Masz pytanie?

Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego

PROJEKT OCENY DOROBKU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO pani..... odbywającej staż na stopień nauczyciela mianowanego Zgodnie z …www.edukacja.edux.pl/p-135-projekt-oceny-dorobku-zawodowego-nauczyciela.php

Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego

Edux.pl: Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego... Portal Edux.pl używa plików cookie. Korzystając z naszych stron wyrażasz zgodę na ich...www.edukacja.edux.pl/p-8932-projekt-oceny-dorobku-zawodowego-nauczyciela.php

Awans na nauczyciela kontraktowego - porady oświatowe...

W dziale Awans na nauczyciela kontraktowego znajdziesz porady ekspertów dotyczące odbywania ścieżki awansu na nauczyciela kontraktowego.www.portaloswiatowy.pl/porady/awans-na-nauczyciela-kontraktowego

Prawa i obowiązki opiekuna stażu - Eksperci w Oświacie

Przepis art. 9c ust. 4 Karty Nauczyciela stanowi, że dyrektor szkoły przydziela spośród nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych opiekuna dla nauczyciela...www.eksperciwoswiacie.pl/dla-dyrektorow/szkoly/prawo-szkoly/art,36,prawa-i-obowiazki-opiekuna-s...

Ocena pracy nauczycieli - metody, procedura i stosowane...

... opiekuna naukowo-dydaktycznego.... Czy jest możliwość odwołania się od oceny pracy nauczyciela ustalonej przez zespół odwoławczy?www.podkarpacie.znp.edu.pl/images/ocena_pracy_nauczycieli_podstawy_prawne_metody_procedura_stos...

Przykład kontraktu zawieranego pomiędzy opiekunem stażu...

Kadry w oświacie. Stosunek pracy nauczycieli; Stosunek pracy pracowników niepedagogicznych; Dokumentacja kadrowa w oświacie; Stanowiska kierownicze w …www.portaloswiatowy.pl/wzory-dokumentow/przyklad-kontraktu-zawieranego-pomiedzy-opiekunem-stazu...

Kadry i płace w oświacie. Karta Nauczyciela od A do Z

ZDANIEM EKSPERTA Uwaga na groźne kontrole! „Podczas kontroli w szkole prowadzonej przez różne organy (od PIP do organu prowadzącego) kontrolerzy …lp.wip.pl/502a172be7254/

DNNK UAW - Internetowy System Aktów Prawnych

Dziennik Ustaw – 3 – Poz. 393 2. Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego obejmują: 1) umiejętność organizacji i...isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20130000393&type=2

A. Pery Awans zawodowy nauczyciela - krok po kroku po …

Andrzej Pery • Awans zawodowy nauczyciela – krok po kroku • 5 Opiekun stażu KN Art. 9c. 4. Nauczycielowi stażyście i nauczycielowi kontraktowemu...s1.ore.iq.pl/oreglowna/phocadownload/pracownie/rozwoj_zawodowy/a.%20pery%20awans%20zawodowy%20n...

Mentor - magazyn nauczyciela

Jest już nowy numer magazynu nauczyciela Mentor (26/2012). W nim między innymi: Nie piętnować tylko pomagać − choroba alkoholowa w rodzinie uczniawww.magazynnauczyciela.pl/