Masz pytanie?

Awans na stopień nauczyciela kontraktowego - …

Nauczyciel stażysta ubiegający się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego w okresie odbywania stażu powinien w szczególności: 1) poznawać organizację...zsm.resman.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=106:awans-na-stopie-nauczyci...

www.zsz1.krakow.pl

... stażysty na stopień nauczyciela kontraktowego.... prowadzonych przez opiekuna stażu... Ocena dorobku zawodowego nauczyciela ustalona przez...www.zsz1.krakow.pl/dokumenty/pordlastaz.doc

Ocena dorobku zawodowego - glospedagogiczny.pl

Dyrektor dokonując oceny dorobku zawodowego nauczyciela ubiegającego się o kolejny stopień awansu, nie musi brać pod uwagę projektu oceny opracowanego przez...www.glospedagogiczny.pl/d/awans-zawodowy/ocena-dorobku-zawodowego.html

Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela …

Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowegowww.edukacja.edux.pl/p-24521-projekt-oceny-dorobku-zawodowego-nauczyciela.php

Forum OSKKO

PROJEKT OCENY DOROBKU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO Imię i nazwisko nauczyciela:..... Stopień awansu zawodowego: nauczyciel …oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=5958

Awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

Wstęp. Nauczyciel mianowany może rozpocząć staż na stopień nauczyciela dyplomowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej roku od dnia nadania stopnia...zsm.resman.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=108:awans-na-stopie-nauczyci...

Forum OSKKO

Stażysta:: wstęp :: teczka:: plan i staż :: wymagania :: teczka . Teczka nauczyciela stażystyoskko.edu.pl/forum/watek.php?w=46104

Awans zawodowy katechety - katecheza.episkopat.pl

Dokumenty prawne · Rozporządzenie z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (pdf)www.katecheza.episkopat.pl/index.php/menu/nauczanie-religii-w-szkole/awans-zawodowy/49-awans-za...

Ustawa - Karta Nauczyciela, tekst ujednolicony na 21-07 …

10. Organ, o którym mowa w ust. 9, powołuje w celu rozpatrzenia odwołania lub wniosku zespół oceniający. Od oceny dokonanej przez zespół oceniający nie...www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=akt&qplikid=2

Profesor.pl - publikacje nauczycieli, awans zawodowy...

Katalog Aneta Kędra, 2011-06-14 Tomaszów Lubelski Język angielski, Prezentacje Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień...www.profesor.pl/publikacja,23683,Prezentacje,Projekt-oceny-dorobku-zawodowego-nauczyciela-stazy...