Masz pytanie?

WNIOSEK O POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE NA NAUCZYCIELA...

WNIOSEK O POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE NA NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO Wnoszę o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na nauczyciela kontraktowego.www.katecheza.diecezja.krakow.pl/data/_uploaded/file/awans_staz_wniosek.pdf

Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego na mianowanego

Awans zawodowy nauczycieli. Rozporządzenia w sprawie awansu zawodowego; Przepisy oświatowe dt. awansu; Awans zawodowy nauczyciela stażysty; Awans zawodowy...oswiata-s-olsztyn.home.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=62&Itemid=69

PLAN ROZWOJU ZAW ODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY …

4 Analiza i ocena pracy -analiza własnych... PLAN ROZWOJU ZAW ODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO...www.szkomysz.pl/dokumenty/ewa_zysk_plan_rozwoju.doc

www.zsz1.krakow.pl

Ocena dorobku zawodowego nauczyciela ustalona przez organ... Od wydanej decyzji w sprawie nadania stopnia nauczyciela kontraktowego przysługuje odwołanie do...www.zsz1.krakow.pl/dokumenty/pordlastaz.doc

Awans zawodowy nauczyciela - portaloswiatowy.pl

W dziale Awans zawodowy znajdziesz porady ekspertów związane ze stażem nauczyciela i awansem nauczyciela stażysty, kontraktowego, mianowanego, …www.portaloswiatowy.pl/porady/awans-zawodowy

Ustawa - Karta Nauczyciela, Stan na 31-08-2004

USTAWA. z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 i 1198 oraz z 2015 r. poz. 357, 1268 i 1418) ogłoszono dnia 12 lutego 2014 r.www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=31-08-2004&qplikid=2

www.zsz1.krakow.pl

W rodzinnej placówce opiekuńczo-wychowawczej opiekunem nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego może być również nauczyciel... Ocena powinna być...www.zsz1.krakow.pl/dokumenty/poropstazu.doc

Forum OSKKO

EPokojowa 24-06-2009 15:58:32 [#01] WITAM, proszę spójrzcie szanowni dyrektorzy, czy to jest poprawne uzasadnienie: UZASADNIENIE DO AKTU NADANIA STOPNIA NAUCZYCIELA...oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=38305

harmonogram nauczyciela - wodn.lodz.pl

Ocena pozytywna: uprawnia nauczyciela do złożenia wniosku o podjęcie postępowania. Ocena negatywna:... Nadanie stopnia nauczyciela kontraktowego...www.wodn.lodz.pl/wodn/images/stories/DORADCY_METODYCZNI/12_krokow_UW.doc

Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego...

Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego - Pani Agnieszki Głowackiej - wnioskującej o nadanie stopnia nauczyciela mianowanegowww.profesor.pl/publikacja,16823,Rozne,Projekt-oceny-dorobku-zawodowego-nauczyciela-kontraktowe...