Masz pytanie?

Nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy - portaloswiatowy.pl

Gdy pracownik niepedagogiczny nie stawia się do pracy i nie informuje o przyczynie nieobecności, możliwe jest natychmiastowe rozwiązanie umowy o pracę.www.portaloswiatowy.pl/aktualnosci/nieusprawiedliwiona-nieobecnosc-w-pracy---kiedy-zastosowac-8...

Polskie Centrum Kadrowo Płacowe - Wiadomości, Świadectwo...

Nieusprawiedliwiona nieobecność pracownika stanowi zazwyczaj dla osób zajmujących się sprawami kadrowymi wyzwanie. Do związanych z wystąpieniem tego …www.pckp.pl/swiadectwo-pracy-a-nieusprawiedliwiona-nieobecnosc,4,1659

usprawiedliwiona nieobecność - Tematy w eGospodarka.pl

Tutaj znajdziesz ciekawe wiadomości, porady i opracowania dotyczące tematu usprawiedliwiona nieobecność.www.egospodarka.pl/tematy/usprawiedliwiona-nieobecnosc

Natychmiastowe zwolnienie - także bez winy pracownika

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia nie zawsze jest uzależnione negatywnych i zawinionych działań pracownika. Pracodawca może rozwiązać w ten …wypowiedzenie-umowy-o-prace.pl/zwolnienie-bez/

Nieusprawiedliwiona nieobecność pracownika a świadectwo …

Praca i pracownicy - serwis tematyczny www.podatki.biz - Nieusprawiedliwiona nieobecność pracownika a świadectwo pracywww.podatki.biz/artykuly/nieusprawiedliwiona-nieobecnosc-pracownika-a-swiadectwo-pracy_10_21632...

Rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem przebywającym …

Artykuł omawia zagadnienia związane z rozwiązaniem każdego rodzaju umowy o pracę z pracownikiem przebywającym na zwolnieniu lekarskim. Poruszono w nim problem...bhp.org.pl/Article1109.html

Kiedy można uznać nieobecność nieusprawiedliwioną...

Pracownik otrzymał i podpisał rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem przez pracodawcę, następnie nie stawił się do pracy. Po jakim czasie możemy uznać...www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/kiedy-mozna-uznac-nieobecnosc-nieusprawiedliwiona-pracown...

Rozwiązanie umowy o pracę - wypowiedzenie kontra...

Rozwiązanie umowy o pracę może nastąpić na dwa sposoby: za wypowiedzeniem lub jeśli obie strony wyrażają taką chęć - za porozumieniem stron. Każda z tych formpraca.trojmiasto.pl/Rozwiazanie-umowy-o-prace-wypowiedzenie-kontra-porozumienie-stron-n58282.ht...

Czy jeden dzień nieusprawiedliwionej nieobecności...

Rozwiązanie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia jest szczególnym sposobem rozwiązania stosunku pracy, którego skutek jest niemalże natychmiastowy.kadry.infor.pl/wypowiedzenie/wypowiedzenie-umowy-o-prace/281338,Czy-jeden-dzien-nieusprawiedliw...

Ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych...

Rozwiązanie umowy zgodnie z tym artykułem zwane jest potocznie zwolnieniem dyscyplinarnym. Przy ocenie zasadności rozwiązania umowy z powodu ciężkiego...https://biuletyn.piszcz.pl/prawo-pracy/79-pawe-tokarski/270-cikie-naruszenie-podstawowych-obowi...