Masz pytanie?

Nowa podstawa programowa z matematyki - „KĄT...

1 Nowa podstawa programowa z matematyki ( w liceum od 01.09.2012 r.) IV etap edukacyjny Cele kształcenia – wymagania ogólne ZAKRES PODSTAWOWY …www.moskat.pl/szkola/matematyka/doc/programy/Nowa%20podstawa%20programowa%20matematyka%20LO.pdf

Nowa podstawa programowa z WF - 45minut.pl - publikacje...

Numer dopuszczenia . MEN 601/2/2012 Numer dopuszczenia . MEN 601/1/2013 Numer dopuszczenia . MEN 384/1/2011www.45minut.pl/forum/topics52/nowa-podstawa-programowa-z-wf-vt3574,90.htm

Podstawa programowa z chemii » Nowa matura - Chemia

Obok Informatora o egzaminie maturalnym najważniejszym dokumentem, niezbędnym do właściwego przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego, jest podstawa programowa.www.wsip.pl/nowa-matura-chemia/informator-maturalny/podstawa-programowa-z-chemii/

Fizyka - nowa podstawa programowa / Liceum i Technikum...

seria CIEKAWI ŚWIATA seria ODKRYWAMY NA NOWO. Co wyróżnia tę serię? Co wyróżnia tę serię?www.operon.pl/liceum_i_technikum/fnpp

Nowa podstawa programowa z wychowania fizycznego

Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego wprowadza kilka istotnych zmian w wychowaniu fizycznym na wszystkich etapach edukacji. Szczególnie ważne zmiany …www.edurada.pl/artykuly/nowa-podstawa-programowa-z-wychowania-fizycznego/

Fizyka:Gimnazjum/Nowa podstawa programowa - fizyka...

Cele kształcenia – wymagania ogólne . Wykorzystanie wielkości fizycznych do opisu poznanych zjawisk lub rozwiązania prostych zadań obliczeniowych.wiki.wolnepodreczniki.pl/Fizyka:Gimnazjum/Nowa_podstawa_programowa_-_fizyka

Nowa podstawa programowa przedmiotu wychowanie …

Nowa podstawa programowa przedmiotu wychowanie fizyczne II etap edukacyjny. W poprzednim wpisie opisywałem podstawę programową przedmiotu wychowanie …wychowaniefizyczne.net/nowa-podstawa-programowa-przedmiotu-wychowanie-fizyczne-ii-etap-edukacyj...

Zał ącznik nr 2 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA …

1 Zał ącznik nr 2 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Kształcenie ogólne w szkole podstawowej tworzy …bip.men.gov.pl/men_bip/akty_prawne/rozporzadzenie_20081223_zal_2.pdf

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA …

1 zał ącznik nr 4 podstawa programowa ksztaŁcenia ogÓlnego dla gimnazjÓw i szkÓŁ ponadgimnazjalnych, ktÓrych uko Ńczenie umo śliwia uzyskanie Świadectwabip.men.gov.pl/men_bip/akty_prawne/rozporzadzenie_20081223_zal_4.pdf

AW - Internetowy System Aktów Prawnych

AW PP P Warszawa, dnia 30 sierpnia 2012 r. Poz. 977. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. 1) z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej...isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20120000977&type=2