Masz pytanie?

Awans na stopień nauczyciela kontraktowego - zsm.resman.pl

Nauczyciel stażysta ubiegający się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego w okresie odbywania stażu powinien w szczególności: 1) poznawać organizację...www.zsm.resman.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=106:awans-na-stopie-nauc...

Sprawozdanie opiekuna stażu na nauczyciela kontraktowego

Edux.pl: Sprawozdanie opiekuna stażu na nauczyciela kontraktowego... Portal Edux.pl używa plików cookie. Korzystając z naszych stron wyrażasz zgodę na ich...www.edukacja.edux.pl/p-29668-sprawozdanie-opiekuna-stazu-na-nauczyciela.php

www.zsz1.krakow.pl

... w terminie 14 dni od dnia zakończenia stażu przez nauczyciela. Pobierz "Ocena dorobku... stażysty/kontraktowego . tematyka spotkań opiekuna stażu ze...www.zsz1.krakow.pl/dokumenty/poropstazu.doc

www.zsz1.krakow.pl

... stażysty na stopień nauczyciela kontraktowego.... opracowany przez opiekuna stażu oraz po... Ocena dorobku zawodowego nauczyciela ustalona przez...www.zsz1.krakow.pl/dokumenty/pordlastaz.doc

WZORY PISM - nauczycieleprzedszkola.pl

... wniosek nauczyciela kontraktowego i... ocena dorobku zawodowego nauczyciela za... projekt oceny dorobku zawodowego opracowany przez opiekuna...nauczycieleprzedszkola.pl/download/wzory.doc

Zarządzanie kadrą - Ocena pracy nauczyciela

ocena pracy nauczyciela... Opinia rady pedagogicznej o pracy dyrektora. Oceny pracy dyrektora oraz nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków...www.nadzor-pedagogiczny.pl/dokumenty/ocena-pracy-nauczyciela

Ocena dorobku zawodowego - glospedagogiczny.pl

Dyrektor dokonując oceny dorobku zawodowego nauczyciela ubiegającego się o kolejny stopień awansu, nie musi brać pod uwagę projektu oceny opracowanego przez...www.glospedagogiczny.pl/d/awans-zawodowy/ocena-dorobku-zawodowego.html

Opiekun stażysty a własny staż na nauczyciela dyplomowanego

Opiekun stażysty a staż na n-la dyplomowanego – czyli pełnienie funkcji opiekuna stażu, a własny rozwój zawodowy. Nauczycielowi stażyście oraz nauczycielowi...www.wychowanieprzedszkolne.pl/opiekun-stazysty-a-wlasny-staz-na-nauczyciela-dyplomowanego/

Plan Rozwoju Zawodowego nauczyciela kontraktowego...

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego. ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego mgr Agnieszka Ćmiel nauczyciel wychowaniawww.wychowanieprzedszkolne.pl/plan-rozwoju-zawodowego-nauczyciela-kontraktowego-ubiegajacego-si...

Awans na stopień nauczyciela mianowanego - zsm.resman.pl

Wstęp. Nauczyciel kontraktowy może rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego po przepracowaniu dwóch lat od dnia nadania stopnia nauczyciela...www.zsm.resman.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=107:awans-na-stopie-nauc...