Masz pytanie?

Ustawa o finansach publicznych - 2015 - Tekst jednolity...

Ustawa o finansach publicznych. Najnowszy tekst ujednolicony z dnia 01.07.2015. Zobacz wszystkie zmiany w przepisach. Dz.U. z 2013 poz. 885 z dnia 27.08.2009.prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-o-finansach-publicznych/

Zasady gospodarowania środkami publicznymi - Ustawa o...

Ustawa o finansach publicznych. Najnowszy tekst ujednolicony z dnia 01.07.2015. Zobacz wszystkie zmiany w przepisach. Dz.U. z 2013 poz. 885 z dnia 27.08.2009.prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-o-finansach-publicznych/dzial-i_rozdzial-5_zasady-gospodarowania-sr...

Jednolity tekst ustawy o księgach wieczystych i hipotece...

Winieta tytułowa wydania Dziennika Ustaw publikującego ustawę o księgach wieczystych i hipotecewww.administrator24.info/artykul/id5165,jednolity-tekst-ustawy-o-ksiegach-wieczystych-i-hipotec...

Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych...

Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r., poz. 885)www.portaloswiatowy.pl/akty-prawne/ustawa-z-27-sierpnia-2009-r-o-finansach-publicznych-tekst-je...

Internetowy System Aktów Prawnych

Tekst aktu: D20091240L.pdf: Tekst ogłoszony: D20091240.pdf: Tekst ujednolicony: D20091240Lj.pdf: Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity: Data ogłoszenia:isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20091571240

Ostatni tekst jednolity ww. ustawy... - Portal - BIP - BZP

Uprzejmie informujemy, że w dniu 9 sierpnia 2013 r., w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej pod poz. 907, został opublikowany nowy tekst jednolity ustawy...www.uzp.gov.pl/cmsws/page/?D;2648;tekst_jednolity_ustawy_-_prawo_zamowien_publicznych.html

Jednolity tekst ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych na...

Portal administrator24.info zamieszcza jednolity tekst ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (DzU nr 4/2001 poz.27), który z mocy...www.administrator24.info/artykul/id5504,jednolity-tekst-ustawy-o-spoldzielniach-mieszkaniowych-...

Nowa ustawa o dialogu społecznym. Fundacja Batorego...

Według Fundacji Batorego oraz koalicji organizacji pozarządowych prace nad kluczową ustawą o dialogu społecznym są prowadzone niejawnie i w wąskim gronie grup...www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/nowa-ustawa-o-dialogu-spolecznym-fundacja,244,0,1748...

Podwyższenie progu stosowania ustawy Pzp. Nowa ustawa już...

Weszły w życie zmiany w zakresie progów stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zamówień w jednostkach naukowych i jednostkach kultury. Jednolity...www.komunikaty.pl/komunikaty/1,124833,15516532,Podwyzszenie_progu_stosowania_ustawy_Pzp__Nowa_u...

Internetowy System Aktów Prawnych

Dz.U. 2013 poz. 885: Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o finansach...isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000885