Masz pytanie?

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie...

Dodatki do zasiłku rodzinnego przysługują osobom uprawnionym do zasiłku rodzinnego na to dziecko. Od czego zależy przyznanie dodatku? Dodatek z tytułu opieki...www.mops.katowice.pl/node/218

Osoby sprawujące osobistą opiekę nad dzieckiem...

Osoby sprawujące osobistą opiekę nad dzieckiem, które nie spełniają warunków do podlegania obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, o których...www.zus.pl/default.asp?p=3&id=4778

Świadczenia rodzinne - mopsgubin.pl

Świadczenia rodzinne. ŚWIADCZENIA RODZINNE I OPIEKUŃCZE Ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych następuje na wniosek osoby ubiegającej się.www.mopsgubin.pl/swiadczenia-rodzinne

ZAŚWIADCZENIE/OŚWIADCZENIE *) O... - opsinfo.pl

201601/RMRPPS z3 ZAŚWIADCZENIE/OŚWIADCZENIE *) O UCZĘSZCZANIU DZIECKA DO SZKOŁY WYŻSZEJ Zaświadczam/oświadczam *), żeopsinfo.pl/pliki/druki/sr/_ops/sr-02-10-oswiadczenia-do-zr_(r201601_z02-10)_(_ops).pdf

Dokumenty do pobrania | OPS Wyszków

Dokumenty dot. Świadczeń Rodzinnych. Wniosek o ostalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka. Wniosek o ostalenie prawa do zasiłku...ops.wyszkow.pl/?page_id=16

Druki do zasiłku rodzinnego | Miejsko – Gminny Ośrodek...

oŚwiadczenie o niekorzystaniu z caŁodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placÓwce zapewniajĄcej caŁodobowĄ opiekĘ w tym w specjalnym oŚrodku …mgopswiecbork.pl/?page_id=837

Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego - MOPS...

Zasiłek rodzinny. Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Przyznawany jest na okres zasiłkowy, tj. od dnia 1 listopada do...www.mopstm.pl/?zasilek-rodzinny-oraz-dodatki-do-zasilku-rodzinnego,166

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie

1. Fundusz alimentacyjny - inf. ogólne Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na warunkach określonych w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o...www.mopr.chelm.pl/index.php?go=rodzialim

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach

Druki wniosków Funduszu Alimentacyjnego: Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego - pobierz»» Oświadczenie o dochodach osiąganych na...www.mopr.siedlce.pl/index_pl.php?str=15

Gmina Spytkowice

Oficjalna strona Gminy Spytkowice... POMOC SPOŁECZNA PODANIE O POMOC - pobierz OŚWIADCZENIE O DOCHODACH - pobierzwww.spytkowice.net.pl/index.php?id=formularze