Masz pytanie?

Ogłoszenia | Łódzki Obszar Metropolitarny

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego szacunkowa wartość netto przekracza równowartość w złotych 30.000 EUROlom.lodz.pl/ogloszenia/

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów - internetowa baza...

Na stronach BIP Rady Ministrów zaprezentowano działania Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów jako organów władzy wykonawczej. BIP Kancelarii Prezesa Rady...ogloszenia.kprm.gov.pl/pls/serwis/app.testsearch?p_flag=show&p_ogloszenie=179765

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów - internetowa baza...

Na stronach BIP Rady Ministrów zaprezentowano działania Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów jako organów władzy wykonawczej. BIP Kancelarii Prezesa Rady...ogloszenia.kprm.gov.pl/pls/serwis/app.testsearch?p_flag=show&p_ogloszenie=180253

RLKS - aktualności - Biuro Współpracy z Organizacjami...

ngo, organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, fundacje, opp, kujawsko-pomorskie, ngo toruń, organizacje pozarządowe Toruń, Biuro Współpracy z Organizacjami...www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl/rlks---aktualnosci,1094,l1.html

Sąd Okręgowy w Olsztynie - Mediacja

Do przeprowadzenia postępowania mediacyjnego jest uprawniona instytucja, która: 1) zgodnie ze swoimi zadaniami statutowymi została powołana do wykonywania zadań...www.olsztyn.so.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=10:mediatorzy&ca...

Zaświadczenie o niekaralności - e-wnioski

Zaświadczenie o niekaralności. Zaświadczenie o niekaralności jest urzędowym potwierdzeniem, że osoba lub podmiot nie była nigdy skazana za przestępstwo...https://ewnioski.pl/formularze/pozostale/zaswiadczenie-o-niekaralnosci/informacje

Pięćdziesiąt twarzy zamówień publicznych - Prawo i wymiar...

Czy polskie przepisy o przetargach rzeczywiście są tak niedoskonałe jak się o nich mówi? Owszem. Ale też próżno szukać w Europie systemu, który nie miałby wad.prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/938967,zamowienia-publiczne-przepisy-prawo.html

Wzory dokumentów, pism i umów - LexLege

Wniosek o wszczęcie egzekucji w przedmiocie nakazania dłużnikowi nawiązania stosunku pracy z wierzycielem jest to wniosek składany przez wierzyciela, w celu...www.lexlege.pl/dokumenty-i-wzory-pism/

USTAWA o prawach konsumenta - 25 grudzień 2014r.

stan prawny na dzień 27.12.2014 (Ustawa ma zastosowanie dla umów zawieranych od 25 grudnia 2014 roku.) USTAWA z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumentasprzedaz.konsumencka.edu.pl/ustawa-2014.html

USTAWA z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta - Tekst...

USTAWA z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Tekst pierwotny. Największa bezpłatna baza aktów prawnych.www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2014.116.0000827,ustawa-o-prawach-konsumenta.html