Masz pytanie?

Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego

Edux.pl: Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego... Portal Edux.pl używa plików cookie. Korzystając z naszych stron wyrażasz zgodę na ich...www.edukacja.edux.pl/p-7795-projekt-oceny-dorobku-zawodowego-nauczyciela.php

arkusz obserwacji hospitacji nauczyciela stazysty przez...

Arkusz obserwacji hospitacji nauczyciela stazysty przez opiekuna Pliki dostępne do pobrania. Kliknij tutaj aby wyszukać plik do ściągnięcia.www.chomikowanie.pl/arkusz_obserwacji_hospitacji_nauczyciela_stazysty_przez_opiekuna.html

Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego

Edux.pl: Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego... Portal Edux.pl używa plików cookie. Korzystając z naszych stron wyrażasz zgodę na ich...www.edukacja.edux.pl/p-23309-projekt-oceny-dorobku-zawodowego-nauczyciela.php

Awans zawodowy - Projekt oceny dorobku zawodowego...

Awans zawodowy - Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.www.profesor.pl/publikacja,1564,Plany-rozwoju-zawodowego,Awans-zawodowy-Projekt-oceny-dorobku-z...

Interkl@sa - Plan rozwoju zawodowego

Karta Nauczyciela. Rozdział 3a Awans zawodowy nauczycieli . Art. 9a. 1. Ustala się stopnie awansu zawodowego nauczycieli: 1) nauczyciel stażysta; 2) nauczyciel...www.interklasa.pl/portal/index/strony?mainSP=subjectpages&mainSRV=nauczyciel&page=subpa...

3. Dorobek zawodowy nauczyciela i jego ocena

3. Dorobek zawodowy nauczyciela i jego ocena Dorobek zawodowy ka¿dego podmiotu realizuj¹cego okreœlon¹ misjê spo³eczn¹, gospodarcz¹, us³ugow¹, naukow¹...banasikjacek.w.interia.pl/Zasoby/Expert/dorobek%20zawodowy%20nauczyciela.PDF

Prawa i obowiązki opiekuna stażu - Eksperci w Oświacie

Przepis art. 9c ust. 4 Karty Nauczyciela stanowi, że dyrektor szkoły przydziela spośród nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych opiekuna dla nauczyciela...www.eksperciwoswiacie.pl/dla-dyrektorow/szkoly/prawo-szkoly/art,36,prawa-i-obowiazki-opiekuna-s...

Plan lekcji, e dziennik elektroniczny, nadzór...

Nasze Oceny to innowacyjny system wspomagający codzienną pracę szkoły. Dzięki naszym produktom takim jak: e dziennik, czy arkusz organizacyjny nauczyciele …www.naszeoceny.pl/

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego...

sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela staŻysty starajĄcego siĘ o stopieŃ nauczyciela kontraktowego imię i nazwisko nauczyciela: mgr...www.profesor.pl/publikacja,22015,Sprawozdania,Sprawozdanie-z-realizacji-planu-rozwoju-zawodoweg...

DNNK UAW - Internetowy System Aktów Prawnych

Dziennik Ustaw – 3 – Poz. 393 2. Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego obejmują: 1) umiejętność organizacji i...isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20130000393&type=2