Masz pytanie?

Oblicz pole powierzchni całkowitej i objętość walca...

Oblicz pole powierzchni całkowitej i objętość walca o promieniu podstawy 4 cm i polu przekroju osiowego 64 cm2. 16.03.2016https://zadane.pl/zadanie/11408395

Wzory na pola i objętości - Sciaga.pl

Zadania na pole całkowite i objętość walca na maturze z matematyki. Zobacz wzory i przykłady zadań do sprawdzianu w gimnazjum i liceum na MatFiz24.pl.sciaga.pl/tekst/94748-95-wzory_na_pola_i_objetosci/

Objętość i powierzchnia brył - obliczenia.pl

Objętość i powierzchnia bry... Objętość walca: V = π r 2 h Powierzchnia walca A = 2 π r h + 2 π r 2 gdzie: r - promień walca (podstawy waca) (jednostka np.cm)www.obliczenia.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=46&Itemid=86

Objętość walca i stożka są równe. Wyskość walca jest...

Objętość walca i stożka są równe. Wyskość walca jest dwa razy mniejsza, niz wysokość stożka. Jaki jest stosunek promieni podstaw tych brył ?https://zadane.pl/zadanie/758008

Walec obrotowy, Objętość i pole powierzchni walca

Objętość i pole powierzchni walca, Walec obrotowy, Bryły obrotowe, Liceum, Matematyka. opracowania.pl - wybór przedmiotu i szkoły. dodaj do ulubionych. …matematyka.opracowania.pl/walec_obrotowy/obj%C4%99to%C5%9B%C4%87_i_pole_powierzchni_walca/

Objętości brył - math.us.edu.pl

Jeśli pole powierzchni podstawy walca wynosi A, a odległość między B 1 i B 2 (zwana wysokością walca) wynosi h, to objętość walca wyraża się wzoremwww.math.us.edu.pl/pgladki/faq/node81.html

Walec - Medianauka.pl

Zadanie - pole powierzchni i objętość walca Dany jest walec o wysokości 10 cm i promieniu podstawy 4 cm. Obliczyć jego objętość i pole powierzchni.https://www.medianauka.pl/walec

Wzór na objętość walca obrotowego (rury) - Naukowiec.org

Wzór na objętość walca obrotowego (rury). Przedstawienie wzoru, wyjaśnienie symboli. Sprawdź na naukowcu.www.naukowiec.org/wzory/matematyka/objetosc-walca-wydrazonego-rury-_469.html

Wzór na objętość walca - Sciaga.pl

Wzór na objętość walca... Wzory na pola i objętości. Pole powierzchni całkowitej sześcianu P=6a2 Wzór na pole trójkąta P=a*h/2 Wzór na pole trapezu...sciaga.pl/tag/wzor-na-objetosc-walca/

Zadania.info: zadanie nr 8166734, Objętość walca, w którym...

Objętość walca, w którym wysokość jest trzykrotnie dłuższa od promienia podstawy, jestrówna 24π. Zatem promień podstawy tego walca jest ma długość: {A...https://www.zadania.info/d1/8166734