Masz pytanie?

Nieobecność nieusprawiedliwiona w świadectwie pracy

Nieobecność nieusprawiedliwiona w pracy, za którą pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia nie jest okresem nieskładkowym. Dowiedz się więcej!poradnikpracownika.pl/-nieobecnosc-nieusprawiedliwiona-w-swiadectwie-pracy

Kiedy można zwolnić za nieobecność w pracy? - Rozwiązanie...

Kiedy można zwolnić za nieobecność w pracy? Polskie prawo pracy umożliwia pracodawcy zwolnienie pracownika w trybie natychmiastowym w razie ciężkiego...www.infor.pl/prawo/praca/rozwiazanie-umowy/286232,Kiedy-mozna-zwolnic-za-nieobecnosc-w-pracy.ht...

Świadectwo pracy a nieusprawiedliwiona nieobecność

Nieusprawiedliwiona nieobecność pracownika stanowi zazwyczaj dla osób zajmujących się sprawami kadrowymi wyzwanie. Do związanych z wystąpieniem tego …www.pckp.pl/swiadectwo-pracy-a-nieusprawiedliwiona-nieobecnosc,4,1659

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy...

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w razie ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczychhttps://www.biurokarier.umk.pl/rozwiazanie-umowy-o-prace-bez-wypowiedzenia-z-winy-pracownika

Porzucenie pracy, jako podstawa rozwiązania umowy o pracę

Ne każdą nieobecność w pracy pracownika uznaje się za porzucenie przez niego pracy. Otóż, pracownik musi mieć świadomość, że brak pojawienia się przez...https://lawsolutions.eu/porzucenie-pracy-jako-podstawa-rozwiazania-umowy-o-prace/

Kiedy można uznać nieobecność nieusprawiedliwioną...

Pracownik otrzymał i podpisał rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem przez pracodawcę, następnie nie stawił się do pracy. Po jakim czasie możemy uznać...www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/kiedy-mozna-uznac-nieobecnosc-nieusprawiedliwiona-pracown...

Zwolnienie dyscyplinarne za nieusprawiedliwioną...

Pracownik w rażący sposób naruszył swoje obowiązki, nie zgłaszając się do pracy oraz nie usprawiedliwiając swojej nieobecności. Obowiązkiem pracownika jest...www.prawo-pracy.pl/zwolnienie_dyscyplinarne_za_nieusprawiedliwiona_nieobecnosc_w_pracy-p-670.ht...

Porzucenie pracy - jakie konsekwencje powoduje dla pracownika?

Porzucenie pracy powinno być spowodowane określonymi przyczynami. Czy takie odejście z pracy rodzi dla pracownika negatywne konsekwencje? Sprawdź!poradnikpracownika.pl/-porzucenie-pracy-przez-pracownika

Zaliczenie czasu urlopu bezpłatnego do wymaganego przy...

Czy pracodawca ma obowiązek zaliczyć okres przebywania pracownika na urlopie bezpłatnym do stażu pracy, od którego zależy nabycie nagrody...www.samorzad.lex.pl/czytaj/-/artykul/zaliczenie-czasu-urlopu-bezplatnego-do-wymaganego-przy-nag...

Kiedy pracodawca może wypowiedzieć... - INFOR.PL

Umowa o pracę może zostać rozwiązana w drodze jednostronnego oświadczenia pracodawcy, bez zachowania okresu wypowiedzenia. Rozwiązanie umowy w tym …www.infor.pl/prawo/praca/rozwiazanie-umowy/81396,2,Kiedy-pracodawca-moze-wypowiedziec-pracownik...