Masz pytanie?

Kiedy można zwolnić za nieobecność w pracy? - Rozwiązanie...

Kiedy można zwolnić za nieobecność w pracy? Polskie prawo pracy umożliwia pracodawcy zwolnienie pracownika w trybie natychmiastowym w razie ciężkiego...www.infor.pl/prawo/praca/rozwiazanie-umowy/286232,Kiedy-mozna-zwolnic-za-nieobecnosc-w-pracy.ht...

Polskie Centrum Kadrowo Płacowe - Wiadomości, Świadectwo...

Nieusprawiedliwiona nieobecność pracownika stanowi zazwyczaj dla osób zajmujących się sprawami kadrowymi wyzwanie. Do związanych z wystąpieniem tego …www.pckp.pl/swiadectwo-pracy-a-nieusprawiedliwiona-nieobecnosc,4,1659

Czy za okres nieusprawiedliwionej nieobecności należy...

Czy za okres nieusprawiedliwionej nieobecności należy pracownikowi wypłacić ekwiwalent za niewykorzystany urlop. W ubiegłym roku zatrudniliśmy nowego …ksiegowosc.infor.pl/zus-kadry/urlopy/76399,Czy-za-okres-nieusprawiedliwionej-nieobecnosci-nalez...

Pracownik nie stawił się do pracy i nie poinformował o...

Pracownik nie stawił się do pracy i nie poinformował pracodawcy o przyczynie swojej nieobecności. Pracodawca wysłał do pracownika pismo wzywające go do...www.portalfk.pl/nowosci/pracownik-nie-stawil-sie-do-pracy-i-nie-poinformowal-o-przyczynie-swoje...

Rozwiązanie umowy przed rozpoczęciem okresu zatrudnienia

Czy możliwe jest rozwiązanie umowy o pracę jeszcze przed rozpoczęciem wykonywania pracy? Przeczytaj wpis na blogu adwokata z Wrocławiawypowiedzenie-umowy-o-prace.pl/rozwiazanie-umowy-o-prace-przed-rozpoczeciem-okresu-zatrudnienia...

UMOWA - Prawnik, Radca Prawny, Obsługa prawna, Windykacja

UMOWA O PODNOSZENIE... uznane będzie przez pracodawcę za nieusprawiedliwiona nieobecność w... a w uzasadnionych prawem okolicznościach również rozwiązanie...corporis.pl/dokumenty/2.doc

Serwis Edukacji Ekonomicznej :: Poradnik gospodarczy...

Porozumienie stron. Innym sposobem rozwiązania umowy o pracę jest zawarcie porozumienia między pracownikiem i pracodawcą. Nie ma znaczenia, która ze stron...ekonomia.opoka.org.pl/ekonomia-dla-duchowienstwa/poradnik-gospodarczy/1068.1,Obowiazki_pracodaw...

Jak prawidłowo rozwiązać stosunek pracy z pracownikiem...

Porzucenie pracy nie stanowi przesłanki wygaśnięcia stosunku pracy. Jeśli pracodawca ustalił, że nieobecność pracownika jest nieusprawiedliwiona, co do zasady...www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/jak-prawidlowo-rozwiazac-stosunek-pracy-z-pracownikiem-kt...

Skutki porzucenia pracy przez pracownika - Rozwiązanie bez...

Zgodnie z § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz...kadry.infor.pl/wypowiedzenie/rozwiazanie-bez-wypowiedzenia/236771,Skutki-porzucenia-pracy-przez...

KODEKS PRACY - ustawa z 26.06.1974 r. z póżniejszymi...

Art. 1. [Zakres regulacji] Kodeks pracy określa prawa i obowiązki pracowników i pracodawców. Art. 2. [Definicja pracownika] Pracownikiem jest osoba zatrudniona na...idn.org.pl/sonnszz/KP_DI.htm