Masz pytanie?

Kurator sądowy – opis zawodu – zawodowe.com.

Kurator społeczny nie ma obowiązku pokazania podopiecznemu swojego sprawozdania, ale podopieczny lub (jego rodzina - opiekunowie) może domagać się od kuratora...www.zawodowe.com/Kurator_sadowy_-_opis_191

Prawne aspekty kurateli zawodowej i społecznej

Kuratorzy zawodowi a społeczni Istota kurateli została bardzo trafnie zawarta w wypowiedzi Visconia Samuela, cytuję: „Kurator to sługa ludzkości.www.edukacja.edux.pl/p-2602-prawne-aspekty-kurateli-zawodowej-i-spolecznej.php

Udział kuratora w kontaktach z dzieckiem, a nadzór...

10 odpowiedzi na „Udział kuratora w kontaktach z dzieckiem, a nadzór kuratora nad kontaktami z dzieckiem”kontaktyzdzieckiem.pl/?p=303

Pedagogika - kurator - wiedza.diaboli.pl - Baza referatów...

Pedagogika - kurator. Zadania kuratora dla dorosłych i obszary jego działania? Zadaniem kuratora dla dorosłych jest sprawowanie dozorów i nadzorów.pedagogika.wiedza.diaboli.pl/kurator-1/

Ustanowienie kuratora dla osoby nieobecnej - Dziecko w...

Sporne jest w doktrynie czy kuratora można powołać z urzędu. Uprawnienia i obowiązki kuratora. Zakres uprawnień kuratora osoby nieobecnej powinien być...www.infor.pl/prawo/dziecko-i-prawo/dziecko-w-sadzie/229312,Ustanowienie-kuratora-dla-osoby-nieo...

Kurator sądowy. Jak zostać kuratorem, ile zarabia...

Kurator sądowy - to jeden z bardziej potrzebnych zawodów, jakie zaliczają się do tych społecznych w Polsce. Egzaminy na kuratora sądowego.www.careego.pl/1885/kurator-sadowy-jak-zostac-kuratorem-ile-zarabia-kurator-sadowy/

Ubezwłasnowolnienie członka rodziny i obowiązki...

Ubezwłasnowolnienie członka rodziny i obowiązki opiekuna prawnego. Złożyłam dokumenty o ubezwłasnowolnienie brata, który jest po ciężkim urazie mózgu i...www.eporady24.pl/ubezwlasnowolnienie_czlonka_rodziny_i_obowiazki_opiekuna_prawnego,pytania,3,20...

Kuratorium Oświaty w Katowicach :: zadania kuratora

Zadania Śląskiego Kuratora Oświaty. Kurator, w imieniu Wojewody, wykonuje zadania i kompetencje w zakresie oświaty określone w ustawie o systemie oświaty...www.kuratorium.katowice.pl/index.php?page=BipPage&menuItemId=366&biuletyn=1

Art. 31. - Zadania i kompetencje kuratora oświaty...

Art. 31 Ustawa o systemie oświaty. 1. Kurator oświaty, w imieniu wojewody, wykonuje zadania i kompetencje w zakresie oświaty określone w ustawie i przepisach...www.arslege.pl/zadania-i-kompetencje-kuratora-oswiaty/k469/a42074/

W jaki sposób kurator sądowy przeprowadza wywiad...

Kurator rodzinny, przeprowadzając wywiad środowiskowy, ustala okoliczności określone przez sąd lub sędziego albo kontroluje sposób wykonywania orzeczenia przez...www.infor.pl/prawo/dziecko-i-prawo/nieletni-i-prawo/273554,W-jaki-sposob-kurator-sadowy-przepro...