Masz pytanie?

Oświadczenie do KRS czy wnioskodawca jest cudzoziemcem - wzór

Kiedy złożyć oświadczenie o tym czy wnioskodawca cudzoziemcem? Obowiązek złożenia oświadczenia wynika z dodanego do ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym...kancelariamroz.pl/porady-prawne/15-oswiadczenie-do-krs-czy-wnioskodawca-jest-cudzoziemcem-wzor

Wolne stanowiska | Urząd Morski w Gdyni

W związku z treścią art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r. poz. 1182, ze zm.) informujemy, iż:www.umgdy.gov.pl/?page_id=322

Biuletyn Informacji Publicznej > Menu tematyczne > …

Pomorski Kurator Oświaty poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko wizytator w Wydziale Organizacji i Informacji Oświatowej wymiar etatu: 1bip.kuratorium.gda.pl/index.php?n=109

OGŁOSZENIE O NABORZE-ITD | Wojewódzki Inspektorat

OGŁOSZENIE O NABORZE-ITD. Ogłoszenie nr: 155743 Data ukazania się ogłoszenia: 13 listopada 2013 r. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Szczeciniewitd.szczecin.pl/ogloszenie-o-naborze-itd/

ZUS ZLA 2017 - Wzór. Druk. Formularz. Pdf. - Wzory...

ZUS ZLA to dokument wystawiany przez lekarza, który ma podpisaną umowę z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Zaświadczenie to wystawia się w celu...dokumenty.nf.pl/dokument/zus-zla-7247-551424

Uwaga spółki-cudzoziemcy! Nowe oświadczenia w …

Pani Agnieszko, cudzoziemcem jest osoba, która nie posiada obywatelstwa polskiego. W tym przypadku obywatelstwo polskie udziałowiec posiada, poza tym musiałby...zakonczeniedzialalnosci.pl/2017/05/25/uwaga-spolki-cudzoziemcy-nowe-oswiadczenia-w-formularzach...

Wzory dokumentów, pism i umów - LexLege

Wniosek o wszczęcie egzekucji w przedmiocie nakazania dłużnikowi nawiązania stosunku pracy z wierzycielem jest to wniosek składany przez wierzyciela, w celu...www.lexlege.pl/dokumenty-i-wzory-pism/

WKU w Gdyni :: REKONWERSJA

AKTY PRAWNE 1. Ustawa z dnia 11 września 2003r. O służbie wojskowej żołnierzy zawodowych. pobierz plik 1a) Errata do „Wybranych aktów prawnych…” z 2008r.gdynia.wku.wp.mil.pl/pl/5081.html

Poświadczenie własnoręczności podpisu w urzędach – …

Czyli o nienotarialnym poświadczeniu (poręczeniu, potwierdzeniu, uwierzytelnieniu) własnoręczności (autentyczności, prawdziwości) (złożenia) (odręcznego...www.mrog.org/289/wlasnorecznosc-podpisu

Wystąp z Kościoła - Wystap.pl - jak wystąpić z Kościoła...

17.12.2016: Strona archiwalna (nieaktualna) do celów edukacyjnych. Usunięto formularze wystąpienia po przyznaniu przez Watykan, że nie uznaje formalnego...wystap.pl/wystap-z-kosciola/