Masz pytanie?

niepelnosprawni.pl

Nauka komunikacji alternatywnej i wspomagającej, w skrócie AAC, jest niezbędnym elementem pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami. W Polsce jest wciąż...www.niepelnosprawni.pl/

niepełnosprawność - Encyklopedia Gazety Prawnej

Niepełnosprawność oznacza trwałą lub okresową niezdolność do wypełniania ról społecznych, czyli czynnego udziału w życiu społeczeństwa, z powodu...www.gazetaprawna.pl/encyklopedia/medycyna/hasla/334543,niepelnosprawnosc.html

Niepełnosprawność

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wprowadza następujące pojęcia niepełnosprawności, uwzględniając stan zdrowia człowieka: Niesprawność (impariment...www.unic.un.org.pl/niepelnosprawnosc/

Kwartalnik Niepełnosprawność

Wszystkie publikacje są możliwe do pobrania bezpłatnie w formacie PDF, pierwotną wersją kwartalnika jest wersja drukowana w nakładzie 1000 egzemplarzy.kn.pfron.org.pl/

Pojęcie niepełnosprawności - forestap.republika.pl

Niepełnosprawność - istota i rodzaje 1. Geneza niepełnosprawności. Pojawienie się grupy osób z dysfunkcjami zdrowotnymi powodującymi w konsekwencji...www.forestap.republika.pl/niepelnosprawnosc.htm

PODSTAWOWE UPRAWNIENIA i ULGI dla …

orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wydanego przez Krajowy lub Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności,idn.org.pl/sonnszz/uprawnienia.htm

Niepełnosprawność - unic.un.org.pl

Nie istnieje jedna, powszechnie uznana definicja niepełnosprawności. Światowy Program Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych (The World Programme of Action...www.unic.un.org.pl/niepelnosprawnosc/definicja.php

Instytucje Orzekające - procedury orzekania, tryb i …

I. CZYM JEST NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ I KTO O NIEJ ORZEKA? Zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych...www.niepelnosprawni.gov.pl/art,13,instytucje-orzekajace-procedury-orzekania-tryb-i-zasady

niepełnosprawność - Encyklopedia PWN

Internetowa encyklopedia PWN - zawierająca ok. 200 tysięcy artykułów, haseł, ilustracji, kalendariów, tabel ze stale aktualizowanej bazy encyklopedycznej...encyklopedia.pwn.pl/haslo/niepelnosprawnosc;3947453.html

Rodzaje niepełnosprawności - niepelnosprawni.pl

Niepełnosprawność narządu wzroku i głuchoślepota. Niepełnosprawność słuchu i/lub mowy. Schorzenia metaboliczne. Cukrzyca; Choroba Leśniowskiego-Crohna;www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/203749