Masz pytanie?

KAUKAZ - Gruzja

Kultura gruzińska o polskości. W 1991 r. Gruzja, będąca jedną z kaukaskich republik radzieckich ZSRR proklamowała niepodległość i podjęła próbę budowy...www.kaukaz.net/cgi-bin/blosxom.cgi/polish/gruzja/gruzja_art_polacy