Masz pytanie?

niepelnosprawni.pl

Takie pomysły mogą być w najbliższym czasie konsultowane ze środowiskiem osób z niepełnosprawnością i z ich pracodawcami. Taaka ryba. Taaakie opłaty.www.niepelnosprawni.pl/

Niepełnosprawność

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wprowadza następujące pojęcia niepełnosprawności, uwzględniając stan zdrowia człowieka: Niesprawność …www.unic.un.org.pl/niepelnosprawnosc/

niepełnosprawność - Encyklopedia Gazety Prawnej

Niepełnosprawność oznacza trwałą lub okresową niezdolność do wypełniania ról społecznych, czyli czynnego udziału w życiu społeczeństwa, z powodu...www.gazetaprawna.pl/encyklopedia/medycyna/hasla/334543,niepelnosprawnosc.html

Poradnik - niepelnosprawni.pl

Poradnik: Niełatwe kobiece sprawy Kobiety z niepełnosprawnością rzadziej odwiedzają ginekologów, nie wykonują badań. Dlaczego? Brak dostosowanych gabinetów...www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/202374

Kwartalnik Niepełnosprawność - pfron.org.pl

Teksty nadsyłane przez autorów do publikacji w kwartalniku poddawane są analizie oryginalności za pomocą systemu Plagiat.pl w celu ochrony własności...www.pfron.org.pl/kn

Pojęcie niepełnosprawności - forestap.republika.pl

Niepełnosprawność - istota i rodzaje 1. Geneza niepełnosprawności. Pojawienie się grupy osób z dysfunkcjami zdrowotnymi powodującymi w konsekwencji...www.forestap.republika.pl/niepelnosprawnosc.htm

Niepełnosprawność - unic.un.org.pl

Nie istnieje jedna, powszechnie uznana definicja niepełnosprawności. Światowy Program Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych (The World Programme of Action...www.unic.un.org.pl/niepelnosprawnosc/definicja.php

PODSTAWOWE UPRAWNIENIA i ULGI dla Niepełnosprawnych...

orzeczenia o niepełnosprawności wydanego przez lekarza orzecznika ZUS, decyzji ZUS; orzeczenia komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia;...idn.org.pl/sonnszz/uprawnienia.htm

Niepełnosprawność - Barnes Colin, Mercer Geof - PWN

Niepełnosprawność autorstwa Barnes Colin, Mercer Geof w Księgarni Internetowej PWN w atrakcyjnej cenie. Sprawdź!ksiegarnia.pwn.pl/produkt/30575/niepelnosprawnosc.html

Niepełnosprawność i Rehabilitacja 1/2012 | Instytut...

Spis treści kwartalnika „Niepełnosprawność i Rehabilitacja”, numer 1/2012. Od Redakcji. Jakość życia. Emilia Mikołajewska, Wpływ rehabilitacji i...irss.pl/publikacje/niepelnosprawnosc-i-rehabilitacja-12012/