Masz pytanie?

Numer referencyjny deklaracji PIT - PIT-y roczne 2014

PIT-y 2014: Numer referencyjny stanowi informację o wysłaniu druku deklaracji rocznej drogą elektroniczną i wpłynięciu informacji o wysyłce do systemu...www.pit.pl/numer_referencyjny/

Zakład Ubezpieczeń Społecznych - zus.pl

łniania . 01 : Nr rachunku bankowego ZUS . Należy wpisać: w przypadku opłacania należności z tytułu . skdek . ł. a na ubezpieczenia spo. ł. eczne - w dwóch...www.zus.pl/pliki/poradniki/porad18.pdf

1 30.07.15 zmiana marginesów - zus.pl

ZUS DRA Deklaracja rozliczeniowa Poradnik dla płatników składek Zakład Ubezpieczeń Społecznych ul. Szamocka 3, 5 01-748 Warszawa Publikacja współfi nansowana...www.zus.pl/pliki/poradniki/ZUS_DRA.pdf

Deklaracje NIP - Formularze deklaracji - Numer...

Zbiór deklaracji NIP. Zgłoszenia identyfikacyjne wraz z załacznikami.... Bezpłatne: SMS: Opis deklaracji: NIP-2 (10) Zgłoszenie identyfikacyjne / Zgłoszenie...www.pit.pl/deklaracje_nip_formularze_deklaracji_numer_identyfikacji_podatkowej_1009.php

Formularz wpłaty - ZUS przedsiębiorców - VAT.pl

NAZWA POLA: SPOSÓB WYPEŁNIANIA: 01. Nr rachunku bankowego ZUS. Należy wpisać: 1) w przypadku opłacania należności z tytułu składek na ubezpieczenia...www.vat.pl/formularz-wplaty---zus-przedsiebiorcow-8383/

e-Inspektorat ZUS - Profil płatnik składek

Dokumenty rozliczeniowe: ZUS DRA - deklaracja rozliczeniowa, ZUS RCA - imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach,e-inspektorat.zus.pl/sprawy.asp?id_profilu=1&id_sprawy=149&pomoc=3

e-Inspektorat ZUS - Profil płatnik składek

Płatnik składek jest zobowiązany do złożenia dokumentów rozliczeniowych korygujących, tj. deklaracji rozliczeniowej korygującej łącznie z imiennym raportem...www.e-inspektorat.zus.pl/sprawy.asp?id_profilu=1&pomoc=3&menu=3&id_sprawy=151

FAQ Klient - Najczęściej Zadawane Pytania

[pyt. 167] [OPT] Jak ograniczyć dostęp operatorowi do magazynów? Istnieje możliwość ustawiania zakazów dostępu do magazynów dla poszczególnych operatorów...faq.klient.comarch.pl/

Przegląd Płacowo-Kadrowy

Oferta: "Przegląd płacowo-kadrowy" ukazuje się 14 razy w roku, dodatkowo co 2,5 miesiąca publikujemy 1 numer specjalny z pogłębioną tematyką.przegladplacowy.wip.pl/

Deklaracje dla ZUS składane przez przedsiębiorcę - inFakt

Jakie są deklaracje dla ZUS składane przez przedsiębiorcę? Sprawdź w artykule ekspertów inFakt!www.infakt.pl/deklaracje_dla_zus_skladane_przez_przedsiebiorce