Masz pytanie?

Wszystko o obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy...

poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu, a nie miesięcy poprzedzających miesiąc wykorzystywania urlopu. Powyższe oznacza, iż do ustalenia wynagrodzenia za czas...www.kadrywpraktyce.pl/wszystko-o-obliczaniu-wynagrodzenia-urlopowego-zasady-i-przyklady/

Urlop - VAT.pl

Urlop: Za czas urlopu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował. Zmienne składniki wynagrodzenia mogą być obliczane na...www.vat.pl/urlop_1513.php

Współczynnik urlopowy 2016 - VAT.pl

Każdemu pracownikowi, który nie mógł wykorzystać swojego urlopu wypoczynkowego z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy przysługuje ekwiwalent …www.vat.pl/wspolczynnik-urlopowy-9432/

Jak obliczyć wynagrodzenie za urlop okolicznościowy...

Dzień dobry, chciałabym upewnić się co do naliczenia wynagrodzenia za czas przepracowany przy korzystaniu z urlopu okolicznościowego lub 2 dni opieki nad …www.kadrywpraktyce.pl/jak-obliczyc-wynagrodzenie-za-urlop-okolicznosciowy-przyklady/

20 czy 26 dni - od czego zależy wymiar urlopu?; - Praca...

Obliczanie wymiaru urlopu często bywa dla pracowników niezrozumiałe. Kiedy przysługuje nam 20 a kiedy 26 dni? Co powinniśmy wliczać, a co nie ma wpływu napraca.trojmiasto.pl/20-czy-26-dni-od-czego-zalezy-wymiar-urlopu-n62636.html

Obliczanie odprawy ze zwolnień grupowych bez... - bankier.pl

Na mocy ustawy o zwolnieniach grupowych pracownikom zwalnianym z przyczyn ich niedotyczących przysługują odprawy pieniężne (tzw. ekonomiczne). Mają one na celu...www.bankier.pl/wiadomosc/Obliczanie-odprawy-ze-zwolnien-grupowych-bez-wspolczynnika-3569216.htm...

Kadry - Forum dla księgowych i kadrowych - księgowość i...

Urlop wypoczynkowy, wymiar urlopu, urlop na żądanie, plan urlopów, wnioski urlopowe, udzielanie urlopu wypoczynkowego, odwołanie z urlopu, wynagrodzenie urlopowe...forum.infor.pl/forum/26-kadry/

średnia urlopowa - ZUS i prawo pracy - Forum dla...

Moniko, bardzo dziękuję za wskazówki. Obliczanie w sposób jw. nie wychodzi, właśnie ja tak obliczałam. Ale dokument, który podajesz może mi pomóc, tylko nie...forum.infor.pl/topic/14541-srednia-urlopowa/

4-miesięczny okres rozliczeniowy 2016 - PIT.pl

Aby obliczyć wymiar czasu pracy należy: Pomnożyć liczbę 40 godzin przez liczbę pełnych tygodni przypadających w danym okresie rozliczeniowym,www.pit.pl/4miesieczny-okres-rozliczeniowy-12914/

Forum OSKKO

W zakresie uprawnień do odpraw pracownicy samorządowi są w korzystniejszej sytuacji niż pracownicy, których obowiązują tylko przepisy prawa pracy. Obliczanie...oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=11578