Masz pytanie?

www.zsz1.krakow.pl

... stażysty na stopień nauczyciela kontraktowego.... opracowany przez opiekuna stażu oraz po... Ocena dorobku zawodowego nauczyciela ustalona przez...www.zsz1.krakow.pl/dokumenty/pordlastaz.doc

Zarządzanie kadrą - Ocena pracy nauczyciela

ocena pracy nauczyciela... Opinia rady pedagogicznej o pracy dyrektora. Oceny pracy dyrektora oraz nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków...www.nadzor-pedagogiczny.pl/dokumenty/ocena-pracy-nauczyciela

Zadania opiekuna stażu - Aktualności

Zadania opiekuna stażu wynikające z... opiekunem nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego może... Obserwacja zajęć prowadzonych przez nauczyciela …www.wodn.lodz.pl/wodn/images/stories/DORADCY_METODYCZNI/zadania_opiekuna_stazu_UW.doc

www.zsz1.krakow.pl

... w terminie 14 dni od dnia zakończenia stażu przez nauczyciela. Pobierz "Ocena dorobku... stażysty/kontraktowego . tematyka spotkań opiekuna stażu ze...www.zsz1.krakow.pl/dokumenty/poropstazu.doc

Prawa i obowiązki opiekuna stażu

Przepis art. 9c ust. 4 Karty Nauczyciela stanowi, że dyrektor szkoły przydziela spośród nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych opiekuna dla nauczyciela...www.eksperciwoswiacie.pl/dla-dyrektorow/szkoly/prawo-szkoly/art,36,prawa-i-obowiazki-opiekuna-s...

Awans na stopień nauczyciela mianowanego - zsm.resman.pl

Wstęp. Nauczyciel kontraktowy może rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego po przepracowaniu dwóch lat od dnia nadania stopnia nauczyciela...zsm.resman.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=107:awans-na-stopie-nauczyci...

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego...

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Imię i nazwisko nauczyciela kontraktowego…www.edukacja.edux.pl/p-32390-plan-rozwoju-zawodowego-nauczyciela-kontraktowego.php

harmonogram nauczyciela - wodn.lodz.pl

przepracował w szkole co najmniej 2 lata od dnia nadania stopnia nauczyciela kontraktowego... przez opiekuna stażu,... Ocena pozytywna: uprawnia nauczyciela …www.wodn.lodz.pl/wodn/images/stories/DORADCY_METODYCZNI/12_krokow_UW.doc

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego na...

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Imię i nazwisko nauczyciela…www.edukacja.edux.pl/p-32335-plan-rozwoju-zawodowego-nauczyciela-kontraktowego.php

Awans zawodowy nauczycieli – to warto przeczytać i...

3 1. Nauczycielowi stażyście stopień nauczyciela kontraktowego – dyrektor szkoły - art. 9b ust. 4 pkt 1 KN. 2. Nauczycielowi kontraktowemu stopień nauczyciela...www.ko.olsztyn.pl/admin/pliki/Awans.pdf