Masz pytanie?

Nowa podstawa programowa z matematyki - „KĄT...

1 Nowa podstawa programowa z matematyki ( w liceum od 01.09.2012 r.) IV etap edukacyjny Cele kształcenia – wymagania ogólne ZAKRES PODSTAWOWY …www.moskat.pl/szkola/matematyka/doc/programy/Nowa%20podstawa%20programowa%20matematyka%20LO.pdf

Nowa podstawa programowa z WF - 45minut.pl - publikacje...

seria CIEKAWI ŚWIATA seria ODKRYWAMY NA NOWO. Co wyróżnia tę serię? Co wyróżnia tę serię?www.45minut.pl/forum/topics52/nowa-podstawa-programowa-z-wf-vt3574,90.htm

Zajęcia techniczne - nowa podstawa programowa / Szkoła...

Numer dopuszczenia . MEN 601/2/2012 Numer dopuszczenia . MEN 601/1/2013 Numer dopuszczenia . MEN 384/1/2011www.operon.pl/szkola_podstawowa/ztnpp

Nowa podstawa programowa | Centrum Edukacji Obywatelskiej

O ile nie jest to stwierdzone inaczej, prawa do materiałów na stronie posiada Centrum Edukacji Obywatelskiej, a teksty są dostępne na licencji Creative Commons...www.ceo.org.pl/pl/koss/news/nowa-podstawa-programowa

Fizyka:Gimnazjum/Nowa podstawa programowa - fizyka...

Cele kształcenia – wymagania ogólne . Wykorzystanie wielkości fizycznych do opisu poznanych zjawisk lub rozwiązania prostych zadań obliczeniowych.wiki.wolnepodreczniki.pl/Fizyka:Gimnazjum/Nowa_podstawa_programowa_-_fizyka

Nowa podstawa programowa i ramowe plany nauczania

Nowa podstawa programowa i ramowe plany nauczania w szkołach Marzec 2012 rokuwww.npseo.pl/data/documents/3/254/254.pdf

Zał ącznik nr 2 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA …

1 Zał ącznik nr 2 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Kształcenie ogólne w szkole podstawowej tworzy …bip.men.gov.pl/men_bip/akty_prawne/rozporzadzenie_20081223_zal_2.pdf

Klub nauczyciela Uczę.pl - materiały i pomoce...

W Klubie Nauczyciela Uczę.pl znajdziesz scenariusze lekcji, sprawdziany, karty pracy, plany wynikowe i inne materiały zgodne z nową podstawą programową MEN.ucze.pl/

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA …

1 zał ącznik nr 4 podstawa programowa ksztaŁcenia ogÓlnego dla gimnazjÓw i szkÓŁ ponadgimnazjalnych, ktÓrych uko Ńczenie umo śliwia uzyskanie Świadectwabip.men.gov.pl/men_bip/akty_prawne/rozporzadzenie_20081223_zal_4.pdf

Nowa podstawa programowa przedmiotu wychowanie …

Nowa podstawa programowa przedmiotu wychowanie fizyczne II etap edukacyjny. W poprzednim wpisie opisywałem podstawę programową przedmiotu wychowanie …wychowaniefizyczne.net/nowa-podstawa-programowa-przedmiotu-wychowanie-fizyczne-ii-etap-edukacyj...