Masz pytanie?

Podanie o pracę kuratora społecznego | Katalog zawodów

Praca kuratora społecznego nie jest skierowana do każdego, bowiem łączy się dość często z kontaktem z osobami o niełatwym charakterze.www.katalog-zawodow.pl/374,podanie-o-prace-kuratora-spolecznego.html

Art. 173. KKW - Obowiązki sądowego kuratora zawodowego...

Art. 173 Kodeks karny wykonawczy (KKW) . § 1. Sądowy kurator zawodowy organizuje i prowadzi działania mające na celu pomoc skazanemu w społecznej readaptacji i...www.arslege.pl/obowiazki-sadowego-kuratora-zawodowego/k135/a12613/

ROLA KURATORA RODZINNEGO W POSTĘPOWANIU …

Tadeusz Jedynak, kurator okręgowy w Sądzie Okręgowym w Słupsku ROLA KURATORA RODZINNEGO W POSTĘPOWANIU SĄDOWYM Ministerstwo Sprawiedliwości w …kurator.webd.pl/wp-content/uploads/2010/07/kurator-w-kpc-problemy-28072010.pdf

List motywacyjny dla Kuratora sądowego - innecv.pl

List motywacyjny na stanowisko Kuratora sądowego skierowany jest do osób, które ukończyły aplikację kuratorską pozytywnie zdanym egzaminem.www.innecv.pl/list-motywacyjny/kurator-sadowy.html

Prawa i obowiązki rodziców - womkat.edu.pl

... gdy naruszane są normy współżycia społecznego,... Prawa i obowiązki rodziców.... Poddać wykonywanie władzy rodzicielskiej stałemu nadzorowi kuratora...www.womkat.edu.pl/files/kwartalnik/17-18/Gulba.doc

Profesor.pl - publikacje nauczycieli, awans zawodowy...

Szczegółowe kwestie związane z warunkami i trybem przyznawania nauczycielom nagród kuratora i ministra zawarte zostały w przepisach ROZPORZĄDZENIA …www.profesor.pl/forum/read.php?10,194329

Oddział 4. Prawa i obowiązki skazanego - Kodeks karny...

Dz.U.1997.90.557 , Oddział 4. Prawa i obowiązki skazanego, Kodeks karny wykonawczy, codziennie aktualizowany stan prawny.www.arslege.pl/kodeks-karny-wykonawczy/k135/s369/

Prawo karne - Kodeks karny wykonawczy (stan prawny na 16...

Kodeks karny wykonawczy. - Zakres obowiązywania. Organy postępowania wykonawczego. Skazany, Postępowanie wykonawcze. Wykonywanie orzeczeń. …karne.pl/wykonawczy.html

Standardy kwalifikacji zawodowych i Modułowe programy...

Liczba odwiedzin systemu: 144672: Okno numer: SG001 : Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznegowww.standardyiszkolenia.praca.gov.pl/

Dz.U.2004.256.2572 - Akt prawny - abc.com.pl

2. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, a w przypadku szkół artystycznych minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w...www.abc.com.pl/du-akt/-/akt/dz-u-2004-256-2572