Masz pytanie?

Art. 174. Zakres działania sądowego kuratora społecznego

Art. 174 Kodeks karny wykonawczy (KKW) . Do zakresu działania sądowego kuratora społecznego należy w szczególności: 1) odwiedzanie osób, których dotyczy...https://www.arslege.pl/zakres-dzialania-sadowego-kuratora-spolecznego/k135/a12614/

Art. 173. KKW - Obowiązki sądowego kuratora …

Art. 173 Kodeks karny wykonawczy (KKW) . § 1. Sądowy kurator zawodowy organizuje i prowadzi działania mające na celu pomoc skazanemu w społecznej readaptacji i...https://www.arslege.pl/obowiazki-sadowego-kuratora-zawodowego/k135/a12613/

Nadzór kuratora – Postępowanie w sprawach nieletnich

Jednym z chętniej stosowanych przez sąd rodzinny środków wychowawczych jest umiejscowiony w art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w...https://nieletni.wordpress.com/2016/04/18/nadzor-kuratora/

środki wychowawcze – Postępowanie w sprawach …

Posts about środki wychowawcze written by adwokat Paweł Sochahttps://nieletni.wordpress.com/tag/srodki-wychowawcze/

Krajowe Stowarzyszenie Zawodowych Kuratorów …

Szanowni Państwo, we współczesnym świecie zauważalna jest rosnąca skala zjawiska niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży. W obliczu tej sytuacji rodzi...kurator.webd.pl/

Prawo karne - kary

Podstawowe pojęcia związane z prawem karnym: dobrowolne poddanie się karze, grzywna, kara ograniczenia wolności, przerwa w wykonaniu karywww.karne.pl/kara.html

Studium przypadku dotyczące zaburzeń emocji i …

studium przypadku dotyczĄce zaburzeŃ emocji i zachowania spoŁecznego diagnostyka psychologiczno pedagogiczna Ćwiczenia mgr m wabia spis treŚcisciaga.pl/tekst/68696-69-studium_przypadku_dotyczace_zaburzen_emocji_i_zachowania_spolecznego

Podstawy prawne i organizacja oświaty - Sciaga.pl

1 Umowa o pracę Nauczyciel jest zatrudniony na podstawie Karty Nauczyciela Umowa o pracę powinna zawierać data podpisania umowy kiedy została zawartasciaga.pl/tekst/68070-69-podstawy_prawne_i_organizacja_oswiaty

Ustawa z 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy...

Praktyczne porady, narzędzia i wzory dokumentów dla szkół i przedszkoli. Kadry i płace, zarządzanie, nadzór pedagogiczny, bezpieczeństwo dzieci i uczniów...https://www.portaloswiatowy.pl/kontrola-zarzadcza/ustawa-z-25-lutego-1964-r.-kodeks-rodzinny-i-...

Kodeks karny wykonawczy (stan prawny na 16.09.2015)

Kodeks karny wykonawczy. - Zakres obowiązywania. Organy postępowania wykonawczego. Skazany, Postępowanie wykonawcze. Wykonywanie orzeczeń. Postępowanie przed sądem.www.karne.pl/wykonawczy.html