Masz pytanie?

"Ogólnopolski Katalog Szkolnictwa", podręczniki online

Informator a w nim alfabetyczny spis uczelni, szkół, przedszkoli oraz podręczniki onlinewww.szkolnictwo.pl/index.php?co=publikacje

Pisownia łączna i rozdzielna partykuły „nie” | Językowe...

Mój młody napisał: „.. dlaczego ktoś zabija nikomu nic nie winne stworzenia”. Sprawdzałam mu to, i ten fragment ominęłam, jako dobrze napisany.www.jezykowedylematy.pl/2010/09/pisownia-laczna-i-rozdzielna-partykuly-nie/

Zasady Oceniania - Szkoła Podstawowa Nr 47 w Białymstoku

Hasła programowe. Treści. Umiejętności ucznia. konieczne. Pełne. I. Dostarczanie wiedzy na temat najważniejszych wydarzeń i najwybitniejszych postaci z...www.sp47.bialystok.pl/zasady/zasady.php

JĘZYK POLSKI – NAUCZANIE - bpt.edu.pl

... podręcznik do języka polskiego klasa 6 :... sprawdzian umiejętności w klasie IV... podzielony na dwie części.www.bpt.edu.pl/Zestawienia_bibliograficzne/JEZYK%20POLSKI.doc