Masz pytanie?

nowe obowiązki pracodawcy - Nowy portal internetowy BHP

Od 1 stycznia informowanie pracowników o ryzyku zawodowym oraz jego uprzednia ocena i dokumentowanie jest jedną z podstawowych powinności pracodawcy w …www.bhp.org.pl/article833.html

Okulary dla pracownika pracującego przy komputerze a...

Okulary dla pracownika pracującego przy komputerze a obowiązki pracodawcy. Okulary dla pracownika pracującego przy komputerze powinien zapewnić pracodawca.kadry.infor.pl/kadry/bhp/profilaktyczna_ochrona_zdrowia/681681,Okulary-dla-pracownika-pracujace...

Emerytury i renty 2016. Zmiany, dokumentacja, obowiązki...

Książka "Emerytury i renty. Zmiany, dokumentacja, obowiązki pracodawcy" skierowana jest do pracodawców oraz służb kadrowo-płacowych w firmie.fabrykawiedzy.com/emerytury-i-renty-2016-zmiany-dokumentacja-obowiazki-pracodawcy.html

Komentarze - bhp.org.pl

DZIAŁ CZWARTY OBOWIĄZKI PRACODAWCY I PRACOWNIKA Rozdział I Obowiązki pracodawcy Spis treści Art. 94. Pracodawca jest obowiązany w szczególności:www.bhp.org.pl/index.php?name=News&file=article&sid=238&theme=Printer

Obowiązki osób kierujących pracownikami w zakresie BHP

Zgodnie z art. 207 § 3 Kodeksu pracy, osoba kierująca pracownikami jest obowiązana znać w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążącej na niej obowiązków...www.znamibezpiecznie.pl/praca/bezpieczenstwo-i-higiena-pracy/650-obowizki-osob-kierujcych-praco...

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - obowiązki...

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - obowiązki pracodawcy. Pracodawcy mają obowiązek dokonania na przełomie roku korekty odpisów na zfśs.kadry.infor.pl/kadry/wynagrodzenia/dzialalnosc_socjalna/702807,Zakladowy-Fundusz-Swiadczen-Socj...

Karta szkolenia wstępnego - spec-bhp.pl

Przed przystąpieniem do pracy pracownik odbywa szkolenie wstępne z zakresu BHP czyli tzw instruktaż ogólny i instruktaż stanowiskowy. Odbycie szkolenia BHP...www.spec-bhp.pl/Pliki_do_pobrania_Karta_szkolenia_wstepnego_z_BHP.php

Obowiązki pracodawcy w zakresie... - e-PODATNIK

W pierwszej części opracowania przedstawiliśmy główne obowiązki pracodawcy w zakresie bhp, wskazując zwłaszcza konieczność zapewnienia pracownikom...www.e-podatnik.pl/artykul/doradca_podatnika/87/Obowiazki_pracodawcy_w_zakresie_bezpieczenstwa_i...

Wykorzystywanie prywatnego auta do... - kadry.abc.com.pl

Zanim przystąpimy do pracy, musimy najpierw poddać się badaniom lekarskim i dostarczyć pracodawcy zaświadczenie stwierdzające brak przeciwwskazań do...www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/wykorzystywanie-prywatnego-auta-do-celow-sluzbowych-rodzi...

Kadry i płace w teorii i praktyce - czas pracy...

Urlopy, zasiłki, listy płac, umowy i wiele innychwww.kadrywpraktyce.pl/