Masz pytanie?

Dwa dni wolnego opieki nad dzieckiem – oświadczenie

Od pytania ogólnego, z prośbą o pomoc, do rozwiązania problemu minęło trochę czasu, ze względu na całą otoczkę. Każdy problem, wokoło wątku głównego...https://www.prawo-pracy.pl/dwa_dni_wolnego_opieki_nad_dzieckiem_oswiadczenie-p-463.html

GOPS - Lesznowola - Formularze do pobrania

FORMULARZE DO POBRANIA. Dokumenty mieszkaniowe wniosek o dodatek mieszkaniowy; deklaracja o wysokości dochodów do …www.gops-lesznowola.pl/index.php?id=109

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej...

W związku z uchwaleniem w dniu 7 lipca 2017 r. przez Sejm ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin...www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej...

Świadczenie wychowawcze. 1. wniosek o ustalenie prawa do Świadczenia wychowawczego. 2. oŚwiadczenie wnioskodawcy o …mops-bialapodlaska.pl/?id=artykuly&ktory=14

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej...

Na podst. art. 23 ust. 5d ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1518 i 1579 oraz z 2017 r. poz. 60, 624, 777 i 1321...www.mpips.gov.pl/bip/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/

Forum OSKKO

DYREK 13-03-2009 10:47:49 [#03] Czy mam obowiązek udzielić dwóch dni opieki nad dzieckiem pracownikowi, którego żona jest bezrobotna? Zgodnie z art. 188 Kodeksu...oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=36124

MOPR Białystok

Z dniem 1 stycznia 2017 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 04 listopada 2016 r. o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860...www.mopr.bialystok.pl/swiadczenia_rodzinne.html

Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego - …

Zasiłek rodzinny. Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Przyznawany jest na okres zasiłkowy, tj. od dnia 1 listopada do...www.mopstm.pl/?zasilek-rodzinny-oraz-dodatki-do-zasilku-rodzinnego,166

Świadczenia Rodzinne - Szczecińskie Centrum Świadczeń

Dokumenty niezbędne do objęcia ubezpieczeniem społecznym : 1. W przypadku osoby ubiegającej się o świadczenie po raz pierwszy: - kserokopie wszystkich...www.swiadczenia.szczecin.pl/index.php?r=swiadczenia_rodzinne

Bezpłatny urlop wychowawczy - Urlopy pracownicze - …

Bezpłatny urlop wychowawczy udzielany jest pracownikowi na jego wniosek, w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Wymiar tego bezpłatnego urlopu...www.infor.pl/prawo/praca/urlopy-pracownicze/697293,Bezplatny-urlop-wychowawczy.html