Masz pytanie?

Awans na stopień nauczyciela kontraktowego - …

Nauczyciel stażysta ubiegający się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego w okresie odbywania stażu powinien w szczególności: 1) poznawać organizację...zsm.resman.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=106:awans-na-stopie-nauczyci...

Ocena pracy nauczyciela - publikacja - RODoN

Ocena pracy nauczyciela Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 26-600 Radom, ul. Słowackiego 17, tel. 48 360 00 65 Strona 1 Spis tre ściwww.rodon.radom.pl/publikacje_d/ocena_pracy_nauczyciela.pdf

Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego

Przedstawiam propozycję projektu oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego wnioskującego o nadanie stopnia nauczyciela mianowanego.szkolnictwo.pl/index.php?id=PU6188

www.zsz1.krakow.pl

Od wydanej decyzji w sprawie nadania stopnia nauczyciela kontraktowego przysługuje odwołanie do organu prowadzącego szkołę w... 4.1 Ocena dorobku nauczyciela.www.zsz1.krakow.pl/dokumenty/pordlastaz.doc

Ocena dorobku zawodowego - glospedagogiczny.pl

Dyrektor dokonując oceny dorobku zawodowego nauczyciela ubiegającego się o kolejny stopień awansu, nie musi brać pod uwagę projektu oceny opracowanego przez...www.glospedagogiczny.pl/d/awans-zawodowy/ocena-dorobku-zawodowego.html

Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela …

Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowegowww.edukacja.edux.pl/p-24521-projekt-oceny-dorobku-zawodowego-nauczyciela.php

Przykładowa ocena pracy nauczyciela przedszkola - …

Strona używa plików cookies. Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.https://www.portaloswiatowy.pl/ocena-pracy-nauczycieli/przykladowa-ocena-pracy-nauczyciela-prze...

Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego...

Agnieszka Nieckarz; miejscowość: Cewków; dział: Projekt oceny dorobku zawodowego; nr: 23309www.edukacja.edux.pl/p-23309-projekt-oceny-dorobku-zawodowego-nauczyciela.php

stazysta - awans zawodowy nauczyciela

Stażysta:: wstęp :: teczka:: plan i staż :: wymagania :: teczka . Teczka nauczyciela stażystyawans.mgk.pl/stazysta/teczka_stazysta.htm

Awans na stopień nauczyciela mianowanego - …

Wstęp. Nauczyciel kontraktowy może rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego po przepracowaniu dwóch lat od dnia nadania stopnia nauczyciela...www.zsm.resman.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=107:awans-na-stopie-nauc...