Masz pytanie?

Nieobecność nieusprawiedliwiona w świadectwie pracy

Nieobecność nieusprawiedliwiona w pracy, za którą pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia nie jest okresem nieskładkowym. Dowiedz się więcej!poradnikpracownika.pl/-nieobecnosc-nieusprawiedliwiona-w-swiadectwie-pracy

Kiedy można zwolnić za nieobecność w pracy? - Rozwiązanie...

Kiedy można zwolnić za nieobecność w pracy? Polskie prawo pracy umożliwia pracodawcy zwolnienie pracownika w trybie natychmiastowym w razie ciężkiego...www.infor.pl/prawo/praca/rozwiazanie-umowy/286232,Kiedy-mozna-zwolnic-za-nieobecnosc-w-pracy.ht...

Kiedy można uznać nieobecność nieusprawiedliwioną...

Pracownik otrzymał i podpisał rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem przez pracodawcę, następnie nie stawił się do pracy. Po jakim czasie możemy uznać...www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/kiedy-mozna-uznac-nieobecnosc-nieusprawiedliwiona-pracown...

Porzucenie pracy - jakie konsekwencje powoduje dla pracownika?

Porzucenie pracy powinno być spowodowane określonymi przyczynami. Czy takie odejście z pracy rodzi dla pracownika negatywne konsekwencje? Sprawdź!poradnikpracownika.pl/-porzucenie-pracy-przez-pracownika

Jak prawidłowo rozwiązać stosunek pracy z pracownikiem...

Porzucenie pracy nie stanowi przesłanki wygaśnięcia stosunku pracy. Jeśli pracodawca ustalił, że nieobecność pracownika jest nieusprawiedliwiona, co do zasady...www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/jak-prawidlowo-rozwiazac-stosunek-pracy-z-pracownikiem-kt...

Skrócenie okresu wypowiedzenia z 3 miesięcy do 1 miesiąca

Podobne materiały. Urlop wychowawczy podczas trwania okresu wypowiedzenia umowy o pracę Złożyłam wypowiedzenie umowy o pracę. Czy będąc na wypowiedzeniu...www.prawo-pracy.pl/skrocenie_okresu_wypowiedzenia_z_3_miesiecy_do_1_miesiaca-p-740.html

Zwolnienie dyscyplinarne - co to oznacza dla pracownika

Szef może wręczyć dyscyplinarkę w ściśle określonym terminie. Musi tę decyzję skonsultować ze związkami zawodowymi, jeśli pracownik jest ich członkiem.www.regiopraca.pl/portal/porady/wypowiedzenie-umowy/zwolnienie-dyscyplinarne-co-oznacza-dla-pra...

Skutki naruszenia obowiązków przez chorego pracownika...

W razie niezdolności do pracy z powodu choroby nieobecność pracownika w zakładzie pracy jest usprawiedliwiona. Pracownik musi jednak w ściśle określonym...praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1052,skutki-naruszenia-obowiazkow-przez-chorego-pracownika.html

Jak skutecznie i bezpiecznie wręczyć pracownikowi...

Dyscyplinarka dla pracownika. Rozwiązanie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia (zwane popularnie dyscyplinarką) jest jednym z najbardziej...www.kadrywpraktyce.pl/jak-skutecznie-i-bezpiecznie-wreczyc-pracownikowi-dyscyplinarke/

Kiedy można zwolnić chorego pracownika - Praca i Kariera...

Prawo chroni pracowników przez zwolnieniem między innymi w przypadku, gdy ich nieobecność w pracy jest usprawiedliwiona i nie upłynął jeszcze okres...serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/821815,zwolnienie-lekarskie-wypowiedzenie-umow...