Masz pytanie?

Dwa dni wolnego opieki nad dzieckiem – oświadczenie

Od pytania ogólnego, z prośbą o pomoc, do rozwiązania problemu minęło trochę czasu, ze względu na całą otoczkę. Każdy problem, wokoło wątku głównego, był sukcesywnie rozwiązywany, i w każdej kwestii można było liczyć na pomoc/podpowiedź od prawnika.https://www.prawo-pracy.pl/dwa_dni_wolnego_opieki_nad_dzieckiem_oswiadczenie-p-463.html

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej...

3. oŚwiadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo czŁonka rodziny osiĄgniĘtych w roku kalendarzowym poprzedzajĄcym okres zasiŁkowy, innych niŻ dochody podlegajĄce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osÓb fizycznych na zasadach okreŚlonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o …www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/

GOPS - Lesznowola - Formularze do pobrania

FORMULARZE DO POBRANIA. Dokumenty mieszkaniowe wniosek o dodatek mieszkaniowy; deklaracja o wysokości dochodów do …www.gops-lesznowola.pl/index.php?id=109

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej...

Na podst. art. 23 ust. 5d ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1518 i 1579 oraz z 2017 r. poz....www.mpips.gov.pl/bip/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej...

Wzory druków dla osób korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej. Oświadczenie o dochodach Wersja pdf Wersja doc; Oświadczenie O Wysokości Wynagrodzenia Z Tytułu Zatrudnieniamops-bialapodlaska.pl/?id=artykuly&ktory=14

Forum OSKKO

DYREK 13-03-2009 10:47:49 [#03] Czy mam obowiązek udzielić dwóch dni opieki nad dzieckiem pracownikowi, którego żona jest bezrobotna? Zgodnie z art. 188 Kodeksu pracy pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy na 2 dni, z …oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=36124

MOPR Białystok

Z dniem 1 stycznia 2017 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 04 listopada 2016 r. o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860) wprowadzająca jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę …www.mopr.bialystok.pl/swiadczenia_rodzinne.html

Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego - …

strona Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckimwww.mopstm.pl/?zasilek-rodzinny-oraz-dodatki-do-zasilku-rodzinnego,166

Świadczenia rodzinne - Szczecińskie Centrum Świadczeń

Dokumenty niezbędne do objęcia ubezpieczeniem społecznym : 1. W przypadku osoby ubiegającej się o świadczenie po raz pierwszy: - …www.swiadczenia.szczecin.pl/index.php?r=swiadczenia_rodzinne

DRUKI I WNIOSKI DO POBRANIA - MOPS Dębica

3. oŚwiadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo czŁonka rodziny osiĄgniĘtych w roku kalendarzowym poprzedzajĄcym okres zasiŁkowy, innych niŻ dochody podlegajĄce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osÓb fizycznych na zasadach okreŚlonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o …www.mops-debica.pl/p,111,druki-i-wnioski-do-pobrania