Masz pytanie?

Nauka i praca osób z niepełnosprawnością intelektualną

Nauka i praca osób z niepełnosprawnością intelektualną Opracowanie raportu w tekście łatwym do czytaniawww.psouu.org.pl/sites/default/files/publikacje/naukaipraca.pdf

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością...

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Ruchową i z Autyzmem w Resku nr konta bankowego: Bank Pekao S.A. I/o Łobezwww.sonira.pl/

Niepełnosprawność intelektualna jako przesłanka...

3 Niepełnosprawność intelektualna bardzo długo traktowana była jedynie jako kategoria medyczna, a nie jako odnosząca się do praw człowieka.www.tea.org.pl/userfiles/file/Seminaria/Niepelnosprawnosc_%20Intelektualna_MZima_TEA.pdf

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością...

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika) studia podyplomowe wsb Wyższa Szkoła Biznesu -rekrutacja.wsb.edu.pl/kierunki-studiow-podyplomowych/studia-oswiatowe---studia-kwalifikacyjne/e...

Niepełnosprawność intelektualna uwarunkowana...

W literaturze można znaleźć różne definicje niepełnosprawności intelektualnej (NI). Najczęściej i najprościej NI określa się jako stan powstały w okresie...www.czytelniamedyczna.pl/2090,niepelnosprawnosc-intelektualna-uwarunkowana-genetycznie-wybrane-...

pod redakcją Karoliny Kędziory - Polskie Towarzystwo...

Jeśli nie ubezwłasnowolnienie, to co? Prawne formy wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną pod redakcją Karoliny Kędziory Warszawa 2012www.ptpa.org.pl/public/files/JESLI%20NIE%20UBEZWLASNOWOLNIENIE%20TO%20CO%20-%20PUBLIKACJA.pdf

Niepełnosprawność intelektualna. Etiologia i...

Edux.pl: Niepełnosprawność intelektualna. Etiologia i klasyfikacja stopni upośledzenia umysłowegowww.edukacja.edux.pl/p-21353-niepelnosprawnosc-intelektualna-etiologia.php

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością...

Wydział Humanistyczny powstał podobnie jak Uniwersytet Szczeciński w 1985 roku. Kontynuuje on tradycje humanistyki szczecińskiej. Jest sukcesorem utworzonej w...www.whus.pl/pl/studenci/studia-podyplomowe/edukacja-i-rehabilitacja-osob-z-niepenosprawnoci-int...

INDYWIDUALNE PROGRAMY EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNE …

INDYWIDUALNE PROGRAMY EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNE dla I etapu nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym w …harmonia.edu.pl/pl/p/INDYWIDUALNE-PROGRAMY-EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNE-dla-I-etapu-nauczania-uczni...

PROGRAM ZINTEGROWANEJ EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ w …

PROGRAM ZINTEGROWANEJ EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ w szkole podstawowej masowej lub szkole podstawowej specjalnej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną …harmonia.edu.pl/pl/p/PROGRAM-ZINTEGROWANEJ-EDUKACJI-WCZESNOSZKOLNEJ-w-szkole-podstawowej-masowe...