Masz pytanie?

Ustawa o finansach publicznych - 2015 - Tekst jednolity...

Ustawa o finansach publicznych. Najnowszy tekst ujednolicony z dnia 27.11.2015. Zobacz wszystkie zmiany w przepisach. Dz.U. z 2013 poz. 885 z dnia 27.08.2009.prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-o-finansach-publicznych/

Zasady finansów publicznych - Ustawa o finansach...

Ustawa o finansach publicznych. Najnowszy tekst ujednolicony z dnia 27.11.2015. Zobacz wszystkie zmiany w przepisach. Dz.U. z 2013 poz. 885 z dnia 27.08.2009.prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-o-finansach-publicznych/dzial-i_zasady-finansow-publicznych/

Ustawa Prawo budowlane - tekst ujednolicony...

Ujednolicony tekst ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane obejmujący uchwaloną przed Sejm RP ustawę z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce...www.administrator24.info/artykul/id3986,ustawa-prawo-budowlane-tekst-ujednolicony

USTAWA z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości - Tekst...

USTAWA z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Tekst pierwotny. Największa bezpłatna baza aktów prawnych.www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2013.047.0000330,ustawa-o-rachunkowosci.html

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia...

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Tekst pierwotny. Największa bezpłatna baza aktów prawnych.www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2008.069.0000415,ustawa-o-promocji-zatrudnienia-i-instytucjach-rynk...

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych 2015 – …

USTAWA z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity) Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania. Art. 1. 1. Ustawa reguluje...aktyprawne.poznajpodatki.pl/podatek-dochodowy/ustawa-o-podatku-dochodowym-od-osob-prawnych-2013...

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. tekst jednolity: Dz. U. z dnia 26 sierpnia 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z 2012 r. poz. 1342, 1448, 1529 i...www.podatki.biz/akty/ra110304.htm

Regionalny Instytut Szkoleń Samorządowych - ul. Grójecka...

Możliwość żądania przez JST od organu prowadzącego dotowane przedszkole lub szkołę, aby wraz z informacją miesięczną o liczbie uczniów przekazywał dane...ris.edu.pl/

Lista ustaw podpisanych przez ustępującego Prezydenta R.P...

Zbiór ustaw w polskim prawodawstwie w lipcu 2015 roku powiększony został o 38 nowych aktów prawnych parafowanych przez ustępującego Prezydenta R.P. Bronisława...www.administrator24.info/artykul/id7881,lista-ustaw-podpisanych-przez-ustepujacego-prezydenta-r...

- DBFO Praga Północ m.st. Warszawy

DBFO Dzielnicowe Biuro Finansów Praga Północ m.st. Warszawywww.dbfopraga-pn.waw.pl/aktualnosci