Masz pytanie?

Nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy a kara porządkowa

Porady prawne; Nowe pytania; Zwolnienie z pracy z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej. Czy pracodawca może mnie zwolnić z pracy z powodu nieusprawiedliwionej...www.prawo.egospodarka.pl/38154,Nieusprawiedliwiona-nieobecnosc-w-pracy-a-kara-porzadkowa,1,34,3...

Kiedy można zwolnić za nieobecność w pracy? - Rozwiązanie...

Kiedy można zwolnić za nieobecność w pracy? Polskie prawo pracy umożliwia pracodawcy zwolnienie pracownika w trybie natychmiastowym w razie ciężkiego...www.infor.pl/prawo/praca/rozwiazanie-umowy/286232,Kiedy-mozna-zwolnic-za-nieobecnosc-w-pracy.ht...

Kiedy można uznać nieobecność nieusprawiedliwioną...

Pracownik otrzymał i podpisał rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem przez pracodawcę, następnie nie stawił się do pracy. Po jakim czasie możemy uznać...www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/kiedy-mozna-uznac-nieobecnosc-nieusprawiedliwiona-pracown...

Rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem przebywającym …

Artykuł omawia zagadnienia związane z rozwiązaniem każdego rodzaju umowy o pracę z pracownikiem przebywającym na zwolnieniu lekarskim. Poruszono w nim problem...bhp.org.pl/Article1109.html

Czy za okres nieusprawiedliwionej nieobecności należy...

Czy za okres nieusprawiedliwionej nieobecności należy pracownikowi wypłacić ekwiwalent za niewykorzystany urlop. W ubiegłym roku zatrudniliśmy nowego …ksiegowosc.infor.pl/zus-kadry/urlopy/76399,Czy-za-okres-nieusprawiedliwionej-nieobecnosci-nalez...

Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem

Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem. Art. 32. §1. Każda ze stron może rozwiązać za wypowiedzeniem umowę o pracę zawartą na: 1) okres próbny,www.mostwanted.pl/index/?id=cb70ab375662576bd1ac5aaf16b3fca4

Umowa o pracę na zastępstwo

tel. +48 22 8407661 www.pdis.pl, info@pdis.pl zatrudnienie, ale już na podstawie odrębnej, kolejnej umowy o pracę. Okres usprawiedliwionej nieobecności nie musi...www.pdis.pl/files/objects/134/20/Umowa%20na%20zast%C4%99pstwo.pdf

Rozwiązanie umowy z nauczycielem w trakcie roku szkolnego

Dowiedz się, jak wygląda procedura przy rozwiązywaniu stosunku pracy nauczyciela zatrudnionego na czas określony w trakcie trwania roku szkolnegowww.portaloswiatowy.pl/porady/rozwiazanie-umowy-na-czas-okreslony-nauczyciela-w-trakcie-roku-sz...

Jakie są sposoby rozwiązania stosunku pracy? - Strona 2...

Jakie są sposoby rozwiązania stosunku pracy? W zależności od rodzaju podstawy nawiązania stosunku pracy, a także powodu rozwiązania, może być on rozwiązany...www.infor.pl/prawo/praca/rozwiazanie-umowy/286099,2,Jakie-sa-sposoby-rozwiazania-stosunku-pracy...

Tryb rozwiązania umowy o pracę, jeśli pracodawca nie...

Tryby rozwiązania umowy o pracę określają przepisy Kodeksu pracy. Zgodnie z nimi umowa o pracę rozwiązuje się: na mocy porozumienia stron,www.portalkadrowy.pl/abc-kadrowo-placowe/tryb-rozwiazania-umowy-o-prace-jesli-pracodawca-nie-wy...