Masz pytanie?

Awans na stopień nauczyciela kontraktowego - …

Nauczyciel stażysta ubiegający się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego w okresie odbywania stażu powinien w szczególności: 1) poznawać organizację...zsm.resman.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=106:awans-na-stopie-nauczyci...

www.zsz1.krakow.pl

Od wydanej decyzji w sprawie nadania stopnia nauczyciela kontraktowego przysługuje odwołanie do organu prowadzącego szkołę w... 4.1 Ocena dorobku nauczyciela.www.zsz1.krakow.pl/dokumenty/pordlastaz.doc

Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela …

Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowegowww.edukacja.edux.pl/p-24521-projekt-oceny-dorobku-zawodowego-nauczyciela.php

AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELA - poradnik

Awans zawodowy nauczyciela Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 26-600 Radom, ul Słowackiego 17, tel. 48 360 00 65 Strona 1 Szanowni Państwo,www.rodon.radom.pl/publikacje_d/awans_poradnik.pdf

Awans na stopień nauczyciela mianowanego - …

Wstęp. Nauczyciel kontraktowy może rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego po przepracowaniu dwóch lat od dnia nadania stopnia nauczyciela...zsm.resman.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=107:awans-na-stopie-nauczyci...

Profesor.pl - publikacje nauczycieli, awans zawodowy...

Plany rozwoju zawodowego-> Awans zawodowy. PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO Marta Buszprofesor.pl/publikacje-top,17,Plany-rozwoju-zawodowego,1,Awans-zawodowy

Kryteria wyboru nauczyciela do zwolnienia - Oświata i …

Porady eksperta to miejsce, gdzie doświadczeni prawnicy i specjaliści do spraw prawa oświatowego odpowiadają na pytania dotyczące prawa oświatowego.oswiataiprawo.pl/porady/kryteria-wyboru-nauczyciela-do-zwolnienia/

Wychowanie Przedszkolne » Plan rozwoju zawodowego...

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O NADANIE STOPNIA NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO . Imię i …www.wychowanieprzedszkolne.pl/plan-rozwoju-zawodowego-nauczyciela-stazysty-4/

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego …

Przykładowy plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego - zobacz na stronie lub pobierzhttps://pedagogika-specjalna.edu.pl/warsztat-pracy/plan-rozwoju-zawodowego-nauczyciela-mianowan...

Forum OSKKO

05.06.2003 · hania 24-04-2003 22:14:46 [#05] o, mam coś... Znalazłam u siebie taki - chyba od Jana z Suwałk..... Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty.....oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=2781