Masz pytanie?

Sprawozdanie opiekuna stażu na nauczyciela kontraktowego

Edux.pl: Sprawozdanie opiekuna stażu na nauczyciela kontraktowego... Portal Edux.pl używa plików cookie. Korzystając z naszych stron wyrażasz zgodę na ich...www.edukacja.edux.pl/p-29668-sprawozdanie-opiekuna-stazu-na-nauczyciela.php

Awans na stopień nauczyciela kontraktowego - zsm.resman.pl

Nauczyciel stażysta ubiegający się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego w okresie odbywania stażu powinien w szczególności: 1) poznawać organizację...www.zsm.resman.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=106:awans-na-stopie-nauc...

Zarządzanie kadrą - Ocena pracy nauczyciela

ocena pracy nauczyciela... Opinia rady pedagogicznej o pracy dyrektora. Oceny pracy dyrektora oraz nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków...www.nadzor-pedagogiczny.pl/dokumenty/ocena-pracy-nauczyciela

Plan rozwoju nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o...

Hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu... nauczyciela. 7. Wstępna ocena własnych... nauczyciela kontraktowego ubiegającego...www.jolanta999.republika.pl/multimedia/plan_rozw.doc

Ocena dorobku zawodowego - glospedagogiczny.pl

Dyrektor dokonując oceny dorobku zawodowego nauczyciela ubiegającego się o kolejny stopień awansu, nie musi brać pod uwagę projektu oceny opracowanego przez...www.glospedagogiczny.pl/d/awans-zawodowy/ocena-dorobku-zawodowego.html

Prawa i obowiązki opiekuna stażu

Przepis art. 9c ust. 4 Karty Nauczyciela stanowi, że dyrektor szkoły przydziela spośród nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych opiekuna dla nauczyciela...www.eksperciwoswiacie.pl/dla-dyrektorow/szkoly/prawo-szkoly/art,36,prawa-i-obowiazki-opiekuna-s...

Awans na stopień nauczyciela mianowanego - zsm.resman.pl

Wstęp. Nauczyciel kontraktowy może rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego po przepracowaniu dwóch lat od dnia nadania stopnia nauczyciela...www.zsm.resman.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=107:awans-na-stopie-nauc...

Wychowanie Przedszkolne » Harmonogram współpracy z...

Być może zaintresują Cię również te materiały: PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA …www.wychowanieprzedszkolne.pl/harmonogram-wspolpracy-z-opiekunem-stazu/

stazysta - awans zawodowy nauczyciela

W czasie stażu realizujesz własny plan rozwoju zawodowego, który tworzysz...awans.mgk.pl/stazysta/wstep_stazysta.htm

KARTA NAUCZYCIELA

Tre?? ustawy Karta Nauczyciela... Dokumentacja| Awans zawodowy| Przejrzyj publikacje| Zamieść publikacje| Prawo| Przydatne strony|www.karta-nauczyciela.abc.pl/