Masz pytanie?

Oświadczenie o niekaralności i korzystaniu z pełni praw...

Oświadczenie o za niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie oraz, że korzystaniu z pełni praw publicznych. Dokument zapisany w programie Word …www.sms.rzeszow.pl/oswiadczenie_o_niekaralnosci_i_korzystaniu_z_pelni_praw_publicznych-d.html

Ogłoszenia o naborze do pracy w Centrum Obsługi...

Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Obsługi Przedsiębiorcy... Do dokumentów wymaganych od kandydata należą w szczególności: CV wraz z listem motywacyjnym,bip.cop.lodzkie.pl/index.php/praca-w-cop.html

BIP - Wielgomłyny Urząd Gminy - Biuletyn Informacji...

Ogłoszenie o otwartym konkursie na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej na terenie Gminy Wielgomłyny na 2008 rok. Zarządzenie Nr 11/2008...bip.wielgomlyny.pl/index.php?id=136

Dokumenty z Prawa Pracy - OpenDoc.pl

Dokumenty z Prawa Pracy. W tym dziale znajdują się wszystkie dokumenty wymagane przez Prawo Pracy. Znajdą tu Państwo wzory aneksów, instrukcje BHP oraz wiele...www.opendoc.pl/dokumenty-z-prawa-pracy,cat,1076.html

Aktualności

28.04.2016 r. odbył się konkurs wiedzy „Majowe Święta” dla uczniów Gimnazjum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Uczniowie zmagali się z testem wiedzy z...sosw.cloudaccess.net/

Ustawa o prawach konsumenta | Konsument w sieci

Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz.827)konsumentwsieci.pl/ustawy/upk/

Zaświadczenie o niekaralności - e-wnioski

Zaświadczenie o niekaralności. Zaświadczenie o niekaralności jest urzędowym potwierdzeniem, że osoba lub podmiot nie była nigdy skazana za przestępstwo...https://ewnioski.pl/formularze/pozostale/zaswiadczenie-o-niekaralnosci/informacje

Sąd Okręgowy w Olsztynie - Mediacja

Do przeprowadzenia postępowania mediacyjnego jest uprawniona instytucja, która: 1) zgodnie ze swoimi zadaniami statutowymi została powołana do wykonywania zadań...olsztyn.so.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=10:mediatorzy&catid=...

Ustawa o systemie oświaty , Stan na 01-09- 2014

USTAWA. z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64 i 195) ogłoszono dnia 21 grudnia 2015 r.www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=01-09-2014&qplikid=1

Wzory dokumentów, wzory pism, umów i formularzy na email

Student Znajdujesz się w podbramkowej sytuacji? Grozi Ci wydalenie z Uczelni, na której się kształcisz? Panie w Dziekanacie cały czas mówią o pismach, ale nie...sms.rzeszow.pl/