Masz pytanie?

Gminnny Ośrodek Pomocy Społecznej w Moszczenicy z …

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Moszczenicy z siedzibą w Kosowie informuje, iż od 1 stycznia 2013 r. prawo do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się...www.gops.moszczenica.pl/

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Paradyżu. Strona...

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Paradyżu. Pomoc społeczna. Świadczenia rodzinne. Fundusz alimentacyjny.www.paradyz.gopsinfo.pl/

Polski Komitet Pomocy Społecznej: Zarząd Okręgowy Łódź

Zarząd Okręgowy Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej realizuje Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy...pkpslodz.org/

Zjawisko bezdomności w Polsce i sposoby przeciwdziałania...

Zjawisko bezdomności w Polsce i sposoby przeciwdziałania mu z punku widzenia pracownika pomocy społecznejwww.nauki-spoleczne.info/zjawisko-bezdomnosci-w-polsce-i-sposoby-przeciwdzialania-mu-z-punku-wi...

Stowarzyszenie Centrum Pomocy "Panaceum", Radomsko

Misja Stowarzyszenie Centrum Pomocy "PANACEUM" zostało powołane Uchwałą członków założycieli w dniu.19.07.2004r. w Pabianicach pod nazwą "Pabianickie …bazy.ngo.pl/search/info.asp?id=136939

bpleczyca.republika.pl

W dniu 26 maja 2011 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęczycy wraz z Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Łodzi było organizatorem …bpleczyca.republika.pl/

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi. Studia. Łódź

AHE w Łodzi to jedna z największych niepublicznych szkół wyższych w Polsce. Kształcimy według Europejskich Standardów. Sprawdź dostępne kierunki studiów!www.ahe.lodz.pl/

O Uczelni | Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi posiada status uczelni od 1993 roku. Wówczas zainaugurowała rok akademicki jako Wyższa Szkoła Humanistyczno...www.ahe.lodz.pl/akademia/uczelnia

Prezentacja Powiatu - Starostwo Powiatowe w Łodzi

W okresie staropolskim (około XV w.) obszar współczesnego Powiatu Łódzkiego Wschodniego wchodził w skład dwóch różnych województw. Były to województwa...www.lodzkiwschodni.pl/prezentacja.html

Ośrodki Adopcyjne | Stowarzyszenie na Rzecz Leczenia...

Adres: ul. Broniewskiego 1a : 93-162 Łódź: Telefon: 42) 682-18-88, 682-20-22 w. 40: Fax: (42) 682-18-92: Kierownik: mgr Anna Szolc - Kowalska: E-mail: aoao@wp.plwww.nasz-bocian.pl/oao