Masz pytanie?

Ogłoszenia o pracy w PUP - Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gnieźnie.www.pup-gniezno.pl/Urzad/Praca-w-Urzedzie/Og-oszenia-o-pracy-w-PUP

MOSiR w Ełku - ogłoszenia

Wymagania niezbędne: pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie w pełni z praw publicznych; nieposzlakowana opinia, brak skazania za przestępstwo...www.mosir.elk.com.pl/ogloszenia.html

Strona główna - Wojskowa Akademia Techniczna

Odtworzenie wojsk rakietowych w świetle modernizacji Sił Zbrojnych RP z udziałem polskiego przemysłu obronnego i...www.wat.edu.pl/

Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji WIG WAT - Ostatnie...

Utworzono: 17 listopad 2015. Dziekan i Rada Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej zawiadamiają, że w dniu 30.11.2015r, o godz.12...www.wig.wat.edu.pl/

Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska

Prawo wykonywania zawodu: Wykaz dokumentów, jakie winny być złożone wraz z wnioskiem o stwierdzenie prawa wykonywania zawodu farmaceuty. 1) Wniosek o …www.woia.pl/viewpage.php?page_id=8

Aktualne konkursy - Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Szanowni Państwo. Uprzejmie informuję, iż zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1202), nabór kandydatów na wolne …wup.katowice.ibip.pl/public/?id=76496

Szemud.pl

Gmina Szemud położona jest w centralnej części województwa pomorskiego, w powiecie wejherowskim. Gmina zajmuje powierzchnię 176,57 km2, składa się z 22 sołectw.www.bip.szemud.pl/index.php?kate=2&men1=121&men2=236&menu=236

RADA NAUKOWA INSTYTUTU PRZEMYSŁU ORGANICZNEGO w …

RADA NAUKOWA INSTYTUTU PRZEMYSŁU ORGANICZNEGO w WARSZAWIE OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA INSTYTUTU I. Zgodnie z przepisami ustawy z …www.ipo.waw.pl/pl/ogloszenie_o_konkursie_na_Dyrektora_IPO.pdf

EGZAMIN RADCOWSKI 2015

Wpisany przez Ewidencja aplikacji czwartek, 16 kwietnia 2015 09:00 Termin składania wniosków o wpis na listę radców prawnych po egzaminie radcowskim 2015egzaminradcowski.pl/

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie - Wpis na listę...

Osoby, które ukończyły aplikację radcowską i zdały w 2013 r. egzamin radcowski oraz chcą się wpisać na listę radców prawnych proszone są o złożenie...www.oirp.krakow.pl/8,WpisNaListRadcw.html