Masz pytanie?

Sprawozdanie opiekuna stażu na nauczyciela kontraktowego

Edux.pl: Sprawozdanie opiekuna stażu na nauczyciela kontraktowego... Portal Edux.pl używa plików cookie. Korzystając z naszych stron wyrażasz zgodę na ich …www.edukacja.edux.pl/p-29668-sprawozdanie-opiekuna-stazu-na-nauczyciela.php

Awans na stopień nauczyciela kontraktowego - zsm.resman.pl

Nauczyciel stażysta ubiegający się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego w okresie odbywania stażu powinien w szczególności: 1) poznawać organizację...www.zsm.resman.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=106:awans-na-stopie-nauc...

OPIEKUN STAŻU - NAUCZYCIELA... - danstar.republika.pl

OPIEKUN STAŻU - NAUCZYCIELA STAŻYSTY LUB NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO Z dniem 1 września niektórzy z nas otrzymali „ fuchę” i zostali opiekunami nauczycieladanstar.republika.pl/awans/3obow_op.pdf

PLAN ROZWOJU ZAW ODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY …

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO.... przez opiekuna stażu... ocena …www.szkomysz.pl/dokumenty/ewa_zysk_plan_rozwoju.doc

www.zsz1.krakow.pl

... w terminie 14 dni od dnia zakończenia stażu przez nauczyciela. Pobierz "Ocena dorobku... stażysty/kontraktowego . tematyka spotkań opiekuna stażu ze...www.zsz1.krakow.pl/dokumenty/poropstazu.doc

Zarządzanie kadrą - Ocena pracy nauczyciela

ocena pracy nauczyciela... Opinia rady pedagogicznej o pracy dyrektora. Oceny pracy dyrektora oraz nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków...www.nadzor-pedagogiczny.pl/dokumenty/ocena-pracy-nauczyciela

Ocena dorobku zawodowego - glospedagogiczny.pl

Dyrektor dokonując oceny dorobku zawodowego nauczyciela ubiegającego się o kolejny stopień awansu, nie musi brać pod uwagę projektu oceny opracowanego przez...www.glospedagogiczny.pl/d/awans-zawodowy/ocena-dorobku-zawodowego.html

Prawa i obowiązki opiekuna stażu

Przepis art. 9c ust. 4 Karty Nauczyciela stanowi, że dyrektor szkoły przydziela spośród nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych opiekuna dla nauczyciela stażysty...www.eksperciwoswiacie.pl/dla-dyrektorow/szkoly/prawo-szkoly/art,36,prawa-i-obowiazki-opiekuna-s...

Awans na stopień nauczyciela mianowanego - zsm.resman.pl

Wstęp. Nauczyciel kontraktowy może rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego po przepracowaniu dwóch lat od dnia nadania stopnia nauczyciela kontraktowego...www.zsm.resman.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=107:awans-na-stopie-nauc...

Egzamin na nauczyciela mianowanego - Vitam curare

Egzamin na nauczyciela mianowanego czeka jutro jedną z moich nauczycielek - a zatem i mnie. Z takim egzaminem łączy się całkiem sporo przyjemności …www.kiszoneogorki.fora.pl/pokoj-nauczycielski,44/egzamin-na-nauczyciela-mianowanego,212.html