Masz pytanie?

Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego i...

Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego i korzystaniu z pełni praw to dokument, stanowiący integralną część dokumentów aplikacyjnych składanych...dokumenty.nf.pl/dokument/oswiadczenie-o-posiadaniu-obywatelstwa-polskiego-i-korzystaniu-z-pelni...

INFORMACJA - dot. wymaganych dokumentów i oświadczeń...

INFORMACJA . dot. wymaganych dokumentów i oświadczeń wymienionych w ogłoszeniu o naborze: List motywacyjny i życiorys; List motywacyjny to dokument podpisany...bip.katowice.kwp.policja.gov.pl/KWK/praca-w-korpusie-sluzb/8855,INFORMACJA-dot-wymaganych-dokum...

Różne - szukaj wzorów dokumentów, pism, umów - …

Nie znaleziono ogłoszeń pasujących do podanych kryteriów wyszukiwania. Spróbuj wyczyścić wszystkie opcje filtrowania lub zmień treść zapytaniadokumenty.nf.pl/dok-rozne

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Krakowie

Ogłoszenie o naborze XIV edycja . Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Krakowie . Małopolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego poszukuje...www.krakow.witd.gov.pl/oglosz117.htm

Proces rekrutacji - UKE

Urząd Komunikacji Elektronicznej jest urzędem centralnym, w którym zasady rekrutacji regulują przepisy ustawy o służbie cywilnej z dnia 21 listopada 2008 r.www.uke.gov.pl/proces-rekrutacji-6441

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w …

Data umieszczenia: 16.05.2014 r., godz. 11.05. Asystenta Rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czerwińsku nad Wisłą w ramach „Programu asystent rodziny...www.czerwinsk.pl/index.php?cmd=aktualnosci&opt=pokaz&id=290

Regulamin - e-rekrutacja.um.zabrze.pl

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 391/ZPU/2013 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 09.05.2013 r. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze i kierownicze...www.e-rekrutacja.um.zabrze.pl/rekrutacja/regulations.jsp

PASZPORTY - berno.msz.gov.pl

W SPRAWACH PASZPORTOWYCH NALEŻY ZAREZERWOWAĆ TERMIN WIZYTY NA STRONIE . https://secure.e-konsulat.gov.pl/ Konsul jest organem paszportowym dla …berno.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/paszporty/

Ustawa z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych...

Na stanowisku sekretarza może być zatrudniona osoba posiadająca co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w …www.portaloswiatowy.pl/akty-prawne/ustawa-z-21-listopada-2008-r-o-pracownikach-samorzadowych-te...

USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach...

1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, ustawę z dnia 8 marca …www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2008.223.0001458,ustawa-o-pracownikach-samorzadowych.html