Masz pytanie?

BIP - Wielgomłyny Urząd Gminy - Biuletyn Informacji...

Ogłoszenie o otwartym konkursie na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej na terenie Gminy Wielgomłyny na 2008 rok. Zarządzenie Nr 11/2008...bip.wielgomlyny.pl/index.php?id=136

Aktualności

Ponownie mogliśmy skorzystać z "wizyty w teatrze", dzięki projektowi "INTERNETOWY TEATR TVP DLA SZKÓŁ". W związku z obchodami Roku Henryka Sienkiewicza 24 …sosw.cloudaccess.net/

Zaświadczenie o niekaralności - e-wnioski

Zaświadczenie o niekaralności. Zaświadczenie o niekaralności jest urzędowym potwierdzeniem, że osoba lub podmiot nie była nigdy skazana za przestępstwo...https://ewnioski.pl/formularze/pozostale/zaswiadczenie-o-niekaralnosci/informacje

Ustawa o systemie oświaty , Stan na 01-09- 2014

USTAWA. z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195 i 668) ogłoszono dnia 21 grudnia 2015 r.www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=01-09-2014&qplikid=1

Wzory dokumentów, pism i umów - LexLege

Wniosek o wszczęcie egzekucji w przedmiocie nakazania dłużnikowi nawiązania stosunku pracy z wierzycielem jest to wniosek składany przez wierzyciela, w celu...www.lexlege.pl/dokumenty-i-wzory-pism/

USTAWA z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta - Tekst...

USTAWA z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Tekst pierwotny. Największa bezpłatna baza aktów prawnych.www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2014.116.0000827,ustawa-o-prawach-konsumenta.html

Wzory dokumentów, wzory pism, umów i formularzy na email

Student Znajdujesz się w podbramkowej sytuacji? Grozi Ci wydalenie z Uczelni, na której się kształcisz? Panie w Dziekanacie cały czas mówią o pismach, ale nie...sms.rzeszow.pl/

Ważne dokumenty - Szybka pożyczka przez Internet | Incredit

Szybka Pożyczka INCREDIT... OŚWIADCZENIE o odstąpieniu od Umowy Pożyczki Ja, niżej podpisany/a: _____ (imię...https://www.incredit.pl/dokumenty/

Informacje dotyczące działalności OKK - WOIIB

Informacje dotyczące działalności OKK INFORMACJE . OKRĘGOWEJ KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ. WIELKOPOLSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW …www.woiib.org.pl/index.php/uprawnienia-budowlane/50-uncategorised/654-informacje-dotyczace-dzia...

Ustawa o prawach konsumenta | Konsument w sieci

Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz.827)konsumentwsieci.pl/ustawy/upk/