Masz pytanie?

Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego

Edux.pl: Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego... Portal Edux.pl używa plików cookie. Korzystając z naszych stron wyrażasz zgodę na ich...www.edukacja.edux.pl/p-12632-projekt-oceny-dorobku-zawodowego-nauczyciela.php

Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty...

Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty ubiegajacęgo się o awans na nauczyciela kontraktowegowww.edukacja.edux.pl/p-12912-projekt-oceny-dorobku-zawodowego-nauczyciela.php

REGULAMIN AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI - Zespół …

spis treŚci: rozdziaŁ i przepisy ogÓlne rozdziaŁ ii warunki nadania stopnia nauczyciela kontraktowego rozdziaŁ iii warunki rozpoczĘcia...zskandyty.pl/dokumenty/reg_aw_na_kontr_sp.pdf

Ustawa - Karta Nauczyciela, Stan na 31-08-2004 - Prawo …

10. Organ, o którym mowa w ust. 9, powołuje w celu rozpatrzenia odwołania lub wniosku zespół oceniający. Od oceny dokonanej przez zespół oceniający nie...www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=31-08-2004&qplikid=2

Awans na nauczyciela kontraktowego - porady oświatowe...

W dziale Awans na nauczyciela kontraktowego znajdziesz porady ekspertów dotyczące odbywania ścieżki awansu na nauczyciela kontraktowego.www.portaloswiatowy.pl/porady/awans-na-nauczyciela-kontraktowego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO 3 6. Gromadzenie własnej biblioteki 7. Samodzielne pogłębianie wiedzy merytorycznej 8. …www.pg8.lomza.pl/public/files/plan_rozwoju.pdf

Prawa i obowiązki opiekuna stażu - Eksperci w Oświacie

Przepis art. 9c ust. 4 Karty Nauczyciela stanowi, że dyrektor szkoły przydziela spośród nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych opiekuna dla nauczyciela...www.eksperciwoswiacie.pl/dla-dyrektorow/szkoly/prawo-szkoly/art,36,prawa-i-obowiazki-opiekuna-s...

Egzamin na nauczyciela mianowanego - Vitam curare

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli § 3. 1.www.kiszoneogorki.fora.pl/pokoj-nauczycielski,44/egzamin-na-nauczyciela-mianowanego,212.html

Ocena pracy nauczycieli - metody, procedura i stosowane...

OCENA PRACY . NAUCZYCIELA, DYREKTORA SZKOŁY (podstawy prawne, metody, procedury i stosowane kryteria, tryb odwoławczy oraz zespoły...www.podkarpacie.znp.edu.pl/images/ocena_pracy_nauczycieli_podstawy_prawne_metody_procedura_stos...

Ocena Pracy N-La - Szkoła Podstawowa nr 1 w Czersku

Procedura dokonywania oceny pracy nauczyciela Czynności dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Czersku podejmowane podczas dokonywania oceny...www.sp1.czersk.pl/sp1/readprawo.php?article_id=11