Masz pytanie?

Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego

projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego za okres staŻu (1.09. 2007 – 31.08.2009 r.) imiĘ i nazwisko nauczyciela) na podstawie art. 9 c ust.6 i...www.edukacja.edux.pl/p-8932-projekt-oceny-dorobku-zawodowego-nauczyciela.php

Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego

Edux.pl: Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowegowww.edukacja.edux.pl/p-7795-projekt-oceny-dorobku-zawodowego-nauczyciela.php

Awans zawodowy nauczyciela stażysty na kontraktowego

Uwaga – opracowanie dotyczy nauczycieli. DOKUMENTACJA NAUCZYCIELA STAŻYSTY . UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGOwww.oswiata-s-olsztyn.home.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=61&Itemi...

Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego na mianowanego

Awans zawodowy nauczycieli. Rozporządzenia w sprawie awansu zawodowego; Przepisy oświatowe dt. awansu; Awans zawodowy nauczyciela stażysty; Awans …www.oswiata-s-olsztyn.home.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=62&Itemi...

Ustawa - Karta Nauczyciela, Stan na 31-08-2004 - Prawo …

USTAWA. z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 i 1198) ogłoszono dnia 12 lutego 2014 r. obowiązuje od dnia 1 lutego 1982 r.www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=31-08-2004&qplikid=2

Awans zawodowy - Projekt oceny dorobku zawodowego...

Awans zawodowy - Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.www.profesor.pl/publikacja,1564,Plany-rozwoju-zawodowego,Awans-zawodowy-Projekt-oceny-dorobku-z...

Stan nieczynny nauczyciela kontraktowego - Portal...

Dowiedz się, czy nauczyciel kontraktowy może złożyć wniosek o przeniesienie w stan nieczynny. Sprawdź, którzy nauczyciele mogą przejść w stan nieczynny.www.portaloswiatowy.pl/porady/przeniesienie-w-stan-nieczynny-nauczyciela-kontraktowego-266682

Informacja dla nauczyciela kontraktowego przystępującego

Informacja dla nauczyciela kontraktowego przystępującego do egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego – przebieg egzaminu i wymagania egzaminacyjne –www.bedzin.pl/images/nowe_ogloszenia/2012/czerwiec/informacja_na_temat_egzaminu.pdf

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO 2 Rodzaj działań i przedsięwzięć wynikających z wymagań rozporządzenia MEN z 01.12.2004r.www.pg8.lomza.pl/public/files/plan_rozwoju.pdf

zwolnienie nauczyciela kontraktowego - Forum OSKKO

Przepis art. 9c ust. 4 Karty Nauczyciela stanowi, że dyrektor szkoły przydziela spośród nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych opiekuna dla nauczyciela...oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=42363