Masz pytanie?

Oświadczenie o niekaralności i korzystania z pełni praw...

Oświadczenie o za niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie oraz, że korzystaniu z pełni praw publicznych. Dokument zapisany w programie Word …www.sms.rzeszow.pl/oswiadczenie_o_niekaralnosci_i_korzystaniu_z_pelni_praw_publicznych-d.html

Aktualności

Dwa miesiące wakacji minęły… 1 września o godzinie 10.00 rozpoczęła się inauguracja roku szkolnego 2016/2017 w naszym Ośrodku. W czasie uroczystego apelu...sosw.cloudaccess.net/

Zatrudnienie nauczyciela akademickiego - Zatrudnienie i...

Ta strona używa cookies. Ze względu na ustawienia Twojej przeglądarki oraz celem usprawnienia funkcjonowania witryny umcs.pl zostały zainstalowane pliki cookies.www.umcs.pl/pl/zatrudnienie-nauczyciela-akademickiego,4189.htm

RLKS - aktualności - Biuro Współpracy z Organizacjami...

Spotkanie dot. programów rewitalizacji . W czwartek (15 września) w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego przy Placu Teatralnym 2 w Toruniu w Sali Patio I piętro w...www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl/rlks---aktualnosci,1094,l1.html

Zaświadczenie o niekaralności - e-wnioski

Zaświadczenie o niekaralności. Zaświadczenie o niekaralności jest urzędowym potwierdzeniem, że osoba lub podmiot nie była nigdy skazana za przestępstwo...https://ewnioski.pl/formularze/pozostale/zaswiadczenie-o-niekaralnosci/informacje

Ustawa o prawach konsumenta | Konsument w sieci

Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz.827)konsumentwsieci.pl/ustawy/upk/

Wzory dokumentów, pism i umów - LexLege

Wniosek o wszczęcie egzekucji w przedmiocie nakazania dłużnikowi nawiązania stosunku pracy z wierzycielem jest to wniosek składany przez wierzyciela, w celu...www.lexlege.pl/dokumenty-i-wzory-pism/

Ustawa o systemie oświaty , Stan na 01-09- 2014

USTAWA. z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195, 668 i 1010) ogłoszono dnia 21 grudnia 2015 r.www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=01-09-2014&qplikid=1

Informacje dotyczące działalności OKK - WOIIB

Informacje dotyczące działalności OKK INFORMACJE . OKRĘGOWEJ KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ. WIELKOPOLSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW …www.woiib.org.pl/index.php/uprawnienia-budowlane/50-uncategorised/654-informacje-dotyczace-dzia...

Komentarz do ustawy o świadczeniach pieniężnych z...

Trzecia część komentarza do ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t.j. Dz.U. z...praca.gazetaprawna.pl/artykuly/929572,komentarz-do-ustawy-o-swiadczeniach-pienieznych-z-ubezpie...