Masz pytanie?

Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego

PROJEKT OCENY DOROBKU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO Imię i nazwisko nauczyciela:..... Stopień awansu zawodowego: nauczyciel …www.edukacja.edux.pl/p-23309-projekt-oceny-dorobku-zawodowego-nauczyciela.php

Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego

Nauczycielka, której dotyczy poniższy projekt oceny dorobku zawodowego, rozpoczęła staż w innej szkole. W związku z tym dotyczy on tylko kontyuacji stażu.www.edukacja.edux.pl/p-22410-projekt-oceny-dorobku-zawodowego-nauczyciela.php

Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego na mianowanego

Awans zawodowy nauczycieli. Rozporządzenia w sprawie awansu zawodowego; Przepisy oświatowe dt. awansu; Awans zawodowy nauczyciela stażysty; Awans zawodowy...oswiata-s-olsztyn.home.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=62&Itemid=69

Ustawa - Karta Nauczyciela , Stan na 31-08-2004

Mając na względzie doniosłą rolę oświaty i wychowania w Rzeczypospolitej Polskiej, pragnąc dać wyraz szczególnej randze społecznej zawodu nauczyciela...www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=31-08-2004&qplikid=2

Zarządzanie kadrą - Ocena pracy nauczyciela

Procedura oceny pracy nauczyciela. Procedura oceny pracy nauczyciela może być wykorzystana w każdego typu placówce oświatowej, w szkołach i przedszkolach.www.nadzor-pedagogiczny.pl/dokumenty/ocena-pracy-nauczyciela

Awans zawodowy - Projekt oceny dorobku zawodowego...

Awans zawodowy - Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.www.profesor.pl/publikacja,1564,Plany-rozwoju-zawodowego,Awans-zawodowy-Projekt-oceny-dorobku-z...

Interkl@sa - Poradnik opiekuna stażu

PROJEKT OCENY STAŻU NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO..... (imię i nazwisko)www.interklasa.pl/portal/index/strony?mainSP=subjectpages&mainSRV=nauczyciel&page=subpa...

Awans zawodowy nauczyciela - Portal Oświatowy: karta...

W dziale Awans zawodowy znajdziesz porady ekspertów związane ze stażem nauczyciela i awansem nauczyciela stażysty, kontraktowego, mianowanego, …www.portaloswiatowy.pl/porady/awans-zawodowy

Profesor.pl - awans zawodowy, publikacje, konspekty, testy...

Katalog Publikacji Katalog-> Dla nauczyciela-> Awans zawodowy-> Sprawozdania. Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej Monika …www.profesor.pl/Katalog-Publikacji,2,dla-nauczyciela,1,Awans-zawodowy,32,Sprawozdania

Portal Oświatowy: karta nauczyciela, zarządzanie i nadzór...

Kadry w oświacie. Pensum nauczyciela w oddziale przedszkolnym, gdy inny nauczyciel będzie nauczał języka obcego. Pensum nauczyciela (20.05.2015)www.portaloswiatowy.pl/?registr=zamowienia