Masz pytanie?

Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych 2017(Dz. U. …

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych Dz. U.: 2016, poz. 963 Data aktu: 13 października 1998 r.aktyprawne.poznajpodatki.pl/inne-ustawy/ustawa-o-systemie-ubezpieczen-spolecznych-dz-u-2013-poz...