Masz pytanie?

Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego

PROJEKT OCENY DOROBKU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO Imię i nazwisko nauczyciela:..... Stopień awansu zawodowego: nauczyciel …www.edukacja.edux.pl/p-23309-projekt-oceny-dorobku-zawodowego-nauczyciela.php

Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego

Nauczycielka, której dotyczy poniższy projekt oceny dorobku zawodowego, rozpoczęła staż w innej szkole. W związku z tym dotyczy on tylko kontyuacji stażu.www.edukacja.edux.pl/p-22410-projekt-oceny-dorobku-zawodowego-nauczyciela.php

Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego...

Warszawa, dnia ………………… Projekt oceny dorobku zawodowego za okres stażu, nauczyciela wy...profesor.pl/publikacja,21691,Rozne,Projekt-oceny-dorobku-zawodowego-nauczyciela-kontraktowego

Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego na mianowanego

Awans zawodowy nauczycieli. Rozporządzenia w sprawie awansu zawodowego; Przepisy oświatowe dt. awansu; Awans zawodowy nauczyciela stażysty; Awans zawodowy...oswiata-s-olsztyn.home.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=62&Itemid=69

Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego...

Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego - Pani Agnieszki Głowackiej - wnioskującej o nadanie stopnia nauczyciela mianowanegowww.profesor.pl/publikacja,16823,Rozne,Projekt-oceny-dorobku-zawodowego-nauczyciela-kontraktowe...

www.zsz1.krakow.pl

Od wydanej decyzji w sprawie nadania stopnia nauczyciela kontraktowego przysługuje odwołanie do organu... uzyskanej przez nauczyciela ocenie dorobku zawodowego …www.zsz1.krakow.pl/dokumenty/pordlastaz.doc

Interkl@sa - Poradnik opiekuna stażu

PROJEKT OCENY STAŻU NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO..... (imię i nazwisko)www.interklasa.pl/portal/index/strony?mainSP=subjectpages&mainSRV=nauczyciel&page=subpa...

Prawa i obowiązki opiekuna stażu - Eksperci w Oświacie

Przepis art. 9c ust. 4 Karty Nauczyciela stanowi, że dyrektor szkoły przydziela spośród nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych opiekuna dla nauczyciela...www.eksperciwoswiacie.pl/dla-dyrektorow/szkoly/prawo-szkoly/art,36,prawa-i-obowiazki-opiekuna-s...

Forum OSKKO

W dziale Staż nauczyciela znajdziesz porady dotyczące realizacji przez nauczyciela stażu na wyższy stopień awansu zawodowego.oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=2781

opiekun stazu 13 [tryb zgodno [ci]

Propozycja oceny dorobku zawodowego za okres stażu Czy większość zaplanowanych działań została zrealizowana? Jakie były przyczyny niezrealizowania zadań?www.cen.edu.pl/cen_serwis/userfiles/file/link7a/awans13/opiekunstazu13%20.pdf