Masz pytanie?

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością...

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Ruchową i z Autyzmem w Resku nr konta bankowego: Bank Pekao S.A. I/o Łobezwww.sonira.pl/

Oligofrenopedagogika - Edukacja i rewalidacja osób z...

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny Bydgoszcz. Strona internetowa towarzystwa, prowadzonych placówek oraz oferty edukacyjnej. Zapraszamy!www.twp.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=71:oligofrenopedagogika&...

Niepełnosprawność intelektualna uwarunkowana...

W literaturze można znaleźć różne definicje niepełnosprawności intelektualnej (NI). Najczęściej i najprościej NI określa się jako stan powstały w okresie...www.czytelniamedyczna.pl/2090,niepelnosprawnosc-intelektualna-uwarunkowana-genetycznie-wybrane-...

Niepełnosprawność intelektualna – przegląd literatury

Niepełnosprawność intelektualna – przegląd literatury... Niepełnosprawność jest stanem, który rzutuje nie tylko na funkcje poznawcze człowieka i jego...www.sds24.pl/niepelnosprawnosc-intelektualna-przeglad-literatury/

Studia podyplomowe - Kierunki studiów podyplomowych...

Studia podyplomowe - Kierunki studiów podyplomowych - studia oświatowe - studia kwalifikacyjne - Wyższa Szkoła Biznesuwww.wsb.edu.pl/index.php?p=new&idg=sp,83,434&id=536&action=show

INDYWIDUALNE PROGRAMY EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNE …

INDYWIDUALNE PROGRAMY EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNE dla I etapu nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym w …harmonia.edu.pl/pl/p/INDYWIDUALNE-PROGRAMY-EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNE-dla-I-etapu-nauczania-uczni...

pod redakcją Karoliny Kędziory - Polskie Towarzystwo...

Jeśli nie ubezwłasnowolnienie, to co? Prawne formy wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną pod redakcją Karoliny Kędziory Warszawa 2012www.ptpa.org.pl/public/files/JESLI%20NIE%20UBEZWLASNOWOLNIENIE%20TO%20CO%20-%20PUBLIKACJA.pdf

Charakterystyka osób z niepełnosprawnością umysłową

Dla celów rewalidacyjno - wychowawczych ważne jest jakościowe ujęcie czynności umysłowych (poznawczych) - to w jaki sposób dziecko spostrzega, jak skupia...katechetyka-specjalna.wyklady.org/wyklad/896_charakterystyka-osob-z-niepelnosprawnoscia-umyslow...

Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych

Tradycją jest, iż na stałe w naszym kalendarzu już od 14 lat pojawia się dzień, nazywany Dniem Otwartych Drzwi Ośrodka dla Osób Niepełnosprawnych...www.caritas.mikolow.pl/

LEKKI STOPIEŃ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI - forum, dyskusje, …

Umiarkowana i znaczna niepełnosprawność intelektualna. Umiarkowana i znaczna niepełnosprawność umysłowa jest z reguły w literaturze omawiana łącznie, z...index.forum.gazeta.pl/szukaj/forum/lekki+stopie%C5%84+niepe%C5%82nosprawno%C5%9Bci