Masz pytanie?

Praca - Parabole

INFORMACJE OGÓLNE. Jakie są ogólne zasady zatrudniania obywateli polskich we Francji? Polacy nie mają obowiązku posiadania francuskiej karty pobytu (titre de...www.parabole-asso.org/pl/praca

Wysokość Zasiłku - Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie

Wysokość zasiłków. stan na dzień 1 czerwca 2014 roku. I. Wysokość zasiłków dla bezrobotnych po waloryzacji na dzień 01.06.2014r. o 0,9% (M.P. z 2014r. poz...pup.rzeszow.pl/index.php?id=b2

Główny Urząd Statystyczny / Informacje sygnalne...

Wyszczególnienie Realizacja w poszczególnych miesiącach według dni kalendarzowych; I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII; Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w...stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/18,2014,kategoria.html

Jak obliczać urlopy? - Serwis dla firm msp.money.pl

Takie same zasady obliczania urlopu proporcjonalnego dotyczą pracownika, który nową pracę podjął w ciągu innego roku kalendarzowego niż rok, w którym ustał...msp.money.pl/wiadomosci/kadry/artykul/jak;obliczac;urlopy,19,0,232979.html

Zasiłek chorobowy po rozwiązaniu umowy o pracę - Kadry i …

Witam. A czy na umowie o pracę zarabiała Pani przynajmniej minimalne wynagrodzenie za pracę? Warunkiem otrzymania zasiłku dla bezrobotnych jest opłacanie z...www.kadrywpraktyce.pl/zasilek-chorobowy-po-rozwiazaniu-umowy-o-prace/

Obliczanie wynagrodzenia - Sciaga.pl

Powszechnie używanym terminem jeśli chodzi o wynagrodzenia jest płaca brutto. Podpisując umowę o pracę pracodawca w różny spoób określa właśnie nam tą...sciaga.pl/tekst/24973-25-obliczanie_wynagrodzenia

Stypendia - Wojskowa Akademia Techniczna / Military...

uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego, utratą prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem...www.wat.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=199&Itemid=77

Urlop Wychowawczy i Zasiłek Macierzyński

Jeśli bierzesz urlop macierzyński, 2013 rok będzie dla Ciebie bardzo korzystny. Urlop macierzyński w 2013 roku wydłuża się do 12 miesięcy, przy czym za 6...zasilek-macierzynski.pl/

Serwis ZUS - Zasiłek chorobowy

Podstawę wymiaru zasiłku dla pracownika stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających …www.zus.pl/default.asp?p=4&id=429

Okresy uwzględniane przy ustalaniu prawa do emerytury i...

Przy ustalaniu prawa do emerytury ustalanej na zasadach dotychczasowych i obliczaniu ich wysokości uwzględnia się okresy składkowe i nieskładkowe.www.zus.pl/default.asp?p=4&id=387