Masz pytanie?

Ustawa o Policji - 2016 - Tekst jednolity - Legeo

Ustawa o Policji. Najnowszy tekst ujednolicony z dnia 02.01.2016. Zobacz wszystkie zmiany w przepisach. Dz.U. z 2015 poz. 355 z dnia 06.04.1990.prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-6-kwietnia-1990-r-o-policji/

ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji

USTAWA. z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu...www.policjantka.info/index.php/sluzba/emerytura/101-ustawa-o-zaopatrzeniu-emerytalnym-funkcjona...

Art. 115. policja - Wysokość odprawy - Ustawa o Policji

Art. 115 Ustawa o Policji (policja) . 1. Wysokość odprawy dla policjanta w służbie stałej równa się wysokości trzymiesięcznego uposażenia zasadniczego wraz...www.arslege.pl/wysokosc-odprawy/k180/a17737/

Internetowy System Aktów Prawnych

Dz.U. 2012 poz. 664: Ustawa z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu...isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000664

Ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji...

Dz.U.2015.0.900 t.j. Ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu...www.arslege.pl/ustawa-o-zaopatrzeniu-emerytalnym-funkcjonariuszy-policji-agencji-bezpieczenstwa...

Emerytury: Trzeba odważnych decyzji, a nie gry żerującej...

Prezydent Andrzej Duda zrealizował swoją przedwyborczą obietnicę i złożył do Sejmu projekt ustawy obniżającej wiek emerytalny. Większość Polaków jest...praca.gazetaprawna.pl/artykuly/914048,reforma-emerytalna-pis.html

Ustawa o Służbie Więziennej - 2016 - Tekst jednolity - Legeo

Ustawa o Służbie Więziennej. Najnowszy tekst ujednolicony z dnia 01.01.2016. Zobacz wszystkie zmiany w przepisach. Dz.U. z 2014 poz. 1415 z dnia 09.04.2010.prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-9-kwietnia-2010-r-o-sluzbie-wieziennej/

Dla kogo wcześniejsza emerytura (cz. I) - gazetalubuska.pl

Reforma emerytalna ograniczyła wiele przywilejów, ale wciąż pozwala przechodzić na wcześniejszą emeryturę. Sprawdź, na jakich zasadachwww.gazetalubuska.pl/artykuly-archiwalne/art/7430399,dla-kogo-wczesniejsza-emerytura-cz-i,id,t....

Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń...

USTAWA z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jednolity) DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE. Rozdział 1aktyprawne.poznajpodatki.pl/bez-kategorii/ustawa-o-emeryturach-i-rentach-z-funduszu-ubezpieczen...

USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy - Tekst...

USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Tekst ujednolicony. Największa bezpłatna baza aktów prawnych.www.infor.pl/akt-prawny/98614,ustawa-kodeks-pracy.html