Masz pytanie?

R2płatnik - Historia zmian - Reset2 producent …

 RESET2 - Historia zmian Czerwona linia z lewej strony dokumentacji oznacza, że opis dotyczy tylko systemów serii PRO i SBO. Aktualizacja modułu WWW 3.www.reset2.pl/oferta/standard/r2platnik/historia-zmian

Świadectwo pracy - Umowa o pracę - Pracownicy i ZUS

Świadectwo pracy jest dokumentem, który otrzymuje pracownik w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy. Podlega wydaniu do rąk pracownika...www.vat.pl/swiadectwo_pracy_umowa_o_prace_pracownicy_i_zus_6699.php

1-miesięczne okresy rozliczeniowe 2017-2018

*Wymiar czasu pracy przy założeniu, że dniem wolnym od pracy dla pracownika jest sobota. Liczba dni pracy oraz dni wolnych w 2017 rokuwww.pit.pl/1miesieczne-okresy-rozliczeniowe-12912/

W naturze - Wynagrodzenia

W naturze: Kodeks pracy wskazuje, że wynagrodzenie pracownika z tytułu świadczonej pracy powinno odbywać się w formie pieniężnej. Dopuszcza on jednak...www.vat.pl/pracownicy-i-zus/wynagrodzenia-lista-plac/w-naturze-wynagrodzenia-7380/

CALCULLA - Kalkulator należnych dni urlopu

Kalkulator online do obliczania ilości należnych dni urlopu wypoczynkowego na podstawie lat pracy i ukończonych szkół - oblicza ilość dni, czyli wymiar urlopu...www.calculla.pl/pl/urlop