Masz pytanie?

Wynagrodzenie uczniów - PIT.pl - Proste Podatki - Twój...

§ 19. 1. Młodocianemu w okresie nauki zawodu przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce...www.pit.pl/wynagrodzenie_uczniow_308.php

w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu...

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i...www.infor.pl/akt-prawny/DZU.1997.002.0000014,rozporzadzenie-ministra-pracy-i-polityki-socjalnej...

Kadry i Płace w oświacie - lp.wip.pl

Agnieszka Rumik redaktor naczelna Jest związana z miesięcznikiem „Kadry i Płace w oświacie”, gdzie na co dzień doradza, jak bezbłędnie stosować...lp.wip.pl/502a1656a3899/

Jak obliczyć ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy?

Ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy ustala się, stosując zasady obowiązujące przy obliczaniu wynagrodzenia urlopowego, jednak z pewnymi wyjątkami.www.portalfk.pl/nowosci/jak-obliczyc-ekwiwalent-za-niewykorzystany-urlop-wypoczynkowy-183795

Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy | Prawa Pracownika

Za 9 dni urlopu w 2014 r. ekwiwalent wynosi 725,76 zł. Aktualny wpis na 2014 r. tutaj: http://e-prawapracownika.pl/1188/ekwiwalent-za-urlop-wypoczynkowy/e-prawapracownika.pl/591/ekwiwalent-za-urlop-wypoczynkowy-1/

Porady płacowe - druki i formularze ZUS, rozliczanie...

Jesteś tutaj » PlaceOnline.pl: Porady płacowe - druki i formularze ZUS, rozliczanie składek i kontrola ZUS, obliczanie wynagrodzeń/płac, umowa...placeonline.pl/

Współczynnik urlopowy 2015 - PIT.pl - Proste Podatki

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i...www.pit.pl/wspolczynnik-urlopowy-12898/

urlop wypoczynkowy - Artykuły na temat 'urlop wypoczynkowy...

Wymiar urlopu wypoczynkowego w pierwszym roku pracy. Aktualizacja: 13.05.2011. Pracownik jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę zawartej na czas określony.kadry.infor.pl/tematy/urlop-wypoczynkowy/umowa-na-czas-okreslony/

Kalkulator lokat - Oblicza odsetki od lokaty - Kalkulatory...

Kalkulator pozwala obliczyć odsetki od lokaty z uwzględnieniem różnych rodzajów kapitalizacji oraz wylicza efektywne oprocentowanie lokaty. Kalkulatory na INFOR.pl.www.infor.pl/kalkulatory/lokaty.html

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy

Zgodnie z przepisami kodeksu pracy art. 171. w przypadku niewykorzystania przysługującego urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia...gazetapraca.pl/gazetapraca/1,74817,5488603,Ekwiwalent_za_niewykorzystany_urlop_wypoczynkowy.htm...