Masz pytanie?

Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego

Przedstawiam propozycję projektu oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego wnioskującego o nadanie stopnia nauczyciela mianowanego.szkolnictwo.pl/index.php?id=PU6188

Awans zawodowy nauczyciela stażysty na kontraktowego

Uwaga – opracowanie dotyczy nauczycieli. DOKUMENTACJA NAUCZYCIELA STAŻYSTY . UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGOoswiata-s-olsztyn.home.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=61&Itemid=68

Ocena dorobku zawodowego

Dyrektor dokonując oceny dorobku zawodowego nauczyciela ubiegającego się o kolejny stopień awansu, nie musi brać pod uwagę projektu oceny opracowanego przez...www.glospedagogiczny.pl/d/awans-zawodowy/ocena-dorobku-zawodowego.html

Awans zawodowy nauczycieli - porady oświatowe...

W dziale Awans zawodowy znajdziesz porady ekspertów związane ze stażem nauczyciela i awansem nauczyciela stażysty, kontraktowego, mianowanego, …www.portaloswiatowy.pl/porady/awans-zawodowy

Poradnik opiekuna stażu - ..::Interkl@sa :: Polski Portal...

PROJEKT OCENY STAŻU NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO..... (imię i nazwisko)www.interklasa.pl/portal/index/strony?mainSP=subjectpages&mainSRV=nauczyciel&page=subpa...

Wynagrodzenie nauczycieli od 01.09.2012 r. - Biblioteka...

Od 1 września 2012 r. średnie i zasadnicze wynagrodzenie nauczycieli wzrośnie o 3,8%. Miesięczna średnia pensja osoby startującej w tym zawodzie wyniesie 2,7...www.bibliotekako.pl/news.aid,1734,Wynagrodzenie_nauczycieli_od_01_09_2012_r_.html

KARTA NAUCZYCIELA

Lp. Stanowisko - typ (rodzaj) szkoły: Tygodniowa liczba godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych: 1: 2: 3: 1: Nauczyciele...www.karta-nauczyciela.abc.pl/

Staż nauczyciela - porady oświatowe • PortalOswiatowy.pl

W dziale Staż nauczyciela znajdziesz porady dotyczące realizacji przez nauczyciela stażu na wyższy stopień awansu zawodowego.www.portaloswiatowy.pl/porady/staz-nauczyciela

Przepisy prawne regulujące awans zawodowy nauczycieli

ODPOWIEDŹ. Przepisy prawne regulujące awans zawodowy: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela – art. 9a–9i (rozdział 3a Karty Nauczyciela),www.oswiataiprawo.pl/Dyrektor/Prawo-w-szkole/Archiwum-2007-2008/Awans-zawodowy/Przepisy-prawne-...

Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego...

Inny niż w przypadku stażu na stopień nauczyciela kontraktowego jest wymiar stażu. Staż na stopień nauczyciela mianowanego trwa 2 lata i 9 miesięcy lub rok i 9...www.oswiata.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/awans-zawodowy-na-stopien-nauczyciela-mianowanego/2