Masz pytanie?

Zasady udzielania urlopu wypoczynkowego – część 1...

W niniejszym artykule omówione zostały zasady ustalania stażu pracy pracownika, który stanowi podstawe do wymiaru urlopu wypoczynkowegowww.kadrywpraktyce.pl/zasady-udzielania-urlopu-wypoczynkowego-czesc-1-ustalanie-stazu-urlopoweg...

Jak prawidłowo obliczyć wymiar urlopu wypoczynkowego...

Zasady dotyczące określania wymiaru urlopu wypoczynkowego zawiera Kodeks pracy. Chociaż zasady te są jasno sprecyzowane, często indywidualne sytuacje...ksiegowosc.infor.pl/zus-kadry/urlopy/142871,Jak-prawidlowo-obliczyc-wymiar-urlopu-wypoczynkoweg...

Kalkulator chorobowego - oblicz zasiłek chorobowy …

Kalkulator na podstawie wprowadzonego rodzaju ukończonej szkoły i dat rozpoczęcia oraz zakończenia pracy oblicza należny czas urlopu wypoczynkowego.www.liczby.pl/kalkulatory/kalkulator-chorobowego-oblicz-zasilek-chorobowy-chorobowe

Ile dni (i godzin) urlopu wypoczynkowego przysługuje...

W przypadku nauczycieli przedszkoli zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin, wymiar urlopu wypoczynkowego oblicza się zgodnie z zasadami określonymi w …https://www.nadzor-pedagogiczny.pl/porada/ile-dni-i-godzin-urlopu-wypoczynkowego-przysluguje/30...

Czy chorobowe zmniejsza wymiar urlopu wypoczynkowego...

Jedna z niewielu sytuacji, w których prawo stoi po stronie obywatela. Dużo tego urlopu. Jak tak zliczyć, to wychodzi cały miesiąc:)weblog.infopraca.pl/2013/08/czy-chorobowe-zmniejsza-wymiar-urlopu-wypoczynkowego/

Obliczanie zasiłku chorobowego 2017 | Kadry i płace

Obliczanie zasiłku chorobowego 2017 - jak się wylicza zasiłek chorobowy i wynagrodzenie chorobowe? Procedura wyliczenia zasiłku chorobowego 2017www.kadrywpraktyce.pl/obliczanie-zasilku-chorobowego-2017/

Wyliczanie urlopu na pół etatu - Gazetapraca.pl

Bardzo proszę o odpowiedź dotyczącą udzielenia urlopu wypoczynkowego pracownicy obsługi, zatrudnionej w szkole w wymiarze pół etatu. Pracownicy przysługuje...gazetapraca.pl/gazetapraca/1,74817,4525634.html

Kilka dni urlopu bezpłatnego a miesięczne …

Kilka dni urlopu bezpłatnego a miesięczne wynagrodzenie pracownika. Pracownikowi, który w miesiącu przebywa kilka dni na urlopie bezpłatnym, obniża się...kadry.infor.pl/poprzednie_tematy_dnia/406789,Kilka-dni-urlopu-bezplatnego-a-miesieczne-wynagrod...

Kadry - Profesjonalny serwis kadrowych - prawo pracy...

Kadry.infor.pl - profesjonalny serwis dla kadrowych - porady z zakresu prawa pracy - zbiorowe prawo pracy, wynagrodzenia, urlopy, dokumentacja pracownicza, obowiązki...kadry.infor.pl/

Gazeta Podatkowa - wiadomości podatkowo-gosporadcze

Nowe stawki opłat za wycinkę drzew i krzewów; Zmiany w zakresie emerytur częściowych; Nowe zasady segregacji śmieci; Wyższa kwota zasiłku wolna od potrąceńwww.pit.pl/gazetapodatkowa.php