Masz pytanie?

Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego

Edux.pl: Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego... Portal Edux.pl używa plików cookie. Korzystając z naszych stron wyrażasz zgodę na ich...www.edukacja.edux.pl/p-23309-projekt-oceny-dorobku-zawodowego-nauczyciela.php

Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego...

Warszawa, dnia ………………… Projekt oceny dorobku zawodowego za okres stażu, nauczyciela wychowania fizycznego mgr …………………., ubiegającego...profesor.pl/publikacja,21691,Rozne,Projekt-oceny-dorobku-zawodowego-nauczyciela-kontraktowego

Awans zawodowy - Projekt oceny dorobku zawodowego...

Awans zawodowy - Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.www.profesor.pl/publikacja,1564,Plany-rozwoju-zawodowego,Awans-zawodowy-Projekt-oceny-dorobku-z...

W przedszkolu niepublicznym 2 nauczycielki odbywają staż...

Prawo dopuszcza następujące rozwiązanie: w niepublicznym przedszkolu dyrektor może być opiekunem stażu. Obowiązkiem dyrektora jest zwrócenie się do rady...www.nadzor-pedagogiczny.pl/porada/w-przedszkolu-niepublicznym-2-nauczycielki-odbywaj/1799

Zarządzanie kadrą - Ocena pracy nauczyciela

ocena pracy nauczyciela... Opinia rady pedagogicznej o pracy dyrektora. Oceny pracy dyrektora oraz nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków...www.nadzor-pedagogiczny.pl/dokumenty/ocena-pracy-nauczyciela

Ustawa - Karta Nauczyciela , Stan na 31-08-2004

10. Organ, o którym mowa w ust. 9, powołuje w celu rozpatrzenia odwołania lub wniosku zespół oceniający. Od oceny dokonanej przez zespół oceniający nie...www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=31-08-2004&qplikid=2

12 kroków w postępowaniu awansowym – harmonogram nauczyciela

przepracował w szkole co najmniej 2 lata od dnia nadania stopnia nauczyciela kontraktowego... przez nauczyciela opiekun... oceny sporządzonym przez opiekuna...www.wodn.lodz.pl/wodn/images/stories/DORADCY_METODYCZNI/12_krokow_UW.doc

Interkl@sa - Poradnik opiekuna stażu

PROJEKT OCENY STAŻU NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO..... (imię i nazwisko)www.interklasa.pl/portal/index/strony?mainSP=subjectpages&mainSRV=nauczyciel&page=subpa...

Portal Oświatowy: karta nauczyciela, zarządzanie i nadzór...

Praktyczne porady, narzędzia i wzory dokumentów dla szkół i przedszkoli. Kadry i płace, zarządzanie, nadzór pedagogiczny, bezpieczeństwo uczniów, wychowanie...www.portaloswiatowy.pl/?registr=zamowienia

Urząd Miejski w Radomiu Procedura uzyskiwania awansu...

Procedura uzyskiwania awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego przez nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem...bip.radom.pl/ra/zalatw-sprawe/edukacja/13185,dok.html