Masz pytanie?

niepelnosprawni.pl

Asystent osobisty wspiera w edukacji, pracy, życiu społecznym. Ma nie tyle wyręczać osobę z niepełnosprawnością, co wzmacniać jej samodzielność.www.niepelnosprawni.pl/

niepełnosprawność - Encyklopedia Gazety Prawnej

Niepełnosprawność oznacza trwałą lub okresową niezdolność do wypełniania ról społecznych, czyli czynnego udziału w życiu społeczeństwa, z powodu...www.gazetaprawna.pl/encyklopedia/medycyna/hasla/334543,niepelnosprawnosc.html

Kwartalnik Niepełnosprawność - pfron.org.pl

Kwartalnik Niepełnosprawność. kwartalnik. zagadnienia, problemy, rozwiązania DISABILITY -issues, problems, solutions. PL ISSN 2084-7734. www.pfron.org.pl. szukaj.www.pfron.org.pl/kn

Niepełnosprawność

Niepełnosprawność (disability) - każde ograniczenie bądź niemożność (wynikające z niesprawności) prowadzenia aktywnego życia w sposób lub zakresie...www.unic.un.org.pl/niepelnosprawnosc/

PODSTAWOWE UPRAWNIENIA i ULGI dla Niepełnosprawnych...

orzeczenia o niepełnosprawności wydanego przez lekarza orzecznika ZUS, decyzji ZUS; orzeczenia komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia;...idn.org.pl/sonnszz/uprawnienia.htm

Niepełnosprawność - unic.un.org.pl

Niepełnosprawność (disability) - każde ograniczenie bądź niemożność (wynikające z niesprawności) prowadzenia aktywnego życia w sposób lub zakresie...www.unic.un.org.pl/niepelnosprawnosc/definicja.php

Pojęcie niepełnosprawności - forestap.republika.pl

Niepełnosprawność - istota i rodzaje 1. Geneza niepełnosprawności. Pojawienie się grupy osób z dysfunkcjami zdrowotnymi powodującymi w konsekwencji...www.forestap.republika.pl/niepelnosprawnosc.htm

Rodzaje niepełnosprawności - niepelnosprawni.pl

Rodzaje niepełnosprawności. Choroby neurologiczne, w tym neurodegeneracyjne. Stwardnienie rozsiane (SM) Mózgowe porażenie dziecięce (MPD) Udar mózgu; …www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/203749

Niepełnosprawność i Rehabilitacja 1/2012 | Instytut...

Niepełnosprawność i Rehabilitacja 1/2012. Opublikowane: 13-03-2012 r. Spis treści kwartalnika „Niepełnosprawność i Rehabilitacja”, numer 1/2012. Od Redakcji.irss.pl/publikacje/niepelnosprawnosc-i-rehabilitacja-12012/

WYDANIA ARCHIWALNE *ARCHIVAL EDITIONS - Kwartalnik...

Badania nad bezpieczeństwem osób z niepełnosprawnościami, w tym osób niewidomych i słabowidzących, uczestniczących w ruchu drogowym.www.pfron.org.pl/kn/poprzednie-numery