Masz pytanie?

DROGA DO AWANSU NA KONTRAKTOWEGO

DROGA DO AWANSU NA KONTRAKTOWEGO Nauczyciel przystępując do pracy uzyskuje stopień nauczyciela stażysty. Staż rozpoczyna jego wspinanie się po …rozek.republika.pl/dokumenty/stazysta/przewod_1.pdf

www.zsz1.krakow.pl

W rodzinnej placówce opiekuńczo-wychowawczej opiekunem nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego może być również nauczyciel... Ocena powinna być...www.zsz1.krakow.pl/dokumenty/poropstazu.doc

harmonogram nauczyciela - wodn.lodz.pl

Ocena pozytywna: uprawnia nauczyciela do złożenia wniosku o podjęcie postępowania. Ocena negatywna:... Nadanie stopnia nauczyciela kontraktowego...www.wodn.lodz.pl/wodn/images/stories/DORADCY_METODYCZNI/12_krokow_UW.doc

Forum OSKKO

EPokojowa 24-06-2009 15:58:32 [#01] WITAM, proszę spójrzcie szanowni dyrektorzy, czy to jest poprawne uzasadnienie: UZASADNIENIE DO AKTU NADANIA STOPNIA NAUCZYCIELA...oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=38305

Awans zawodowy nauczyciela - Sciaga.pl

Na początku swojej pracy chciałam zdefiniować pojęcie awansu zawodowego nauczyciela czytając literaturę na ten temat nigdzie nie mogłam znaleźć definicjisciaga.pl/tekst/34917-35-awans_zawodowy_nauczyciela

Staż nauczyciela bez przygotowania pedagogicznego

Jakie warunki musi spełnić osoba bez przygotowania pedagogicznego, jeśli chce odbyć staż? Kiedy szkoła może na to wyrazić zgodę, a kiedy nie?www.eksperciwoswiacie.pl/dla-administracji/art,22,staz-nauczyciela-bez-przygotowania-pedagogicz...

Prawa i obowiązki opiekuna stażu - Eksperci w Oświacie

Przepis art. 9c ust. 4 Karty Nauczyciela stanowi, że dyrektor szkoły przydziela spośród nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych opiekuna dla nauczyciela...www.eksperciwoswiacie.pl/dla-dyrektorow/szkoly/prawo-szkoly/art,36,prawa-i-obowiazki-opiekuna-s...

PUBLIKACJE EDUKACYJNE

Internetowe wydawnictwo edukacyjne. Archiwum publikacji w serwisie Publikacje edukacyjne. dziedzina, przedmiot: edukacja wczesnoszkolna, nauczanie początkowewww.publikacje.edu.pl/dziedziny.php?przedmiot=edwczszkol

Kryteria wyboru nauczyciela do zwolnienia - Oświata i Prawo

Porady eksperta to miejsce, gdzie doświadczeni prawnicy i specjaliści do spraw prawa oświatowego odpowiadają na pytania dotyczące prawa oświatowego.oswiataiprawo.pl/porady/kryteria-wyboru-nauczyciela-do-zwolnienia/

Forum OSKKO

Zasiłek na zagospodarowanie przysługuje pedagogowi tylko wtedy, jeżeli jego pierwszą pracą była praca w szkole - przypomina Agnieszka Kosiarz w...oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=2781