Masz pytanie?

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Łódź - Mapa Polski w...

Szczegóły związane z pracami proponowanymi przez firmę "Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej" odnajdziesz na portalu o URL www.mops.lodz.plwww.zumi.pl/116390,Miejski_Osrodek_Pomocy_Spolecznej,Lodz,firma.html

Gminnny Ośrodek Pomocy Społecznej w Moszczenicy z …

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Moszczenicy z siedzibą w Kosowie informuje, iż od 1 stycznia 2013 r. prawo do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się...www.gops.moszczenica.pl/

Zjawisko bezdomności w Polsce i sposoby przeciwdziałania...

Zjawisko bezdomności w Polsce i sposoby przeciwdziałania mu z punku widzenia pracownika pomocy społecznejwww.nauki-spoleczne.info/zjawisko-bezdomnosci-w-polsce-i-sposoby-przeciwdzialania-mu-z-punku-wi...

Pedagogika - Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi...

Student w trakcie realizacji programu na tej specjalności nabywa umiejętności i kompetencji, które pozwalają mu wykorzystać podstawowe pojęcia z zakresu...www.ahe.lodz.pl/pedagogika/specjalnosci/I-stopien

Stowarzyszenie Centrum Pomocy "Panaceum", Radomsko

Misja Stowarzyszenie Centrum Pomocy "PANACEUM" zostało powołane Uchwałą członków założycieli w dniu.19.07.2004r. w Pabianicach pod nazwą "Pabianickie …bazy.ngo.pl/search/info.asp?id=136939

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie pomocy społecznej na rok …www.rops.poznan.pl/

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi. Studia. Łódź

AHE w Łodzi to jedna z największych niepublicznych szkół wyższych w Polsce. Kształcimy według Europejskich Standardów. Sprawdź dostępne kierunki studiów!www.ahe.lodz.pl/

Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży w Łodzi...

Zapisy na Psychodynamiczne Studium Socjoterapii w Łodzi: Jeśli zastanawiasz się nad podjęciem szkolenia odwiedź stronę Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego...www.studium-socjoterapii.pl/

PCK Łódź // Polski Czerwony Krzyż w Łodzi - oficjalny...

Oficjalny serwis internetowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Łodzi. PCK Łódź. Opieka społeczna, kursy pierwszej pomocy, Wolontariat, Wielka Orkiestra...www.pck.lodz.pl/

Prezentacja Powiatu - Starostwo Powiatowe w Łodzi

W okresie staropolskim (około XV w.) obszar współczesnego Powiatu Łódzkiego Wschodniego wchodził w skład dwóch różnych województw. Były to województwa...www.lodzkiwschodni.pl/prezentacja.html