Masz pytanie?

Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego na mianowanego

Awans zawodowy nauczycieli. Rozporządzenia w sprawie awansu zawodowego; Przepisy oświatowe dt. awansu; Awans zawodowy nauczyciela stażysty; Awans zawodowy nauczyciela...oswiata-s-olsztyn.home.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=62&Itemid=69

OPIEKUN STAŻU - NAUCZYCIELA... - danstar.republika.pl

OPIEKUN STAŻU - NAUCZYCIELA STAŻYSTY LUB NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO Z dniem 1 września niektórzy z nas otrzymali „ fuchę” i zostali opiekunami nauczycieladanstar.republika.pl/awans/3obow_op.pdf

WZORY PISM - nauczycieleprzedszkola.pl

Art. 9d ust. 1 KN: wniosek nauczyciela kontraktowego i mianowanego o rozpoczęcie stażu. 4.... ocena dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu, 3)...nauczycieleprzedszkola.pl/download/wzory.doc

www.zsz1.krakow.pl

Ocena dorobku zawodowego nauczyciela ustalona przez organ... Od wydanej decyzji w sprawie nadania stopnia nauczyciela kontraktowego przysługuje odwołanie do...www.zsz1.krakow.pl/dokumenty/pordlastaz.doc

www.zsz1.krakow.pl

W rodzinnej placówce opiekuńczo-wychowawczej opiekunem nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego może być również nauczyciel... Ocena powinna być …www.zsz1.krakow.pl/dokumenty/poropstazu.doc

harmonogram nauczyciela - wodn.lodz.pl

Ocena pozytywna: uprawnia nauczyciela do złożenia wniosku o podjęcie postępowania. Ocena negatywna:... Nadanie stopnia nauczyciela kontraktowego...www.wodn.lodz.pl/wodn/images/stories/DORADCY_METODYCZNI/12_krokow_UW.doc

www.szkola.uszew.com.pl

Wniosek nauczyciela kontraktowego o podjęcie postępowania egzaminacyjnego. nauczyciel kontraktowy... ocena dorobku zawodowego za okres stażu, 5)...www.szkola.uszew.com.pl/wnioski_druki.doc

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego...

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego - logopedy ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanegowww.edukacja.edux.pl/p-13607-plan-rozwoju-zawodowego-nauczyciela-kontraktowego.php

kontraktowy - awans zawodowy nauczyciela

Podobnie jak w przypadku nauczyciela stażysty, dyrektor przydziela Ci spośród...awans.mgk.pl/kontraktowy/wstep_kontraktowy.htm

Kryteria wyboru nauczyciela do zwolnienia - Oświata i Prawo

Porady eksperta to miejsce, gdzie doświadczeni prawnicy i specjaliści do spraw prawa oświatowego odpowiadają na pytania dotyczące prawa oświatowego.oswiataiprawo.pl/porady/kryteria-wyboru-nauczyciela-do-zwolnienia/