Masz pytanie?

Współczynnik urlopowy obowiązujący w 2018 roku - …

W 2018 roku nastąpi zmiana wysokości współczynnika urlopowego służącego do wyliczenia ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. W 2018 roku wyniesie on 20,92. Źródło: YAY foto W myśl przepisów Kodeksu pracy w celu ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego jaki...www.vat.pl/2007-wspolczynnik-urlopowy-obowiazujacy-w-2018-roku-11501/

Sposób obliczania nagrody jubileuszowej - Strona 2...

Strona 2 - Pracownik obsługi samorządowej szkoły policealnej 25 października 2009 r. nabył prawo do nagrody jubileuszowej za 30 lat pracy. Na jego wynagrodzenie składa się: pensja zasadnicza, dodatek stażowy, miesięczna premia regulaminowa w zmiennej wysokości oraz dodatek za pracę w nocy.samorzad.infor.pl/sektor/organizacja/pracownicy/387829,2,Sposob-obliczania-nagrody-jubileuszowe...

Jak załatwić wyjazd do sanatorium - PoradnikZdrowie.pl

Jeśli twój stan zdrowia tego wymaga, masz prawo do kuracji w uzdrowisku. Pomyśl o tym z wyprzedzeniem, bo formalności związane z wyjazdem do...www.poradnikzdrowie.pl/sprawdz-sie/niezbednik-pacjenta/jak-zalatwic-wyjazd-do-sanatorium_37605....

4-miesięczny okres rozliczeniowy 2018 - PIT.pl

Aby obliczyć wymiar czasu pracy należy: Pomnożyć liczbę 40 godzin przez liczbę pełnych tygodni przypadających w danym okresie rozliczeniowym,www.pit.pl/4miesieczny-okres-rozliczeniowy-12914/

Wypadek przy pracy - Choroba wypadek - VAT.pl

Wypadek przy pracy jest zdarzeniem powodującym w sposób nieoczekiwany pogorszenie stanu zdrowia pracownika, a w najgorszym wypadku nawet jego śmierć. Istota wypadku przy pracy polega na tym, że jest to zdarzenie nieoczekiwane, nagłe, nieszczęśliwe, a więc niepożądane przez ludzi. Zgodnie...www.vat.pl/wypadek-przy-pracy--choroba-wypadek-7783/

Jak prawidłowo obliczyć wymiar urlopu wypoczynkowego...

Zasady dotyczące określania wymiaru urlopu wypoczynkowego zawiera Kodeks pracy. Chociaż zasady te są jasno sprecyzowane, często indywidualne sytuacje zatrudnionych rodzą wątpliwości w tym zakresie.ksiegowosc.infor.pl/zus-kadry/urlopy/142871,Jak-prawidlowo-obliczyc-wymiar-urlopu-wypoczynkoweg...