Masz pytanie?

Niepełnosprawność intelektualna jako... - tea.org.pl

3 Niepełnosprawność intelektualna bardzo długo traktowana była jedynie jako kategoria medyczna, a nie jako odnosząca się do praw człowieka.www.tea.org.pl/userfiles/file/Seminaria/Niepelnosprawnosc_%20Intelektualna_MZima_TEA.pdf

Niepełnosprawność intelektualna

ORE - Ośrodek Rozwoju Edukacji jest publiczną placówką doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym prowadzoną przez Ministra Edukacji Narodowej.www.ore.edu.pl/uczen-ze-specjalnymi-potrzebami-edukacyjnymi/4359-niepelnosprawnosc-intelektualn...

Niepełnosprawność intelektualna uwarunkowana genetycznie...

Streszczenie Intellectual disability concerns abort 3% of human population. It is a severe medical and social problem in our society. The frequency of intellectual...www.czytelniamedyczna.pl/2090,niepelnosprawnosc-intelektualna-uwarunkowana-genetycznie-wybrane-...

Inwalidztwo - jednakoweskarpetki.pl

Niepełnosprawność fizyczna, to najczęściej spotykany rodzaj, i w Polsce tak naprawdę osoby niepełnosprawne stanowią niemal połowę populacji.www.jednakoweskarpetki.pl/

Specjalne potrzeby edukacyjne, niepełnosprawność...

Księgarnia oferuje książki i pomoce edukacyjne w zakresie: dysleksja, logopedia, gry. Kompleksowe zaopatrzenie Placówek i Klientów indywidualnych.www.eduksiegarnia.pl/specjalne-potrzeby-edukacyjne-niepelnosprawnosc-c-3.html

Rozdział 3 - PEDAGOG SZKOLNY - News

Brzmienie od 1 maja 2013 . ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i …www.pedagogszkolny.pl/zmoje/rozpocenianie.htm

Poradnik - niepelnosprawni.pl

Polecamy także. Poradnik: Jak zdobyć nową kartę parkingową; Poradnik: Niełatwe kobiece sprawy; Rehabilitacja zawodowa. Na co idą środki PFRON?www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/3544

Niepełnosprawność umysłowa - definicja... - praca.ffm.pl

Niepełnosprawność umysłowa - definicja, klasyfikacja, przyczyny. Za nim przystąpimy do udzielania wsparcia osobie z niepełnosprawnością intelektualną należy...www.praca.ffm.pl/index.php?mod=1&p=2&srw=1&text=/2007/07/050707ak

Poradnik - niepelnosprawni.pl

Polecamy także. Poradnik: Jak zdobyć nową kartę parkingową; Poradnik: Niełatwe kobiece sprawy; Rehabilitacja zawodowa. Na co idą środki PFRON?www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/202374

Katedra Psychopedagogiki Specjalnej

Jacek Jarosław Błeszyński jest profesorem doktorem habilitowanym w Katedrze Psychopedagogiki Specjalnej i zajmował stanowisko prodziekana do spraw …www.pedagogika.umk.pl/index.php/kpsp