Masz pytanie?

Dwa dni wolnego opieki nad dzieckiem – oświadczenie

Bogusław Nowakowski. Radca prawny od 1993 r. Specjalizuje się głównie w prawie handlowym (spółki kapitałowe, zwłaszcza spółki z o.o. – odpowiedzialność...www.prawo-pracy.pl/dwa_dni_wolnego_opieki_nad_dzieckiem_oswiadczenie-p-463.html

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie...

Dodatki do zasiłku rodzinnego przysługują osobom uprawnionym do zasiłku rodzinnego na to dziecko. Od czego zależy przyznanie dodatku? Dodatek z tytułu opieki...www.mops.katowice.pl/node/218

Osoby sprawujące osobistą opiekę nad dzieckiem...

Osoby sprawujące osobistą opiekę nad dzieckiem, które nie spełniają warunków do podlegania obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, o których...www.zus.pl/default.asp?p=3&id=4778

Dokumenty do pobrania | OPS Wyszków

Dokumenty dot. Świadczeń Rodzinnych. Wniosek o ostalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka. Wniosek o ostalenie prawa do zasiłku...ops.wyszkow.pl/?page_id=16

Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego - MOPS...

Zasiłek rodzinny. Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Przyznawany jest na okres zasiłkowy, tj. od dnia 1 listopada do...www.mopstm.pl/?zasilek-rodzinny-oraz-dodatki-do-zasilku-rodzinnego,166

Druki do zasiłku rodzinnego | Miejsko – Gminny Ośrodek...

oŚwiadczenie o niekorzystaniu z caŁodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placÓwce zapewniajĄcej caŁodobowĄ opiekĘ w tym w specjalnym oŚrodku …mgopswiecbork.pl/?page_id=837

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie

1. Fundusz alimentacyjny - inf. ogólne Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na warunkach określonych w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o...www.mopr.chelm.pl/index.php?go=rodzialim

Świadczenie pielęgnacyjne | Miejski Ośrodek Pomocy...

Jak ubiegać się o świadczenie pielęgnacyjne? Należy pobrać Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego dostępny w Miejskim Ośrodku Pomocy...www.mops.katowice.pl/node/211

Procedura SO-20 - Biuletyn Informacji Publicznej Miasta...

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 446) Ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. z...www.bip.krakow.pl/?dok_id=3276&sub=procedura&proc=SO-20

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach

Druki wniosków Funduszu Alimentacyjnego: Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego - pobierz»» Oświadczenie o dochodach osiąganych na...www.mopr.siedlce.pl/index_pl.php?str=15