Masz pytanie?

DPS.PL - Serwis informacyjny Domów Pomocy Społecznej

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani wykupieniem pakietu danych w katalogu Domów Pomocy Społecznej lub macie Państwo dodatkowe pytania związane z katalogiem...www.dps.pl/domy/

Polski Komitet Pomocy Społecznej: Zarząd Okręgowy Łódź

Podsumowanie realizacji Programu FEAD Podprogram 2015. Zarząd Okręgowy PKPS w Łodzi realizując Program FEAD Podprogram 2015 wydał 521,3925 ton żywności, w tym:pkpslodz.org/

Gminnny Ośrodek Pomocy Społecznej w Moszczenicy z …

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Moszczenicy z siedzibą w Kosowie informuje, iż od 1 stycznia 2013 r. prawo do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się...www.gops.moszczenica.pl/

Zjawisko bezdomności w Polsce i sposoby przeciwdziałania...

Zjawisko bezdomności w Polsce i sposoby przeciwdziałania mu z punku widzenia pracownika pomocy społecznejwww.nauki-spoleczne.info/zjawisko-bezdomnosci-w-polsce-i-sposoby-przeciwdzialania-mu-z-punku-wi...

Dom Pomocy Społecznej - domy opieki - pierwszy w Polsce...

Dom Pomocy Społecznej. Dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie.Dom Pomocy Społecznej przy ul. Spadkowej 4/6 w Łodzi jest placówką opieki...domyopieki.pl/prezentacja/dom-pomocy-spolecznej,2028608.html

Dom Pomocy Społecznej WŁÓKNIARZ im. Jana Pawła II

Dom Pomocy Społecznej WŁÓKNIARZ im. Jana Pawła II. TYP DOMU: dom dla osób starszych (w podeszłym wieku) DPSdomyopieki.pl/prezentacja/dom-pomocy-spolecznej-wlokniarz-im-jana-pawla-ii,2029047.html

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie …

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy zaprasza do współpracy osoby i rodziny zainteresowane wsparciem rodzin przeżywających trudności w...www.kocmyrzow-luborzyca.gopsinfo.pl/

bpleczyca.republika.pl

W dniu 26 maja 2011 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęczycy wraz z Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Łodzi było organizatorem …bpleczyca.republika.pl/

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi. Studia. Łódź

AHE w Łodzi to jedna z największych niepublicznych szkół wyższych w Polsce. Kształcimy według Europejskich Standardów. Sprawdź dostępne kierunki studiów!www.ahe.lodz.pl/

Prezentacja Powiatu - Starostwo Powiatowe w Łodzi

W okresie staropolskim (około XV w.) obszar współczesnego Powiatu Łódzkiego Wschodniego wchodził w skład dwóch różnych województw. Były to województwa...www.lodzkiwschodni.pl/prezentacja.html