Masz pytanie?

OPIEKUN STAŻU - NAUCZYCIELA STAŻYSTY LUB NAUCZYCIELA...

zawodowego; rozwój kompetencji z perspektywy potrzeb szkoły; wykaz dokumentacji dorobku zawodowego za okres stażu IV. Podpis nauczyciela odbywającego staż …danstar.republika.pl/awans/3obow_op.pdf

PLAN ROZWOJU ZAW ODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY …

... O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO.... przez opiekuna stażu... planu rozwoju nauczyciela stażysty - ocena opiekuna stażu V 2009 5...www.szkomysz.pl/dokumenty/ewa_zysk_plan_rozwoju.doc

Awans na nauczyciela kontraktowego - porady oświatowe...

W dziale Awans na nauczyciela kontraktowego znajdziesz porady ekspertów dotyczące odbywania ścieżki awansu na nauczyciela kontraktowego.www.portaloswiatowy.pl/porady/awans-na-nauczyciela-kontraktowego

www.zsz1.krakow.pl

... w terminie 14 dni od dnia zakończenia stażu przez nauczyciela. Pobierz "Ocena dorobku... stażysty/kontraktowego . tematyka spotkań opiekuna stażu ze...www.zsz1.krakow.pl/dokumenty/poropstazu.doc

www.zsz1.krakow.pl

... stażysty na stopień nauczyciela kontraktowego.... prowadzonych przez opiekuna stażu... Ocena dorobku zawodowego nauczyciela ustalona przez...www.zsz1.krakow.pl/dokumenty/pordlastaz.doc

Opiekun stażysty a własny staż na nauczyciela dyplomowanego

ZADANIA: opiekun nauczyciela stażysty: opiekun nauczyciela kontraktowego: pomoc w przygotowaniu i realizacji w okresie stażu planu rozwoju zawodowego nauczycielawww.wychowanieprzedszkolne.pl/opiekun-stazysty-a-wlasny-staz-na-nauczyciela-dyplomowanego/

12 kroków w postępowaniu awansowym – harmonogram nauczyciela

przepracował w szkole co najmniej 2 lata od dnia nadania stopnia nauczyciela kontraktowego... przez opiekuna stażu,... Ocena pozytywna: uprawnia nauczyciela …www.wodn.lodz.pl/wodn/images/stories/DORADCY_METODYCZNI/12_krokow_UW.doc

Wzór informacji o powierzeniu funkcji opiekuna stażu...

Pytanie: Czy dla nauczyciela stażysty można na drugie półrocze powołać drugiego opiekuna stażu (miałby łącznie dwóch opiekunów stażu).www.portaloswiatowy.pl/wzory-dokumentow/wzor-informacji-o-powierzeniu-funkcji-opiekuna-stazu-na...

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego...

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowegowww.wychowanieprzedszkolne.pl/plan-rozwoju-zawodowego-nauczyciela-stazysty-ubiegajacego-sie-o-s...

Ustawa - Karta Nauczyciela, Stan na 31-08-2004

10. Organ, o którym mowa w ust. 9, powołuje w celu rozpatrzenia odwołania lub wniosku zespół oceniający. Od oceny dokonanej przez zespół oceniający nie...www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=31-08-2004&qplikid=2