Masz pytanie?

Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego na mianowanego

Awans zawodowy nauczycieli. Rozporządzenia w sprawie awansu zawodowego; Przepisy oświatowe dt. awansu; Awans zawodowy nauczyciela stażysty; Awans zawodowy...oswiata-s-olsztyn.home.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=62&Itemid=69

Ustawa - Karta Nauczyciela , Stan na 31-08-2004

Mając na względzie doniosłą rolę oświaty i wychowania w Rzeczypospolitej Polskiej, pragnąc dać wyraz szczególnej randze społecznej zawodu nauczyciela...www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=31-08-2004&qplikid=2

Zarządzanie kadrą - Ocena pracy nauczyciela

Kryteria oceny pracy nauczyciela. Dyrektor szkoły dokonuje oceny pracy nauczyciela. Pomocą, przy dokonywaniu takiej oceny pracy mogą być kryteria, jakimi należy...www.nadzor-pedagogiczny.pl/dokumenty/ocena-pracy-nauczyciela

Interkl@sa - Poradnik opiekuna stażu

PROJEKT OCENY STAŻU NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO..... (imię i nazwisko)www.interklasa.pl/portal/index/strony?mainSP=subjectpages&mainSRV=nauczyciel&page=subpa...

Awans zawodowy nauczyciela - Portal Oświatowy: karta...

W dziale Awans zawodowy znajdziesz porady ekspertów związane ze stażem nauczyciela i awansem nauczyciela stażysty, kontraktowego, mianowanego, …www.portaloswiatowy.pl/porady/awans-zawodowy

Portal Oświatowy: karta nauczyciela, zarządzanie i nadzór...

Praktyczne porady, narzędzia i wzory dokumentów dla szkół i przedszkoli. Kadry i płace, zarządzanie, nadzór pedagogiczny, bezpieczeństwo uczniów, wychowanie...www.portaloswiatowy.pl/?registr=zamowienia

Awans zawodowy nauczyciela - Strona Gimnazjum nr 1 w Zgierzu

NAUCZYCIEL STAŻYSTA. NAUCZYCIEL KONTRAKTOWY. NAUCZYCIEL MIANOWANY. 1.Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego.www.gim1.miasto.zgierz.pl/dokumenty/awans.html

Profesor.pl - awans zawodowy, publikacje, konspekty, testy...

Katalog Publikacji Katalog-> Dla nauczyciela-> Awans zawodowy-> Sprawozdania. Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej Monika …www.profesor.pl/Katalog-Publikacji,2,dla-nauczyciela,1,Awans-zawodowy,32,Sprawozdania

Wynagrodzenie nauczycieli od 01.09.2012 r. - Biblioteka...

Pensja zasadnicza nauczyciela z tytułem magistra i przygotowaniem pedagogicznym wzrośnie więc od 1 września 2012 r. o: 83 zł – dla nauczyciela stażysty,www.bibliotekako.pl/news.aid,1734,Wynagrodzenie_nauczycieli_od_01_09_2012_r_.html

Stopnie zawodowe w karierze nauczyciela - Pedagogika...

Przystępując do rozważań na temat ścieżek kariery nauczyciela, spróbujmy najpierw zdefiniowaćwww.bryk.pl/wypracowania/pozosta%C5%82e/pedagogika/23950-stopnie_zawodowe_w_karierze_nauczyciel...