Masz pytanie?

Awans na stopień nauczyciela kontraktowego - zsm.resman.pl

Nauczyciel stażysta ubiegający się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego w okresie odbywania stażu powinien w szczególności: 1) poznawać organizację...zsm.resman.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=106:awans-na-stopie-nauczyci...

www.zsz1.krakow.pl

... w terminie 14 dni od dnia zakończenia stażu przez nauczyciela. Pobierz "Ocena dorobku... stażysty/kontraktowego . tematyka spotkań opiekuna stażu ze...www.zsz1.krakow.pl/dokumenty/poropstazu.doc

Zadania opiekuna stażu - Aktualności

Zadania opiekuna stażu wynikające z... opiekunem nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego może... Obserwacja zajęć prowadzonych przez nauczyciela …www.wodn.lodz.pl/wodn/images/stories/DORADCY_METODYCZNI/zadania_opiekuna_stazu_UW.doc

Prawa i obowiązki opiekuna stażu

Przepis art. 9c ust. 4 Karty Nauczyciela stanowi, że dyrektor szkoły przydziela spośród nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych opiekuna dla nauczyciela...www.eksperciwoswiacie.pl/dla-dyrektorow/szkoly/prawo-szkoly/art,36,prawa-i-obowiazki-opiekuna-s...

Awans zawodowy nauczyciela - Sciaga.pl

ale jak czytamy w Karcie nauczyciela droga 'jolcianow' a dokładnie w Art. 9c. 1. " Staż, z zastrzeżeniem ust. 2, trwa w przypadku ubiegania się o awans na...sciaga.pl/tekst/34917-35-awans_zawodowy_nauczyciela

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA …

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO mgr Roberta Gruszewskiego NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Godzianowie …zso-godzianow.pl/Prawo/PlanRozwojuZawodowego.pdf

Awans zawodowy nauczycieli – to warto przeczytać i...

3 1. Nauczycielowi stażyście stopień nauczyciela kontraktowego – dyrektor szkoły - art. 9b ust. 4 pkt 1 KN. 2. Nauczycielowi kontraktowemu stopień nauczyciela...www.ko.olsztyn.pl/admin/pliki/Awans.pdf

stazysta - awans zawodowy nauczyciela

W czasie stażu realizujesz własny plan rozwoju zawodowego, który tworzysz...awans.mgk.pl/stazysta/wstep_stazysta.htm

Staż nauczyciela bez przygotowania pedagogicznego

Jakie warunki musi spełnić osoba bez przygotowania pedagogicznego, jeśli chce odbyć staż? Kiedy szkoła może na to wyrazić zgodę, a kiedy nie?www.eksperciwoswiacie.pl/dla-administracji/art,22,staz-nauczyciela-bez-przygotowania-pedagogicz...

Forum OSKKO

Podobnie jak w przypadku nauczyciela stażysty, dyrektor przydziela Ci spośród...oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=13596