Masz pytanie?

Art. 174. Zakres działania sądowego kuratora społecznego

Do zakresu działania sądowego kuratora społecznego należy w szczególności: 1) odwiedzanie osób,... Prawa i obowiązki kuratora sądowego oraz dozór;www.arslege.pl/zakres-dzialania-sadowego-kuratora-spolecznego/k135/a12614/

Zadania kuratorów społecznych - eduteka.pl

Kuratora społecznego wpisuje się na listę kuratorów przy prezesie sądu rejonowego. Art.... Obowiązki Kuratora. Ocena / Autor /Cyryl555 Dodano /25.12...www.eduteka.pl/doc/zadania-kuratorow-spolecznych

Zadania kuratorów sądowych - wola.waw.pl

Zadania kuratorów s... Kurator społeczny... Swoje zadania wykonuje wyłącznie w oparciu o przepisy prawa, a jego obowiązkiwola.waw.pl/data/other/zadania_kuratorow_sadowyc__1_.pdf

Omów zakres praw i obowiązków kuratorów... - Sciaga.pl

Prawa i obowiązki kuratora sądowego oraz dozór, Kodeks karny wykonawczy,... 174 zakres działania sądowego kuratora społecznego, chyba że ustawa stanowi inaczej.sciaga.pl/tekst/33303-34-omow_zakres_praw_i_obowiazkow_kuratorow_sadowych_zasady_i_tryb_wykonyw...

Prawne aspekty kurateli zawodowej i społecznej | tekst nr 2602

W przypadku kuratora społecznego wystarczy wykształcenie średnie i trzeba mieć doświadczenie w... Oczywiście najistotniejszym obowiązkiem kuratora jest...www.edukacja.edux.pl/p-2602-prawne-aspekty-kurateli-zawodowej-i-spolecznej.php

Rola kuratora d/s rodzinnych i nieletnich w Sądownictwie...

Ustawodawca również zwiększył wymagania kwalifikacyjne w stosunku do kuratorów społecznych,... Dozór i kontrola obowiązku 41a; Przebieg praktyk;kurator.webd.pl/2005/05/25/rola-kuratora-ds-rodzinnych-i-nieletnich-w-sadownictwie-rodzinnym/

Jakie obowiązki ma kurator wobec skazanego? - INFOR.PL

Jakie obowiązki ma kurator wobec skazanego? Kurator organizuje i prowadzi działania mające na celu pomoc skazanemu w społecznej readaptacji, to znaczy - ma pomóc...www.infor.pl/prawo/prawo-karne/ciekawostki/686774,Jakie-obowiazki-ma-kurator-wobec-skazanego.ht...

Co należy do obowiązków kuratora rodzinnego? 2016

Kurator rodzinny ma obowiązek wspierać i pomagać dziecku, nad którym sprawuje opiekę sądową. Zakres jego działań jest ściśle określony przez prawo, jednakwww.kurator.pl/zakres-obowiazkow-kuratora-rodzinnego/

Zadania kuratorów sądowych - Organy postępowania...

Zadania kuratorów sądowych. Skazany, na którego nałożono obowiązki, a także oddany pod dozór, obowiązany jest przestrzegać obowiązków ustanowionych przez...www.infor.pl/prawo/wieziennictwo/organy-postepowania/258117,Zadania-kuratorow-sadowych.html

Kodeks Etyki Kuratora - Krajowe Stowarzyszenie Zawodowych...

... zasadami współżycia społecznego i zasadami określonymi w niniejszym kodeksie.... Podstawowym obowiązkiem kuratora sądowego jest podejmowanie działań,...kurator.webd.pl/kodeks-etyki-kuratora/