Masz pytanie?

Obowiązki i uprawnienia pracodawcy w zakresie bhp...

Zobacz także: Obowiązki kadry kierowniczej w aspekcie bhp>> Obowiązki z zakresu BHP, pracodawca musi realizować niezależnie od swojej sytuacji finansowej.www.bhp.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/obowiazki-i-uprawnienia-pracodawcy-w-zakresie-bhp

Temat: Prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika w...

22 PRAWNA OCHRONA PRACY 5. Jakie szczegółowe obowiązki w dziedzinie bhp spoczywają na pracodawcy w zakresie maszyn i urządzeń technicznych?kultbezp.ciop.pl/P_O_Z_I_O_M_4/pdfy/ponadgim_m1_L2.pdf

BHP Katowice, Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec, Mysłowice...

BeHaPeks - Usługi BHP, PPOŻ i HACCP. Kompleksowe usługi Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Ochrony Przeciwpożarowej i Higieny Żywienia. BeHaPeks - Na Straży...www.behapeks.pl/

Transport wewnątrzzakładowy ręczny oraz przy użyciu...

Najnowsze wpisy. Zasady BHP magazynowania materiałów; Przemieszczanie ładunków przy użyciu wózków jezdniowych z napędem silnikowym, samochodów ciężarowych...bhp24.com.pl/transport-wewnatrzzakladowy-reczny-oraz-przy-uzyciu-srodkow-transportu-podstawowe-...

Obowiązki pracodawcy w zakresie BHP

Obowiązki pracodawcy w zakresie zapewniania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy szczegółowo określa art. 207§2 Kodeku pracy. W myśl artykułu...www.vat.pl/bhp_1802.php

PrawoPracy.org - prawo pracy, kodeks pracy, praca, akty...

Autor: Sylwia Panek Zatrudnienie nowego pracownika powoduje powstanie szeregu obowiązków po stronie pracodawcy. Mogą mieć one charakter czynności...www.prawopracy.org/content/view/181/16/

Podstawowe prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika...

1 Obowiązki pracodawcy obowiązek zatrudnienia pracownika obowiązek wypłacania pracownikowi wynagrodzenia za pracę zaznajamianie pracowników z ichsciaga.pl/tekst/92549-93-podstawowe_prawa_i_obowiazki_pracodawcy_i_pracownika

Czy pracodawca może – na wniosek lekarza medycyny...

Czy pracodawca może – na wniosek lekarza medycyny pracy – zwolnić pracownika od obowiązku noszenia obuwia ochronnego?www.bhp.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/czy-pracodawca-moze--8211-na-wniosek-lekarza-medycyny-pracy...

Portal BHP: BHP przepisy, ryzyko zawodowe, bhp pracy

Portal BHP to pierwszy i największy serwis o tematyce BHP. Znajdziesz tu przepisy bhp, oceny ryzyka zawodowego, dowiesz się jakie są najnowsze zasady BHP.www.portalbhp.pl/

Przejście zakładu pracy - obowiązki pracodawcy...

Przejście zakładu pracy - obowiązki pracodawcy. Przejście zakładu pracy lub jego części wiąże się dla pracodawców - zarówno dotychczasowego, jak i nowego...kadry.infor.pl/poprzednie_tematy_dnia/692949,Przejscie-zakladu-pracy-obowiazki-pracodawcy.html