Masz pytanie?

Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego

Przedstawiam propozycję projektu oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego wnioskującego o nadanie stopnia nauczyciela mianowanego.szkolnictwo.pl/index.php?id=PU6188

Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego...

Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego.... Zajmowane stanowisko: nauczyciel geografii. II. OCENA DOROBKU ZAWODOWEGO I JEJ …www.edukacja.edux.pl/p-7795-projekt-oceny-dorobku-zawodowego-nauczyciela.php

Ocena nauczyciela kontraktowego napisana przez opiekuna...

Plik Ocena nauczyciela kontraktowego napisana przez opiekuna stażu.DOC na koncie użytkownika Anovia • folder AWANS ZAWODOWY MIANOWANIE • Data …chomikuj.pl/Anovia/W+TECZCE+N-ELA/AWANS+ZAWODOWY+MIANOWANIE/Ocena+nauczyciela+kontraktowego+nap...

OCENA DOROBKU ZAWODOWEGO ZA OKRES STAŻU

Stosownie do treści art. 9c ust. 6-9 ustawy – Karta Nauczyciela ocenę dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu ustala, w terminie . nie dłuższym niż 21...www.ko.rzeszow.pl/zalaczniki/dokumenty/2204200603.doc

Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego...

PROJEKT OCENY DOROBKU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO pani..... odbywającej staż na stopień nauczyciela mianowanego Zgodnie z …www.edukacja.edux.pl/p-135-projekt-oceny-dorobku-zawodowego-nauczyciela.php

Profesor.pl - publikacje nauczycieli, awans zawodowy...

Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego - Pani Agnieszki Głowackiej - wnioskującej o nadanie stopnia nauczyciela mianowanegowww.profesor.pl/publikacja,16823,Rozne,Projekt-oceny-dorobku-zawodowego-nauczyciela-kontraktowe...

Interkl@sa - Poradnik opiekuna stażu

Zał. 7 Projekt oceny stażu nauczyciela kontraktowego Komentarze + Dodaj komentarz: Zapraszamy do wyrażania opinii, redakcja portalu Interklasa. Nasi partnerzy:www.interklasa.pl/portal/index/strony?mainSP=subjectpages&mainSRV=nauczyciel&page=subpa...

Ocena dorobku zawodowego nauczycieli za rok szkolny …

NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO ZA OKRES... planie rozwoju zawodowego zostały przez nauczyciela właściwie... formularze\F-2 -Projekt oceny dorobku zawodowego...zstiojar.edu.pl/pliki/iso/formularze/F-2%20-Projekt%20oceny%20dorobku%20zawodowego-kontraktowy....

Projekt oceny dorobku zawodowego - Awans zawodowy nauczyciela

Projekt oceny nauczyciela kontraktowego. Wioleta Lenkiewicz. Pisz. Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu. Ewa Karpowicz. Łomazy.awans.edux.pl/projekt-oceny-dorobku-zawodowego.php

Do uczestników warsztatów „Opiekun stażu”

3 Projekty oceny dorobku zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego Przykład 1 Nauczycielka zrealizowała zadania zawarte w planie rozwoju zawodowego.https://womgorz.edu.pl/files/File/Pracownia%20Zarzadzania/ocena_stazu-projekty_z_warsztatow[1]....