Masz pytanie?

Ogłoszenia o ofertach pracy - Wojewódzki Inspektorat...

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Poznaniu Ogłoszenie o naborze nr 4552 z dnia 18.10.2016 r. wymiar etatu: 1 stanowisko: 1. Wielkopolski Wojewódzki Inspektor...wif.poznan.ibip.pl/public/?id=39191

Biuletyn Informacji Publicznej > Menu tematyczne > Nabór...

Pomorski Kurator Oświaty poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko inspektor w Delegaturze Kuratorium Oświaty w Kościerzynie umowa na zastępstwobip.kuratorium.gda.pl/index.php?n=109

Nabór pracowników na wolne stanowiska - BIP - Gmina Miedźno

Wójt Gminy Miedźno ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze kierownicze Zastępcy Kierownika Referatu Rolnictwa i Gospodarki Komunalnejwww.bip.miedzno.akcessnet.net/index.php?idg=4&id=622&x=100

Formularze i wnioski | Biuletyn Informacji Publicznej

Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz …www.bip.bydgoszcz.uw.gov.pl/pl/formularze

Praca w RZGW - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w …

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu uczestniczy w rządowym programie praktyk studenckich. Oferty o wolnych miejscach publikowane są na stronie oferty...rzgw.poznan.ibip.pl/public/?id=40739

Wzory dokumentów, pism i umów - LexLege

Ponad 2 000 wzorów pism i umów przygotowanych przez specjalistów we współpracy z kancelariami prawnymi! Czytaj więcej Dokumenty zawierają:www.lexlege.pl/dokumenty-i-wzory-pism/

Kodeks karny 2017 Tekst jednolity > Prawo karne > Porady...

Art. 18.§ 2. k.k. Odpowiada za podżeganie, kto chcąc, aby inna osoba dokonała czynu zabronionego, nakłania ją do tego. Art. 19 § 1. Sąd wymierza karę za...kodeks-karny.org/