Masz pytanie?

Ocena ryzyka zawodowego fryzjera - ENERGOCHRON

Ocena ryzyka zawodowego fryzjera Identyfikacja zagro Ŝeń Lp. Zagro Ŝenie lub czynnik niebezpieczny, szkodliwy, uci ąŜliwy Źródło zagro Ŝenia Mo Ŝliwe skutkienergochron.pl/O.R.fryzjer.pdf

Główny Inspektorat Pracy | Bezpieczeństwo i higiena pracy

28.04.2016 Karty bezpiecznego wykonywania pracy dla branży budowlanej. Materiał pomocniczy do instruktażu stanowiskowego.https://www.pip.gov.pl/pl/bhp

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w …

Nazwa miejsca wykorzystywanego do kąpieli: Adres: Organizator: Data badania wody: Ocena przydatności wody do kąpieli: Data następnego badania: Rejów - dzika plażawww.psseskarzysko.pl/

Gmina Czerwonak - Czerwonak Koziegłowy Owińska …

Serwis informacyjny mieszkańców Gminy Czerwonak - Owińska, Potasze, Annowo, Kicin, Bolechowo, Bolechówko, Kliny, Koziegłowy, Promnice, Bolechówko, …www.infoczerwonak.pl/ogloszenia/lista_ogloszen.html

Nowy wykaz chorób zawodowych - Choroby zawodowe …

Od dnia 3 lipca 2009 r. obowiązuje nowy wykaz chorób zawodowych. Warto zapoznać się z wprowadzonymi zmianami do wykazu.kadry.infor.pl/bhp/choroby-zawodowe/684409,Nowy-wykaz-chorob-zawodowych.html

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI - stat.gov.pl

2 112018 Rektor 112019 Syndyk 112090 Pozostali dyrektorzy generalni i wykonawczy 12 Kierownicy do spraw zarządzania i handlu 121 Kierownicy do spraw obsługi biznesu...stat.gov.pl/Klasyfikacje/doc/kzs/pdf/KZiS_nowa.pdf