Masz pytanie?

Dwa dni wolnego opieki nad dzieckiem – oświadczenie

Bogusław Nowakowski. Radca prawny od 1993 r. Specjalizuje się głównie w prawie handlowym (spółki kapitałowe, zwłaszcza spółki z o.o. – odpowiedzialność...www.prawo-pracy.pl/dwa_dni_wolnego_opieki_nad_dzieckiem_oswiadczenie-p-463.html

Osoby sprawujące osobistą opiekę nad dzieckiem...

Osoby sprawujące osobistą opiekę nad dzieckiem, które nie spełniają warunków do podlegania obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, o których...www.zus.pl/default.asp?p=3&id=4778

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie...

Dodatki do zasiłku rodzinnego przysługują osobom uprawnionym do zasiłku rodzinnego na to dziecko. Od czego zależy przyznanie dodatku? Dodatek z tytułu opieki...www.mops.katowice.pl/node/218

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej...

[Wniosek o zasiłek rodzinny] [Oświadczenie do wniosku o zasiłek rodzinny - Oświadczenie członka rodziny rozliczającego sięna podstawie przepisów o...mops-bialapodlaska.pl/?id=artykuly&ktory=14

MOPR Białystok

Z dniem 1 stycznia 2017 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 04 listopada 2016 r. o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860...www.mopr.bialystok.pl/swiadczenia_rodzinne.html

Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego - MOPS...

Zasiłek rodzinny. Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Przyznawany jest na okres zasiłkowy, tj. od dnia 1 listopada do...www.mopstm.pl/?zasilek-rodzinny-oraz-dodatki-do-zasilku-rodzinnego,166

Świadczenia Rodzinne - Szczecińskie Centrum Świadczeń

Witamy na stronie informacyjnej Szczecińskiego Centrum Świadczeń... Świadczenia rodzinne. Wymagane wnioski i formularze: A. Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku...www.swiadczenia.szczecin.pl/index.php?r=swiadczenia_rodzinne

Zaświadczenie od pracodawcy żony pracownika potwierdzające...

Czy pracodawca pracownika składającego oświadczenie o korzystaniu z 2 dni opieki na dziecko w wieku do 14 lat może żądać dostarczenia zaświadczenia od...kadry.infor.pl/kadry/porady_ekspertow/porady_ekspertow_inforlex/693028,Zaswiadczenie-od-pracoda...

Bliżej Obywatela - poradnictwo prawne i obywatelskie w...

Świadczenia rodzinne są formą pomocy materialnej dla osób, które z różnych powodów znalazły się w niedostatku lub w trudnej sytuacji życiowej.www.prawo.kolping.pl/pa/dokumenty_potrzebne_do_uzyskania_swiadczenia_rodzinnego.html

Specjalny zasiłek opiekuńczy | Miejski Ośrodek Pomocy...

Jak ubiegać się o specjalny zasiłek opiekuńczy ? Należy pobrać wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego dostępny na stronie internetowej...www.mops.katowice.pl/node/216