Masz pytanie?

NOWE ZASIŁKI RODZINNE - Aktualne wydarzenia z kraju i...

NOWE ZASIŁKI RODZINNE: najświeższe informacje, zdjęcia, video o NOWE ZASIŁKI RODZINNE; Pieniądze dla rodzicówinfo.wyborcza.pl/temat/wyborcza/nowe+zasi%c5%82ki+rodzinne

Świadczenie pielęgnacyjne 2016: Więcej pieniędzy dla...

Świadczenie pielęgnacyjne otrzymać może matka lub ojciec (bądź faktyczny opiekun), jeśli rezygnuje z pracy, by opiekować się niepełnosprawnym dzieckiem.praca.gazetaprawna.pl/artykuly/915743,swiadczenie-pielegnacyjne-2016.html

Zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne i dodatek...

Świadczenie pielęgnacyjne i zasiłek pielęgnacyjny to świadczenia opiekuńcze wypłacane na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych.praca.gazetaprawna.pl/artykuly/896219,zasilek-pielegnacyjny-swiadczenie-pielegnacyjne-i-dodatek...

Świadczenie pielęgnacyjne 2017 – będą nowe przepisy...

Świadczenie pielęgnacyjne 2017 – będą nowe przepisy. Od 1 stycznia 2017 r. świadczenie pielęgnacyjne ma otrzymać więcej osób. Senacki projekt przewiduje...samorzad.infor.pl/sektor/zadania/opieka_spoleczna/742053,Swiadczenie-pielegnacyjne-2017-beda-no...

Wyższe świadczenie pielęgnacyjne w 2016 r. - Zasiłki i...

Świadczenie pielęgnacyjne wynosi 800 zł. Do końca 2014 r. osobom uprawnionym do świadczenia dodatkowo przysługuje pomoc rządowa w wysokości 200 zł. W 2015 r...kadry.infor.pl/kadry/ubezpieczenia/zasilki_i_inne_swiadczenia/682095,Wyzsze-swiadczenie-pielegn...

Bip

TERMINY PŁATNOŚCI W LIPCU 2016 R. 4-6 LIPCA dodatki mieszkaniowe, dodatki energetyczny: 14 LIPCA zasiłki celowe: 18 LIPCA zasiłki stałewww.bip.mops.walcz.pl/

O ILE WZROSNĄ ZASIŁKI RODZINNE - info.wyborcza.pl

O ILE WZROSNĄ ZASIŁKI RODZINNE: najświeższe informacje, zdjęcia, video o O ILE WZROSNĄ ZASIŁKI RODZINNE; DODATKI I WALORYZACJAinfo.wyborcza.pl/temat/wyborcza/o+ile+wzrosn%c4%85+zasi%c5%82ki+rodzinne

Świadczenia rodzinne - zmiany w ustawie --[Problemy Osób...

Rodzaj świadczenia. Wysokość świadczenia. Kryterium dochodowe – wysokość miesięcznego dochodu rodziny netto* w przeliczeniu na osobęidn.org.pl/sonnszz/swiadczenia_rodzinne.htm

Nowy system świadczeń rodzinnych + Zasiłek rodzinny i...

1) Pracownica złożyła wniosek o zasiłek rodzinny na dwoje dzieci w wieku 4 i 6 lat. Ponieważ starsze dziecko legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności...idn.org.pl/sonnszz/dod_rodzinny.htm

Serwis ZUS - Bieżące wyjaśnienia komórek merytorycznych...

Informacje, komunikaty, Bieżące wyjaśnienia komórek merytorycznych Zakładu, Informacja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Ministerstwa Rodziny, Pracy i...www.zus.pl/default.asp?p=1&id=1011