Masz pytanie?

Strona główna WML

Studenci ubiegający się o stypendium socjalne na semestr letni 2017/2018 (jeżeli nic się nie zmieniło w sytuacji rodzinnej i materialnej rodziny) powinni złożyć w dziekanacie:www.wml.wat.edu.pl/

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie …

Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnychpup.blonie.ibip.pl/public/?id=190242

Praca - Inspektor kontroli we Wrocławiu oraz w Zespole...

Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu ogłasza nabór do pracy w Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu na 5 stanowisk inspektora kontroli w Wydziale Kontroli Gospodarki Finansowejbip.wroclaw.rio.gov.pl/ogloszenia/ogloszenia-o-naborze/324-praca-inspektor-kontroli-we-wroclawi...

Wnioski o wpis na listę aplikantów | Okręgowa Izba …

informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku (podstawa prawna: art. 24 ust. 2a pkt 1 w zw. z art. 33 ust. 5 ustawy o radcach prawnych),https://www.oirpwarszawa.pl/wnioski-o-wpis-na-liste-aplikantow/

REGULAMIN PRZEPROWADZENIA KONKURSU NA …

V. Tryb zgłaszania ofert. 1. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest złożenie pisemnej oferty w terminie podanym w ogłoszeniu. 2. Ofertę zawierającą wszystkie dokumenty, o których mowa w pkt IV. 1 należy składaćwww.strop.com.pl/konkurs/15RN-Regulamin%20wyboru%20Prezesa-2.pdf

System Harmonogramowania Rejestracji i …

System Harmonogramowania Rejestracji i Monitorowania Pomocy Uwaga: Jeśli przy próbie wejścia do systemu wyświetli się pusta strona (bez okienka logowania), oznacza to, że używana przeglądarka nie obsługuje wtyczki Javy.https://shrimp.uokik.gov.pl/

M E D I A C J E - Mediatorzy - Sąd Okręgowy w Siedlcach

MEDIATORZY STALI. Kwestie dotyczące wpisu na listę stałych mediatorów reguluje rozdział 6a ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2062 z późn. zm.)www.siedlce.so.gov.pl/sos/informacje/mediatorzy/629,M-E-D-I-A-C-J-E.html

Regulamin konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu …

których mowa w § 3 pkt. 2, 6. kopie świadectw ukończenia studiów oraz kursów i szkoleń, informacje o otrzymanych nagrodach i wyróżnieniach,www.rbsrybnik.pl/download/documents/2011.11.23%20Regulamin%20konkursu.pdf

O

O GOPS. Cele i zadania; Misja; Lokalna Polityka Społeczna; Kadra; Ogólnopolskie Akcjewww.gops-goscino.pl/

Najnowsze / Ogłoszenia - praca Fakty Kaliskie / Fakty …

*Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z treścią ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r.www.faktykaliskie.pl/gielda-pracy/najnowsze/