Masz pytanie?

Oświadczenie pracownika o zamiarze lub braku zamiaru...

Oświadczenie pracownika o zamiarze lub braku zamiaru korzystania z 2 dni opieki nad dzieckiem. Pracownik posiadający dziecko do 14 roku życia ma prawo do 2 dni...kadry.infor.pl/zatrudnienie/dokumentacja-pracownicza/709134,Oswiadczenie-pracownika-o-zamiarze-...

Dwa dni wolnego opieki nad dzieckiem – oświadczenie

Bogusław Nowakowski. Radca prawny od 1993 r. Specjalizuje się głównie w prawie handlowym (spółki kapitałowe, zwłaszcza spółki z o.o. – odpowiedzialność...www.prawo-pracy.pl/dwa_dni_wolnego_opieki_nad_dzieckiem_oswiadczenie-p-463.html

Oświadczenie ZUS Z-15 - Zasiłek opiekuńczy - Zasiłki - ZUS

Renty z tytułu niezdolności do pracy; Renta rodzinna; Renta socjalna; Postępowanie w sprawie przyznania świadczeń; Okresy uwzględniane przy ustalaniu prawa do...www.zus.pl/wzory-formularzy/zasilki/zasilek-opiekunczy/-/publisher/details/1/oswiadczenie-zus-z...

e-Inspektorat ZUS - Profil świadczeniobiorca

Zasiłek z tytułu opieki nad dzieckiem zdrowym do lat 8 przysługuje ubezpieczonym podlegającym ubezpieczeniu chorobowemu. Zasiłek opiekuńczy przysługuje...www.e-inspektorat.zus.pl/sprawy.asp?id_profilu=3&menu=3&id_sprawy=290&pomoc=3

MOPR Białystok

Z dniem 1 stycznia 2017 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 04 listopada 2016 r. o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860...www.mopr.bialystok.pl/swiadczenia_rodzinne.html

Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego - MOPS...

Zasiłek rodzinny. Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Przyznawany jest na okres zasiłkowy, tj. od dnia 1 listopada do...www.mopstm.pl/?zasilek-rodzinny-oraz-dodatki-do-zasilku-rodzinnego,166

Wniosek o dwa dni wolne na opiekę nad dzieckiem...

Wniosek o dwa dni wolne na opiekę nad dzieckiem. Na podstawie art. 188 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 1502...kadry.infor.pl/kadry/indywidualne_prawo_pracy/uprawnienia_rodzicielskie/706822,Wniosek-o-dwa-dn...

:: Zobacz temat - Urlop z tyt opieki nad rodzicem

Dzień dobry od marca bierzacego roku mam podpisana umowe o pracę na czas nieokreślony, chciałbym sie dowiedzieć czy przysługuje mi prawo do pobrania urlopu...www.prawo-pracy.pl/forum/viewtopic.php?t=17524

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach

Druki wniosków Funduszu Alimentacyjnego: Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego - pobierz»» Oświadczenie o dochodach osiąganych na...www.mopr.siedlce.pl/index_pl.php?str=15

Jak napisać oświadczenie drugiego z rodziców (opiekunów) o...

Oświadczenie drugiego z rodziców (opiekunów) o zamiarze lub braku zamiaru jednoczesnego korzystania z urlopu wychowawczego. Do wniosku o udzielenie urlopu...www.jaknapisac.com/jak-napisac-oswiadczenie-drugiego-z-rodzicow-opiekunow-o-zamiarze-lub-braku-...