Masz pytanie?

STOŁECZNE CENTRUM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - Ulgi i...

Od stycznia 2008r. Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Warszawie mieści się w siedzibie Stołecznego Centrum Osób Niepełnosprawnych przy ul...www.scon.waw.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=24&Itemid=1

niepełnosprawność - Encyklopedia Gazety Prawnej

Niepełnosprawność oznacza trwałą lub okresową niezdolność do wypełniania ról społecznych, czyli czynnego udziału w życiu społeczeństwa, z powodu...www.gazetaprawna.pl/encyklopedia/medycyna/hasla/334543,niepelnosprawnosc.html

ZASADY ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI - Praca …

Zasady orzekanie lekarzy orzeczników do celów rentowych.... Zasady orzekania o niepełnosprawności dla celów pozarentowycheuropoland.republika.pl/orz.htm

Kryteria orzecznicze o niepełnosprawności osób z cukrzycą

warto wiedzieć Zasadnicze różnice między systemami orzecznictwa rentowego i pozaren-towego wynikają z wprowadzenia w orzecznictwie pozarentowym pojęciawww.cukrzycaazdrowie.pl/Files/file/Kryteria%20orzeczenia%20o%20niepe%C5%82nosprawno%C5%9Bci%20o...

Zobacz temat - Orzeczenie o niepełnosprawności

Witam wszystkich. Pierwsze orzeczenie syna o niepełnosprawności wydane zostało na 1 rok, następne na 2 lata. Teraz stajemy znowu na komisji.forum.diabetica.pl/printview.php?t=2720

Okiem eksperta: czy wpisywać do CV posiadane orzeczenie o...

Podczas rekrutacji na stanowiska na otwartym rynku pracy, niepełnosprawność kandydata może zostać przyjęta ze zrozumieniem, lecz nie musi.www.brevio.pl/articles/show/okiem_eksperta_czy_wpisywac_do_cv_posiadane_orzeczenie_o_niepelnosp...

Co odliczyć w ramach ulgi? - niepelnosprawni.pl

Warto wiedzieć, co można odliczyć w ramach tzw. ulgi rehabilitacyjnej (innych ulg tu nie omawiamy, bo oczywiście osoby z niepełnosprawnością mogą z nich...niepelnosprawni.pl/ledge/x/113498

Umiarkowany stopień niepełnosprawności - forum.o2.pl

Przede wszystkim powinna się pani zapytać lekarza leczącego dziecko, czy stan jego zdrowia jest taki, że dziecko może starać się o stopień niepełnosprawności.forum.o2.pl/temat.php?id_p=5077842&start=90

Ceny biletów wstępu i informacja o uprawnieniach do ulg

Cennik biletów; Ceny do Pałacu na Wyspie zawierają koszt wypożyczenia audioprzewodnika dla turysty indywidualnego lub usługi GTS w przypadku zwiedzania …www.lazienki-krolewskie.pl/Cennik-biletow.html

Orzeczenie o niepełnosprawności | Forum Autyzmu

Orzeczenia o niepełnosprawności dotyczą osób do 16 roku życia. Powyżej tego wieku mówi się o orzeczeniach o stopniu niepełnosprawności.www.forumautyzmu.pl/poradnik/inne/orzeczenie-niepelnosprawnosci