Masz pytanie?

Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego

PROJEKT OCENY DOROBKU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO pani..... odbywającej staż na stopień nauczyciela mianowanego Zgodnie z …www.edukacja.edux.pl/p-135-projekt-oceny-dorobku-zawodowego-nauczyciela.php

Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego

Edux.pl: Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego... Portal Edux.pl używa plików cookie. Korzystając z naszych stron wyrażasz zgodę na ich...www.edukacja.edux.pl/p-12632-projekt-oceny-dorobku-zawodowego-nauczyciela.php

REGULAMIN AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI - Zespół …

spis treŚci: rozdziaŁ i przepisy ogÓlne rozdziaŁ ii warunki nadania stopnia nauczyciela kontraktowego rozdziaŁ iii warunki rozpoczĘcia...zskandyty.pl/dokumenty/reg_aw_na_kontr_sp.pdf

Awans na nauczyciela kontraktowego - porady oświatowe...

W dziale Awans na nauczyciela kontraktowego znajdziesz porady ekspertów dotyczące odbywania ścieżki awansu na nauczyciela kontraktowego.www.portaloswiatowy.pl/porady/awans-na-nauczyciela-kontraktowego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO 3 6. Gromadzenie własnej biblioteki 7. Samodzielne pogłębianie wiedzy merytorycznej 8. …www.pg8.lomza.pl/public/files/plan_rozwoju.pdf

Interkl@sa - Plan rozwoju zawodowego

Karta Nauczyciela. Rozdział 3a Awans zawodowy nauczycieli . Art. 9a. 1. Ustala się stopnie awansu zawodowego nauczycieli: 1) nauczyciel stażysta; 2) nauczyciel...www.interklasa.pl/portal/index/strony?mainSP=subjectpages&mainSRV=nauczyciel&page=subpa...

Prawa i obowiązki opiekuna stażu - Eksperci w Oświacie

Przepis art. 9c ust. 4 Karty Nauczyciela stanowi, że dyrektor szkoły przydziela spośród nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych opiekuna dla nauczyciela...www.eksperciwoswiacie.pl/dla-dyrektorow/szkoly/prawo-szkoly/art,36,prawa-i-obowiazki-opiekuna-s...

Wzór pisma do rady rodziców w sprawie oceny dorobku...

Wzór pisma do rady rodziców w sprawie oceny dorobku zawodowego nauczyciela ubiegającego się o wyższy stopień awansu zawodowegowww.portaloswiatowy.pl/wzory-dokumentow/wzor-pisma-do-rady-rodzicow-w-sprawie-oceny-dorobku-zaw...

Ocena pracy nauczycieli - metody, procedura i stosowane...

OCENA PRACY . NAUCZYCIELA, DYREKTORA SZKOŁY (podstawy prawne, metody, procedury i stosowane kryteria, tryb odwoławczy oraz zespoły...www.podkarpacie.znp.edu.pl/images/ocena_pracy_nauczycieli_podstawy_prawne_metody_procedura_stos...

Kadry i płace w oświacie. Karta Nauczyciela od A do Z

ZDANIEM EKSPERTA Uwaga na groźne kontrole! „Podczas kontroli w szkole prowadzonej przez różne organy (od PIP do organu prowadzącego) kontrolerzy …lp.wip.pl/502a172be7254/