Masz pytanie?

www.zsz1.krakow.pl

... stażysty na stopień nauczyciela kontraktowego.... projekt oceny opracowany przez opiekuna stażu oraz po... przez nauczyciela ocenie dorobku...www.zsz1.krakow.pl/dokumenty/pordlastaz.doc

Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego...

Warszawa, dnia ………………… Projekt oceny dorobku zawodowego za okres stażu, nauczyciela wychowania fizycznego mgr …………………., ubiegającego...profesor.pl/publikacja,21691,Rozne,Projekt-oceny-dorobku-zawodowego-nauczyciela-kontraktowego

W przedszkolu niepublicznym 2 nauczycielki odbywają staż...

Prawo dopuszcza następujące rozwiązanie: w niepublicznym przedszkolu dyrektor może być opiekunem stażu. Obowiązkiem dyrektora jest zwrócenie się do rady...www.nadzor-pedagogiczny.pl/porada/w-przedszkolu-niepublicznym-2-nauczycielki-odbywaj/1799

Zarządzanie kadrą - Ocena pracy nauczyciela

ocena pracy nauczyciela... Opinia rady pedagogicznej o pracy dyrektora. Oceny pracy dyrektora oraz nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków...www.nadzor-pedagogiczny.pl/dokumenty/ocena-pracy-nauczyciela

Awans na nauczyciela kontraktowego - dokumenty...

W dziale Awans na nauczyciela kontraktowego znajdziesz wzory dokumentów związanych z uzyskiwaniem stopni awansu zawodowego nauczycieli.www.portaloswiatowy.pl/wzory-dokumentow/awans-na-nauczyciela-kontraktowego

Opinia opiekuna stażu na nauczyciela kontraktowego...

Wrocław 09.06.2006 Opinia opiekuna stażu pani Honoraty T. za okres stażu od 01.09.2005 do 31.05.2006. Podczas stażu, który pani Honorata T. odbywała, …www.profesor.pl/publikacja,23860,Recenzje,Opinia-opiekuna-stazu-na-nauczyciela-kontraktowego

Interkl@sa - Plan rozwoju zawodowego

Karta Nauczyciela. Rozdział 3a Awans zawodowy nauczycieli . Art. 9a. 1. Ustala się stopnie awansu zawodowego nauczycieli: 1) nauczyciel stażysta; 2) nauczyciel...interklasa.pl/portal/index/strony?mainSP=subjectpages&mainSRV=nauczyciel&page=subpage&a...

Ocena dorobku zawodowego nauczyciela - porady oświatowe...

W dziale Ocena dorobku zawodowego nauczyciela znajdziesz porady ekspertów dotyczące wystawiania oceny dorobku zawodowego za okres odbytego stażu nauczyciela.www.portaloswiatowy.pl/porady/ocena-dorobku-zawodowego-nauczyciela

Prawa i obowiązki opiekuna stażu

Przepis art. 9c ust. 4 Karty Nauczyciela stanowi, że dyrektor szkoły przydziela spośród nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych opiekuna dla nauczyciela...www.eksperciwoswiacie.pl/dla-dyrektorow/szkoly/prawo-szkoly/art,36,prawa-i-obowiazki-opiekuna-s...

Interkl@sa - Poradnik opiekuna stażu

PROJEKT OCENY STAŻU NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO..... (imię i nazwisko)www.interklasa.pl/portal/index/strony?mainSP=subjectpages&mainSRV=nauczyciel&page=subpa...