Masz pytanie?

Dwa dni wolnego opieki nad dzieckiem – oświadczenie

Od pytania ogólnego, z prośbą o pomoc, do rozwiązania problemu minęło trochę czasu, ze względu na całą otoczkę. Każdy problem, wokoło wątku głównego...https://www.prawo-pracy.pl/dwa_dni_wolnego_opieki_nad_dzieckiem_oswiadczenie-p-463.html

GOPS - Lesznowola - Formularze do pobrania

FORMULARZE DO POBRANIA. Dokumenty mieszkaniowe wniosek o dodatek mieszkaniowy; deklaracja o wysokości dochodów do …www.gops-lesznowola.pl/index.php?id=109

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej...

Komunikat ws. wzorów wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego - zmiany od 1...www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej...

Świadczenie wychowawcze. 1. wniosek o ustalenie prawa do Świadczenia wychowawczego. 2. oŚwiadczenie wnioskodawcy o …mops-bialapodlaska.pl/?id=artykuly&ktory=14

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej...

Na podst. art. 23 ust. 5d ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1518 i 1579 oraz z 2017 r. poz. 60, 624, 777 i 1321...www.mpips.gov.pl/bip/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/

MOPR Białystok

Z dniem 1 stycznia 2017 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 04 listopada 2016 r. o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860...www.mopr.bialystok.pl/swiadczenia_rodzinne.html

Druki do pobrania - MOPR Bytom

Wniosek o przyznanie świadczenia z tytułu przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej .pdf (125KB) Wniosek o przyznanie świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania...www.mopr.bytom.pl/mopr/index.php/druki-do-pobrania-2

Polskie Centrum Akredytacji - PCA

Polskie Centrum Akredytacji jest krajową jednostką akredytującą upoważnioną do akredytacji jednostek oceniających zgodność na podstawie ustawy z dnia 13.04...www.pca.gov.pl/

Jednorazowe środki na podjęcie dzialalności …

Informacje dla osób bezrobotnych, poszukujących pracy oraz przedsiębiorców z terenu powiatu lubelskiego.www.mup.lublin.pl/bezrobotni_poszukujacy_pracy/srodki_dzialalnosc_gospodarcza.html

Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych - syst...

Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych,syst. ubezpiecz. spo,Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,Dz.U.2017.0.1778 t.j.https://www.lexlege.pl/ustawa-o-systemie-ubezpieczen-spolecznych/