz-u-11-209-1245

1245 - niebieskalinia.pl

Wzór formularza „Niebieska Karta — D” stano-wi załącznik nr 4 do rozporządzenia. § 9. 1. Jeżeli w trakcie działań dokonywanych przezwww.niebieskalinia.pl/attachments/article/3988/niebieskie_karty.pdf

Co to jest Niebieska Karta i jak wygląda procedura jej...

"Niebieska Karta" to procedura, która została wprowadzona pilotażowo w 1997 roku na warszawskiej Ochocie i po zaopiniowaniu wprowadzona powszechnie w 1998 roku.prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/821924,co-to-jest-niebieska-karta-i-jak-wyglada-procedura-jej-za...

Niebieska Karta - formularz B - Portal Oświatowy

Pobierz wzór Niebieskiej Karty B - dokumentu, który szkoła przekazuje osobie dotkniętej przemocą w rodzienie.https://www.portaloswiatowy.pl/bezpieczenstwo-w-szkole/niebieska-karta-formularz-b-9919.html