Masz pytanie?

Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego

Przedstawiam propozycję projektu oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego wnioskującego o nadanie stopnia nauczyciela mianowanego.szkolnictwo.pl/index.php?id=PU6188

OCENA DOROBKU ZAWODOWEGO ZA OKRES STAŻU

Stosownie do treści art. 9c ust. 6-9 ustawy – Karta Nauczyciela ocenę dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu ustala, w terminie . nie dłuższym niż 21...www.ko.rzeszow.pl/zalaczniki/dokumenty/2204200603.doc

Profesor.pl - publikacje nauczycieli, awans zawodowy...

Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego - Pani Agnieszki Głowackiej - wnioskującej o nadanie stopnia nauczyciela mianowanegowww.profesor.pl/publikacja,16823,Rozne,Projekt-oceny-dorobku-zawodowego-nauczyciela-kontraktowe...

Projekt oceny dorobku zawodowego - Awans zawodowy nauczyciela

Projekt oceny nauczyciela kontraktowego. Wioleta Lenkiewicz. Pisz. Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu. Ewa Karpowicz. Łomazy.awans.edux.pl/projekt-oceny-dorobku-zawodowego.php

Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego

Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego.... Zajmowane stanowisko: nauczyciel geografii. II. OCENA DOROBKU ZAWODOWEGO I JEJ …www.edukacja.edux.pl/p-7795-projekt-oceny-dorobku-zawodowego-nauczyciela.php

Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego...

Nauczyciel kontraktowy może rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego po przepracowaniu dwóch lat od dnia nadania stopnia nauczyciela kontraktowego...www.oswiata.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/awans-zawodowy-na-stopien-nauczyciela-mianowanego

Ocena dorobku zawodowego - glospedagogiczny.pl

Dyrektor dokonując oceny dorobku zawodowego nauczyciela ubiegającego się o kolejny stopień awansu, nie musi brać pod uwagę projektu oceny opracowanego przez...www.glospedagogiczny.pl/d/awans-zawodowy/ocena-dorobku-zawodowego.html

Ocena nauczyciela kontraktowego napisana przez opiekuna...

Plik Ocena nauczyciela kontraktowego napisana przez opiekuna stażu.DOC na koncie użytkownika Anovia • folder AWANS ZAWODOWY MIANOWANIE • Data …chomikuj.pl/Anovia/W+TECZCE+N-ELA/AWANS+ZAWODOWY+MIANOWANIE/Ocena+nauczyciela+kontraktowego+nap...

PROJEKT OCENY DOROBKU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO...

Plik PROJEKT OCENY DOROBKU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO ten(1).doc na koncie użytkownika mariusz2 • folder Awans • …chomikuj.pl/mariusz2/Awans/PROJEKT+OCENY+DOROBKU+ZAWODOWEGO+NAUCZYCIELA+KONTRAKTOWEGO+ten(1),16...

Interkl@sa - Poradnik opiekuna stażu

Zał. 7 Projekt oceny stażu nauczyciela kontraktowego Komentarze + Dodaj komentarz: Zapraszamy do wyrażania opinii, redakcja portalu Interklasa. Nasi partnerzy:www.interklasa.pl/portal/index/strony?mainSP=subjectpages&mainSRV=nauczyciel&page=subpa...