Masz pytanie?

Dorośli z niepełnosprawnością intelektualną w labiryntach...

Dorośli z niepełnosprawnością intelektualną w labiryntach codzienności Analiza badań – krytyka podejść – propozycje rozwiązań REDAKCJA NAUKOWAwww.ostoja.org.pl/pliki/Cytowska_B.pdf

z niepełnosprawnością intelektualną SAMODNIEZ

6 CO PRZESZKADZA DECYDOWAĆ? Niepełnosprawność, zwłaszcza intelektualna, wpływa na rozwój zdolności i umiejęt− ności potrzebnych do samostanowienia oraz na...psouu.org.pl/sites/default/files/publikacje/Doroslosc%20Osob%20z%20N%20I%20-%20wersja%20interne...

Niepełnosprawność intelektualna uwarunkowana genetycznie...

W literaturze można znaleźć różne definicje niepełnosprawności intelektualnej (NI). Najczęściej i najprościej NI określa się jako stan powstały w okresie...www.czytelniamedyczna.pl/2090,niepelnosprawnosc-intelektualna-uwarunkowana-genetycznie-wybrane-...

Oligofrenopedagogika – Edukacja i rehabilitacja osób z...

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU . NAZWA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną...www.wpsnz.uz.zgora.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=80&Itemid=110&am...

Niepełnosprawność intelektualna. Etiologia i klasyfikacja...

Edux.pl: Niepełnosprawność intelektualna. Etiologia i klasyfikacja stopni upośledzenia umysłowegowww.edukacja.edux.pl/p-21353-niepelnosprawnosc-intelektualna-etiologia.php

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością...

Wydział Humanistyczny powstał podobnie jak Uniwersytet Szczeciński w 1985 roku. Kontynuuje on tradycje humanistyki szczecińskiej. Jest sukcesorem utworzonej w...www.whus.pl/pl/studenci/studia-podyplomowe/edukacja-i-rehabilitacja-osob-z-niepenosprawnoci-int...

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością...

EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE (OLIGOFRENOPEDAGOGIKA) Liczba godzin: 350 godzin Praktyki: Tak Liczba …wspt.pl/156/225/edukacja_i_rehabilitacja_osob_z_niepelnosprawnoscia_intelektualna_(oligofrenope...

Niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim

Edux.pl: Niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim... Portal Edux.pl używa plików cookie. Korzystając z naszych stron wyrażasz zgodę na ich stosowanie...www.edukacja.edux.pl/p-11540-niepelnosprawnosc-intelektualna-w-stopniu.php

Arteterapia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną...

Sękowa w swej definicji psychoterapii podkreśla świadomy, celowy i programowany charakter działań terapeuty, nie oznacza to jednak realizacji programu terapii...arteterapia.pl/arteterapia-dla-osob-z-niepelnosprawnoscia-intelektualna-wybrane-problemy-teorii...

INDYWIDUALNE PROGRAMY EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNE …

INDYWIDUALNE PROGRAMY EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNE dla I etapu nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym w …harmonia.edu.pl/pl/p/INDYWIDUALNE-PROGRAMY-EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNE-dla-I-etapu-nauczania-uczni...