Masz pytanie?

Biuletyn Informacji Publicznej > Menu tematyczne > …

Pomorski Kurator Oświaty poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko wizytator w Wydziale Strategii Nadzoru Pedagogicznego w Gdyni wymiar etatu: 1bip.kuratorium.gda.pl/index.php?n=109

Polskie Centrum Akredytacji - PCA

Polskie Centrum Akredytacji jest krajową jednostką akredytującą upoważnioną do akredytacji jednostek oceniających zgodność na podstawie ustawy z dnia 13.04...www.pca.gov.pl/

Start - sobieski.edu.pl

Strona internetowa Zespołu Szkół Nr 121 w Warszawie. LXXV Liceum Ogólnokszałcące im. Jana III Sobieskiego | Gimnazjum Nr 166sobieski.edu.pl/web/

Sąd Okręgowy w Olsztynie - Mediacja

Mediacja to alternatywna metoda rozwiązywania konfliktów i sporów oraz próba doprowadzenia do ugodowego i satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu.www.olsztyn.so.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=10&Itemid=14

Ogłoszenia/aktualności - BIP - Urząd Gminy ODRZYWÓŁ

Na podstawie art.43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska...www.bip.odrzywol.akcessnet.net/index.php?idg=1&id=469&x=9

Ogłoszenia - BIP - Urząd Gminy ODRZYWÓŁ

Osoba mająca ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego musi złożyć do ww. organów wniosek o przyznanie pomocy (nie został określony wzór takiego wniosku...www.bip.odrzywol.akcessnet.net/index.php?idg=4&id=436&x=138

AutoSpa

Auto-Spa Sp. z o.o. oferuje samoobsługowe myjnie bezdotykowe. Wszystkim zainteresowanym polecamy nasz program franczyzowy, zostań naszym partnerem.www.auto-spa.pl/#!/

Incredit - Twój drugi portfel | Incredit

Regulamin świadczenia przez INCREDIT Sp. z o.o. usług drogą elektroniczną § 1. 1. Niniejszy regulamin (dalej jako „ Regulamin ”) wprowadzony został przez...https://www.incredit.pl/dokumenty.html

RPO interweniuje w sprawie odebranej dotacji z PFRON …

Zdaniem dr. Adama Bodnara, rzecznika praw obywatelskich (RPO), urząd pracy nie powinien żądać od osoby niepełnosprawnej zwrotu dotacji na założenie...praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1024676,rpo-dotacja-z-pfron-dla-niepelnosprawnego-dzialalnosc-go...

Po wejściu w życie ustawy o KAS powstała luka w prawie...

Brak możliwości wniesienia odwołania od decyzji ministra finansów zamyka również drogę do sądu. Nie mówiąc o naruszeniu zasady dwuinstancyjności.podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/1032825,kas-luka-w-prawie.html