Masz pytanie?

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością...

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Ruchową i z Autyzmem w Resku nr konta bankowego: Bank Pekao S.A. I/o Łobezwww.sonira.pl/

Niepełnosprawność intelektualna jako przesłanka...

3 Niepełnosprawność intelektualna bardzo długo traktowana była jedynie jako kategoria medyczna, a nie jako odnosząca się do praw człowieka.www.tea.org.pl/userfiles/file/Seminaria/Niepelnosprawnosc_%20Intelektualna_MZima_TEA.pdf

Oligofrenopedagogika – edukacja i rehabilitacja osób z...

Oligofrenopedagogika – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną WSB Gdańsk - Studia podyplomowewww.wsb.pl/gdansk/studenci/studia-podyplomowe/kierunki/oligofrenopedagogika---edukacja-i-rehabi...

Niepełnosprawność intelektualna uwarunkowana...

W literaturze można znaleźć różne definicje niepełnosprawności intelektualnej (NI). Najczęściej i najprościej NI określa się jako stan powstały w okresie...www.czytelniamedyczna.pl/2090,niepelnosprawnosc-intelektualna-uwarunkowana-genetycznie-wybrane-...

Niepełnosprawność intelektualna. Etiologia i...

Edux.pl: Niepełnosprawność intelektualna. Etiologia i klasyfikacja stopni upośledzenia umysłowegowww.edukacja.edux.pl/p-21353-niepelnosprawnosc-intelektualna-etiologia.php

pod redakcją Karoliny Kędziory - Polskie Towarzystwo...

Jeśli nie ubezwłasnowolnienie, to co? Prawne formy wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną pod redakcją Karoliny Kędziory Warszawa 2012www.ptpa.org.pl/public/files/JESLI%20NIE%20UBEZWLASNOWOLNIENIE%20TO%20CO%20-%20PUBLIKACJA.pdf

• terapia osób z niepełnosprawnością - Wydawnictwo...

GOTOWI DO STARTU. Program edukacji i wychowania dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanymharmonia.edu.pl/pl/c/%E2%80%A2-terapia-osob-z-niepelnosprawnoscia/75

ZTM Warszawa - informacje

Zmiany w ulgach od lutego. Rada Warszawy podjęła uchwałę o zmianach w ulgach w opłatach za przejazdy komunikacją miejską. Zmiany, które obejmą m.in. osoby z...www.ztm.waw.pl/aktualnosci.php?i=1116&c=100&l=1

Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych

W dniu 21.12.2014r podopieczni grupy drugiej byli w gliwickiej „Palmiarni”. Chłopcy poznali sztucznie stworzony mikroklimat różnorodnej roślinności na...www.caritas.mikolow.pl/

Porusz Umysł, oficjalna strona programu...

Progres, Porusz Umysł, produkcja multimedialna, ogólnorozwojowy program komputerowy, metody nauczania, metodyka, ćwiczenia mózgu, ćwiczenia rozwojowe...www.edukacja.aliensystem.com/