Masz pytanie?

Polski Komitet Pomocy Społecznej: Zarząd Okręgowy Łódź

Podsumowanie realizacji Programu FEAD Podprogram 2015. Zarząd Okręgowy PKPS w Łodzi realizując Program FEAD Podprogram 2015 wydał 521,3925 ton żywności, w tym:pkpslodz.org/

Opieka nad osobami niesamodzielnymi na przykładzie...

5 ROZDZIAŁ I. DZIAŁALNOŚĆ DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ 1.1. OPIEKA DŁUGOTERMINOWA W POLSCE Udzielanie świadczeń opiekuńczych i pielęgnacyjnych w …www.rops-bialystok.pl/wwwois/wp-content/uploads/2014/04/Raport-DPS.pdf

Dom Pomocy Społecznej WŁÓKNIARZ im. Jana Pawła II - Łódź

Dom Pomocy Społecznej WŁÓKNIARZ im. Jana Pawła II - Łódź - TYP DOMU: dom dla osób starszych (w podeszłym wieku) DPShttps://domyopieki.pl/prezentacja/dom-pomocy-spolecznej-wlokniarz-im-jana-pawla-ii,2029047.html

Oferta studiów I stopnia w AHE w Łodzi - ahe.lodz.pl

Oferta Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi obejmuje 22 kierunki studiów I stopnia. Kształcenie na każdym z tych kierunków trwa 3 lata (licencjackie) lub...www.ahe.lodz.pl/oferta-edukacyjna/studia-licencjackie

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi. Studia. Łódź

AHE w Łodzi to jedna z największych niepublicznych szkół wyższych w Polsce. Kształcimy według Europejskich Standardów. Sprawdź dostępne kierunki studiów!www.ahe.lodz.pl/

domy opieki - pierwszy w Polsce portal prezentujący...

KRAJOWA INSTYTUCJA WSPOMAGAJĄCA Centrum Projektów Europejskich ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa tel.: +48 22 378 31 00 fax: +48 22 201 97 25https://domyopieki.pl/forum/opinie-o-domach-opieki,3/opinie-o-domach-opieki,79/

Pomoc i opieka - POLSKI CZERWONY KRZYŻ

Jak wskazują dane GUS, zasięg ubóstwa w Polsce wciąż pozostaje na zbliżonym poziomie do lat poprzednich. W 2014 r. poniżej minimum egzystencji, czyli w...www.pck.pl/pages,11.html

www.ngo.pl - portal organizacji pozarządowych

Od ponad 20 lat mieszka w Polsce, od kilku miesięcy kursuje pomiędzy Warszawą a białoruskim Brześciem, gdzie na środku kolejowego dworca prowadzi szkołę dla...www.ngo.pl/

Polski Związek Głuchych Zarząd Główny

Projekt realizowany jest w ramach programu „Obywatele dla demokracji”, finansowanego z funduszy EOG. Realizatorem projektu jest Polski Związek Głuchych Oddział...www.pzg.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=40&Itemid=109

Biuro Zamówień Publicznych - Ogłoszenia o przetargach

UWAGA: * Wypełnienie pola w nagłówku kolumny z nazwą zamówienia pozwoli na wyszukanie tylko tych zamówień, w których nazwie znajduje się podany łańcuch...www.ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/zamowienia.php?tryb=*WSZYSTKIE