Masz pytanie?

Studia I stopnia - Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w...

Oferta Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi obejmuje 11 kierunków studiów I stopnia (studiów licencjackich). Kształcenie na każdym z tych kierunków trwa...www.ahe.lodz.pl/oferta-edukacyjna/studia-licencjackie

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi / EFS - pokl.wup.lodz.pl

Czy w przypadku, gdy kierownik ośrodka pomocy społecznej ma statutowe uprawnienia do składania wniosku o dofinansowanie, realizacji i rozliczania projektów...pokl.wup.lodz.pl/stara_strona/index.php?dzial=archiwum71_08

MGOPS Łask

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w pokoju nr 2 Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku lub pocztą na adres:mgopslask.pl/

Stowarzyszenie Centrum Pomocy "Panaceum", Radomsko

Misja Stowarzyszenie Centrum Pomocy "PANACEUM" zostało powołane Uchwałą członków założycieli w dniu.19.07.2004r. w Pabianicach pod nazwą "Pabianickie …bazy.ngo.pl/search/info.asp?id=136939

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

"Interwencja kryzysowa wobec osób zagrożonych samobójstwem” szkolenie dla OIK. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu serdecznie zaprasza do...www.rops.poznan.pl/

Blog - www.socjalni.pl

20 listopada 2015. Dziś "Czarny piątek w pomocy społecznej", tak pracownicy postanowili zamanifestować swoje rozgoryczenie sytuacja panującą w pomocy...www.socjalni.pl/?pl_blog,12

Prezentacja Powiatu - Starostwo Powiatowe w Łodzi

Powierzchnia Powiatu Łódzkiego Wschodniego. Powiat Łódzki Wschodni leży w środkowej Polsce w centralnej części województwa łódzkiego i obejmuje obszar 499...www.lodzkiwschodni.pl/prezentacja.html

Komu przysługują zasiłki z pomocy społecznej - SE.pl

Jeśli nie jesteś w stanie sam sobie poradzić z przezwyciężaniem trudnych sytuacji życiowych, możesz starać się o pomoc ze strony państwa. Może to być...www.se.pl/twoje-pieniadze/poradnik-se/komu-przysuguja-zasiki-z-pomocy-spoecznej_153995.html

Rada Główna do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy...

Biuletyn Informacji Publicznej Ministerstwa Sprawiedliwości... Cele i zadania Rady Głównej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanymbip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/struktura-organizacyjna/rada-glowna-do-spraw-spolecznej-readaptac...

PCK Łódź // Polski Czerwony Krzyż w Łodzi - oficjalny...

Oficjalny serwis internetowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Łodzi. PCK Łódź. Opieka społeczna, kursy pierwszej pomocy, Wolontariat, Wielka Orkiestra...www.pck.lodz.pl/