Masz pytanie?

Programy edukacyjne na DVD - katalogi przedmiotowe

1. ALE IŻ SĄ RÓŻNE CZASY W ROKU czyli wieś polska w utworach M. Reja, J. Kochanowskiego, Sz. Szymonowica: 34 min: 2. W CIENIU CZARNOLESKIEJ LIPYwww.wideotekaedukacyjna.pl/jez.html

NAUCZANIE ZINTEGROWANE - Biblioteka Pedagogiczna w …

201 Historia kropli wody :... Obieg dwutlenku węgla w przyrodzie... 248 Prawa fizyki a życie w przyrodziewww.bpt.edu.pl/Zestawienia_bibliograficzne/NAUCZANIE%20ZINTEGROWANE.doc

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pokoju - Aktualności

W lutym br. nasza szkoła przystąpiła do międzywojewódzkiego projektu "Lekki tornister" organizowanego przez Fundację Rosa z Wrocławia, którego głównym celem...psppokoj.pl/

www.JEDYNKA.CZARNKOW.pl - Szkoła Podstawowa nr 1 im...

Wycieczka SKE do Gębiczyna . W dniu 27 października 2015r. członkowie Szkolnego Klubu Europejskiego „EURONAŁĘCZ” przy Szkole Podstawowej nr 1www.jedynka.czarnkow.pl/index.php?str=16&pstr=1

Dz.U.2012.977 - Akt - oswiata.abc.com.pl

w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkółwww.oswiata.abc.com.pl/akt/-/akt/dz-u-2012-977-u

Dz.U.2007.164.1166 - Akt prawny - www.lex.pl

3. Plan studiów i program nauczania, przy zagwarantowaniu pełnej realizacji treści kształcenia określonych w standardzie dla danego kierunku studiów i poziomu...www.lex.pl/du-akt/-/akt/dz-u-07-164-1166

Archaeologia Historica Polona. T. 8 - Strona główna

jj, uniwersytet mikoŁaja kopernika uniwersyteckie centrum archeologii - " '.... 1 a i nowoŻvtnoŚci ::::ka, o " ljo aĄ umk t '1 j., 1/ y...www.kpbc.ukw.edu.pl/dlibra/plain-content?id=23467