Masz pytanie?

Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego

PROJEKT OCENY DOROBKU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO Imię i nazwisko nauczyciela:..... Stopień awansu zawodowego: nauczyciel …www.edukacja.edux.pl/p-23309-projekt-oceny-dorobku-zawodowego-nauczyciela.php

Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego

Nauczycielka, której dotyczy poniższy projekt oceny dorobku zawodowego, rozpoczęła staż w innej szkole. W związku z tym dotyczy on tylko kontyuacji stażu.www.edukacja.edux.pl/p-22410-projekt-oceny-dorobku-zawodowego-nauczyciela.php

Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego...

Warszawa, dnia ………………… Projekt oceny dorobku zawodowego za okres stażu, nauczyciela wy...profesor.pl/publikacja,21691,Rozne,Projekt-oceny-dorobku-zawodowego-nauczyciela-kontraktowego

Awans zawodowy nauczyciela stażysty na kontraktowego

Uwaga – opracowanie dotyczy nauczycieli. DOKUMENTACJA NAUCZYCIELA STAŻYSTY . UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGOoswiata-s-olsztyn.home.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=61&Itemid=68

Ustawa - Karta Nauczyciela , Stan na 31-08-2004

Mając na względzie doniosłą rolę oświaty i wychowania w Rzeczypospolitej Polskiej, pragnąc dać wyraz szczególnej randze społecznej zawodu nauczyciela...www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=31-08-2004&qplikid=2

WNIOSEK O POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE NA NAUCZYCIELA...

WNIOSEK O POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE NA NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO Wnoszę o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na nauczyciela kontraktowego.www.katecheza.diecezja.krakow.pl/data/_uploaded/file/awans_staz_wniosek.pdf

Awans zawodowy - Projekt oceny dorobku zawodowego...

Awans zawodowy - Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.www.profesor.pl/publikacja,1564,Plany-rozwoju-zawodowego,Awans-zawodowy-Projekt-oceny-dorobku-z...

Zarządzanie kadrą - Ocena pracy nauczyciela

Procedura oceny pracy nauczyciela. Procedura oceny pracy nauczyciela może być wykorzystana w każdego typu placówce oświatowej, w szkołach i przedszkolach.www.nadzor-pedagogiczny.pl/dokumenty/ocena-pracy-nauczyciela

12 kroków w postępowaniu awansowym – harmonogram nauczyciela

przepracował w szkole co najmniej 2 lata od dnia nadania stopnia nauczyciela kontraktowego... W terminie 14 dni od otrzymania negatywnej oceny nauczyciel …www.wodn.lodz.pl/wodn/images/stories/DORADCY_METODYCZNI/12_krokow_UW.doc

W przedszkolu niepublicznym 2 nauczycielki odbywają staż...

Prawo dopuszcza następujące rozwiązanie: w niepublicznym przedszkolu dyrektor może być opiekunem stażu. Obowiązkiem dyrektora jest zwrócenie się do rady...www.nadzor-pedagogiczny.pl/porada/w-przedszkolu-niepublicznym-2-nauczycielki-odbywaj/1799