Masz pytanie?

Gminnny Ośrodek Pomocy Społecznej w Moszczenicy z …

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Moszczenicy z siedzibą w Kosowie informuje, iż od 1 stycznia 2013 r. prawo do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się...www.gops.moszczenica.pl/

Polski Komitet Pomocy Społecznej: Zarząd Okręgowy Łódź

Podsumowanie realizacji Programu FEAD Podprogram 2015. Zarząd Okręgowy PKPS w Łodzi realizując Program FEAD Podprogram 2015 wydał 521,3925 ton żywności, w tym:pkpslodz.org/

Zjawisko bezdomności w Polsce i sposoby przeciwdziałania...

Zjawisko bezdomności w Polsce i sposoby przeciwdziałania mu z punku widzenia pracownika pomocy społecznejwww.nauki-spoleczne.info/zjawisko-bezdomnosci-w-polsce-i-sposoby-przeciwdzialania-mu-z-punku-wi...

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie …

Szanowni Państwo, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie przypomina, że do 15 października 2016 r. można składać zgłoszenia w konkursie...www.kocmyrzow-luborzyca.gopsinfo.pl/

domy opieki - pierwszy w Polsce portal prezentujący...

domy opieki - pierwszy w Polsce portal prezentujący placówki opiekuńcze: domy opieki, domy pomocy społecznej, domy seniora, zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze...forum.domyopieki.pl/index.php?topic=1477.0

bpleczyca.republika.pl

W dniu 26 maja 2011 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęczycy wraz z Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Łodzi było organizatorem …bpleczyca.republika.pl/

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi. Studia. Łódź

AHE w Łodzi to jedna z największych niepublicznych szkół wyższych w Polsce. Kształcimy według Europejskich Standardów. Sprawdź dostępne kierunki studiów!www.ahe.lodz.pl/

Pedagogika - Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi...

prof. zw. dr hab. Czerniawska Olga. Profil na portalu "Nauka polska" kierownik Katedry Andragogiki i Pracy Socjalnej AHE w Łodzi. Należy do grona wybitnych...www.ahe.lodz.pl/pedagogika/wykladowcy

PCK Łódź // Polski Czerwony Krzyż w Łodzi - oficjalny...

Oficjalny serwis internetowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Łodzi. PCK Łódź. Opieka społeczna, kursy pierwszej pomocy, Wolontariat, Wielka Orkiestra...www.pck.lodz.pl/

Centrum OPUS

Centrum OPUS posiada wieloletnie doświadczenie w animowaniu społeczności lokalnych, tworzeniu i wspieraniu podmiotów ekonomii społecznej(...)www.opus.org.pl/