Masz pytanie?

Kiedy ustanawia się kuratora dla osoby niepełnosprawnej...

Zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego dla osoby niepełnosprawnej ustanawia się kuratora, jeżeli osoba ta potrzebuje pomocy do prowadzenia...www.infor.pl/prawo/pomoc-spoleczna/niepelnosprawni/276680,Kiedy-ustanawia-sie-kuratora-dla-osob...

Nauki społeczne. Kierunki takie jak politologia...

Nauki społeczne. Kierunki takie jak politologia, psychologia, socjologia i inne nauki o społeczeństwie i człowiekuwww.kierunki.net/nauki-spoleczne

Forum OSKKO

elrym 17-04-2008 22:11:19 [#07] ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU1) z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i …oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=29805

Praca socjalna z rodziną | Zespół Szkół nr 13 w Szczecinie

PRACA SOCJALNA Z RODZINĄ W SYTUACJI ZAGROŻENIA. Dla pełniejszego ujęcia istoty niniejszego zagadnienia niezbędne wydaje mi się krótkie wprowadzenie na …sp13.szczecin.pl/?page_id=459

Organ powinien przesłać odwołanie nawet w przypadku jego...

Skuteczne złożenie odwołania od decyzji wydanej w pierwszej instancji przez stronę tego postępowania rodzi po stronie organu, który wydał decyzję,...www.samorzad.lex.pl/czytaj/-/artykul/organ-powinien-przeslac-odwolanie-nawet-w-przypadku-jego-c...

Instytucje resocjalizacyjne w środowisku zamkniętym...

12. instytucje resocjalizacyjne w Środowisku zamkniĘtym: schroniska dla nieletnich; zakŁady poprawcze; zakŁady karne. 1. schroniska dla nieletnich: 1.sciaga.pl/tekst/69932-70-instytucje_resocjalizacyjne_w_srodowisku_zamknietym_schroniska_dla_nie...

Egzekucja komornicza | Poradnik dla osób zainteresowanych...

W niniejszym artykule przedstawię kwestię ustanowienia kuratora dla dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym. W pierwszej kolejności należy przywołać podstawę...egzekucja-komornicza.pl/

Dz.U.2015.163 - Akt prawny - www.lex.pl

2. Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej i samorządowej, współpracując w tym zakresie, na zasadzie partnerstwa, z organizacjami...www.lex.pl/du-akt/-/akt/dz-u-2015-163

USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe - Tekst...

USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. Tekst pierwotny. Największa bezpłatna baza aktów prawnych.www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2017.007.0000059,ustawa-prawo-oswiatowe.html

ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH W SUMINIE

zspsumin, gimnazjum sumin, sumin, zsp sumin, suminie, zespół szkół w Suminiewww.zspsumin.pl/