Masz pytanie?

Osoby sprawujące osobistą opiekę nad dzieckiem...

Osoby sprawujące osobistą opiekę nad dzieckiem, które nie spełniają warunków do podlegania obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, o których...www.zus.pl/default.asp?p=3&id=4778

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie...

Projekty MOPS realizowane z Funduszy Europejskich Pomoc materialna Pomoc dla osób z problemem bezrobocia Pomoc dla osób starszych i niepełnosprawnych Pomoc …www.mops.katowice.pl/node/218

- BIP - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku

Nazwa procedury: przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego. Wymagane dokumenty: 1. wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, 2. uwierzytelniona kopia...www.bip.mopr.gda.pl/index.php?idg=1&id=162&x=25&y=19

KP art 188 Opieka nad dzieckiem - forum Prawo pracy i...

Temat: KP art 188 Opieka nad dzieckiem Andrzej Soliwoda: Treść oświadczenia, o którym mowa powyżej dotyczącego uprawnienia do 2 dni zwolnienia nie jest nigdzie...www.goldenline.pl/grupy/Przedsiebiorcy_biznesmeni/prawo-pracy-i-ubezpieczen-spolecznych/kp-art-...

Forum OSKKO

DYREK 13-03-2009 10:47:49 [#03] Czy mam obowiązek udzielić dwóch dni opieki nad dzieckiem pracownikowi, którego żona jest bezrobotna? Zgodnie z art. 188 Kodeksu...oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=36124

Procedura SO-20 - Biuletyn Informacji Publicznej Miasta...

Załączniki do procedury: Załącznik nr 2 - Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły Załącznik nr 3 - Oswiadczenie o uczęszczaniu do szkoły wyższej...www.bip.krakow.pl/?dok_id=3276&sub=procedura&proc=SO-20

Gmina Spytkowice

Oficjalna strona Gminy Spytkowice... POMOC SPOŁECZNA PODANIE O POMOC - pobierz OŚWIADCZENIE O DOCHODACH - pobierzwww.spytkowice.net.pl/index.php?id=formularze

Druki do zasiłku rodzinnego | Miejsko – Gminny Ośrodek...

oŚwiadczenie o niekorzystaniu z caŁodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placÓwce zapewniajĄcej caŁodobowĄ opiekĘ w tym w specjalnym oŚrodku …mgopswiecbork.pl/?page_id=837

Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego - MOPS...

Zasiłek rodzinny. Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Przyznawany jest na okres zasiłkowy, tj. od dnia 1 listopada do...www.mopstm.pl/?zasilek-rodzinny-oraz-dodatki-do-zasilku-rodzinnego,166

ŚWIADCZENIA RODZINNE - Miejski Ośrodek Pomocy …

Osobom, o których mowa w pkt 4, (innym niż spokrewnione w pierwszym stopniu z osobą wymagającą opieki), przysługuje świadczenie...mops.walbrzych.pl/15_sr.htm