Masz pytanie?

Ryzyko zawodowe – nowe obowiązki pracodawcy :: VORTAL...

Od 1 stycznia informowanie pracowników o ryzyku zawodowym oraz jego uprzednia ocena i dokumentowanie jest jedną z podstawowych powinności pracodawcy w …www.bhp.org.pl/article833.html

Jakie obowiązki ma pracodawca w zakresie przestrzegania bhp

W celu ochrony zdrowia i życia pracowników pracodawcę obarczono licznymi obowiązkami. Mają one charakter bezwzględny i dotyczą każdego z nich, …praca.gazetaprawna.pl/artykuly/6535,jakie_obowiazki_ma_pracodawca_w_zakresie_przestrzegania_bhp...

Temat: Prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika w...

22 PRAWNA OCHRONA PRACY 5. Jakie szczegółowe obowiązki w dziedzinie bhp spoczywają na pracodawcy w zakresie maszyn i urządzeń technicznych?kultbezp.ciop.pl/P_O_Z_I_O_M_4/pdfy/ponadgim_m1_L2.pdf

CIĘŻKIE NARUSZENIE PRZEZ PRACODAWCĘ …

DZIAŁ CZWARTY OBOWIĄZKI PRACODAWCY I PRACOWNIKA Rozdział I Obowiązki pracodawcy Spis treści Art. 94. Pracodawca jest obowiązany w szczególności:www.bhp.org.pl/index.php?name=News&file=article&sid=238&theme=Printer

PrawoPracy.org - prawo pracy, kodeks pracy, praca, akty...

Autor: Sylwia Panek Zatrudnienie nowego pracownika powoduje powstanie szeregu obowiązków po stronie pracodawcy. Mogą mieć one charakter czynności...prawopracy.org/content/view/181/16/

Podstawowe prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika...

1 Obowiązki pracodawcy obowiązek zatrudnienia pracownika obowiązek wypłacania pracownikowi wynagrodzenia za pracę zaznajamianie pracowników z ichsciaga.pl/tekst/92549-93-podstawowe_prawa_i_obowiazki_pracodawcy_i_pracownika

Obowiązki pracodawców w zakresie rozliczenia podatku...

Do końca lutego płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych muszą wywiązać się z obowiązku wypełnienia i złożenia deklaracji podatkowych. Pracodawcy...praca.gazetaprawna.pl/artykuly/6772,obowiazki_pracodawcow_w_zakresie_rozliczenia_podatku_pracow...

obowiązek prowadzenia dokumentacji przez pracodawcę

Obowiązek prowadzenia takiej dokumentacji jest obowiązkiem bezwzględnym, dotyczącym każdego pracodawcy. Każdemu pracownikowi natomiast zakłada się i …lexplay.pl/artykul/Prawo-Pracy/obowiazek_prowadzenia_dokumentacji_pracowniczej_przez_pracodawce

Portal BHP.pl - Codziennie bieżące informacje BHP

bhp - Portal BHP to pierwszy i największy serwis o tematyce BHP. Znajdziesz tu przepisy bhp, oceny ryzyka zawodowego, dowiesz się jakie są najnowsze zasady BHP...www.portalbhp.pl/keywords/bhp.html

Obowiązki pracodawców przy zatrudnieniu 20 pracowników...

Obowiązki pracodawców przy zatrudnieniu 20 pracowników. Pracodawca zatrudniający co najmniej 20 pracowników zobowiązany jest m.in. do wprowadzenia regulaminu...kadry.infor.pl/poprzednie_tematy_dnia/262515,Obowiazki-pracodawcow-przy-zatrudnieniu-20-pracown...