Masz pytanie?

Nieobecność nieusprawiedliwiona w świadectwie pracy

Nieobecność nieusprawiedliwiona w pracy, za którą pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia nie jest okresem nieskładkowym. Dowiedz się więcej!poradnikpracownika.pl/-nieobecnosc-nieusprawiedliwiona-w-swiadectwie-pracy

Kiedy można zwolnić za nieobecność w pracy? - Rozwiązanie...

Kiedy można zwolnić za nieobecność w pracy? Polskie prawo pracy umożliwia pracodawcy zwolnienie pracownika w trybie natychmiastowym w razie ciężkiego …www.infor.pl/prawo/praca/rozwiazanie-umowy/286232,Kiedy-mozna-zwolnic-za-nieobecnosc-w-pracy.ht...

Świadectwo pracy a nieusprawiedliwiona nieobecność

Nieusprawiedliwiona nieobecność pracownika stanowi zazwyczaj dla osób zajmujących się sprawami kadrowymi wyzwanie. Do związanych z wystąpieniem tego …www.pckp.pl/swiadectwo-pracy-a-nieusprawiedliwiona-nieobecnosc,4,1659

Nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy – zwolnienie...

Nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy – zwolnienie dyscyplinarne. Pracownik był nieobecny w pracy 14 i 15 maja br., a następnie 18 i 19 maja br. (16–17 maja br...kadry.infor.pl/kadry/indywidualne_prawo_pracy/zatrudnianie_i_zwalnianie/335676,Nieusprawiedliwi...

Kiedy można uznać nieobecność nieusprawiedliwioną...

Pracownik otrzymał i podpisał rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem przez pracodawcę, następnie nie stawił się do pracy. Po jakim czasie możemy uznać...www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/kiedy-mozna-uznac-nieobecnosc-nieusprawiedliwiona-pracown...

Porzucenie pracy - jakie konsekwencje powoduje dla pracownika?

Porzucenie pracy powinno być spowodowane określonymi przyczynami. Czy takie odejście z pracy rodzi dla pracownika negatywne konsekwencje? Sprawdź!poradnikpracownika.pl/-porzucenie-pracy-przez-pracownika

Jak prawidłowo rozwiązać stosunek pracy z pracownikiem...

Porzucenie pracy nie stanowi przesłanki wygaśnięcia stosunku pracy. Jeśli pracodawca ustalił, że nieobecność pracownika jest nieusprawiedliwiona, co do zasady...www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/jak-prawidlowo-rozwiazac-stosunek-pracy-z-pracownikiem-kt...

Zwolnienie dyscyplinarne - co to oznacza dla pracownika

Szef może wręczyć dyscyplinarkę w ściśle określonym terminie. Musi tę decyzję skonsultować ze związkami zawodowymi, jeśli pracownik jest ich członkiem.www.regiopraca.pl/portal/porady/wypowiedzenie-umowy/zwolnienie-dyscyplinarne-co-oznacza-dla-pra...

Samowolne opuszczenie miejsca pracy - Pracownik - Praca...

Co ważne, w wyroku z dnia 4 grudnia 1997 r. (I PKN 416/97) SN podkreślił pewne zasadnicze różnice i stwierdził, że: „pracownikowi, który usprawiedliwił nieobecność …www.infor.pl/prawo/praca/pracownik/311496,Samowolne-opuszczenie-miejsca-pracy.html

Zwolnienie dyscyplinarne - pracodawco zastanów się!

Rozwiązanie umowy z winy pracownika jest nadzwyczajnym trybem rozwiązania umowy o pracę. Pracodawcy powinni go stosować tylko w szczególnych …prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/zwolnienie;dyscyplinarne;-;pracodawco;zastano...