Masz pytanie?

Magiczny Kraków - Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w...

Miejska Platforma Internetowa (MPI) Magiczny Kraków... Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania w przeglądarce.sprawyspoleczne.krakow.pl/swiadczenia_rodzinne/6998,artykul,*__dodatek_z_tytulu_opieki_nad_dzie...

Osoby sprawujące osobistą opiekę nad dzieckiem...

Osoby sprawujące osobistą opiekę nad dzieckiem, które nie spełniają warunków do podlegania obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, o których...www.zus.pl/default.asp?p=3&id=4778

- BIP - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku

Nazwa procedury: przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego. Wymagane dokumenty: 1. wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, 2. uwierzytelniona kopia...www.bip.mopr.gda.pl/index.php?idg=1&id=162&x=25&y=19

Oświadczenie pracownika, opieka nad dziećmi - bhpspec.pl

Title: Oświadczenie pracownika, opieka nad dziećmi Author: Stanisław Tkaczyk Subject: KADRY Keywords: OŚWIADCZENIE, PRACOWNIK, DZIECI, OPIEKA …www.bhpspec.pl/druki/oswiadczenie.pdf

OŚWIADCZENIE PRACOWNIKA - Wszystko o zespole Downa

(imię i nazwisko pracownika) (miejscowość i data)........www.zakatek21.pl/teoria/Oswiadczenie_pracownika_opieka_nad_dzieckiem.pdf

Forum OSKKO

DYREK 13-03-2009 10:47:49 [#03] Czy mam obowiązek udzielić dwóch dni opieki nad dzieckiem pracownikowi, którego żona jest bezrobotna? Zgodnie z art. 188 Kodeksu...oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=36124

KP art 188 Opieka nad dzieckiem - forum Prawo pracy i...

Temat: KP art 188 Opieka nad dzieckiem Andrzej Soliwoda: Treść oświadczenia, o którym mowa powyżej dotyczącego uprawnienia do 2 dni zwolnienia nie jest nigdzie...www.goldenline.pl/grupy/Przedsiebiorcy_biznesmeni/prawo-pracy-i-ubezpieczen-spolecznych/kp-art-...

Gmina Spytkowice

Oficjalna strona Gminy Spytkowice... POMOC SPOŁECZNA PODANIE O POMOC - pobierz OŚWIADCZENIE O DOCHODACH - pobierzwww.spytkowice.net.pl/index.php?id=formularze

Procedura SO-20 - Biuletyn Informacji Publicznej Miasta...

BIP Miasta Krakowa - Procedura SO-20... Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego wzór wniosku stanowi załącznik nr 1...www.bip.krakow.pl/?dok_id=3276&sub=procedura&proc=SO-20

Druki do zasiłku rodzinnego | Miejsko – Gminny Ośrodek...

oŚwiadczenie o niekorzystaniu z caŁodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placÓwce zapewniajĄcej caŁodobowĄ opiekĘ w tym w specjalnym oŚrodku …mgopswiecbork.pl/?page_id=837