Masz pytanie?

Dwa dni wolnego opieki nad dzieckiem – oświadczenie

Tomasz Krupiński. Administrator portalu ePorady24, radca prawny z 7-letnim doświadczeniem, magister prawa, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Marii …www.prawo-pracy.pl/dwa_dni_wolnego_opieki_nad_dzieckiem_oswiadczenie-p-463.html

Osoby sprawujące osobistą opiekę nad dzieckiem...

Osoby sprawujące osobistą opiekę nad dzieckiem, które nie spełniają warunków do podlegania obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, o których...www.zus.pl/default.asp?p=3&id=4778

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie...

Dodatki do zasiłku rodzinnego przysługują osobom uprawnionym do zasiłku rodzinnego na to dziecko. Od czego zależy przyznanie dodatku? Dodatek z tytułu opieki...www.mops.katowice.pl/node/218

świadczenia rodzinne - Ośrodek Pomocy Społecznej Środa...

Oświadczenia członków rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu...www.opssrodawlkp.pl/-wiadczenia-rodzinne.html

Zasiłek rodzinny - gopsosieck.pl

wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego (dotyczy wszystkich osób ubiegających się) oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych (dotyczy wszystkich...gopsosieck.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=63:zasiek-rodzinny&catid...

GOPS Puck - Druki do pobrania

Oświadczenie członka rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu . Oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodu podlegającemu opodatkowaniuwww.gops.puck.pl/index.php?id=126&id2=110

Druki do zasiłku rodzinnego | Miejsko – Gminny Ośrodek...

oŚwiadczenie o niekorzystaniu z caŁodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placÓwce zapewniajĄcej caŁodobowĄ opiekĘ w tym w specjalnym oŚrodku …mgopswiecbork.pl/?page_id=837

Procedura SO-20 - Biuletyn Informacji Publicznej Miasta...

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 446) Ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. z...www.bip.krakow.pl/?dok_id=3276&sub=procedura&proc=SO-20

Gmina Spytkowice

Oficjalna strona Gminy Spytkowice... POMOC SPOŁECZNA PODANIE O POMOC - pobierz OŚWIADCZENIE O DOCHODACH - pobierzwww.spytkowice.net.pl/index.php?id=formularze

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach

Druki wniosków o dofinansowanie z programu „Aktywny Samorząd” WNIOSEK „P” - część A o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego...www.mopr.siedlce.pl/index_pl.php?str=15