Masz pytanie?

Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego

Edux.pl: Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego... Portal Edux.pl używa plików cookie. Korzystając z naszych stron wyrażasz zgodę na ich...www.edukacja.edux.pl/p-7795-projekt-oceny-dorobku-zawodowego-nauczyciela.php

Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty...

Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty ubiegajacęgo się o awans na nauczyciela kontraktowegowww.edukacja.edux.pl/p-12912-projekt-oceny-dorobku-zawodowego-nauczyciela.php

Awans zawodowy - Projekt oceny dorobku zawodowego...

Awans zawodowy - Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.www.profesor.pl/publikacja,1564,Plany-rozwoju-zawodowego,Awans-zawodowy-Projekt-oceny-dorobku-z...

Czy nauczyciel odbywający staż na nauczyciela...

Prawo jednoznacznie nie nakłada takiego obowiązku, jednakże lekcje otwarte prowadzone przez opiekuna mają ogromną wartość dla nauczyciela młodszego …www.nadzor-pedagogiczny.pl/porada/czy-nauczyciel-odbywajacy-staz-na-nauczyciela-mian/2141

Ustawa - Karta Nauczyciela, Stan na 31-08-2004 - Prawo …

10. Organ, o którym mowa w ust. 9, powołuje w celu rozpatrzenia odwołania lub wniosku zespół oceniający. Od oceny dokonanej przez zespół oceniający nie...www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=31-08-2004&qplikid=2

Prawa i obowiązki opiekuna stażu - Eksperci w Oświacie

Przepis art. 9c ust. 4 Karty Nauczyciela stanowi, że dyrektor szkoły przydziela spośród nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych opiekuna dla nauczyciela...www.eksperciwoswiacie.pl/dla-dyrektorow/szkoly/prawo-szkoly/art,36,prawa-i-obowiazki-opiekuna-s...

Ocena pracy nauczycieli - metody, procedura i stosowane...

... opiekuna naukowo-dydaktycznego.... Czy jest możliwość odwołania się od oceny pracy nauczyciela ustalonej przez zespół odwoławczy?www.podkarpacie.znp.edu.pl/images/ocena_pracy_nauczycieli_podstawy_prawne_metody_procedura_stos...

CZy nauczyciel kontraktowy może składać wniosek o...

USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (ze zm.) Art. 9d. 1. Nauczyciel rozpoczyna staż z początkiem roku szkolnego, nie później jednak niż w ciągu...nadzor-pedagogiczny.pl/porada/czy-nauczyciel-kontraktowy-moze-skladac-wniosek-o-/1621

Poradnik opiekuna stażu - ..::Interkl@sa :: Polski Portal...

PROJEKT OCENY STAŻU NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO..... (imię i nazwisko)www.interklasa.pl/portal/index/strony?mainSP=subjectpages&mainSRV=nauczyciel&page=subpa...

Plan lekcji, e dziennik elektroniczny, nadzór...

Nasze Oceny to innowacyjny system wspomagający codzienną pracę szkoły. Dzięki naszym produktom takim jak: e dziennik, czy arkusz organizacyjny nauczyciele …www.naszeoceny.pl/