Masz pytanie?

CALCULLA - Objętość (pojemność) - konwerter (przelicznik...

Objętość to miara przestrzeni, jaką zajmuje dane ciało w przestrzeni trójwymiarowej. Podstawową jednostką objętości w układzie SI jest 1m 3 (jeden metr...www.calculla.pl/pl/objetosc

Wzory matematyczne - Sciaga.pl

wzory matematyka pole prostokĄta p a b pole kwadratu p a a pole rÓwnolegŁoboku p a h ple rombu p e f 2 pole trÓjkata p a h 2 polesciaga.pl/tekst/83102-84-wzory_matematyczne

Obliczanie pól figur płaskich - liczby.pl

Kalkulator na podstawie wprowadzonych: promienia podstawy oraz wysokości walca oblicza jego pole i objętość.www.liczby.pl/kalkulatory/obliczanie-pol-figur-plaskich

Konwersja między systemami liczbowymi

Kalkulator na podstawie wprowadzonych: promienia podstawy oraz wysokości walca oblicza jego pole i objętość.www.liczby.pl/kalkulatory/konwersja-miedzy-systemami-liczbowymi

Zadania.info: zestaw nr 90849, Próbna matura 2016, poziom...

Treści zadań: Próbna matura 2016 z matematyki organizowana przez www.zadania.info, poziom podstawowy, zestaw 6, 9 kwietnia 2016, 90849, 1705www.zadania.info/90849

MATEMATYKA – SEMESTR i - zsps.poznan.pl

5. Dany jest równoległobok o bokach a=12cm, b=8cm oraz kącie ostrym a =60 °. Oblicz pole i obwód równoległoboku. 6. Dany jest prostokąt o przekątnej...www.zsps.poznan.pl/zaoczna/dydaktyka/tech/matema/matema.html

Stożek - Matematyka

Stożek. Stożek jest bryłą obrotową powstałą przez obrót trójkąta prostokątnego wokół prostej zawierającej przyprostokątną tego trójkąta (oś stożka).www.math.edu.pl/stozek

Zadania i rozwiązania zadań - Medianauka.pl

Zadania z matematyki wraz z rozwiązaniami z poziomu liceum, gimnazjum i studiów wyższych, zadania powiązane są z artykułami oraz lekcjamihttps://www.medianauka.pl/zadania

Pola figur - Sciaga.pl

Wzór na pole prostokąta a x b Czyli np bok a wynosi 4 cm a bok b 7 cm to stosujemy się do wzoru Mianowicie 4 cm x 7 cm 28 cmsciaga.pl/tekst/75586-76-pola_figur

Strona główna

Z inicjatywy Komitetu Techniki Rolniczej Polskiej Akademii Nauk w dniu 6 grudnia 2007 roku powstała Sieć Naukowa „Agroinżynieria dla zrównoważonego rolnictwa...agengpol.pl/