Masz pytanie?

Biuletyn Informacji Publicznej > Menu tematyczne > …

Pomorski Kurator Oświaty poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko wizytator w Delegaturze Kuratorium Oświaty w Tczewie wymiar etatu: 1 stanowiska: 1bip.kuratorium.gda.pl/index.php?n=109

Polskie Centrum Akredytacji - PCA

Polskie Centrum Akredytacji jest krajową jednostką akredytującą upoważnioną do akredytacji jednostek oceniających zgodność na podstawie ustawy z dnia 13.04...www.pca.gov.pl/

Kariera - MPO – Zarządzający Systemem Oczyszczania …

Rada Nadzorcza Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ogłasza publiczny konkurs na stanowiska Prezesa i Wiceprezesa Zarząduwww.mpo.krakow.pl/firma/kariera

Ogłoszenia/aktualności - BIP - Urząd Gminy ODRZYWÓŁ

Na podstawie art.43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska...www.bip.odrzywol.akcessnet.net/index.php?idg=1&id=469&x=9

Ogłoszenia - BIP - Urząd Gminy ODRZYWÓŁ

Sprawozdanie Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu Rocznego Programu współpracy Gminy Odrzywół z organizacjami pozarządowymi i …www.bip.odrzywol.akcessnet.net/index.php?idg=4&id=436&x=138

RPO interweniuje w sprawie odebranej dotacji z PFRON …

Co do zasady osoby niepełnosprawne, które zarejestrują się w powiatowym urzędzie pracy (PUP) jako bezrobotne lub poszukujące pracy, mogą korzystać z różnego...praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1024676,rpo-dotacja-z-pfron-dla-niepelnosprawnego-dzialalnosc-go...

Regulamin OLX.pl

Regulamin określa zasady świadczenia przez spółkę Naspers Classifieds sp. z o. o. na rzecz Użytkowników usług polegających na umożliwieniu zamieszczania...https://www.olx.pl/zasady/

Krytyka nowej ustawy o komornikach sądowych: …

MS tłumaczy, że przepisy dotyczące oświadczeń majątkowych stworzono na wzór regulacji odnoszących się do sędziów (nowelizacja prawa o ustroju sądów...prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1003967,krk-krytyka-ustawe-o-komornikach-sadowych.html

Jerzy Buzek: Unia się rozpada. Zawiodła nas demokracja...

Z Jerzym Buzkiem rozmawia Magdalena Rigamonti. Kiedy pan wraca? Do Polski? Prawie każdego tygodnia wracam. Cztery dni jestem w Parlamencie Europejskim, a trzy dni …www.gazetaprawna.pl/artykuly/1006407,jerzy-buzek-rigamonti-o-rozpadzie-unii.html

Kulesza: Polskie środowisko naukowe nurza się w sosie...

nauczyciel akademicki (2016-12-29 11:35) Zgłoś naruszenie 8 0. To co piszą o mechanizmie selekcji negatywnej, prof. Pacholski i p.Kulesza tj. o utrącaniu zdolnych...serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/1004398,w-polsce-awans-naukowca-polega-na-sele...