Masz pytanie?

Ustawa o finansach publicznych - 2016 - Tekst jednolity...

Ustawa o finansach publicznych. Najnowszy tekst ujednolicony z dnia 01.01.2016. Zobacz wszystkie zmiany w przepisach. Dz.U. z 2013 poz. 885 z dnia 27.08.2009.prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-o-finansach-publicznych/

Zasady finansów publicznych - Ustawa o finansach...

Ustawa o finansach publicznych. Najnowszy tekst ujednolicony z dnia 27.11.2015. Zobacz wszystkie zmiany w przepisach. Dz.U. z 2013 poz. 885 z dnia 27.08.2009.prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-o-finansach-publicznych/dzial-i_zasady-finansow-publicznych/

Ustawa o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r...

zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o...www.portaloswiatowy.pl/akty-prawne/ustawa-o-samorzadzie-gminnym-tekst-jedn-dzu-z-2015-r-poz-151...

Ustawa Prawo budowlane - tekst ujednolicony...

Ujednolicony tekst ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane obejmujący uchwaloną przed Sejm RP ustawę z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce...www.administrator24.info/artykul/id3986,ustawa-prawo-budowlane

USTAWA z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości - Tekst...

USTAWA z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Tekst pierwotny. Największa bezpłatna baza aktów prawnych.www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2013.047.0000330,ustawa-o-rachunkowosci.html

BIP: Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6...

Podstawowy akt prawny regulujący zasady dostępu do informacji publicznej w Polsce . USTAWA. z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.www.bip.gov.pl/articles/view/41

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia...

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Tekst pierwotny. Największa bezpłatna baza aktów prawnych.www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2008.069.0000415,ustawa-o-promocji-zatrudnienia-i-instytucjach-rynk...

- DBFO Praga Północ m.st. Warszawy

DBFO Dzielnicowe Biuro Finansów Praga Północ m.st. Warszawywww.dbfopraga-pn.waw.pl/aktualnosci