Masz pytanie?

Temat: Prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika w...

22 PRAWNA OCHRONA PRACY 5. Jakie szczegółowe obowiązki w dziedzinie bhp spoczywają na pracodawcy w zakresie maszyn i urządzeń technicznych?kultbezp.ciop.pl/P_O_Z_I_O_M_4/pdfy/ponadgim_m1_L2.pdf

BHP Katowice, Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec, Mysłowice...

BeHaPeks - Usługi BHP, PPOŻ i HACCP. Kompleksowe usługi Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Ochrony Przeciwpożarowej i Higieny Żywienia. BeHaPeks - Na Straży...www.behapeks.pl/

Obowiązki pracodawcy - Biblioteka Prawa Pracy

Obowiązki informacyjne pracodawcy. Zaznajamianie pracowników z zakresem obowiązków oraz z podstawowymi uprawnieniami. Do zasadniczych powinności pracodawcy...www.bibliotekakp.pl/artykul.aid,94,Obowiazki_pracodawcy.html

PrawoPracy.org - prawo pracy, kodeks pracy, praca, akty...

Autor: Sylwia Panek Zatrudnienie nowego pracownika powoduje powstanie szeregu obowiązków po stronie pracodawcy. Mogą mieć one charakter czynności...www.prawopracy.org/content/view/181/16/

Jakie obowiązki ma pracodawca w stosunku do pracownika, u...

Jakie obowiązki ma pracodawca w stosunku do pracownika, u którego stwierdzono chorobę zawodową np. obowiązek zatrudnienia na innym stanowisku, partycypacja w...www.bhp.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/jakie-obowiazki-ma-pracodawca-w-stosunku-do-pracownika-u-kt...

Odpowiedzialność i obowiązki w zakresie bhp osób...

Wszyscy pracownicy, niezależnie od branży i zajmowanego stanowiska, muszą wypełniać obowiązki wypływające z przepisów i zasad BHP. Szczególna...www.przepisnabiznes.pl/personel-i-zatrudnienie/bhp.html

Podstawowe prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika...

SPIS TREŚCI Rozdział I. Organy nadzoru nad warunkami pracy. Kontrola PIP Rozdział II. Odpowiedzialność i podstawowe obowiązki pracodawcy w zakresie bhpwww.sciaga.pl/tekst/92549-93-podstawowe_prawa_i_obowiazki_pracodawcy_i_pracownika

Obowiązki pracodawcy i pracownika - Sciaga.pl

Obowiązki pracodawcy zatrudniającego stażystę. W okresie odbywania stażu pracodawca nie wypłaca stażyście wynagrodzenia, gdyż bezrobotny otrzymuje …www.sciaga.pl/tekst/63222-64-obowiazki_pracodawcy_i_pracownika

VORTAL BHP :: Nowy portal internetowy BHP

Studiuj z nami BHP i naucz się BHP, dzięki studiom BHP z nami pogłębisz wiadomości BHP- będziesz Starszym Inspektorem BHP przygotowanym do pracy od zaraz.www.bhp.org.pl/

Przejście zakładu pracy - obowiązki pracodawcy...

Przejście zakładu pracy - obowiązki pracodawcy. Przejście zakładu pracy lub jego części wiąże się dla pracodawców - zarówno dotychczasowego, jak i nowego...kadry.infor.pl/poprzednie_tematy_dnia/692949,Przejscie-zakladu-pracy-obowiazki-pracodawcy.html