Masz pytanie?

System Harmonogramowania Rejestracji i Monitorowania …

System Harmonogramowania Rejestracji i Monitorowania Pomocy Wejście do systemu SHRiMP Online Instrukcja użytkowania . UWAGA ze względów...https://shrimp.uokik.gov.pl/

Polskie Centrum Akredytacji - PCA

Polskie Centrum Akredytacji jest krajową jednostką akredytującą upoważnioną do akredytacji jednostek oceniających zgodność na podstawie ustawy z dnia 13.04...www.pca.gov.pl/

Sąd Okręgowy w Olsztynie - Mediacja

Do przeprowadzenia postępowania mediacyjnego jest uprawniona instytucja, która: 1) zgodnie ze swoimi zadaniami statutowymi została powołana do wykonywania zadań...www.olsztyn.so.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=10&Itemid=14

OIA - Okręgowa Izba aptekarska

kwestionariusz zgłoszeniowy w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu farmaceuty wraz z oświadczeniami: o posiadaniu pełnej zdolności do czynności …www.oia.lodz.pl/oia.php?g=2&i=214

Wzory dokumentów, pism i umów - LexLege

Wniosek o wszczęcie egzekucji w przedmiocie nakazania dłużnikowi nawiązania stosunku pracy z wierzycielem jest to wniosek składany przez wierzyciela, w celu...www.lexlege.pl/dokumenty-i-wzory-pism/

Ogłoszenia/aktualności - BIP - Urząd Gminy ODRZYWÓŁ

Na podstawie art.43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska...www.bip.odrzywol.akcessnet.net/index.php?idg=1&id=469&x=9

USTAWA z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta - Tekst...

USTAWA z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Tekst pierwotny. Największa bezpłatna baza aktów prawnych.www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2014.116.0000827,ustawa-o-prawach-konsumenta.html

Wszystko, co powinieneś wiedzieć o nowym wzorze zgłoszenia...

Wszystko, co powinieneś wiedzieć o nowym wzorze zgłoszenia powołania i odwołania Administratora Bezpieczeństwa Informacjiblog-daneosobowe.pl/powinienes-wiedziec-nowym-wzorze-zgloszenia-powolania-odwolania-administrat...

Nowa platforma e-learningowa KIRP

Kumunikat Przewodniczącego Kapituły Seniora KRRP. Warszawa, dnia 20 stycznia 2017 r. Szanowni radcowie prawni seniorzy . Z prawdziwą satysfakcją informuję, że...www.zielonagora.oirp.pl/news

Ważne dokumenty - Szybka pożyczka przez Internet | Incredit

Szybka Pożyczka INCREDIT... OŚWIADCZENIE o odstąpieniu od Umowy Pożyczki Ja, niżej podpisany/a: _____ (imię...https://www.incredit.pl/dokumenty/