Masz pytanie?

Niepełnosprawność intelektualna jako... - tea.org.pl

3 Niepełnosprawność intelektualna bardzo długo traktowana była jedynie jako kategoria medyczna, a nie jako odnosząca się do praw człowieka.www.tea.org.pl/userfiles/file/Seminaria/Niepelnosprawnosc_%20Intelektualna_MZima_TEA.pdf

Niepełnosprawność intelektualna – Wikipedia, wolna...

Niepełnosprawność intelektualna (obniżenie poziomu rozwoju intelektualnego) – zaburzenie rozwojowe polegające na znacznym obniżeniu ogólnego poziomu...https://pl.wikipedia.org/wiki/Niepe%C5%82nosprawno%C5%9B%C4%87_intelektualna

Niepełnosprawność intelektualna uwarunkowana genetycznie...

Streszczenie Intellectual disability concerns abort 3% of human population. It is a severe medical and social problem in our society. The frequency of intellectual...www.czytelniamedyczna.pl/2090,niepelnosprawnosc-intelektualna-uwarunkowana-genetycznie-wybrane-...

Niepełnosprawność intelektualna – przegląd literatury

Niepełnosprawność intelektualna – przegląd literatury... Niepełnosprawność jest stanem, który rzutuje nie tylko na funkcje poznawcze człowieka i jego...www.sds24.pl/niepelnosprawnosc-intelektualna-przeglad-literatury/

Upośledzenie umysłowe (niepełnosprawność intelektualna...

Upośledzenie umysłowe (niepełnosprawność intelektualna) to zaburzenie rozwojowe, które objawia się znacznym obniżeniem funkcji intelektualnych.www.poradnikzdrowie.pl/psychologia/choroby-psychiczne/uposledzenie-umyslowe-niepelnosprawnosc-i...

Niepełnosprawność intelektualna w stopniu głębokim | tekst...

Definiując pojęcie niepełnosprawności intelektualnej należy zaznaczyć, iż jest to termin bardzo szeroki, zarówno ze względu na zróżnicowanie stopnia...www.edukacja.edux.pl/p-1809-niepelnosprawnosc-intelektualna-w-stopniu.php

Niepełnosprawność intelektualna. Etiologia i klasyfikacja...

W pracy tej zaprezentuję podstawową terminologię wyjaśniającą pojecie niepełnosprawność intelektualna i pojęcia jej pochodne, a także przedstawiono...www.edukacja.edux.pl/p-21353-niepelnosprawnosc-intelektualna-etiologia.php

Kwartalnik „Niepełnosprawność i Rehabilitacja” | Instytut...

Kwartalnik „Niepełnosprawność i Rehabilitacja” Czasopismo poświęcone szeroko pojętej rehabilitacji medycznej, społecznej i zawodowej we wszystkich...irss.pl/kwartalnik-niepelnosprawnosc-i-rehabilitacja/

ZPS w Gąsawie

W Dniu Edukacji Narodowej przyznano nagrody pracownikom oświaty. Spośród nauczycieli Zespołu Publicznych Szkół w Gąsawie nagrodę Wójta przyznano …www.zpsgasawa.org/

DIAGNOZA ROZWOJU UCZNIA Z... - Wydawnictwo Harmonia

DIAGNOZA ROZWOJU UCZNIA Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W STOPNIU UMIARKOWANYM Arkusz monitoringu rozwoju ucznia w kategorii • …harmonia.edu.pl/pl/p/DIAGNOZA-ROZWOJU-UCZNIA-Z-NIEPELNOSPRAWNOSCIA-INTELEKTUALNA-W-STOPNIU-UMIA...