Masz pytanie?

Nowa Ustawa Prawo Zamówień Publicznych

19 października weszła w życie nowa ustawa Prawa zamówień publicznych. Ustawa określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych, środki ochrony prawnej...www.komunikaty.pl/komunikaty/1,80849,5837232,Nowa_Ustawa_Prawo_Zamowien_Publicznych.html

Internetowy System Aktów Prawnych

Tekst aktu: D20091240L.pdf: Tekst ogłoszony: D20091240.pdf: Tekst ujednolicony: D20091240Lj.pdf: Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity: Data ogłoszenia:isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20091571240

Ustawa o gospodarce nieruchomościami - tekst ujednolicony...

Ustawa o gospodarce nieruchomościami - tekst ujednolicony. Stan prawny po uchwaleniu przed Sejm RP ustawy dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce …www.administrator24.info/artykul/id2025,ustawa-o-gospodarce-nieruchomosciami-tekst-ujednolicony

Ustawa o gospodarce nieruchomościami - tekst ujednolicony...

Ustawa o gospodarce nieruchomościami - tekst ujednolicony. Stan prawny po uchwaleniu przed Sejm RP ustawy dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce …www.administrator24.info/artykul/id2025,ustawa-o-gospodarce-nieruchomosciami-tekst-ujednolicony...

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o...

TEKST JEDNOLITY ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Zgodnie z obwieszczeniem MARSZAŁKA SEJMU …www.pozytek.gov.pl/Ustawa,o,dzialalnosci,pozytku,publicznego,i,o,wolontariacie,405.html

Ustawa o zarządzaniu kryzysowym - 2013 - Tekst jednolity...

Ustawa o zarządzaniu kryzysowym. Najnowszy tekst ujednolicony z dnia 02.10.2013. Zobacz wszystkie zmiany w przepisach. Dz.U. z 2013 poz. 1166 z dnia 26.04.2007.prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-24-kwietnia-2007r-o-zarzadzaniu-kryzysowym/

Podwyższenie progu stosowania ustawy Pzp. Nowa ustawa już...

7 lutego 2014 r. Sejm przyjął zmiany przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, które między innymi znoszą próg 14.000 euro. Przepisy ustawy Prawo...www.komunikaty.pl/komunikaty/1,124833,15516532,Podwyzszenie_progu_stosowania_ustawy_Pzp__Nowa_u...

Internetowy System Aktów Prawnych

Tekst aktu: D20070404L.pdf: Tekst ogłoszony: D20070404.pdf: Tekst ujednolicony: D20070404Lj.pdf: Status aktu prawnego: obowiązujący: Data ogłoszenia:isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20070590404

Gmina Nowe Piekuty | Urząd Gminy Nowe Piekuty

W dniu 19 kwietnia w Nowych Piekutach obchodziliśmy Dzień Pamięci o Sybirakach. Jak co roku było bardzo uroczyście i wzruszająco. Przybyli Sybiracy ze...www.nowepiekuty.pl/

Strona Główna - BIP - Biuletyn Informacji Publicznej

BIP, biuletyn informacji publicznej - opracowanie i prowadzenie podmiotowych stron Biuletyn Informacji Publicznej jednostek samorządu terytorialnego, samodzielna...www.bip.ires.pl/kzc-ponidze