Masz pytanie?

Dorośli z niepełnosprawnością intelektualną w...

Dorośli z niepełnosprawnością intelektualną w labiryntach codzienności Analiza badań – krytyka podejść – propozycje rozwiązań REDAKCJA NAUKOWAwww.ostoja.org.pl/pliki/Cytowska_B.pdf

Nauka i praca osób z niepełnosprawnością intelektualną

W jakich szkołach uczą się dzieci niepełnosprawne intelektualnie? Większość dzieci z niepełnosprawnością intelektualną uczy się w szkołach specjalnych.www.psouu.org.pl/sites/default/files/publikacje/naukaipraca.pdf

Niepełnosprawność intelektualna jako przesłanka...

3 Niepełnosprawność intelektualna bardzo długo traktowana była jedynie jako kategoria medyczna, a nie jako odnosząca się do praw człowieka.www.tea.org.pl/userfiles/file/Seminaria/Niepelnosprawnosc_%20Intelektualna_MZima_TEA.pdf

Istota niepełnosprawności intelektualnej

Za osobę z niepełnosprawnością uważa się taką, która z powodu urazu, choroby lub wady wrodzonej ma poważne trudności albo nie jest zdolna wykonywać...katechetyka-specjalna.wyklady.org/wyklad/895_istota-niepelnosprawnosci-intelektualnej.html

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością...

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Ruchową i z Autyzmem w Resku nr konta bankowego: Bank Pekao S.A. I/o Łobezwww.sonira.pl/

Wyższa Szkoła Humanistyczno – Ekonomiczna

Niepełnosprawność intelektualna nie jest w tym przypadku objawem charakterystycznym, ale może się pojawić w wyniku braku właściwej opieki nad dzieckiem lub...www.gruszow150.republika.pl/publik/teresa4.doc

Rodzaje schorzeń - Upośledzenie umysłowe

Niepełnosprawność intelektualna (upośledzenie umysłowe), obniżenie poziomu rozwoju intelektualnego – zaburzenie rozwojowe polegające na znacznym obniżeniu...www.wspolnotajasmin.org/uposledzenie-umyslowe.html

Oligofrenopedagogika - edukacja i rehabilitacja osób z...

Oligofrenopedagogika - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną CEL. Studia dają kwalifikacje do nauczania i terapii dzieci z...www.wseiii.pl/oligofrenopedagogika-2.html

Niepełnosprawność intelektualna uwarunkowana...

W literaturze można znaleźć różne definicje niepełnosprawności intelektualnej (NI). Najczęściej i najprościej NI określa się jako stan powstały w okresie...www.czytelniamedyczna.pl/2090,niepelnosprawnosc-intelektualna-uwarunkowana-genetycznie-wybrane-...

Studia podyplomowe - Kierunki studiów podyplomowych...

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej WSB - pierwsza uczelnia wyższa na Śląsku i Zagłębiu. Prowadzi studia podyplomowe na blisko 60 kierunkach.www.wsb.edu.pl/index.php?p=new&idg=sp,83,434&id=536&action=show