Masz pytanie?

Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego

Edux.pl: Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego... Portal Edux.pl używa plików cookie. Korzystając z naszych stron wyrażasz zgodę na ich...www.edukacja.edux.pl/p-24517-projekt-oceny-dorobku-zawodowego-nauczyciela.php

Zarządzanie kadrą - Ocena pracy nauczyciela

ocena pracy nauczyciela... Opinia rady pedagogicznej o pracy dyrektora. Oceny pracy dyrektora oraz nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków...www.nadzor-pedagogiczny.pl/dokumenty/ocena-pracy-nauczyciela

W przedszkolu niepublicznym 2 nauczycielki odbywają staż...

W przedszkolu niepublicznym 2 nauczycielki odbywają staż na nauczyciela kontraktowego. Nauczycielem mianowanym jest tylko dyrektor przedszkola, który …www.nadzor-pedagogiczny.pl/porada/w-przedszkolu-niepublicznym-2-nauczycielki-odbywaj/1799

arkusz obserwacji hospitacji nauczyciela stazysty przez...

Arkusz obserwacji hospitacji nauczyciela stazysty przez opiekuna Pliki dostępne do pobrania. Kliknij tutaj aby wyszukać plik do ściągnięcia.www.chomikowanie.pl/arkusz_obserwacji_hospitacji_nauczyciela_stazysty_przez_opiekuna.html

Ustawa - Karta Nauczyciela , Stan na 31-08-2004

10. Organ, o którym mowa w ust. 9, powołuje w celu rozpatrzenia odwołania lub wniosku zespół oceniający. Od oceny dokonanej przez zespół oceniający nie...www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=31-08-2004&qplikid=2

Interkl@sa - Poradnik opiekuna stażu

PROJEKT OCENY STAŻU NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO..... (imię i nazwisko)www.interklasa.pl/portal/index/strony?mainSP=subjectpages&mainSRV=nauczyciel&page=subpa...

Awans zawodowy nauczyciela - Strona Gimnazjum nr 1 w Zgierzu

NAUCZYCIEL STAŻYSTA. NAUCZYCIEL KONTRAKTOWY. NAUCZYCIEL MIANOWANY. 1.Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego.www.gim1.miasto.zgierz.pl/dokumenty/awans.html

co na to przepisy? - Portal Oświatowy: karta nauczyciela...

Pytanie: Czy dla nauczyciela stażysty można na drugie półrocze powołać drugiego opiekuna stażu (miałby łącznie dwóch opiekunów stażu).www.portaloswiatowy.pl/porady/dwoch-opiekunow-stazu---co-na-to-przepisy-290893

Awans zawodowy nauczycieli: opiekunem stażysty może być...

Dyrektor szkoły publicznej przydzielił nauczycielowi stażyście opiekuna stażu, który jest nauczycielem kontraktowym. Postępowanie kwalifikacyjne na awans...www.oswiata.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/awans-zawodowy-nauczycieli-opiekunem-stazysty-moze-byc-...

Portal Oświatowy: karta nauczyciela, zarządzanie i nadzór...

Praktyczne porady, narzędzia i wzory dokumentów dla szkół i przedszkoli. Kadry i płace, zarządzanie, nadzór pedagogiczny, bezpieczeństwo uczniów, wychowanie...www.portaloswiatowy.pl/?registr=zamowienia