Masz pytanie?

Ryzyko zawodowe – nowe obowiązki pracodawcy :: VORTAL BHP...

Od 1 stycznia informowanie pracowników o ryzyku zawodowym oraz jego uprzednia ocena i dokumentowanie jest jedną z podstawowych powinności pracodawcy w …www.bhp.org.pl/article833.html

Temat: Prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika w...

22 PRAWNA OCHRONA PRACY 5. Jakie szczegółowe obowiązki w dziedzinie bhp spoczywają na pracodawcy w zakresie maszyn i urządzeń technicznych?kultbezp.ciop.pl/P_O_Z_I_O_M_4/pdfy/ponadgim_m1_L2.pdf

BHP Katowice, Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec, Mysłowice...

BeHaPeks - Usługi BHP, PPOŻ i HACCP. Kompleksowe usługi Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Ochrony Przeciwpożarowej i Higieny Żywienia. BeHaPeks - Na Straży...www.behapeks.pl/

Komentarze - VORTAL BHP :: Nowy portal internetowy BHP

DZIAŁ CZWARTY OBOWIĄZKI PRACODAWCY I PRACOWNIKA Rozdział I Obowiązki pracodawcy Spis treści Art. 94. Pracodawca jest obowiązany w szczególności:www.bhp.org.pl/index.php?name=News&file=article&sid=238&theme=Printer

Podstawowe prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika...

1 Obowiązki pracodawcy obowiązek zatrudnienia pracownika obowiązek wypłacania pracownikowi wynagrodzenia za pracę zaznajamianie pracowników z ichsciaga.pl/tekst/92549-93-podstawowe_prawa_i_obowiazki_pracodawcy_i_pracownika

Emerytury i renty 2015. Zmiany, dokumentacja, obowiązki...

Książka "Emerytury i renty 2015. Zmiany, dokumentacja, obowiązki pracodawcy" skierowana jest do pracodawców oraz służb kadrowo-płacowych w firmie.fabrykawiedzy.com/emerytury-i-renty-2015-zmiany-dokumentacja-obowiazki-pracodawcy.html

Pracodawca przeprowadza pomiary... - bhp.abc.com.pl

Wyniki pomiarów i badań czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy pracodawca ma obowiązek rejestrować i przechowywać w celu udostępniania...www.bhp.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/pracodawca-przeprowadza-pomiary-czynnikow-szkodliwych-dla-z...

Serwis Edukacji Ekonomicznej :: Poradnik gospodarczy...

Podjęcie decyzji o zatrudnieniu pracownika wiąże się dla pracodawcy z konkretnymi obowiązkami i terminami, których pracodawca musi dotrzymać.ekonomia.opoka.org.pl/ekonomia-dla-duchowienstwa/poradnik-gospodarczy/1070.1,Obowiazki_pracodaw...

bhp forum :: Zobacz temat - Pomoc w tescie

Obowiązek prowadzenia takiej dokumentacji jest obowiązkiem bezwzględnym, dotyczącym każdego pracodawcy. Każdemu pracownikowi natomiast zakłada się i …www.bhpforum.pl/viewtopic.php?t=4200

Obsługa i szkolenia BHP Rzeszów, podkarpackie

Jako zewnętrzny dział BHP, przejmuję wszystkie obowiązki pracodawcy w zakresie BHP. Łączę troskę o bezpieczeństwo Twoich pracowników, z poszanowaniem...bhp-dorada.pl/