Masz pytanie?

www.zsz1.krakow.pl

... stażysty na stopień nauczyciela kontraktowego.... opracowany przez opiekuna stażu oraz po... Ocena dorobku zawodowego nauczyciela ustalona przez...www.zsz1.krakow.pl/dokumenty/pordlastaz.doc

Wychowanie Przedszkolne » Plan rozwoju zawodowego na...

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY Imię i nazwisko: Marzena Siatkowska. Nazwa i adres placówki: Publiczne Przedszkole „Bajkowa Kraina”www.wychowanieprzedszkolne.pl/plan-rozwoju-zawodowego-na-nauczyciela-kontraktowego/

Ocena dorobku zawodowego - glospedagogiczny.pl

Dyrektor dokonując oceny dorobku zawodowego nauczyciela ubiegającego się o kolejny stopień awansu, nie musi brać pod uwagę projektu oceny opracowanego przez...www.glospedagogiczny.pl/d/awans-zawodowy/ocena-dorobku-zawodowego.html

www.zsz1.krakow.pl

... w terminie 14 dni od dnia zakończenia stażu przez nauczyciela. Pobierz "Ocena dorobku... stażysty/kontraktowego . tematyka spotkań opiekuna stażu ze...www.zsz1.krakow.pl/dokumenty/poropstazu.doc

Prawa i obowiązki opiekuna stażu

Przepis art. 9c ust. 4 Karty Nauczyciela stanowi, że dyrektor szkoły przydziela spośród nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych opiekuna dla nauczyciela...www.eksperciwoswiacie.pl/dla-dyrektorow/szkoly/prawo-szkoly/art,36,prawa-i-obowiazki-opiekuna-s...

harmonogram nauczyciela - wodn.lodz.pl

przepracował w szkole co najmniej 2 lata od dnia nadania stopnia nauczyciela kontraktowego... przez opiekuna stażu,... Ocena pozytywna: uprawnia nauczyciela …www.wodn.lodz.pl/wodn/images/stories/DORADCY_METODYCZNI/12_krokow_UW.doc

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego...

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Imię i nazwisko nauczyciela kontraktowego…www.edukacja.edux.pl/p-32390-plan-rozwoju-zawodowego-nauczyciela-kontraktowego.php

Wychowanie Przedszkolne » Plan rozwoju zawodowego...

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowegowww.wychowanieprzedszkolne.pl/plan-rozwoju-zawodowego-nauczyciela-stazysty-ubiegajacego-sie-o-s...

Awans zawodowy nauczycieli – to warto przeczytać i...

3 1. Nauczycielowi stażyście stopień nauczyciela kontraktowego – dyrektor szkoły - art. 9b ust. 4 pkt 1 KN. 2. Nauczycielowi kontraktowemu stopień nauczyciela...www.ko.olsztyn.pl/admin/pliki/Awans.pdf

Ustawa - Karta Nauczyciela, Stan na 01-01-2013

10. Organ, o którym mowa w ust. 9, powołuje w celu rozpatrzenia odwołania lub wniosku zespół oceniający. Od oceny dokonanej przez zespół oceniający nie...www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=01-01-2013&qplikid=2