Masz pytanie?

Nowy system świadczeń rodzinnych + Zasiłek rodzinny i...

1) Pracownica złożyła wniosek o zasiłek rodzinny na dwoje dzieci w wieku 4 i 6 lat. Ponieważ starsze dziecko legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności...idn.org.pl/sonnszz/dod_rodzinny.htm

Serwis ZUS - Bieżące wyjaśnienia komórek merytorycznych...

Informacje, komunikaty, Bieżące wyjaśnienia komórek merytorycznych Zakładu, Wspólnik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a podleganie pracowniczym...www.zus.pl/default.asp?p=1&id=1011

Nie każdy dostanie zasiłek za opiekę nad rodzicem

Takie zmiany w zasadach przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego przewiduje wysłany do konsultacji społecznych projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach …www.regiopraca.pl/portal/prawo/zmiany-w-prawie/nie-kazdy-dostanie-zasilek-za-opieke-nad-rodzice...

Zasiłeki pielęgnacyjny dzieci do lat 16 - idn.org.pl

Wielu rodziców nadal nie wie, na jakich zasadach są obecnie przyznawane zasiłki pielęgnacyjne. Nowe przepisy obowiązują już od 1 stycznia 2002 r.idn.org.pl/sonnszz/pielegnacyjny16.htm

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Markowej 20 41-709 Ruda Śląska tel. 32 344 03 23 fax 32 344 03 02 sekretariat@mops.rsl.plwww.mops.rsl.pl/index.html