Masz pytanie?

Awans na stopień nauczyciela kontraktowego - zsm.resman.pl

Nauczyciel stażysta ubiegający się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego w okresie odbywania stażu powinien w szczególności: 1) poznawać organizację...zsm.resman.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=106:awans-na-stopie-nauczyci...

Sprawozdanie opiekuna stażu na nauczyciela kontraktowego...

Projekt oceny dorobku zawodowego pani Joanny..... nauczyciela stażysty ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego Imię i nazwisko...www.edukacja.edux.pl/p-29668-sprawozdanie-opiekuna-stazu-na-nauczyciela.php

PLAN ROZWOJU ZAW ODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY …

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO.... przez opiekuna stażu... ocena …www.szkomysz.pl/dokumenty/ewa_zysk_plan_rozwoju.doc

www.zsz1.krakow.pl

... w terminie 14 dni od dnia zakończenia stażu przez nauczyciela. Pobierz "Ocena dorobku... stażysty/kontraktowego . tematyka spotkań opiekuna stażu ze...www.zsz1.krakow.pl/dokumenty/poropstazu.doc

www.zsz1.krakow.pl

... stażysty na stopień nauczyciela kontraktowego.... opracowany przez opiekuna stażu oraz po... Ocena dorobku zawodowego nauczyciela ustalona przez...www.zsz1.krakow.pl/dokumenty/pordlastaz.doc

Zarządzanie kadrą - Ocena pracy nauczyciela

ocena pracy nauczyciela... Opinia rady pedagogicznej o pracy dyrektora. Oceny pracy dyrektora oraz nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków...www.nadzor-pedagogiczny.pl/dokumenty/ocena-pracy-nauczyciela

Prawa i obowiązki opiekuna stażu

Przepis art. 9c ust. 4 Karty Nauczyciela stanowi, że dyrektor szkoły przydziela spośród nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych opiekuna dla nauczyciela...www.eksperciwoswiacie.pl/dla-dyrektorow/szkoly/prawo-szkoly/art,36,prawa-i-obowiazki-opiekuna-s...

Ustawa - Karta Nauczyciela, Stan na 31-08-2004

10. Organ, o którym mowa w ust. 9, powołuje w celu rozpatrzenia odwołania lub wniosku zespół oceniający. Od oceny dokonanej przez zespół oceniający nie...www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=31-08-2004&qplikid=2

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA …

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO mgr Roberta Gruszewskiego NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Godzianowie …zso-godzianow.pl/Prawo/PlanRozwojuZawodowego.pdf

Ocena stażu nauczyciela ubiegającego się o awans | tekst...

Ocena stażu Imię i nazwisko stażysty: XXXXXX okres stażu: XXXX awans: nauczyciel stażysta/nauczyciel kontraktowy stanowisko: nauczyciel języka angielskiego...www.edukacja.edux.pl/p-17685-ocena-stazu-nauczyciela-ubiegajacego-sie.php