Masz pytanie?

W przedszkolu niepublicznym 2 nauczycielki odbywają staż...

W przedszkolu niepublicznym 2 nauczycielki odbywają staż na nauczyciela kontraktowego. Nauczycielem mianowanym jest tylko dyrektor przedszkola, który …www.nadzor-pedagogiczny.pl/porada/w-przedszkolu-niepublicznym-2-nauczycielki-odbywaj/1799

Awans zawodowy - Projekt oceny dorobku zawodowego...

Awans zawodowy - Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.www.profesor.pl/publikacja,1564,Plany-rozwoju-zawodowego,Awans-zawodowy-Projekt-oceny-dorobku-z...

Zarządzanie kadrą - Ocena pracy nauczyciela

ocena pracy nauczyciela... Opinia rady pedagogicznej o pracy dyrektora. Oceny pracy dyrektora oraz nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków...www.nadzor-pedagogiczny.pl/dokumenty/ocena-pracy-nauczyciela

Wzór pozytywnej oceny dorobku zawodowego nauczyciela

Pytanie: Jak należy postąpić w przypadku, gdy opiekun stażu nauczyciela nie przedłożył dyrektorowi wciągu 14 dni od zakończenia stażu projektu oceny dorobku...www.portaloswiatowy.pl/wzory-dokumentow/wzor-pozytywnej-oceny-dorobku-zawodowego-nauczyciela-19...

Poradnik opiekuna stażu - ..::Interkl@sa :: Polski Portal...

PROJEKT OCENY STAŻU NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO..... (imię i nazwisko)www.interklasa.pl/portal/index/strony?mainSP=subjectpages&mainSRV=nauczyciel&page=subpa...

Awans zawodowy nauczyciela - Strona Gimnazjum nr 1 w Zgierzu

NAUCZYCIEL STAŻYSTA. NAUCZYCIEL KONTRAKTOWY. NAUCZYCIEL MIANOWANY. 1.Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego.www.gim1.miasto.zgierz.pl/dokumenty/awans.html

Awans zawodowy nauczycieli: opiekunem stażysty może być...

Dyrektor szkoły publicznej przydzielił nauczycielowi stażyście opiekuna stażu, który jest nauczycielem kontraktowym. Postępowanie kwalifikacyjne na awans...www.oswiata.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/awans-zawodowy-nauczycieli-opiekunem-stazysty-moze-byc-...

Procedura oceny pracy nauczycieli - Szkoła Podstawowa im...

KARTA KONTROLNA DO DOKONANIA OCENY PRACY NAUCZYCIELA..... imię i nazwisko nauczyciela. Za każde kryterium przyznaje się 0...szkola.mieczyn.internetdsl.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=435:procedur...

MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU1) w sprawie...

2) uczestniczyć jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli, w wymiarze co najmniej jednej godziny zajęć w miesiącu, orazwww.frysztak.pl/oswiata/aktualnosci/awans_zawodowy_nauczycieli.pdf

Awans zawodowy - Portal Oświatowy: karta nauczyciela...

W dziale Awans zawodowy znajdziesz porady ekspertów związane ze stażem nauczyciela i awansem nauczyciela stażysty, kontraktowego, mianowanego, …www.portaloswiatowy.pl/porady/awans-zawodowy