Masz pytanie?

Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego

Edux.pl: Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego... Portal Edux.pl używa plików cookie. Korzystając z naszych stron wyrażasz zgodę na ich...www.edukacja.edux.pl/p-21700-projekt-oceny-dorobku-zawodowego-nauczyciela.php

Awans zawodowy - Projekt oceny dorobku zawodowego...

Awans zawodowy - Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.www.profesor.pl/publikacja,1564,Plany-rozwoju-zawodowego,Awans-zawodowy-Projekt-oceny-dorobku-z...

Ocena dorobku zawodowego

Dyrektor dokonując oceny dorobku zawodowego nauczyciela ubiegającego się o kolejny stopień awansu, nie musi brać pod uwagę projektu oceny opracowanego przez...www.glospedagogiczny.pl/d/awans-zawodowy/ocena-dorobku-zawodowego.html

Ocena dorobku zawodowego nauczyciela - porady oświatowe...

W dziale Ocena dorobku zawodowego nauczyciela znajdziesz porady ekspertów dotyczące wystawiania oceny dorobku zawodowego za okres odbytego stażu nauczyciela.www.portaloswiatowy.pl/porady/ocena-dorobku-zawodowego-nauczyciela

Interkl@sa - Plan rozwoju zawodowego

Karta Nauczyciela. Rozdział 3a Awans zawodowy nauczycieli . Art. 9a. 1. Ustala się stopnie awansu zawodowego nauczycieli: 1) nauczyciel stażysta; 2) nauczyciel...interklasa.pl/portal/index/strony?mainSP=subjectpages&mainSRV=nauczyciel&page=subpage&a...

Prawa i obowiązki opiekuna stażu - Eksperci w Oświacie

Przepis art. 9c ust. 4 Karty Nauczyciela stanowi, że dyrektor szkoły przydziela spośród nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych opiekuna dla nauczyciela...www.eksperciwoswiacie.pl/dla-dyrektorow/szkoly/prawo-szkoly/art,36,prawa-i-obowiazki-opiekuna-s...

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU …

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO... przez nauczycieli... od opiekuna stażu, nauczycieli...www.bip.sp2.olawa.ig.pl/uploads/134/awans_sprawozdanie.doc

Harmonogram spotkań opiekuna stażu z nauczycielem stażystą

Edux.pl: Harmonogram spotkań opiekuna stażu z nauczycielem stażystą... Portal Edux.pl używa plików cookie. Korzystając z naszych stron wyrażasz zgodę na ich...www.edukacja.edux.pl/p-13694-harmonogram-spotkan-opiekuna-stazu-z-nauczycielem.php

Awans zawodowy nauczycieli: opiekunem stażysty może być...

Dyrektor szkoły publicznej przydzielił nauczycielowi stażyście opiekuna stażu, który jest nauczycielem kontraktowym. Postępowanie kwalifikacyjne na awans...www.oswiata.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/awans-zawodowy-nauczycieli-opiekunem-stazysty-moze-byc-...

DNNK UAW - Internetowy System Aktów Prawnych

Dziennik Ustaw – 3 – Poz. 393 2. Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego obejmują: 1) umiejętność organizacji i...isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20130000393&type=2