Masz pytanie?

Oświadczenie o niekorzystaniu z opieki na dziecko.doc...

Plik Oświadczenie o niekorzystaniu z opieki na dziecko.doc na koncie użytkownika randewoo • folder Dokumenty wnioski wzory pism • Data dodania: 3 sty 2011chomikuj.pl/randewoo/Dokumenty+wnioski+wzory+pism/O*c5*9bwiadczenie+o+niekorzystaniu+z+opieki+n...

Oświadczenie o niekorzystaniu z opieki na dziecko.doc...

Plik Oświadczenie o niekorzystaniu z opieki na dziecko.doc na koncie użytkownika amj13 • folder wnioski,podania • Data dodania: 26 sie 2009chomikuj.pl/amj13/Dokumenty+wzory/wnioski*2cpodania/O*c5*9bwiadczenie+o+niekorzystaniu+z+opieki...

Oświadczenie o chęci korzystania z dni na opiekę nad...

Pytanie: Czy rodzic składa: oświadczenie o zamiarze korzystania z dni wolnych na opiekę nad dzieckiem (art. 188 kp) oraz; zgodę na delegację poza stałe miejsce...www.portaloswiatowy.pl/porady/oswiadczenie-o-checi-korzystania-z-uprawnien-zwiazanych-z-rodzici...

Oświadczenie drugiego rodzica o zamiarze niekorzystania z...

oświadczenie rodzica; zamiar niekorzystania z urlopu rodzicielskiego; oświadczenie ojca o niekorzystaniu z urlopu rodzicielskiego; uprawnienia rodzicielskienawzor.pl/oswiadczenie/oswiadczenie-drugiego-rodzica-o-zamiarze-niekorzystania-z-urlopu-rodzici...

Wniosek pracownika o udzielenie dnia wolnego z tytułu...

Pracownik składa pracodawcy pisemne oświadczenie o zamiarze korzystania lub niekorzystania z uprawnień pracowniczych związanych z rodzicielstwem.www.ekspertbeck.pl/wniosek-pracownika-o-udzielenie-dnia-wolnego-z-tytulu-opieki-nad-dzieckiem/

Osoby sprawujące osobistą opiekę nad dzieckiem...

Osoby sprawujące osobistą opiekę nad dzieckiem, które nie spełniają warunków do podlegania obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, o których...www.zus.pl/default.asp?p=3&id=4778

Wniosek o zwolnienie do opieki nad dzieckiem

Pracownik nabywa prawo do zwolnienia do opieki nad dzieckiem z chwilą podjęcia pracy i nie jest uwarunkowane przepracowaniem całego roku kalendarzowego.nawzor.pl/wniosek-urlopowy/wniosek-o-zwolnienie-do-opieki-nad-dzieckiem

Przyznanie dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki...

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego otrzymuje się wyłącznie wraz z zasiłkiem rodzinnym Nie...www.um.warszawa.pl/zalatw-sprawe-w-urzedzie/sprawa-w-urzedzie/przyznanie-dodatku-do-zasilku-rod...

Wcześniejsza emerytura z tytułu opieki nad dzieckiem

Świadczenia, Emerytura, Wcześniejsze emerytury dla osób urodzonych przed dniem 1 stycznia 1949 r., Wcześniejsza emerytura z tytułu opieki nad dzieckiem,www.zus.pl/default.asp?p=4&id=2835

Samodzielny Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad...

Dyrekcja Samodzielnego Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Opolu, ul. Reymonta 8, zatrudni : • lekarzy specjalistów w zakresie...www.ginekologia.opole.pl/