Masz pytanie?

Art. 174. Zakres działania sądowego kuratora społecznego

Do zakresu działania sądowego kuratora społecznego należy w szczególności: 1) odwiedzanie osób,... Prawa i obowiązki kuratora sądowego,...https://www.arslege.pl/zakres-dzialania-sadowego-kuratora-spolecznego/k135/a12614/

Zadania kuratorów sądowych - wola.waw.pl

Kurator społeczny – pełni funkcję... a jego obowiązki służbowe wynikają m. in. z Kodeksu Karnego Wykonawczego, ustawy o kuratorach sądowych oraz...www.wola.waw.pl/data/other/zadania_kuratorow_sadowyc__1_.pdf

Oddział 1. Prawa i obowiązki kuratora sądowego oraz …

Prawa i obowiązki kuratora sądowego oraz dozór, Kodeks karny wykonawczy,... 174 zakres działania sądowego kuratora społecznego, chyba że ustawa stanowi inaczej.https://www.arslege.pl/kodeks-karny-wykonawczy/k135/s380/

Zadania kuratorów sądowych - Organy postępowania...

Głównym obowiązkiem kuratora... Sądowy kurator zawodowy organizuje i prowadzi działania mające na celu pomoc skazanemu w społecznej readaptacji...www.infor.pl/prawo/wieziennictwo/organy-postepowania/258117,Zadania-kuratorow-sadowych.html

Zadania kuratorów społecznych - eduteka.pl

Zakres zadań kuratora społecznego określa kierownik zespołu w porozumieniu z wyznaczonym kuratorem zawodowym,... Obowiązki Kuratora.www.eduteka.pl/doc/zadania-kuratorow-spolecznych

Jakie są uprawnienia kuratora wobec nieletniego...

Rolą kuratora sądowego jest realizacja zadań o charakterze wychowawczo... na które nałożono obowiązki, 4)... Formularze ubezpieczenia społeczne;www.infor.pl/prawo/prawo-karne/ciekawostki/299320,Jakie-sa-uprawnienia-kuratora-wobec-nieletnie...

obowiązki kuratora - Postępowanie karne - Forum dla...

obowiązki kuratora - napisał w Postępowanie karne: Witam.... Sądowy kurator zawodowy od sądowego kuratora społecznego przyjmuje i analizuje,...https://forum.infor.pl/topic/368372-obowiazki-kuratora/

Omów zakres praw i obowiązków kuratorów... - Sciaga.pl

Ponadto Kurator ma obowiązek przebieg nadzoru i podejmowane na bieżąco czynności... wina sprawcy i stopień społeczny szkodliwości popełnionego...sciaga.pl/tekst/33303-34-omow_zakres_praw_i_obowiazkow_kuratorow_sadowych_zasady_i_tryb_wykonyw...

Prawa i obowiązki kuratorów zawodowych - Kuratorzy...

Prawa i obowiązki kuratorów zawodowych - Prawa i obowiązki kuratorów zawodowych wskazuje ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych (Dz. U Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).lexvin.pl/prawo-lexvin/4327/Prawa-i-obowiazki-kuratorow-zawodowych

Rola kuratora d/s rodzinnych i nieletnich w …

Krajowe Stowarzyszenie Zawodowych Kuratorów... że w warszawskim okręgu sądowym od szeregu lat prowadzimy weryfikację kadry kuratorów społecznych i …kurator.webd.pl/2005/05/25/rola-kuratora-ds-rodzinnych-i-nieletnich-w-sadownictwie-rodzinnym/