Masz pytanie?

Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego na mianowanego

Awans zawodowy nauczycieli. Rozporządzenia w sprawie awansu zawodowego; Przepisy oświatowe dt. awansu; Awans zawodowy nauczyciela stażysty; Awans zawodowy...oswiata-s-olsztyn.home.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=62&Itemid=69

WNIOSEK O POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE NA NAUCZYCIELA...

WNIOSEK O POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE NA NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO Wnoszę o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na nauczyciela kontraktowego.www.katecheza.diecezja.krakow.pl/data/_uploaded/file/awans_staz_wniosek.pdf

Awans zawodowy nauczycieli - porady oświatowe...

W dziale Awans zawodowy znajdziesz porady ekspertów związane ze stażem nauczyciela i awansem nauczyciela stażysty, kontraktowego, mianowanego, …www.portaloswiatowy.pl/porady/awans-zawodowy

www.zsz1.krakow.pl

Ocena dorobku zawodowego nauczyciela ustalona przez organ... Od wydanej decyzji w sprawie nadania stopnia nauczyciela kontraktowego przysługuje odwołanie do...www.zsz1.krakow.pl/dokumenty/pordlastaz.doc

Ocena dorobku zawodowego

Dyrektor dokonując oceny dorobku zawodowego nauczyciela ubiegającego się o kolejny stopień awansu, nie musi brać pod uwagę projektu oceny opracowanego przez...www.glospedagogiczny.pl/d/awans-zawodowy/ocena-dorobku-zawodowego.html

www.zsz1.krakow.pl

W rodzinnej placówce opiekuńczo-wychowawczej opiekunem nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego może być również nauczyciel... Ocena powinna być...www.zsz1.krakow.pl/dokumenty/poropstazu.doc

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego...

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowegowww.wychowanieprzedszkolne.pl/plan-rozwoju-zawodowego-nauczyciela-stazysty-ubiegajacego-sie-o-s...

Urlop dla poratowania zdrowia

W poradniku „Karta Nauczyciela od A do Z” znajdziesz wszystkie informacje dotyczące urlopu zdrowotnego, w tym:https://www.lp-wip.pl/urlop-dla-poratowania-zdrowia

Wzór informacji o powierzeniu funkcji opiekuna stażu...

Pytanie: Czy dla nauczyciela stażysty można na drugie półrocze powołać drugiego opiekuna stażu (miałby łącznie dwóch opiekunów stażu).www.portaloswiatowy.pl/wzory-dokumentow/wzor-informacji-o-powierzeniu-funkcji-opiekuna-stazu-na...

Opiekun stażysty a własny staż na nauczyciela dyplomowanego

ZADANIA: opiekun nauczyciela stażysty: opiekun nauczyciela kontraktowego: pomoc w przygotowaniu i realizacji w okresie stażu planu rozwoju zawodowego nauczycielawww.wychowanieprzedszkolne.pl/opiekun-stazysty-a-wlasny-staz-na-nauczyciela-dyplomowanego/